Unknown column 's.sted' in 'order clause'#0 db::q(SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS i.dato_start, p.alltid_instans,pa.pakkenavn_for_kunde, p.pris_verdi, p.idProdukt,p.tittel,p.beskrivelse_kort,p.innleveringer,p.varighet,p.forkunnskaper,p.malgruppe,p.studiepoeng,p.beskrivelse,p.pris_kommentar,p.sokeord,l.leverandor,p.prioritet,priority_boost,priority_calc ,IF(l.leverandor='',1,IF(IF(p.priority_calc>0,p.priority_calc,0)=0,default_prioritet,p.priority_calc)) AS prioritet_plukket ,pa.default_prioritet AS priority_school , IF(p.alltid_instans != 'Nei', 2, IF((i.dato_start >= '2018-05-21' AND vis_ved_passert_pameldingsfrist = 'Ja' AND idExpired IN (1 , 2)) OR (i.dato_start >= '2018-06-20' AND vis_ved_passert_pameldingsfrist = 'Ja' AND idExpired NOT IN (1 , 2)) OR i.pameldingsfrist >= '2018-06-20', 1, 2)) AS date_order FROM kg_Leverandor l, kg_Pakke pa , kg_ProduktKategori pk , kg_Produkt p LEFT JOIN kg_Instans i ON i.idProdukt=p.idProdukt LEFT JOIN kg_Place s ON s.idPlace=i.idSted WHERE p.aktiv='Ja' and l.aktiv='Ja' and p.idProdukt NOT IN (46646,1776,1813,22337,13827,13394,17296,18733,14655,16662,16596,16622,23061,23911,4874,20385,20386,20384,20383,23717,21856,22095,22096,23627,23696,10519,10520,10521,23276,22742,22524,22865,23215,23623,20253,24740,25693,25695,45646,35335,43781,44723,47323,42443,42444,46777,46845,46479,44056,44089,44065,45710,44471,45712,45912,45913,21327,13329,13234,13235,13236,13249,13237,13238,13239,13240,13242,13243,13244,13245,13246,13247,13248,13252,13253,13255,13259,13266,13261,13262,13263,13264,13265,13267,13268,13269,13270,13271,13272,13273,13274,13275,13276,13277,13278,13279,13280,13281,13282,13284,13286,13287,13288,13289,13290,13292,13294,13295,13296,13297,13298,13301,13302,13303,13304,13305,13306,13307,13308,13309,13327,13332,13333,13334,13335,13571,13695,45191,46608,26415,46609,21269,42930,45193,14952,14946,14947,14950,14951,43264,23529,23589,23597,23598,23599,23604,23600,23605,23607,23603,23606,23637,23921,23693,23712,23826,44242,23883,23898,24046,24066,24686,24103,24104,24620,27849,27850,29067,29069,44644,42691,35251,37353,38487,41766,42024,42140,42141,42651,42660,44189,44151,44364,44888,45548,46115,46492,46512,15264,15265,15266,15267,15268,15272,15273,46791,47206,45652,45653,45654,45655,45706,46481,46482,46486,46495,46496,46497,46916,46792,46803,46819,46820,46821,46822,46825,46911,46949,47016,47032,47035,47090,47111,47112,47172,47207,47209,47384,47217,47218,47230,47236,47275,47371,47372,23220,22840,22841,22842,22843,15404,15405,15406,15408,15409,15410,15411,15412,15413,15415,15416,15417,15419,15420,15422,15423,15424,22823,23527,21086,22778,22514,22517,22519,22518,22520,22859,22858,22857,22906,23639,23085,23105,23121,23223,28840,42405,42537,42560,43229,43228,43693,43695,44181,44201,44636,45414,45639,45714,24073,20957,47388,47134,16029,16031,46655,19271,20500,20501,23082,23089,47135,47136,47137,47015,46533,47009,46501,46527,46513,46515,46518,46519,46530,46531,46541,46542,46547,46552,46553,46554,46555,46556,46613,46616,46622,46645,46658,46671,46673,46674,47010,46680,46681,46695,46730,46732,46742,46755,46756,46768,46770,46780,46781,46786,46787,46788,46789,46790,46804,46806,46807,46808,46809,46810,46811,46812,46814,46815,46816,46817,46818,46828,46835,46849,46851,46852,46855,46856,46857,46863,46865,46866,46909,46910,46950,46952,46953,46954,46955,46956,46962,46963,46964,46965,46966,46967,46971,46975,46977,47360,47200,47017,47018,47019,47020,47021,47026,47063,47126,47127,47128,47129,47130,47131,47132,47133,47151,47152,47162,47173,47175,47190,47191,47195,47199,47219,47227,47228,47229,47252,47357,47327,47330,47349,47354,47361,47363,47373,47382,47417,47418,16137,24671,24672,26550,21286,22523,23019,23280,24857,25731,27876,27877,32934,39771,42379,47374,47375,47376,47377,47378,47379,47380,47381,43266,46213,23631,22401,23722,23260,23602,23792,23933,46847,46848,47250,43394,47240,27858,42992,46067,19518,27859,22930,23835,21161,21457,24153,39573,43016,31714,32707,32910,32909,32914,32911,32912,32913,32916,32917,32918,32919,35863,37028,37029,41450,41850,43019,43021,34544,44036,25509,25511,26438,26439,44030,44029,38374,46947,46860,46862,46864,46867,46942,46943,46945,46946,46988,46989,46990,46991,46992,46993,46994,46995,47405,33828,34375,34742,34741,34743,31719,47022,47267,47268,47103,46277,42331,42332,43622,43618,44618,44204,45389,45390,45391,45392,45696,45697,45698,46028,46276,46148,47104,47273,47416,47091,42574,42484,42485,42645,42566,42565,42567,42568,42569,42570,42572,42647,42648,42649,43236,43599,43240,44380,45723,45522,45808,43439,43508,43524,43658,43664,43678,44603,44606,44227,45843,47138,44547,44548,44546,46703,47226,47350,44647,45235,46318,45244,45241,46272,45252,45225,45259,45260,45261,45326,47317,47185,47188,46438,46500,46516,46560,46572,46573,46574,46575,46576,46577,46578,46579,46600,46617,46618,46619,46620,46621,46638,46640,46641,46642,46643,46644,46802,47221,47391,47390,47393,46921,47392,46853,46823,46824,46827,46830,46831,46832,46834,46836,46837,46854,46858,46859,46861,46882,46894,46899,46914,46915,46917,46918,46919,46920,46922,46923,46924,46925,46926,46927,46928,46929,46930,46931,46932,46933,46934,46935,47094,47095,47096,47108,47110,47109,47113,47115,47116,47117,47122,47123,47141,47177,47158,47159,47161,47160,47163,47165,47166,47167,47168,47169,47178,47180,47182,47183,47241,47223,47225,47244,47245,47246,47247,47322,47394,47395,47396,47397,47398,47400,47401,47402,47403,47404,47406,47407,47408,47409,47410,47411,47412,47413,47414,46162,46150,46152,46565,46546,46548,46550,46551,46566,46567,46568,46569,46912,46893,46868,46682,46683,46684,46685,46686,46687,46688,46689,46690,46691,46692,46693,46694,46696,46700,46846,46869,46870,46871,46872,46873,46875,46876,46877,46878,46879,46880,46881,46883,46884,46885,46886,46887,46888,46889,46890,46891,46892,46895,46896,46897,46898,46900,46901,46902,46903,46905,46972,46983,47027,47061,47105,47106,47356,46726,46662,46660,46663,46664,46665,46666,46667,46668,46913,46976,46978,47347,47348,47046,46980,47024,47023,47025,47028,47029,47030,47031,47033,47034,47036,47037,47038,47040,47041,47042,47043,47044,47047,47048,47049,47050,47051,47052,47055,47056,47057,47058,47059,47060,47062,47064,47065,47066,47068,47069,47070,47071,47072,47074,47079,47081,47082,47083,47084,47085,47086,47087,47088,47089,47324,47318,47331,47332,47334,47335,47336,47124,47148,46970,46973,46974,46981,47265,47248,47249,47253,47254,47255,47256,47257,47258,47259,47260,47261,47262,47263,47264,47266,47276,47278,47279,47280,47281,47290,47291,47292,47293,47294,47295,47296,47297,47298,47299,47300,47301,47302,47303,47304,47305,47306,47307,47308,47309,47310,47311,47312,47313,47325,47326,47340,47341,47342,47343,47344,47179,47181) and p.idLeverandor=l.idLeverandor and l.idPakke=pa.idPakke and p.visningssted IN ('Kursguiden','Begge') and (i.idSted = '662' or i.idSted=1039 ) and ( p.alltid_instans != 'Nei' or ( ( ( vis_ved_passert_pameldingsfrist = 'Ja' and idExpired IN (1,2)) or (i.dato_start >= '2018-06-20' and vis_ved_passert_pameldingsfrist = 'Ja' and idExpired NOT IN (1,2)) ) or i.pameldingsfrist >= '2018-06-20' ) or (( p.alltid_instans = 'Nei' ) AND i.dato_start IS NULL ) ) and pk.idProdukt=p.idProdukt and ( pk.idKategori='38' or pk.idKategori = '2569' or pk.idKategori = '2571' or pk.idKategori = '2574' or pk.idKategori = '1325' or pk.idKategori = '1336' or pk.idKategori = '2570' or pk.idKategori = '2606' or pk.idKategori = '2963' or pk.idKategori = '2573' or pk.idKategori = '2572' or pk.idKategori = '2575' or pk.idKategori = '2580' or pk.idKategori = '2594' or pk.idKategori = '2598' or pk.idKategori = '2576' or pk.idKategori = '2581' or pk.idKategori = '2582' or pk.idKategori = '2588' or pk.idKategori = '2589' or pk.idKategori = '2590' or pk.idKategori = '2595' or pk.idKategori = '2737' or pk.idKategori = '2846' or pk.idKategori = '2912' or pk.idKategori = '2961' or pk.idKategori = '2962' or pk.idKategori = '2577' or pk.idKategori = '2583' or pk.idKategori = '2584' or pk.idKategori = '2585' or pk.idKategori = '2586' or pk.idKategori = '2587' or pk.idKategori = '2596' or pk.idKategori = '2597' or pk.idKategori = '2578' or pk.idKategori = '2591' or pk.idKategori = '2592' or pk.idKategori = '2593' or pk.idKategori = '2579' or pk.idKategori = '2599' or pk.idKategori = '2600' or pk.idKategori = '2601' or pk.idKategori = '2602' or pk.idKategori = '2603' or pk.idKategori = '2604' or pk.idKategori = '1991' or pk.idKategori = '2390' or pk.idKategori = '2388' or pk.idKategori = '2389' or pk.idKategori = '2769' or pk.idKategori = '2959' or pk.idKategori = '2960' or pk.idKategori = '1973' or pk.idKategori = '2256' or pk.idKategori = '1334' or pk.idKategori = '2744' or pk.idKategori = '2745' or pk.idKategori = '2979' or pk.idKategori = '1335' or pk.idKategori = '1338' or pk.idKategori = '2478' or pk.idKategori = '2063' or pk.idKategori = '2064' or pk.idKategori = '2731' or pk.idKategori = '2865' or pk.idKategori = '2900' or pk.idKategori = '1850' or pk.idKategori = '1904' or pk.idKategori = '1905' or pk.idKategori = '1907' or pk.idKategori = '1908' or pk.idKategori = '1909' or pk.idKategori = '1906' or pk.idKategori = '1903' or pk.idKategori = '1972' or pk.idKategori = '1902' or pk.idKategori = '1901' or pk.idKategori = '1899' or pk.idKategori = '2257' or pk.idKategori = '2258' or pk.idKategori = '2259' or pk.idKategori = '2522' or pk.idKategori = '1864' or pk.idKategori = '1859' or pk.idKategori = '1934' or pk.idKategori = '1896' or pk.idKategori = '1996' or pk.idKategori = '2027' or pk.idKategori = '2230' or pk.idKategori = '1315' or pk.idKategori = '1332' or pk.idKategori = '1435' or pk.idKategori = '1436' or pk.idKategori = '1437' or pk.idKategori = '1450' or pk.idKategori = '2047' or pk.idKategori = '2060' or pk.idKategori = '2061' or pk.idKategori = '2062' or pk.idKategori = '2066' or pk.idKategori = '2068' or pk.idKategori = '2109' or pk.idKategori = '2110' or pk.idKategori = '2139' or pk.idKategori = '2140' or pk.idKategori = '2181' or pk.idKategori = '2183' or pk.idKategori = '2184' or pk.idKategori = '2347' or pk.idKategori = '2348' or pk.idKategori = '2349' or pk.idKategori = '2368' or pk.idKategori = '2608' or pk.idKategori = '2618' or pk.idKategori = '2773' or pk.idKategori = '2774' or pk.idKategori = '2775' or pk.idKategori = '2831' or pk.idKategori = '2878' or pk.idKategori = '2881' or pk.idKategori = '2917' or pk.idKategori = '1301' or pk.idKategori = '2568' or pk.idKategori = '1868' or pk.idKategori = '1302' or pk.idKategori = '1303' or pk.idKategori = '1307' or pk.idKategori = '1308' or pk.idKategori = '1309' or pk.idKategori = '1310' or pk.idKategori = '1312' or pk.idKategori = '1313' or pk.idKategori = '1320' or pk.idKategori = '1321' or pk.idKategori = '1324' or pk.idKategori = '1444' or pk.idKategori = '1856' or pk.idKategori = '1834' or pk.idKategori = '2428' or pk.idKategori = '2614' or pk.idKategori = '2750' or pk.idKategori = '2752' or pk.idKategori = '2780' or pk.idKategori = '2786' or pk.idKategori = '2809' or pk.idKategori = '2903' or pk.idKategori = '2965' or pk.idKategori = '1339' or pk.idKategori = '2501' or pk.idKategori = '2502' or pk.idKategori = '2510' or pk.idKategori = '2516' or pk.idKategori = '2517' or pk.idKategori = '2521' or pk.idKategori = '2523' or pk.idKategori = '2545' or pk.idKategori = '1860' or pk.idKategori = '1862' or pk.idKategori = '2003' or pk.idKategori = '1984' or pk.idKategori = '1986' or pk.idKategori = '2387' or pk.idKategori = '2391' or pk.idKategori = '2392' or pk.idKategori = '2395' or pk.idKategori = '2396' or pk.idKategori = '1997' or pk.idKategori = '2005' or pk.idKategori = '2006' or pk.idKategori = '2007' or pk.idKategori = '2559' or pk.idKategori = '2382' or pk.idKategori = '2845' or pk.idKategori = '1929' or pk.idKategori = '1340' or pk.idKategori = '1341' or pk.idKategori = '1342' or pk.idKategori = '1343' or pk.idKategori = '1344' or pk.idKategori = '1345' or pk.idKategori = '1346' or pk.idKategori = '1347' or pk.idKategori = '1348' or pk.idKategori = '1349' or pk.idKategori = '1350' or pk.idKategori = '1351' or pk.idKategori = '1352' or pk.idKategori = '1353' or pk.idKategori = '1354' or pk.idKategori = '1355' or pk.idKategori = '1357' or pk.idKategori = '1358' or pk.idKategori = '1359' or pk.idKategori = '1360' or pk.idKategori = '1361' or pk.idKategori = '1362' or pk.idKategori = '1363' or pk.idKategori = '1364' or pk.idKategori = '1365' or pk.idKategori = '1366' or pk.idKategori = '1367' or pk.idKategori = '1368' or pk.idKategori = '1369' or pk.idKategori = '1370' or pk.idKategori = '1371' or pk.idKategori = '1372' or pk.idKategori = '1373' or pk.idKategori = '1374' or pk.idKategori = '1375' or pk.idKategori = '1377' or pk.idKategori = '1378' or pk.idKategori = '1379' or pk.idKategori = '1380' or pk.idKategori = '1381' or pk.idKategori = '1382' or pk.idKategori = '1383' or pk.idKategori = '1384' or pk.idKategori = '1385' or pk.idKategori = '1386' or pk.idKategori = '1387' or pk.idKategori = '1388' or pk.idKategori = '1389' or pk.idKategori = '1390' or pk.idKategori = '1391' or pk.idKategori = '1392' or pk.idKategori = '1393' or pk.idKategori = '1394' or pk.idKategori = '1395' or pk.idKategori = '1396' or pk.idKategori = '1397' or pk.idKategori = '1398' or pk.idKategori = '1399' or pk.idKategori = '1400' or pk.idKategori = '1401' or pk.idKategori = '1402' or pk.idKategori = '1403' or pk.idKategori = '1404' or pk.idKategori = '1405' or pk.idKategori = '1406' or pk.idKategori = '1407' or pk.idKategori = '1408' or pk.idKategori = '1409' or pk.idKategori = '1410' or pk.idKategori = '1411' or pk.idKategori = '1412' or pk.idKategori = '1413' or pk.idKategori = '1414' or pk.idKategori = '1415' or pk.idKategori = '1416' or pk.idKategori = '1417' or pk.idKategori = '1418' or pk.idKategori = '2505' or pk.idKategori = '2506' or pk.idKategori = '2507' or pk.idKategori = '2508' or pk.idKategori = '2509' or pk.idKategori = '2512' or pk.idKategori = '2513' or pk.idKategori = '2514' or pk.idKategori = '2515' or pk.idKategori = '2811' or pk.idKategori = '2893' or pk.idKategori = '2894' or pk.idKategori = '2901' or pk.idKategori = '2902' or pk.idKategori = '2904' or pk.idKategori = '2905' or pk.idKategori = '2906' or pk.idKategori = '2907' or pk.idKategori = '2908' or pk.idKategori = '2936' or pk.idKategori = '1419' or pk.idKategori = '1420' or pk.idKategori = '1421' or pk.idKategori = '1422' or pk.idKategori = '1423' or pk.idKategori = '1424' or pk.idKategori = '1425' or pk.idKategori = '1426' or pk.idKategori = '1427' or pk.idKategori = '2082' or pk.idKategori = '2040' or pk.idKategori = '2042' or pk.idKategori = '2048' or pk.idKategori = '2049' or pk.idKategori = '2052' or pk.idKategori = '2056' or pk.idKategori = '2058' or pk.idKategori = '2059' or pk.idKategori = '2065' or pk.idKategori = '2067' or pk.idKategori = '2069' or pk.idKategori = '2070' or pk.idKategori = '2083' or pk.idKategori = '2084' or pk.idKategori = '2085' or pk.idKategori = '2123' or pk.idKategori = '2143' or pk.idKategori = '2161' or pk.idKategori = '2164' or pk.idKategori = '2185' or pk.idKategori = '2311' or pk.idKategori = '2339' or pk.idKategori = '2340' or pk.idKategori = '2346' or pk.idKategori = '2400' or pk.idKategori = '2408' or pk.idKategori = '2417' or pk.idKategori = '2418' or pk.idKategori = '2432' or pk.idKategori = '2439' or pk.idKategori = '2474' or pk.idKategori = '2607' or pk.idKategori = '2613' or pk.idKategori = '2615' or pk.idKategori = '2620' or pk.idKategori = '2641' or pk.idKategori = '2647' or pk.idKategori = '2678' or pk.idKategori = '2702' or pk.idKategori = '2701' or pk.idKategori = '2715' or pk.idKategori = '2720' or pk.idKategori = '2724' or pk.idKategori = '2727' or pk.idKategori = '2729' or pk.idKategori = '2730' or pk.idKategori = '2738' or pk.idKategori = '2739' or pk.idKategori = '2770' or pk.idKategori = '2776' or pk.idKategori = '2777' or pk.idKategori = '2788' or pk.idKategori = '2789' or pk.idKategori = '2790' or pk.idKategori = '2791' or pk.idKategori = '2793' or pk.idKategori = '2799' or pk.idKategori = '2801' or pk.idKategori = '2825' or pk.idKategori = '2833' or pk.idKategori = '2838' or pk.idKategori = '2840' or pk.idKategori = '2841' or pk.idKategori = '2842' or pk.idKategori = '2843' or pk.idKategori = '2849' or pk.idKategori = '2850' or pk.idKategori = '2883' or pk.idKategori = '2898' or pk.idKategori = '2899' or pk.idKategori = '2942' or pk.idKategori = '2943' or pk.idKategori = '2944' or pk.idKategori = '2955' or pk.idKategori = '2956' or pk.idKategori = '2970' or pk.idKategori = '3001' or pk.idKategori = '2999' or pk.idKategori = '1428' or pk.idKategori = '1989' or pk.idKategori = '1990' or pk.idKategori = '1985' or pk.idKategori = '2394' or pk.idKategori = '1305' or pk.idKategori = '1429' or pk.idKategori = '1430' or pk.idKategori = '1432' or pk.idKategori = '2176' or pk.idKategori = '2605' or pk.idKategori = '2826' or pk.idKategori = '2941' or pk.idKategori = '2909' or pk.idKategori = '2958' or pk.idKategori = '1898' or pk.idKategori = '1865' or pk.idKategori = '1433' or pk.idKategori = '1434' or pk.idKategori = '2008' or pk.idKategori = '2086' or pk.idKategori = '2135' or pk.idKategori = '2136' or pk.idKategori = '2159' or pk.idKategori = '2766' or pk.idKategori = '2880' or pk.idKategori = '2886' or pk.idKategori = '2887' or pk.idKategori = '2937' or pk.idKategori = '1439' or pk.idKategori = '2778' or pk.idKategori = '2779' or pk.idKategori = '2897' or pk.idKategori = '2609' or pk.idKategori = '2610' or pk.idKategori = '2611' or pk.idKategori = '2612' ) GROUP BY p.idProdukt ORDER BY s.sted LIMIT 15) called at [/data/kursguiden/www/sok_main_query_2012.inc.php:430] #1 include(/data/kursguiden/www/sok_main_query_2012.inc.php) called at [/data/kursguiden/www/views/listing.inc.php:368] #2 include(/data/kursguiden/www/views/listing.inc.php) called at [/data/kursguiden/www/index.php:226] #3 include(/data/kursguiden/www/index.php) called at [/data/kursguiden/www/kurs/index.php:354] Unknown column 's.sted' in 'order clause'#0 db::q(SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS i.dato_start, p.alltid_instans,pa.pakkenavn_for_kunde, max(p.pris_verdi) as max_price, p.idProdukt,p.tittel,p.beskrivelse_kort,p.innleveringer,p.varighet,p.forkunnskaper,p.malgruppe,p.studiepoeng,p.beskrivelse,p.pris_kommentar,p.sokeord,l.leverandor,p.prioritet,priority_boost,priority_calc ,IF(l.leverandor='',1,IF(IF(p.priority_calc>0,p.priority_calc,0)=0,default_prioritet,p.priority_calc)) AS prioritet_plukket ,pa.default_prioritet AS priority_school , IF(p.alltid_instans != 'Nei', 2, IF((i.dato_start >= '2018-05-21' AND vis_ved_passert_pameldingsfrist = 'Ja' AND idExpired IN (1 , 2)) OR (i.dato_start >= '2018-06-20' AND vis_ved_passert_pameldingsfrist = 'Ja' AND idExpired NOT IN (1 , 2)) OR i.pameldingsfrist >= '2018-06-20', 1, 2)) AS date_order FROM kg_Leverandor l, kg_Pakke pa , kg_ProduktKategori pk , kg_Produkt p LEFT JOIN kg_Instans i ON i.idProdukt=p.idProdukt LEFT JOIN kg_Place s ON s.idPlace=i.idSted WHERE p.aktiv='Ja' and l.aktiv='Ja' and p.idProdukt NOT IN (46646,1776,1813,22337,13827,13394,17296,18733,14655,16662,16596,16622,23061,23911,4874,20385,20386,20384,20383,23717,21856,22095,22096,23627,23696,10519,10520,10521,23276,22742,22524,22865,23215,23623,20253,24740,25693,25695,45646,35335,43781,44723,47323,42443,42444,46777,46845,46479,44056,44089,44065,45710,44471,45712,45912,45913,21327,13329,13234,13235,13236,13249,13237,13238,13239,13240,13242,13243,13244,13245,13246,13247,13248,13252,13253,13255,13259,13266,13261,13262,13263,13264,13265,13267,13268,13269,13270,13271,13272,13273,13274,13275,13276,13277,13278,13279,13280,13281,13282,13284,13286,13287,13288,13289,13290,13292,13294,13295,13296,13297,13298,13301,13302,13303,13304,13305,13306,13307,13308,13309,13327,13332,13333,13334,13335,13571,13695,45191,46608,26415,46609,21269,42930,45193,14952,14946,14947,14950,14951,43264,23529,23589,23597,23598,23599,23604,23600,23605,23607,23603,23606,23637,23921,23693,23712,23826,44242,23883,23898,24046,24066,24686,24103,24104,24620,27849,27850,29067,29069,44644,42691,35251,37353,38487,41766,42024,42140,42141,42651,42660,44189,44151,44364,44888,45548,46115,46492,46512,15264,15265,15266,15267,15268,15272,15273,46791,47206,45652,45653,45654,45655,45706,46481,46482,46486,46495,46496,46497,46916,46792,46803,46819,46820,46821,46822,46825,46911,46949,47016,47032,47035,47090,47111,47112,47172,47207,47209,47384,47217,47218,47230,47236,47275,47371,47372,23220,22840,22841,22842,22843,15404,15405,15406,15408,15409,15410,15411,15412,15413,15415,15416,15417,15419,15420,15422,15423,15424,22823,23527,21086,22778,22514,22517,22519,22518,22520,22859,22858,22857,22906,23639,23085,23105,23121,23223,28840,42405,42537,42560,43229,43228,43693,43695,44181,44201,44636,45414,45639,45714,24073,20957,47388,47134,16029,16031,46655,19271,20500,20501,23082,23089,47135,47136,47137,47015,46533,47009,46501,46527,46513,46515,46518,46519,46530,46531,46541,46542,46547,46552,46553,46554,46555,46556,46613,46616,46622,46645,46658,46671,46673,46674,47010,46680,46681,46695,46730,46732,46742,46755,46756,46768,46770,46780,46781,46786,46787,46788,46789,46790,46804,46806,46807,46808,46809,46810,46811,46812,46814,46815,46816,46817,46818,46828,46835,46849,46851,46852,46855,46856,46857,46863,46865,46866,46909,46910,46950,46952,46953,46954,46955,46956,46962,46963,46964,46965,46966,46967,46971,46975,46977,47360,47200,47017,47018,47019,47020,47021,47026,47063,47126,47127,47128,47129,47130,47131,47132,47133,47151,47152,47162,47173,47175,47190,47191,47195,47199,47219,47227,47228,47229,47252,47357,47327,47330,47349,47354,47361,47363,47373,47382,47417,47418,16137,24671,24672,26550,21286,22523,23019,23280,24857,25731,27876,27877,32934,39771,42379,47374,47375,47376,47377,47378,47379,47380,47381,43266,46213,23631,22401,23722,23260,23602,23792,23933,46847,46848,47250,43394,47240,27858,42992,46067,19518,27859,22930,23835,21161,21457,24153,39573,43016,31714,32707,32910,32909,32914,32911,32912,32913,32916,32917,32918,32919,35863,37028,37029,41450,41850,43019,43021,34544,44036,25509,25511,26438,26439,44030,44029,38374,46947,46860,46862,46864,46867,46942,46943,46945,46946,46988,46989,46990,46991,46992,46993,46994,46995,47405,33828,34375,34742,34741,34743,31719,47022,47267,47268,47103,46277,42331,42332,43622,43618,44618,44204,45389,45390,45391,45392,45696,45697,45698,46028,46276,46148,47104,47273,47416,47091,42574,42484,42485,42645,42566,42565,42567,42568,42569,42570,42572,42647,42648,42649,43236,43599,43240,44380,45723,45522,45808,43439,43508,43524,43658,43664,43678,44603,44606,44227,45843,47138,44547,44548,44546,46703,47226,47350,44647,45235,46318,45244,45241,46272,45252,45225,45259,45260,45261,45326,47317,47185,47188,46438,46500,46516,46560,46572,46573,46574,46575,46576,46577,46578,46579,46600,46617,46618,46619,46620,46621,46638,46640,46641,46642,46643,46644,46802,47221,47391,47390,47393,46921,47392,46853,46823,46824,46827,46830,46831,46832,46834,46836,46837,46854,46858,46859,46861,46882,46894,46899,46914,46915,46917,46918,46919,46920,46922,46923,46924,46925,46926,46927,46928,46929,46930,46931,46932,46933,46934,46935,47094,47095,47096,47108,47110,47109,47113,47115,47116,47117,47122,47123,47141,47177,47158,47159,47161,47160,47163,47165,47166,47167,47168,47169,47178,47180,47182,47183,47241,47223,47225,47244,47245,47246,47247,47322,47394,47395,47396,47397,47398,47400,47401,47402,47403,47404,47406,47407,47408,47409,47410,47411,47412,47413,47414,46162,46150,46152,46565,46546,46548,46550,46551,46566,46567,46568,46569,46912,46893,46868,46682,46683,46684,46685,46686,46687,46688,46689,46690,46691,46692,46693,46694,46696,46700,46846,46869,46870,46871,46872,46873,46875,46876,46877,46878,46879,46880,46881,46883,46884,46885,46886,46887,46888,46889,46890,46891,46892,46895,46896,46897,46898,46900,46901,46902,46903,46905,46972,46983,47027,47061,47105,47106,47356,46726,46662,46660,46663,46664,46665,46666,46667,46668,46913,46976,46978,47347,47348,47046,46980,47024,47023,47025,47028,47029,47030,47031,47033,47034,47036,47037,47038,47040,47041,47042,47043,47044,47047,47048,47049,47050,47051,47052,47055,47056,47057,47058,47059,47060,47062,47064,47065,47066,47068,47069,47070,47071,47072,47074,47079,47081,47082,47083,47084,47085,47086,47087,47088,47089,47324,47318,47331,47332,47334,47335,47336,47124,47148,46970,46973,46974,46981,47265,47248,47249,47253,47254,47255,47256,47257,47258,47259,47260,47261,47262,47263,47264,47266,47276,47278,47279,47280,47281,47290,47291,47292,47293,47294,47295,47296,47297,47298,47299,47300,47301,47302,47303,47304,47305,47306,47307,47308,47309,47310,47311,47312,47313,47325,47326,47340,47341,47342,47343,47344,47179,47181) and p.idLeverandor=l.idLeverandor and l.idPakke=pa.idPakke and p.visningssted IN ('Kursguiden','Begge') and (i.idSted = '662' or i.idSted=1039 ) and ( p.alltid_instans != 'Nei' or ( ( ( vis_ved_passert_pameldingsfrist = 'Ja' and idExpired IN (1,2)) or (i.dato_start >= '2018-06-20' and vis_ved_passert_pameldingsfrist = 'Ja' and idExpired NOT IN (1,2)) ) or i.pameldingsfrist >= '2018-06-20' ) or (( p.alltid_instans = 'Nei' ) AND i.dato_start IS NULL ) ) and pk.idProdukt=p.idProdukt and ( pk.idKategori='38' or pk.idKategori = '2569' or pk.idKategori = '2571' or pk.idKategori = '2574' or pk.idKategori = '1325' or pk.idKategori = '1336' or pk.idKategori = '2570' or pk.idKategori = '2606' or pk.idKategori = '2963' or pk.idKategori = '2573' or pk.idKategori = '2572' or pk.idKategori = '2575' or pk.idKategori = '2580' or pk.idKategori = '2594' or pk.idKategori = '2598' or pk.idKategori = '2576' or pk.idKategori = '2581' or pk.idKategori = '2582' or pk.idKategori = '2588' or pk.idKategori = '2589' or pk.idKategori = '2590' or pk.idKategori = '2595' or pk.idKategori = '2737' or pk.idKategori = '2846' or pk.idKategori = '2912' or pk.idKategori = '2961' or pk.idKategori = '2962' or pk.idKategori = '2577' or pk.idKategori = '2583' or pk.idKategori = '2584' or pk.idKategori = '2585' or pk.idKategori = '2586' or pk.idKategori = '2587' or pk.idKategori = '2596' or pk.idKategori = '2597' or pk.idKategori = '2578' or pk.idKategori = '2591' or pk.idKategori = '2592' or pk.idKategori = '2593' or pk.idKategori = '2579' or pk.idKategori = '2599' or pk.idKategori = '2600' or pk.idKategori = '2601' or pk.idKategori = '2602' or pk.idKategori = '2603' or pk.idKategori = '2604' or pk.idKategori = '1991' or pk.idKategori = '2390' or pk.idKategori = '2388' or pk.idKategori = '2389' or pk.idKategori = '2769' or pk.idKategori = '2959' or pk.idKategori = '2960' or pk.idKategori = '1973' or pk.idKategori = '2256' or pk.idKategori = '1334' or pk.idKategori = '2744' or pk.idKategori = '2745' or pk.idKategori = '2979' or pk.idKategori = '1335' or pk.idKategori = '1338' or pk.idKategori = '2478' or pk.idKategori = '2063' or pk.idKategori = '2064' or pk.idKategori = '2731' or pk.idKategori = '2865' or pk.idKategori = '2900' or pk.idKategori = '1850' or pk.idKategori = '1904' or pk.idKategori = '1905' or pk.idKategori = '1907' or pk.idKategori = '1908' or pk.idKategori = '1909' or pk.idKategori = '1906' or pk.idKategori = '1903' or pk.idKategori = '1972' or pk.idKategori = '1902' or pk.idKategori = '1901' or pk.idKategori = '1899' or pk.idKategori = '2257' or pk.idKategori = '2258' or pk.idKategori = '2259' or pk.idKategori = '2522' or pk.idKategori = '1864' or pk.idKategori = '1859' or pk.idKategori = '1934' or pk.idKategori = '1896' or pk.idKategori = '1996' or pk.idKategori = '2027' or pk.idKategori = '2230' or pk.idKategori = '1315' or pk.idKategori = '1332' or pk.idKategori = '1435' or pk.idKategori = '1436' or pk.idKategori = '1437' or pk.idKategori = '1450' or pk.idKategori = '2047' or pk.idKategori = '2060' or pk.idKategori = '2061' or pk.idKategori = '2062' or pk.idKategori = '2066' or pk.idKategori = '2068' or pk.idKategori = '2109' or pk.idKategori = '2110' or pk.idKategori = '2139' or pk.idKategori = '2140' or pk.idKategori = '2181' or pk.idKategori = '2183' or pk.idKategori = '2184' or pk.idKategori = '2347' or pk.idKategori = '2348' or pk.idKategori = '2349' or pk.idKategori = '2368' or pk.idKategori = '2608' or pk.idKategori = '2618' or pk.idKategori = '2773' or pk.idKategori = '2774' or pk.idKategori = '2775' or pk.idKategori = '2831' or pk.idKategori = '2878' or pk.idKategori = '2881' or pk.idKategori = '2917' or pk.idKategori = '1301' or pk.idKategori = '2568' or pk.idKategori = '1868' or pk.idKategori = '1302' or pk.idKategori = '1303' or pk.idKategori = '1307' or pk.idKategori = '1308' or pk.idKategori = '1309' or pk.idKategori = '1310' or pk.idKategori = '1312' or pk.idKategori = '1313' or pk.idKategori = '1320' or pk.idKategori = '1321' or pk.idKategori = '1324' or pk.idKategori = '1444' or pk.idKategori = '1856' or pk.idKategori = '1834' or pk.idKategori = '2428' or pk.idKategori = '2614' or pk.idKategori = '2750' or pk.idKategori = '2752' or pk.idKategori = '2780' or pk.idKategori = '2786' or pk.idKategori = '2809' or pk.idKategori = '2903' or pk.idKategori = '2965' or pk.idKategori = '1339' or pk.idKategori = '2501' or pk.idKategori = '2502' or pk.idKategori = '2510' or pk.idKategori = '2516' or pk.idKategori = '2517' or pk.idKategori = '2521' or pk.idKategori = '2523' or pk.idKategori = '2545' or pk.idKategori = '1860' or pk.idKategori = '1862' or pk.idKategori = '2003' or pk.idKategori = '1984' or pk.idKategori = '1986' or pk.idKategori = '2387' or pk.idKategori = '2391' or pk.idKategori = '2392' or pk.idKategori = '2395' or pk.idKategori = '2396' or pk.idKategori = '1997' or pk.idKategori = '2005' or pk.idKategori = '2006' or pk.idKategori = '2007' or pk.idKategori = '2559' or pk.idKategori = '2382' or pk.idKategori = '2845' or pk.idKategori = '1929' or pk.idKategori = '1340' or pk.idKategori = '1341' or pk.idKategori = '1342' or pk.idKategori = '1343' or pk.idKategori = '1344' or pk.idKategori = '1345' or pk.idKategori = '1346' or pk.idKategori = '1347' or pk.idKategori = '1348' or pk.idKategori = '1349' or pk.idKategori = '1350' or pk.idKategori = '1351' or pk.idKategori = '1352' or pk.idKategori = '1353' or pk.idKategori = '1354' or pk.idKategori = '1355' or pk.idKategori = '1357' or pk.idKategori = '1358' or pk.idKategori = '1359' or pk.idKategori = '1360' or pk.idKategori = '1361' or pk.idKategori = '1362' or pk.idKategori = '1363' or pk.idKategori = '1364' or pk.idKategori = '1365' or pk.idKategori = '1366' or pk.idKategori = '1367' or pk.idKategori = '1368' or pk.idKategori = '1369' or pk.idKategori = '1370' or pk.idKategori = '1371' or pk.idKategori = '1372' or pk.idKategori = '1373' or pk.idKategori = '1374' or pk.idKategori = '1375' or pk.idKategori = '1377' or pk.idKategori = '1378' or pk.idKategori = '1379' or pk.idKategori = '1380' or pk.idKategori = '1381' or pk.idKategori = '1382' or pk.idKategori = '1383' or pk.idKategori = '1384' or pk.idKategori = '1385' or pk.idKategori = '1386' or pk.idKategori = '1387' or pk.idKategori = '1388' or pk.idKategori = '1389' or pk.idKategori = '1390' or pk.idKategori = '1391' or pk.idKategori = '1392' or pk.idKategori = '1393' or pk.idKategori = '1394' or pk.idKategori = '1395' or pk.idKategori = '1396' or pk.idKategori = '1397' or pk.idKategori = '1398' or pk.idKategori = '1399' or pk.idKategori = '1400' or pk.idKategori = '1401' or pk.idKategori = '1402' or pk.idKategori = '1403' or pk.idKategori = '1404' or pk.idKategori = '1405' or pk.idKategori = '1406' or pk.idKategori = '1407' or pk.idKategori = '1408' or pk.idKategori = '1409' or pk.idKategori = '1410' or pk.idKategori = '1411' or pk.idKategori = '1412' or pk.idKategori = '1413' or pk.idKategori = '1414' or pk.idKategori = '1415' or pk.idKategori = '1416' or pk.idKategori = '1417' or pk.idKategori = '1418' or pk.idKategori = '2505' or pk.idKategori = '2506' or pk.idKategori = '2507' or pk.idKategori = '2508' or pk.idKategori = '2509' or pk.idKategori = '2512' or pk.idKategori = '2513' or pk.idKategori = '2514' or pk.idKategori = '2515' or pk.idKategori = '2811' or pk.idKategori = '2893' or pk.idKategori = '2894' or pk.idKategori = '2901' or pk.idKategori = '2902' or pk.idKategori = '2904' or pk.idKategori = '2905' or pk.idKategori = '2906' or pk.idKategori = '2907' or pk.idKategori = '2908' or pk.idKategori = '2936' or pk.idKategori = '1419' or pk.idKategori = '1420' or pk.idKategori = '1421' or pk.idKategori = '1422' or pk.idKategori = '1423' or pk.idKategori = '1424' or pk.idKategori = '1425' or pk.idKategori = '1426' or pk.idKategori = '1427' or pk.idKategori = '2082' or pk.idKategori = '2040' or pk.idKategori = '2042' or pk.idKategori = '2048' or pk.idKategori = '2049' or pk.idKategori = '2052' or pk.idKategori = '2056' or pk.idKategori = '2058' or pk.idKategori = '2059' or pk.idKategori = '2065' or pk.idKategori = '2067' or pk.idKategori = '2069' or pk.idKategori = '2070' or pk.idKategori = '2083' or pk.idKategori = '2084' or pk.idKategori = '2085' or pk.idKategori = '2123' or pk.idKategori = '2143' or pk.idKategori = '2161' or pk.idKategori = '2164' or pk.idKategori = '2185' or pk.idKategori = '2311' or pk.idKategori = '2339' or pk.idKategori = '2340' or pk.idKategori = '2346' or pk.idKategori = '2400' or pk.idKategori = '2408' or pk.idKategori = '2417' or pk.idKategori = '2418' or pk.idKategori = '2432' or pk.idKategori = '2439' or pk.idKategori = '2474' or pk.idKategori = '2607' or pk.idKategori = '2613' or pk.idKategori = '2615' or pk.idKategori = '2620' or pk.idKategori = '2641' or pk.idKategori = '2647' or pk.idKategori = '2678' or pk.idKategori = '2702' or pk.idKategori = '2701' or pk.idKategori = '2715' or pk.idKategori = '2720' or pk.idKategori = '2724' or pk.idKategori = '2727' or pk.idKategori = '2729' or pk.idKategori = '2730' or pk.idKategori = '2738' or pk.idKategori = '2739' or pk.idKategori = '2770' or pk.idKategori = '2776' or pk.idKategori = '2777' or pk.idKategori = '2788' or pk.idKategori = '2789' or pk.idKategori = '2790' or pk.idKategori = '2791' or pk.idKategori = '2793' or pk.idKategori = '2799' or pk.idKategori = '2801' or pk.idKategori = '2825' or pk.idKategori = '2833' or pk.idKategori = '2838' or pk.idKategori = '2840' or pk.idKategori = '2841' or pk.idKategori = '2842' or pk.idKategori = '2843' or pk.idKategori = '2849' or pk.idKategori = '2850' or pk.idKategori = '2883' or pk.idKategori = '2898' or pk.idKategori = '2899' or pk.idKategori = '2942' or pk.idKategori = '2943' or pk.idKategori = '2944' or pk.idKategori = '2955' or pk.idKategori = '2956' or pk.idKategori = '2970' or pk.idKategori = '3001' or pk.idKategori = '2999' or pk.idKategori = '1428' or pk.idKategori = '1989' or pk.idKategori = '1990' or pk.idKategori = '1985' or pk.idKategori = '2394' or pk.idKategori = '1305' or pk.idKategori = '1429' or pk.idKategori = '1430' or pk.idKategori = '1432' or pk.idKategori = '2176' or pk.idKategori = '2605' or pk.idKategori = '2826' or pk.idKategori = '2941' or pk.idKategori = '2909' or pk.idKategori = '2958' or pk.idKategori = '1898' or pk.idKategori = '1865' or pk.idKategori = '1433' or pk.idKategori = '1434' or pk.idKategori = '2008' or pk.idKategori = '2086' or pk.idKategori = '2135' or pk.idKategori = '2136' or pk.idKategori = '2159' or pk.idKategori = '2766' or pk.idKategori = '2880' or pk.idKategori = '2886' or pk.idKategori = '2887' or pk.idKategori = '2937' or pk.idKategori = '1439' or pk.idKategori = '2778' or pk.idKategori = '2779' or pk.idKategori = '2897' or pk.idKategori = '2609' or pk.idKategori = '2610' or pk.idKategori = '2611' or pk.idKategori = '2612' ) GROUP BY p.idProdukt ORDER BY s.sted ) called at [/data/kursguiden/www/sok_main_query_2012.inc.php:458] #1 include(/data/kursguiden/www/sok_main_query_2012.inc.php) called at [/data/kursguiden/www/views/listing.inc.php:368] #2 include(/data/kursguiden/www/views/listing.inc.php) called at [/data/kursguiden/www/index.php:226] #3 include(/data/kursguiden/www/index.php) called at [/data/kursguiden/www/kurs/index.php:354] IT-kurs i 2018 - Klikk her for å finne IT-kurs kurs i
IT-kurs
Akershus
Du har valgt: Frogn
Nullstill
Filter
Ferdig

-

0 treff ( i Frogn ) i IT-kurs
 


Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.