IT-kurs
IT strategi
Du har valgt: ITIL
Nullstill
Filter
Ferdig

-

59 treff i ITIL
 

Oslo 3 dager 14 000 kr
26 Jun
ITIL Foundation Training [+]
This course provides IT managers, practitioners, support staff and staff interfacing with the information systems function with a practical understanding of the key concepts, principles, processes and functions that enables successful IT service management provision. It also prepares delegates for the ITIL Foundation Certificate Examination. The course is based on the ITIL best practice service lifecycle approach featured in the latest 2011 guidelines. [-]
Les mer
3 dager 15 000 kr
This 3-day course offers training towards the free-standing Service Operation qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualifica... [+]
Overview   This 3-day course offers training towards the free-standing Service Operation qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualification. The course covers all aspects of Service Operation and is based upon the ITIL v3 core book of the same name.   Key topics  • Introduction to Service Operation  • Common Service Operation Activities • Technology Considerations • This is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass.  • Service Operation Processes • Organizing Service Operation Functions • Formal Examination  [-]
Les mer
4 dager 21 150 kr
• Lær deg hvordan du skal bygge opp en kontinuitetsplan ! • Forstå hvordan en bygger opp tilgjengelighets- og kapasitetsplaner. [+]
Planning, Protection & Optimizing   Oversikt Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Capacity Management, Availability Management, IT Service Continuity Management, Information Security Management, Demand Management og Risk Management prosesser som en integrert del av sin tjenesteleveranse modell.   Mål Formålet med Planning, Protection & Optimization kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus perspektivet som beskrevet i ITIL. Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrerte ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Planning, Protection & Optimization eksamen.   Hvem bør delta? Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Planning, Protection & Optimization prosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år. Faglige kvalifikasjoner Kurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer. Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.   Kurs struktur 4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f. eks 3+2 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.   Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker: Service Management som praksisPlanning, Protection & Optimization i et livssyklus perspektivCapacity Management som bidrar til å sikre at en innehar korrekt kapasitetsnivå.Availability Management som bidrar til å sikre at en kan levere korrekt tilgjengelighet.IT Service Continuity Management som bidrar til å sikre tjenestene mot uforutsette alvorlige hendelser.Information Security Management som sikrer informasjon med hensyn på integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.Felles aktiviteter knyttet til Planning, Protection & Optimization .Organisering av driftsorganisasjon og beskrivelse av funksjoner skal utføres innenPlanning, Protection & Optimization .Roller og ansvar innenfor Planning, Protection & Optimization .Vurderinger rundt implementering og teknologi.Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer .Kontinuerlig bruk forbedringsprogram som en konsekvens av effektive Planning, Protection & Optimization prosesser. [-]
Les mer
Oslo Bergen Og 5 andre steder 3 dager 14 000 kr
03 Jul
03 Jul
31 Jul
Dette kurset er ment å gi deltakerne en oversikt over de sentrale definisjonene som ITIL bruker og en oversikt over hvilke prosesser og funksjoner som ITIL definerer. [+]
 ITIL® er et rammeverk for beste praksis innen IT-serviceledelse, basert på erfaringer fra offentlige og private virksomheter over hele verden. ITIL har eksistert siden 1980 tallet og gjennomgått flere forandringer underveis. ITIL versjon 3 ble lansert i 2007 og i denne versjonen er det mer fokus på strategi og forretningsverdi, innføring av livssyklusperspektivet og at IT-tjenester skal støtte opp under virksomhetens øvrige strategier og mål.Dette kurset er ment å gi deltakerne en oversikt over de sentrale definisjonene som ITIL bruker og en oversikt over hvilke prosesser og funksjoner som ITIL definerer. Kurset vil gi deltakerne en forståelse av hvordan økt fokus på bedriftens mål og samspillet innen IT-avdelingen vil kunne gi en betydelig merverdi for bedriften. ITIL har fokus på fem hovedområder, og hvert av dem dekker et av aspektene i livssyklustankegangen: Service Strategy: En solid strategi er nødvendig for å kunne levere IT-tjenester av høy kvalitet. Denne delen av ITIL introduserer livssyklustankegangen, og sørger for samspill med bedriftens øvrige strategier. Service Design: Definisjon og utviklig av tjenestene i henhold til strategien, slik at tjenestene leveres med den kvalitet som kunden forventer, samtidig som man holder seg innenfor de rammebetingelser som er satt for tidsforbruk og kostnader. Service Transition: Å sørge for at strategien og planene settes ut i drift på en vellykket måte. Innovasjon i form av nye og endrede tjenester skal implementeres med minimalt avbrudd i driften, samtidig som endringene skal balanseres i forhold til kostnad, tid og sikkerhet. Service Operation: ivaretar dag-til-dag leveranser av IT-tjenestene og sikrer at avtalt tjenestenivå til brukere og kunder blir levert på en effektiv måte Continual Service Improvement: Selv med en vellykket drift på plass vil det være et behov for kontinuerlig forbedring. [-]
Les mer
3 dager 15 000 kr
This 3 day course offers training towards a free-standing Continual Service Improvement qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert... [+]
Overview   This 3 day course offers training towards a free-standing Continual Service Improvement qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualification. The course covers all aspects of Continual Service Improvement and is based upon the ITIL v3 core book of the same name. [-]
Les mer
5 dager 25 000 kr
This 5-day course explains the terminology, processes, roles, functions and activities relating to the Service Operation phase of the IT Service Management Lifecycle, bas... [+]
Overview   This 5-day course explains the terminology, processes, roles, functions and activities relating to the Service Operation phase of the IT Service Management Lifecycle, based on Version 3 of the IT Infrastructure Library (ITIL). It is one of four “Service capability” Modules, which are role-based. They offer participants a balanced knowledge of ITIL best practices. The Service Capability series will be of interest to participants who wish to be certified in a deep-level of understanding of ITIL V3 with the primary focus on the process activities and execution throughout the Service Lifecycle.   Examination candidates should be aware that at least 12 hours of personal study are required. Key topics   • A brief refresher on IT Service Management • Service Operation Processes: Event Management, Incident Management, Request Fulfillment, Problem Management, Access Management • Service Operation Functions: Service Desk, Technical Management, IT Operations Management, Application Management • Service Operation organization structures • Implementation considerations • Revision and Mock Examination  • Service Operation summary • Common Service Operation Activities • Service Operation roles and responsibilities • Technology considerations • Challenges, critical success factors and risks  [-]
Les mer
Oslo 5 dager 24 500 kr
26 Jun
11 Sep
ITIL® Managing Across the Lifecycle (Malc) kurset er siste kurs og modul som kandidater må ta for å oppnå ITIL Expert sertifiseringen.
 [+]
Dette kurset er det avsluttende kurset innen ITIL® v3 og gir deltagerne grunnlaget for å oppnå ITIL® Expert sertifiseringen. På kurset oppsummeres kunnskapen fra Lifecycle og Capability kursene, og setter fokus på ferdigheter som kreves for å gjennomføre og håndtere tilpasning til Service Lifecycle. Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. Deltagerne får en ITIL V3 Managing Across the Lifecycle kursbok som inneholder alt presentasjonsmateriale, kursnotater, case studie og prøveeksamener. Kurset går over 5 dager fra kl 09.00-17.00. Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår. Kurset består av følgende emner: Håndtere planlegging og implementasjon av IT Service Management Livssyklus posisjonering og overgang Hvordan oppnå forretningsverdi med mennesker, prosesser og funksjoner Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risiko med service management Risk Management Prosjektvurdering av livssyklusen Strategisk endringsledelse Forståelse for regler, retningslinjer og rammeverk     [-]
Les mer
Oslo 3 dager 16 000 kr
21 Aug
Kurset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Service Design-fasen. Kurset dekker styring og kontroll av aktiviteter og teknik... [+]
Dette er et av fem kurs innen ITIL® Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITILs kjernebøker. Kurset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Service Design-fasen. Kurset dekker styring og kontroll av aktiviteter og teknikker innenfor Service Design, men ikke detaljer innen de understøttende prosesser. Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. Kurset går over 3 dager fra kl 09.00-16.30. Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår.   Deltagelse på dette kurset vil gi deg flg kompetanse: Forstå Service Management i praksis og Service Design prinsipper, hensikt og mål Forstå hvordan alle Service Design-prosessene samhandler med andre livssyklus prosesser De sub-prosesser, aktiviteter, metoder og funksjoner som brukes i hver av Service Design-prosessene Roller og ansvar innenfor Service Design, samt aktiviteter og funksjoner for å oppnå optimal drift Hvordan man måler Service Design ytelsen Forstå teknologi og krav til implementering til støtte for Service Design Utfordringene, kritiske suksessfaktorer og risikoer forbundet med Service Design   [-]
Les mer
Oslo 4 dager 23 150 kr
26 Sep
Målsetning Formålet med CSI kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på aktiviteter som kan gjennomføres for å forbedre kvaliteten på IT... [+]
Kursinnhold Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation-kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Event Management, Incident Management, Request Fulfilment, Problem Management og Access Management prosesser samt funksjonene Service desk, Technical Management, IT Operations Management og Application Management.  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Den modulbaserte oppbygningen av Intermediate-nivået setter kandidatene i stand til å spesialisere seg innenfor ITIL. Operational Support and Analysis-modulen vil bidra til å gi deg de tekniske kunnskaper og ferdigheter som trengs for detaljert utførelse og implementering av konkrete ITIL-prosesser. Som for de andre Intermediate-modulene er det ingen obligatoriske krav, men to til fire års yrkeserfaring fra IT Service Management er i høyeste grad ønskelig Operational Support and Analysis-kurset passer for kandidater innen følgende IT-yrker eller roller: Configuration Manager, IT Operations Manager, Incident Manager, Problem Manager, Availability Manager, Applications Support, Network Support, Network Control and Operation, Database Administrator. Vi har tatt med denne listen kun fordi den kan gi en viss orientering. Den enkeltes valg vil avhenge av kandidatens individuelle karrieremål. KursdokumentasjonOmfattende kursdokumentasjon medfølger kurset. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 17 950 kr
17 Oct
Formålet med Service Design kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som kreves for å designe tjenester. Det forklarer de... [+]
Kursinnhold OversiktKurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset.Kurset dekker livstids perspektivet innen Service Design og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor Service Design fasen i livssyklusen. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor design prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability kursene). ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.MålFormålet med Service Design kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som kreves for å designe tjenester. Det forklarer de fem sentrale elementer av Service Design og hvordan dette kan forbedre kvaliteten på IT Service Managementinnenfor en organisasjon. Kurset tar også sikte på at elevene skal forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter involvert i Service Design. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Design eksamen.Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av å designe tjenester. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.Kursstruktur3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f. eks 2+1 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Design. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:• De viktigste prinsipper og mål innen Service Design• Organisatoriske forhold innenfor Service Design• De fem aspektene innen Service Design – design av tjenesteløsning, systemer, teknologiarkitektur, prosesser og overvåkningssystemer• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer.• Betraktninger rundt teknologi knyttet til Service Design• Aktiviteter som gjennomføres innenfor Service Design• Vurdering av kritiske suksessfaktorer og risikostyring i Service DesignKurset dekker også ledelsesmessig og tilsynsmetodikk innenfor:• Service Catalogue Management, Service Level Management, Capacity Management, Availability Management, Information Security Management, Supplier Management, IT Service Continuity Management [-]
Les mer
4 dager
Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Event Management, Incident Management, ... [+]
Mål Formålet med Operational Support & Analysis kurset er å få kunnskap om ITIL® terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus-perspektivet som beskrevet i ITIL®. Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrerte ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Operational Support & Analysis eksamen. Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Operational Support & Analysisprosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år. Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL® Expert kvalifisering. Kurs-struktur4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f. eks 3+2 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig. PrisKr. 21.150,- (inkl. lunsj og dokumentasjon) Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker: Service Management som praksis og Service Operation prinsipper. Event Management som definer og beskriver hvordan en skal håndtere ’meldinger’ fra infrastrukturen. Incident Management som skal sikre at tjenesten tilbakeføres til normal status så raskt som mulig eller i henhold til avtalt tjenestenivå. Request Fulfilment som effektuerer leveranse av standard tjenester. Problem Management som identifiserer og hindrer repeterende hendelser. Access Management som gir autoriserte brukere rett til å bruke en tjeneste. Operasjonelle aktiviteter i prosesser som Change Management, Configuration Management, Release and Deployment Management, Capacity Management, Availability Management og Knowledge Management. Financial Management for IT-tjenester. Felles operasjonelle aktiviteter knyttet til bruk i drift og støttefunksjoner. Roller og organisering av Service Operation & Support. Vurderinger rundt implementering og teknologi. Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS [-]
Les mer
Oslo 4 dager 23 150 kr
31 Oct
Formålet med Release, Control & Validation kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen ... [+]
Kursinnhold OversiktKurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Change Management, Release and Deployment Management, Service Validering og Testing, Service Asset and Configuration Management, Request Fulfilment, Service Evaluation og Knowledge Management som en integrert del av sin tjenesteleveranse modell. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.Mål Formålet med Release, Control & Validation kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus perspektivet som beskrevet i ITIL. Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrert ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak.Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Release, Control & Validation eksamen.Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Release, Control & Validationprosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.Kursstruktur4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f. eks 3+2 dager).Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge.Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.DokumentasjonOmfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:• Service Management som praksis• Release, Control & Validation i et livssyklus perspektiv.• Change Management som sikrer at endringer gjennomføres på en god måte.• Service Validation and Testing som sikrer at leveranse av nye tjenester gjennomføres på en sikker måte.• Service Asset and Configuration Management som gir oversikt over alle eiendeler og verdier.• Knowledge Management som sikrer at kunnskap og kompetanse bygges opp, brukes og forvaltes.• Evaluation som sikrer at endringene leveres i henhold til avtalt nivå.• Felles operasjonelle aktiviteter relatert til Release, Control & Validation prosesser.• Organisering og beskrivelse av aktiviteter innen Service Operation som skal utføres innen Release, Control & Validation prosesser.• Roller og ansvar innen Release Control & Validation.• Vurderinger rundt implementering og teknologi.• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer.• CSI som en konsekvens av effektive Release, Control & Validation prosesser. [-]
Les mer
1 dag 5 000 kr
This 1-day course provides an introduction to IT Governance, and examines the need, value and benefits of governance to any IT organization. The course reviews IT governa... [+]
Overview   This 1-day course provides an introduction to IT Governance, and examines the need, value and benefits of governance to any IT organization. The course reviews IT governance drivers in the marketplace outlining the history and background of each. It includes a comparison of the available methodologies and their content and offers guidance on how and when each might be best used. Attendees should have a basic understanding of ITIL (IT Infrastructure Library), but regardless, ITIL will be briefly described and used as a baseline against which other methodologies are compared and contrasted.    Key topics   • The IT Infrastructure Library (ITIL) • CMM/CMMI • eTOM • Basel II • Cobit (and COSO) • Six Sigma • Sarbanes-Oxley (SOX) • Standards: BS15000, BS7799, ISO9000, ISO20000  Next steps     • Attendees who have not already attended IT Service Management training may be interested to attend the ITIL Foundations for ITSM course H1846S• Practitioner and Manager’s level training in IT Service Management. [-]
Les mer
3 dager 16 150 kr
• Tilegne deg viktig kunnskap og metoder for å utvikle dine tjenester. • Lær hvordan du kan etablere en effektiv organisasjon for å sikre optimale tjenestelevera... [+]
Service Design   Oversikt Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Kurset dekker livstids perspektivet innen Service Design og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor Service Design fasen i livssyklusen. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor design prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability kursene). MålFormålet med Service Design kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som kreves for å designe tjenester. Det forklarer de fem sentrale elementer av Service Design og hvordan dette kan forbedre kvaliteten på IT Service Managementinnenfor en organisasjon. Kurset tar også sikte på at elevene skal forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter involvert i Service Design. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Design eksamen. Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av å designe tjenester. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år. Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL® Expert kvalifisering. Kurs struktur3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f. eks 2+1 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Design. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge.Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig. Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker: •De viktigste prinsipper og mål innen Service Design •Organisatoriske forhold innenfor Service Design •De fem aspektene innen Service Design – design av tjenesteløsning, systemer, teknologiarkitektur, prosesser og overvåkningssystemer •Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer. •Betraktninger rundt teknologi knyttet til Service Design •Aktiviteter som gjennomføres innenfor Service Design •Vurdering av kritiske suksessfaktorer og risikostyring i Service Design Kurset dekker også ledelsesmessig og tilsynsmetodikk innenfor: •Service Catalogue Management, Service Level Management, Capacity Management, Availability Management, Information Security Management, Supplier Management, IT Service Continuity Management [-]
Les mer
3 dager 16 000 kr
Kursinnhold OversiktKurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Founda... [+]
Kursinnhold OversiktKurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Det dekker livssyklus aspektene av Continual Service Improvement, og dekker styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor CSI området. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.MålFormålet med CSI kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på aktiviteter som kan gjennomføres for å forbedre kvaliteten på IT Service Managementinnenfor en organisasjon og gjør det mulig for kandidatene å forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter involvert i CSI. Det tar også sikte på å gi en detaljert styrings- og forretningsmessig forståelse av CSI-livssyklusfasen og hvordan denne kan iverksettes for å forbedre kvaliteten på IT tjenestene innen en organisasjon. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Continual Service Improvement eksamen.Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av kontinuerlig tjenesteutvikling og forbedring. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.Kursstruktur3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f. eks 2+1 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Continual Service Improvement. Bøkene kan kjøpes hos  itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:• De viktigste prinsipper og mål innen CSI• Den overordnede CSI-prosessen• Metoder og teknikker for CSI som baselining, assessment, Balanced Scorecardog Deming syklus (PDCA)• Organisatoriske utfordringer relatert til CSI• Teknologi betraktninger knyttet til CSI• Aktivitetene som vanligvis utføres innen CSI• Vurdering av kritiske suksessfaktorer og risikostyring i CSI [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;