IT-kurs
Sikkerhetskurs for IT
Du har valgt: Informasjonssikkerhet IT
Nullstill
Filter
Ferdig

-

14 treff i Informasjonssikkerhet IT
 

Oslo 4 dager 25 000 kr
05 Dec
Få unik innsikt i hvordan du reviderer mot ISO 27001-standarden og få muligheten til, avhengig av erfaring, søke om å bli sertifisert ISO 27001 Lead Auditor. [+]
Uansett om du velger å sertifiserer deg eller ikke, får du unik innsikt i revisjon mot ISO 27001-standarden slik at du kan implementere standarden på et vis som tilfredsstiller revisors krav. ISO 27001 er kanskje den viktigste sikkerhetsstandarden og for mange et kvalitetsstempel for sikkerhet i virksomheten. ISO 27001 krever at revisjonen skal bestå av en intern- og en eksternrevisjon. Kursinnhold Presentasjon og gjennomgang Revisjonsregler, forberedelser og oppstart Revisjonsaktiviteter Konklusjoner og vurderinger, avslutning Avsluttende eksamen på 3 timer og 30 minutter siste dag Kurset er basert på teoretiske presentasjoner etterfulgt av praktiske oppgaver. Det må påregnes en del kveldsarbeid.     [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i cybersikkerhet med Carsten Maartmann-Moe. Du lærer om cyberkriminelle, og de største risikoene for angrep. [+]
Kurs i cybersikkerhet med Carsten Maartmann-Moe. Du lærer om cyberkriminelle,  og de største risikoene for angrep. Cybersikkerhet eller IT-sikkerhet er i nyhetene nesten hver dag, men hva er fakta og hva er fiksjon? Kan du bli hacket når som helst? Er alle ute etter din virksomhet? Hva er de største risikoene, og hvordan kan man effektivt redusere dem? I dette kurset lærer du hvordan cyberkriminelle opererer, hva de største risikoene er, og hvordan nyanser og kompleksitet påvirker hvilke sikringstiltak som fungerer. Vi vil også lære hvordan den undergrunnsøkonomien i cyberverden fungerer, slik at du kan ta gode beslutninger for å beskytte din egen og din virksomhets informasjon.    Være i stand til å forklare hva cyberkriminalitet er, og hvorfor cybersikkerhet er viktig Være i stand til å forstå hvorfor cybersikkerhet er komplekst Være i stand til å analysere hvilke risikoer som du og din virksomhet står ovenfor Være i stand til å finne og beskytte din mest verdifulle informasjon Være i stand til å håndtere sikkerhetsbrudd på en betryggende måte Morgendagens trusler   Introduksjon til kurset Hvordan er det å bli hacket Hvem er hackerene? God cybersikkerhet – en forutsetning for vellykket digitalisering Hvordan ser cyberspace ut? Å jobbe strukturert med cybersikkerhet 4 myter om cybersikkerhet Personvern og cybersikkerhet Hva er risiko, og hvordan måler du den? Vurdere og redusere risiko – tips og triks Hvordan kommunisere med ledelsen om risiko? Digitalisering og tilpasning til din virksomhet Effektive sikkerhetstiltak for din virksomhet Effektive sikkerhetstiltak for deg som person Rammeverk og verktøy Fremtidige utfordringer Hjelp jeg har blitt hacket Hvem som kan hjelpe Oppsummering og videre læring [-]
Les mer
2 dager
ISO/IEC 27001 Foundation gir deg en grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet og sikkerhetsstyring. [+]
Bedriftstilbud! Vi tilbyr nå rabatterte priser for på PECB ISO/IEC Foundation 27001 som bedriftsinternt kurs for grupper (minimum 5 personer).Kurset kan holdes i lokalene til Orange Cyberdefense på Lysaker Torg, eller hos dere. Kontakt oss for et godt tilbud.  Har dere sikkerhetskompetansen dere trenger? Orange Cyberdefense holder sertifiseringskurs innen cyber- og informasjonssikkerhet levert av den anerkjente sertifisering- og kursleverandøren PECB. PECB ISO/IEC 27001 Foundation er et 2 dagers kurs, der man vil lære om de grunnleggende elementene for å implementere og lede et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) i samsvar med ISO/IEC 27001. Etter kurset vil kursdeltagerne forstå de ulike delene i et ISMS, inkludert policyer, rutiner, måling, internrevisjon og kontinuerlig forbedring. Kurset er ment for bedriftens ansatte som skal delta i innføringen av et styringssystem for informasjonssikkerhet, eller som trenger å lære mer om informasjonssikkerhet og styring av dette i en virksomhet.  Læringsmål for kurset Kjennskap til ISO/IEC 27001 og kunne se sammenhenger mellom ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 og andre rammeverk. Forstå ulike tilnærminger, standarder, metoder og teknikker som brukes for å implementere og styre et ISMS. Kunne drifte elementene i et styringssystem for informasjonssikkerhet ISMS.   Bindende påmelding Vi forbeholder oss retten til å utsette kurs ved for få deltakere/ påmeldte. Tilbud om ny kursdato vil bli gitt.  [-]
Les mer
Nettkurs 5 dager 15 900 kr
ISO/IEC 27001 Lead Implementer [+]
ISO/IEC 27001 Lead Implementer [-]
Les mer
Oslo 2 dager 14 500 kr
20 Nov
20 Nov
ISO/IEC 27701 Foundation [+]
ISO/IEC 27701 Foundation [-]
Les mer
Oslo 5 dager 26 900 kr
18 Sep
18 Sep
ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager [+]
ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager [-]
Les mer
2 dager 12 500 kr
05 Jun
21 Nov
Hva vil det si å ha en risikobasert tilnærming til informasjonssikkerhet? Hvordan kan vi vite om de tiltakene vi innfører fungerer? [+]
I dette internasjonalt anerkjente PECB-kurset lærer du de grunnleggende prinsippene for informasjonssikkerhet, og blir kjent med beste praksis for planlegging, implementering og administrering av et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) i henhold til ISO/IEC 27001. Du vil også få kunnskap om metoder for implementering av informasjonssikkerhetskontroller fra de 11 domenene i ISO 27002. Dette er et av våre mest populære kurs, så det lønner seg å være raskt ute for å sikre seg plass.  I dette kurset tar vi for oss de grunnleggende prinsippene for informasjonssikkerhet, og blir kjent med oppbygningen av ISO 27001 og anerkjente rammeverk for styring av informasjonssikkerheten.  Dette kurset er ment for deg som skal delta i innføringen av et styringssystem for informasjonssikkerhet, eller som ønsker å lære om informasjonssikkerhetsstyring i en virksomhet.  Målet for kurset er å lære deg: Å forstå oppbygningen av ISO 27001 og forholdet til andre standarder og veiledninger Å være fortrolig med begreper, metoder, teknikker og rammeverk knyttet til styring av informasjonssikkerheten Å forstå sammenhengen mellom ISMS, risiko, kontroll og samsvar med kravene til ulike interessenter i organisasjonen Å kunne bidra i implementeringen av et ISMS etter ISO 27001-standarden [-]
Les mer
Oslo 4 dager 25 000 kr
06 Nov
Få den nødvendige kunnskapen og ekspertisen til å planlegge og implementere et effektivt styringssystem (ISMS) i henhold til ISO 27001. [+]
Målsetningen med kurset er å gjøre deg i stand til å mestre det du trenger for å implementere sikkerhetskontroller fra de 11 områdene i ISO 27002. Etter kurset skal du kunne: Mestre konseptene, standardene og metoder for å administrere et ISMS på en effektiv måte Kjenne forholdet mellom styringssystem, risikovurdering og compliance i henhold til virksomhetens egne krav Støtte virksomheten i å få implementert og videreutviklet sitt styringssystem Velge ut ressurser i egen virksomhet som utgjør teamet som er ansvarlig for at systemet fungerer til daglig Vise til bedre kunnskaper for analyse og beslutningstagning innenfor informasjonssikkerhet I kurset får du den nødvendige kunnskapen og ekspertisen for å planlegge og implementere et effektivt styringssystem (ISMS) for din virksomhet i henhold til ISO 27001. Kurset er basert på teoretiske presentasjoner etterfulgt av praktiske oppgaver, og går over 5 dager med avsluttende eksamen siste dag. Eksamen varer 3 timer. Hovedemner Planlegging og risikohåndtering Implementering Overvåking Revurdering Drift og vedlikehold Forbedring Revisjon I tillegg til hovedemnene får du full introduksjon til compliance og prosessen for sertifisering. [-]
Les mer
7 350 kr
ISO/IEC 27001 Introduction [+]
ISO/IEC 27001 Introduction [-]
Les mer
Oslo 5 dager 26 900 kr
18 Sep
18 Sep
ISO/IEC 27701 Lead Implementer [+]
ISO/IEC 27701 Lead Implementer [-]
Les mer
Oslo 4 dager 25 000 kr
18 Sep
I dette kurset får du nødvendig kunnskap for å sikre at sikkerheten ivaretas i skyen gjennom anerkjent beste praksis. [+]
I dette nye kurset fra PECB får du den kunnskap og de ferdigheter du trenger for effektiv planlegging, implementering, administrering, overvåking og vedlikehold av et skysikkerhetsprogram basert på ISO/IEC 27017 og ISO/IEC 27018. Du vil få omfattende innsikt i grunnleggende skytjenestekonsepter og -prinsipper, sikkerhetsrisikostyring, skyspesifikke kontroller, hendelseshåndtering innen skysikkerhet og sikkerhetstesting for skyen. Mål med kurset er at du får En omfattende forståelse av konseptene, tilnærmingene, metodene og teknikkene som brukes for implementering og effektiv styring av et skysikkerhetsprogram Kjennskap til sammenhengen mellom ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 og andre standarder og regulatoriske rammeverk Kunnskap til å tolke retningslinjene i standardene i kontekst av din virksomhet Den nødvendige kunnskapen og kompetansen for å støtte virksomheten i effektiv planlegging, implementering, administrering, overvåking og vedlikehold av et skysikkerhetsprogram Praktisk kunnskap nødvendig for å administrere et skysikkerhetsprogram etter beste praksis Kursagenda Dag 1: Introduksjon til ISO/IEC 27017 og ISO/IEC 27018 og iverksetting av et skysikkerhetsprogram Dag 2: Skysikkerhetsrisikostyring og skyspesifikke kontroller Dag 3: Dokumenthåndtering og skysikkerhetskultur og opplæring Dag 4: Hendelseshåndtering, sikkerhetstesting, overvåkning og kontinuerlig forbedring ved bruk av skytjenester Dag 5: Sertifiseringseksamen   [-]
Les mer
Oslo 3 dager 19 500 kr
28 Aug
05 Dec
Få kunnskap om de grunnleggende elementene innen risikostyring, blant annet vurdering, analyse og håndtering, og innsikt for å arbeide med risikostyring. [+]
Målet med kurset er å gi dybdeforståelse for risikostyring i henhold til rammeverket ISO 27005 slik at man vil være rustet til å vurdere risiko knyttet til informasjonssikkerhet. I kurset får du oversikt over flere av verktøyene og metodene for risikovurdering. Gjennom praktiske øvelser og case vil du tilegne deg den kunnskapen du trenger for å gjennomføre en risikovurdering av informasjonssikkerhet på en optimal måte. Ved implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet vil du som sertifisert ISO 27005 Risk Manager sikre høy kvalitet i arbeidet. Kurset korresponderer med implementeringsprosessen av ISMS-rammeverket som presenteres i ISO 27001. Hovedemner Introduksjon, program for risikostyring, risikoidentifisering og vurdering iht. ISO 27005 Risikovurdering, behandling, kommunikasjon og overvåking iht. ISO 27005 Implementering, tilpasning, tilnærming og konklusjon Oppstart av risikovurdering med OCTAVE, oversikt over prosessene Vurdering av sårbarheter og risiko iht. OCTAVE Læringsmål Utvikle nødvendig kunnskap for å gjennomføre risikovurdering med OCTAVE-metoden Beherske de enkelte stegene i prosessen for risikovurdering med OCTAVE metoden Tolke kravene i ISO 27001 i forhold til risikostyring Forstå konsepter, fremgangsmåter og metoder for en effektiv risikostyringsprosess iht. ISO 27005 Forstå forholdet mellom risikostyring, kontroller og etterlevelse av standarder Implementere, vedlikeholde og styre et aktivt risikostyringsprogram iht. ISO 27005 Få kunnskapen du trenger for å gi råd iht. beste praksis for risikostyring innen informasjonssikkerhet   [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Trusselbildet, styringssystemer, rammer for sikkerhetsarbeidet, sikkerhetsstandardene ISO27001 og 27002, gap-analyse, risikoanalyse, sikkerhetspolicy, ulike sikringstilta... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: IFUD1012 Internett og sikkerhet Innleveringer: Øvinger: 3 av 5 må være godkjent. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, 3 timer (60 %). Det gjennomføres 3 obligatoriske større øvingsarbeider gruppevis underveis i kurset. Disse får en midlertidig vurdering/tilbakemelding og kan deretter leveres på nytt til en samlet sluttvurdering som teller 40 % på karakteren. Ansvarlig: Ole Christian Eidheim Eksamensdato: 12.12.13 / 26.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet Informasjonssikkerhetsstyring skal studenten ha følgende samlede læringsutbytter: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan gjøre rede for hva informasjonssikkerhet betyr for en bedrifts økonomi og omdømme- kan gjøre rede for hva standardene ISO 27001 og ISO 27002 inneholder og hvordan de benyttes i sikkerhetsarbeidet- kjenner til prinsippene i Demmings sirkel og kunne redegjøre for betydningen av disse for det kontinuerlige sikkerhetsarbeidet- kjenner til en trinnvis plan for innføring av et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) og kunne redegjøre for de kritiske suksessfaktorene i hver av fasene- kan redegjøre for forutsetninger og tiltak for å skape en sikkerhetskultur i en bedrift- kan redegjøre for den trinnvise prosessen frem mot sertifisering av et ISMS eller produkt- kan redegjøre for rollen til målinger og evalueringer i sikkerhetsarbeidet FERDIGHETER:Kandidaten kan:- kartlegge trusselbildet for en konkret bedrift- gjennomføre en risikoanalyse for en bedrift på en strukturert og systematisk måte- innføre tiltak for å redusere risikoverdien for kartlagte trusler som har for høy risikoverdi- velge og utarbeide relevante sikkerhetspolicyer for en konkret bedrift- utarbeide forslag til en organisasjonsstruktur for sikkerhetsarbeidet i en konkret bedrift- analysere behovet for sertifisering av ISMS for en konkret bedrift og gi anbefalinger om veien dit GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten kan:- kommunisere med og forstå brukernes behov- involvere de ansatte i endringsprosesser i bedriften og vite hvilke ressurser/kompetanse disse kan bidra med- involvere eksterne konsulenter i endringsprosesser i bedriften og vite hvilke ressurser/kompetanse disse kan bidra med Innhold:Trusselbildet, styringssystemer, rammer for sikkerhetsarbeidet, sikkerhetsstandardene ISO27001 og 27002, gap-analyse, risikoanalyse, sikkerhetspolicy, ulike sikringstiltak, sikkerhetskultur, sikkerhet i informasjonssystemer, veien til sertifisering, måling og evaluering, kontinuerlig forbedringLes mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Informasjonssikkerhetsstyring 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 4 dager 23 000 kr
05 Jun
12 Jun
17 Jul
This course prepares students with the background to design and evaluate cybersecurity strategies in the following areas: Zero Trust, Governance Risk Compliance (GRC), se... [+]
. Students will also learn how to design and architect solutions using zero trust principles and specify security requirements for cloud infrastructure in different service models (SaaS, PaaS, IaaS). TARGET AUDIENCE IT professionals with advanced experience and knowledge in a wide range of security engineering areas, including identity and access, platform protection, security operations, securing data, and securing applications. They should also have experience with hybrid and cloud implementations. COURSE OBJECTIVES Design a Zero Trust strategy and architecture Evaluate Governance Risk Compliance (GRC) technical strategies and security operations strategies Design security for infrastructure Design a strategy for data and applications COURSE CONTENT Module 1: Build an overall security strategy and architecture Learn how to build an overall security strategy and architecture. Lessons M1 Introduction Zero Trust overview Develop Integration points in an architecture Develop security requirements based on business goals Translate security requirements into technical capabilities Design security for a resiliency strategy Design a security strategy for hybrid and multi-tenant environments Design technical and governance strategies for traffic filtering and segmentation Understand security for protocols Exercise: Build an overall security strategy and architecture Knowledge check Summary After completing module 1, students will be able to: Develop Integration points in an architecture Develop security requirements based on business goals Translate security requirements into technical capabilities Design security for a resiliency strategy Design security strategy for hybrid and multi-tenant environments Design technical and governance strategies for traffic filtering and segmentation Module 2: Design a security operations strategy Learn how to design a security operations strategy. Lessons M2 Introduction Understand security operations frameworks, processes, and procedures Design a logging and auditing security strategy Develop security operations for hybrid and multi-cloud environments Design a strategy for Security Information and Event Management (SIEM) and Security Orchestration, Evaluate security workflows Review security strategies for incident management Evaluate security operations strategy for sharing technical threat intelligence Monitor sources for insights on threats and mitigations After completing module 2, students will be able to: Design a logging and auditing security strategy Develop security operations for hybrid and multi-cloud environments. Design a strategy for Security Information and Event Management (SIEM) and Security Orchestration, A Evaluate security workflows. Review security strategies for incident management. Evaluate security operations for technical threat intelligence. Monitor sources for insights on threats and mitigations. Module 3: Design an identity security strategy Learn how to design an identity security strategy. Lessons M3 Introduction Secure access to cloud resources Recommend an identity store for security Recommend secure authentication and security authorization strategies Secure conditional access Design a strategy for role assignment and delegation Define Identity governance for access reviews and entitlement management Design a security strategy for privileged role access to infrastructure Design a security strategy for privileged activities Understand security for protocols After completing module 3, students will be able to: Recommend an identity store for security. Recommend secure authentication and security authorization strategies. Secure conditional access. Design a strategy for role assignment and delegation. Define Identity governance for access reviews and entitlement management. Design a security strategy for privileged role access to infrastructure. Design a security strategy for privileged access. Module 4: Evaluate a regulatory compliance strategy Learn how to evaluate a regulatory compliance strategy. Lessons M4 Introduction Interpret compliance requirements and their technical capabilities Evaluate infrastructure compliance by using Microsoft Defender for Cloud Interpret compliance scores and recommend actions to resolve issues or improve security Design and validate implementation of Azure Policy Design for data residency Requirements Translate privacy requirements into requirements for security solutions After completing module 4, students will be able to: Interpret compliance requirements and their technical capabilities Evaluate infrastructure compliance by using Microsoft Defender for Cloud Interpret compliance scores and recommend actions to resolve issues or improve security Design and validate implementation of Azure Policy Design for data residency requirements Translate privacy requirements into requirements for security solutions Module 5: Evaluate security posture and recommend technical strategies to manage risk Learn how to evaluate security posture and recommend technical strategies to manage risk. Lessons M5 Introduction Evaluate security postures by using benchmarks Evaluate security postures by using Microsoft Defender for Cloud Evaluate security postures by using Secure Scores Evaluate security hygiene of Cloud Workloads Design security for an Azure Landing Zone Interpret technical threat intelligence and recommend risk mitigations Recommend security capabilities or controls to mitigate identified risks After completing module 5, students will be able to: Evaluate security postures by using benchmarks Evaluate security postures by using Microsoft Defender for Cloud Evaluate security postures by using Secure Scores Evaluate security hygiene of Cloud Workloads Design security for an Azure Landing Zone Interpret technical threat intelligence and recommend risk mitigations Recommend security capabilities or controls to mitigate identified risks Module 6: Understand architecture best practices and how they are changing with the Cloud Learn about architecture best practices and how they are changing with the Cloud. Lessons M6 Introduction Plan and implement a security strategy across teams Establish a strategy and process for proactive and continuous evolution of a security strategy Understand network protocols and best practices for network segmentation and traffic filtering After completing module 6, students will be able to: Describe best practices for network segmentation and traffic filtering. Plan and implement a security strategy across teams. Establish a strategy and process for proactive and continuous evaluation of security strategy. Module 7: Design a strategy for securing server and client endpoints Learn how to design a strategy for securing server and client endpoints. Lessons M7 Introduction Specify security baselines for server and client endpoints Specify security requirements for servers Specify security requirements for mobile devices and clients Specify requirements for securing Active Directory Domain Services Design a strategy to manage secrets, keys, and certificates Design a strategy for secure remote access Understand security operations frameworks, processes, and procedures Understand deep forensics procedures by resource type After completing module 7, students will be able to: Specify security baselines for server and client endpoints Specify security requirements for servers Specify security requirements for mobile devices and clients Specify requirements for securing Active Directory Domain Services Design a strategy to manage secrets, keys, and certificates Design a strategy for secure remote access Understand security operations frameworks, processes, and procedures Understand deep forensics procedures by resource type Module 8: Design a strategy for securing PaaS, IaaS, and SaaS services Learn how to design a strategy for securing PaaS, IaaS, and SaaS services. Lessons M8 Introduction Specify security baselines for PaaS services Specify security baselines for IaaS services Specify security baselines for SaaS services Specify security requirements for IoT workloads Specify security requirements for data workloads Specify security requirements for web workloads Specify security requirements for storage workloads Specify security requirements for containers Specify security requirements for container orchestration After completing module 8, students will be able to: Specify security baselines for PaaS, SaaS and IaaS services Specify security requirements for IoT, data, storage, and web workloads Specify security requirements for containers and container orchestration Module 9: Specify security requirements for applications Learn how to specify security requirements for applications. Lessons M9 Introduction Understand application threat modeling Specify priorities for mitigating threats to applications Specify a security standard for onboarding a new application Specify a security strategy for applications and APIs After completing module 9, students will be able to: Specify priorities for mitigating threats to applications Specify a security standard for onboarding a new application Specify a security strategy for applications and APIs Module 10: Design a strategy for securing data Learn how to design a strategy for securing data. Lessons M10 Introduction Prioritize mitigating threats to data Design a strategy to identify and protect sensitive data Specify an encryption standard for data at rest and in motion After completing module 10, students will be able to: Prioritize mitigating threats to data Design a strategy to identify and protect sensitive data Specify an encryption standard for data at rest and in motion [-]
Les mer