IT-kurs
Du har valgt: Sikkerhetskurs for IT
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt klasserom 4 timer 4 500 kr
Hvordan sikre at din virksomhet behandler personopplysninger iht personopplysningsloven/GDPR? Dagens personopplysningslov som tar utgangspunkt i GDPR har vært gjeldene i ... [+]
Dagens mediefokus er i stor grad knyttet til fokus på sikkerhetshull og ulike former for lekkasje av personopplysninger. Personvern handler om veldig mye mer enn sikkerhetstiltak. Personopplysningsloven setter krav til at virksomheter har oversikt over sin bruk av personopplysninger ifm sin forretningsvirksomhet og at denne bruken av personopplysninger gjennomføres iht GDPR/personopplysningsloven. Det forutsetter bla. at virksomhetene har en riktig forståelse av sentrale begreper og prinsipper slik som personopplysninger, formål, behandlingsansvarlig, juridisk grunnlag mm. Erfaringer hittil viser at det er alt for vanlig at den nødvendig forståelsen av disse begrepene og prinsippene ikke er tilstrekkelig til stede når virksomheter utvikler og leverer produkter og tjenester som krever behandling av personopplysninger. Dette kurset har fokus på å sikre en god forståelse av disse begrepene og prinsippene samt å benytte de ifm kartlegging av nye eller eksisterende tjeneste/produkt som krever behandling av personopplysninger. Det er forretningsledelsen som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Personvern er således ikke en IT- og jurist-«greie». Mange av vurderingene som bør utføres ift å sikre at virksomheten behandler personopplysninger iht personopplysningsloven, er forretnings-/virksomhetsrelatert og krever involvering av «forretning». Vurdering og dokumentasjon av at virksomheten gjennomfører behandling av personopplysninger knyttet til sin virksomhet iht personopplysningsloven skal alltid gjøres. Dagens situasjon er dessverre slik at dette ofte ikke gjennomføres tilstrekkelig i praksis. For mer komplekse løsninger og tjenester som f.eks har en omfattende behandling av store mengder personopplysninger, mange registrerte, bruker ny teknologi, eller behandler opplysninger om barn, helse, mm, setter GDPR krav til en utvidet vurdering omtalt som DPIA (Data Protection Impact Assessment), eller på norsk vurdering av personvernkonsekvenser. Kurset vil ha fokus på hva som alltid må utføres av vurderinger og dokumentasjon og hva som må utføres i tillegg når en DPIA er nødvendig. En stadig økende fokus på anvendelse av skytjenester kombinert med Schrems II-dommen er også med på å nødvendiggjøre at virksomheter i enda større grad bør utfører gode vurderinger og dokumentasjon ift etterlevelse av personopplysingsloven. Kurset tar utgangspunkt i Datatilsynets veileder for vurdering av personvernkonsekvenser og supplerer underveis med konkrete eksempler på gode og ikke gode vurderinger knyttet til de ulike teamene som kurset dekker så vel som vanlige utfordringer og hvordan håndtere disse. Planlegger din virksomhet å ta i bruk Azure, GCP eller AWS og lurer på hvordan du skal gå frem i forhold til behandling av personopplysninger i skyen, da er dette kurset for deg. Kursinnhold 1.    Introduksjon2.    Prosess for gjennomføring av DPIA3.    Innledende vurderinger4.    Vurdering av formålene og behandlingene (dvs. relevante tjenester, prosesser og    løsninger) som bør inngå i omfanget5.    Vurdering av risikoene for de registrertes rettigheter og friheter6.    Identifiserte og planlagte tiltak for å håndtere risikoene og for å påvise at forordningen overholdes7.    Forankring og godkjenning8.    Schrems II – hva gir denne dommen av konsekvenser og hvordan håndtere dette?9.    Oppsummering [-]
Les mer
Oslo 4 dager 25 000 kr
13 Mar
05 Dec
Få unik innsikt i hvordan du reviderer mot ISO 27001-standarden og få muligheten til, avhengig av erfaring, søke om å bli sertifisert ISO 27001 Lead Auditor. [+]
Uansett om du velger å sertifiserer deg eller ikke, får du unik innsikt i revisjon mot ISO 27001-standarden slik at du kan implementere standarden på et vis som tilfredsstiller revisors krav. ISO 27001 er kanskje den viktigste sikkerhetsstandarden og for mange et kvalitetsstempel for sikkerhet i virksomheten. ISO 27001 krever at revisjonen skal bestå av en intern- og en eksternrevisjon. Kursinnhold Presentasjon og gjennomgang Revisjonsregler, forberedelser og oppstart Revisjonsaktiviteter Konklusjoner og vurderinger, avslutning Avsluttende eksamen på 3 timer og 30 minutter siste dag Kurset er basert på teoretiske presentasjoner etterfulgt av praktiske oppgaver. Det må påregnes en del kveldsarbeid.     [-]
Les mer
2 dager
ISO/IEC 27001 Foundation gir deg en grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet og sikkerhetsstyring. [+]
Bedriftstilbud! Vi tilbyr nå rabatterte priser for på PECB ISO/IEC Foundation 27001 som bedriftsinternt kurs for grupper (minimum 5 personer).Kurset kan holdes i lokalene til Orange Cyberdefense på Lysaker Torg, eller hos dere. Kontakt oss for et godt tilbud.  Har dere sikkerhetskompetansen dere trenger? Orange Cyberdefense holder sertifiseringskurs innen cyber- og informasjonssikkerhet levert av den anerkjente sertifisering- og kursleverandøren PECB. PECB ISO/IEC 27001 Foundation er et 2 dagers kurs, der man vil lære om de grunnleggende elementene for å implementere og lede et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) i samsvar med ISO/IEC 27001. Etter kurset vil kursdeltagerne forstå de ulike delene i et ISMS, inkludert policyer, rutiner, måling, internrevisjon og kontinuerlig forbedring. Kurset er ment for bedriftens ansatte som skal delta i innføringen av et styringssystem for informasjonssikkerhet, eller som trenger å lære mer om informasjonssikkerhet og styring av dette i en virksomhet.  Læringsmål for kurset Kjennskap til ISO/IEC 27001 og kunne se sammenhenger mellom ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 og andre rammeverk. Forstå ulike tilnærminger, standarder, metoder og teknikker som brukes for å implementere og styre et ISMS. Kunne drifte elementene i et styringssystem for informasjonssikkerhet ISMS.   Bindende påmelding Vi forbeholder oss retten til å utsette kurs ved for få deltakere/ påmeldte. Tilbud om ny kursdato vil bli gitt.  [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Hva menes med sikkerhet, hensikt med sikkerhet, tiltak som kan iverksettes for å oppnå tilsiktet sikkerhet, identifisering av inntrengere, passordsikkerhet, autentisering... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Gode IKT-kunnskaper og god kjennskap til drift av Windows server og prosesser i Windows operativsystem. Innleveringer: For å kunne gå opp til eksamen må 8 øvingsoppgaver være godkjent. Nærmere opplysninger gis ved kursstart Personlig veileder: ja Vurderingsform: Netteksamen på egen PC - 5 timer. Hver student skal bruke virtuelle maskiner under eksamen. Ansvarlig: Stein Meisingseth Eksamensdato: 10.12.13 / 13.05.14         Læremål: KUNNSKAPER: Kandidaten:- har innsikt i hvordan et nettverk kan sikres og hvordan man kan unngå at lokale maskiner, servere eller større nettverk kan bli hacket- kjenner til løsninger for å sikre små og store nettverk FERDIGHETER:Kandidaten:- kan forstå hensikten med å legge stor vekt på sikkerhet- skal kunne oppdage og identifisere inntrengere- skal kunne forhindre eksterne angrep- skal kunne forstå faren med interne angrep- skal kunne lage rutiner for gode passordrutiner, autentiseringssystemer og viruskontroll- forstår hvordan sikkerhet fungerer i Windows 7 og Windows 2008 server- bruker Group Policy til å sette tilpasset sikkerhet- skal kunne bruke og å konfigurere de interne brannmurer i Windows GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten har:- perspektiv og kompetanse i å velge riktige løsninger for å oppnå maksimal og tilpasset sikkerhet- kompetanse i generelt sikkerhetsarbeid Innhold:Hva menes med sikkerhet, hensikt med sikkerhet, tiltak som kan iverksettes for å oppnå tilsiktet sikkerhet, identifisering av inntrengere, passordsikkerhet, autentiseringssystemer, viruskontroll, sikkerhet i Windows og 2008 servere, bruk av brannmuren til Windows server 2008, sette sikkerhet i Group Policy, brannvegger generelt, forhindre virus og inntrenging, tiltak for å forhindre angrep utenfra, digitale signaturer.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Datasikkerhet 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i cybersikkerhet med Carsten Maartmann-Moe. Du lærer om cyberkriminelle, og de største risikoene for angrep. [+]
Kurs i cybersikkerhet med Carsten Maartmann-Moe. Du lærer om cyberkriminelle,  og de største risikoene for angrep. Cybersikkerhet eller IT-sikkerhet er i nyhetene nesten hver dag, men hva er fakta og hva er fiksjon? Kan du bli hacket når som helst? Er alle ute etter din virksomhet? Hva er de største risikoene, og hvordan kan man effektivt redusere dem? I dette kurset lærer du hvordan cyberkriminelle opererer, hva de største risikoene er, og hvordan nyanser og kompleksitet påvirker hvilke sikringstiltak som fungerer. Vi vil også lære hvordan den undergrunnsøkonomien i cyberverden fungerer, slik at du kan ta gode beslutninger for å beskytte din egen og din virksomhets informasjon.    Være i stand til å forklare hva cyberkriminalitet er, og hvorfor cybersikkerhet er viktig Være i stand til å forstå hvorfor cybersikkerhet er komplekst Være i stand til å analysere hvilke risikoer som du og din virksomhet står ovenfor Være i stand til å finne og beskytte din mest verdifulle informasjon Være i stand til å håndtere sikkerhetsbrudd på en betryggende måte Morgendagens trusler   Introduksjon til kurset Hvordan er det å bli hacket Hvem er hackerene? God cybersikkerhet – en forutsetning for vellykket digitalisering Hvordan ser cyberspace ut? Å jobbe strukturert med cybersikkerhet 4 myter om cybersikkerhet Personvern og cybersikkerhet Hva er risiko, og hvordan måler du den? Vurdere og redusere risiko – tips og triks Hvordan kommunisere med ledelsen om risiko? Digitalisering og tilpasning til din virksomhet Effektive sikkerhetstiltak for din virksomhet Effektive sikkerhetstiltak for deg som person Rammeverk og verktøy Fremtidige utfordringer Hjelp jeg har blitt hacket Hvem som kan hjelpe Oppsummering og videre læring [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Generell nettverkssikkerhet. Hvordan planlegge, organisere og sette sikkerhet i små og store nettverk. Brannmurer, VPN, IDS/IPS. Sikkerhet rundt epost, trådløse nett og r... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Faget «Datakommunikasjon» eller tilsvarende grunnleggende fag. (TCP/IP forutsettes kjent). Faget «Nettverksteknologi» Innleveringer: Øvinger: 8 av 12 må være godkjent. Øvingene må dekke en bred del av pensum. Vurderingsform: Skriftlig, individuell, 3 timer, Ansvarlig: Helge Hafting Eksamensdato: 04.12.13 / 07.05.14         Læremål: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan forklare en del protokollbaserte farer/angrep i kablede og trådløse nett- kan gjøre rede for mottiltak mot angrepene over- kan gjøre rede for andre farer og mottiltak, som fysiske sikringstiltak og «social engineering»- kan gjøre rede for og planlegge bruk av vanlige sikringstiltak som IDS, IPS, VPN og proxyer FERDIGHETER:Kandidaten kan:- sette i drift et VPN- installere brannmur- Observere nettverkstrafikk med pakkesniffer GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- kan granske sikkerheten i et nettverk, og velge passende tiltak.Innhold:Generell nettverkssikkerhet. Hvordan planlegge, organisere og sette sikkerhet i små og store nettverk. Brannmurer, VPN, IDS/IPS. Sikkerhet rundt epost, trådløse nett og rutere. En del vanlige angrep, og mottiltak.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Nettverkssikkerhet 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Oslo 4 dager 25 000 kr
30 May
09 Oct
I dette internasjonalt anerkjente PECB-kurset får du nødvendig kunnskap og innsikt for å utføre rollen som ansvarlig for overvåkning av virksomhetens samsvar med GDPR. [+]
Agenda Day 1: Introduction to the GDPR and initiation of the GDPR Compliance Day 2: Plan the implementation of the GDPR Day 3: Deploying the GDPR Day 4: Monitoring and continuous improvement of GDPR compliance Day 5: Certification Exam [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 5 dager 33 000 kr
06 Feb
17 Apr
12 Jun
OFFICIAL (ISC)2 CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS SECURITY PROFESSIONAL TRAINING - INCLUDING EXAM [+]
COURSE OVERVIEW The Certified Information Systems Security Professional (CISSP) is the most globally recognized certification in thecybersecurity market. CISSP validates a cybersecurity professional’s deep technical and managerial knowledge andexperience to effectively design, engineer and manage an organization’s overall security posture. Please note an exam voucher is included as part of this course TARGET AUDIENCE Cybersecurity professionals with at least 5 years in the information security field. Member data has shown that amajority of CISSP holders are in middle management and a much smaller proportion are in senior or junior/entry-level positions. Roles include:• Chief Information Officer• Chief Information Security Officer• Chief Technology Officer• Compliance Manager / Officer• Director of Security• Information Architect• Information Manager / Information RiskManager or Consultant• IT Specialist / Director / Manager• Network / System Administrator• Security Administrator• Security Architect / Security Analyst• Security Consultant• Security Manager• Security Systems Engineer / Security EngineerSectorsCISSP is relevant across all sectors and industries, including:• Aerospace• Automotive• Banking, financial services, insurance (BFSI)• Construction• Cybersecurity• Energy• Engineering• Government• Healthcare, IT products, services, consulting• Manufacturing• Pharma• Retail• Telecom COURSE OBJECTIVESAfter completing this course you should be able to: Understand and apply fundamental concepts and methods related to the fields of information technology and security Align overall organizational operational goals with security functions and implementations. Understand how to protect assets of the organization as they go through their lifecycle. Understand the concepts, principles, structures and standards used to design, implement, monitor and secure operating systems, equipment, networks, applications and those controls used to enforce various levels of confidentiality, integrity and availability. Implement system security through the application of security design principles and application of appropriate security control mitigations for vulnerabilities present in common information system types and architectures. Understand the importance of cryptography and the security services it can provide in today’s digital and information age. Understand the impact of physical security elements on information system security and apply secure design principles to evaluate or recommend appropriate physical security protections. Understand the elements that comprise communication and network security coupled with a thorough description of how the communication and network systems function. List the concepts and architecture that define the associated technology and implementation systems and protocols at Open Systems Interconnection (OSI) model layers 1-7. Identify standard terms for applying physical and logical access controls to environments related to their security practice. Appraise various access control models to meet business security requirements. Name primary methods for designing and validating test and audit strategies that support business requirements. Enhance and optimize an organization’s operational function and capacity by applying and utilizing appropriate security controls and countermeasures. Recognize risks to an organization’s operational endeavours and assess specific threats, vulnerabilities and controls. Understand the System Lifecycle (SLC) and the Software Development Lifecycle (SDLC) and how to apply security to it; identify which security control(s) are appropriate for the development environment; and assess the effectiveness of software security. COURSE CONTENT Domain 1: Security and Risk Management Domain 2: Asset Security Domain 3: Security Architecture and Engineering Domain 4: Communication and Network Security Domain 5: Identity and Access Management (IAM) Domain 6: Security Assessment and Testing Domain 7: Security Operations Domain 8: Software Development Security TEST CERTIFICATION Recommended as preparation for the following exam: (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Gaining this accreditation is not just about passing the exam, there are a number of other criteria that need to be met including 5 years of cumulative, paid work experience in two or more of the eight domains of the (ISC)²® CISSP CBK . Full details can be found at https://www.isc2.org/cissp/default.aspx Those without the required experience can take the exam to become an Associate of (ISC)²  while working towards the experience needed for full certification Please note an exam voucher is included as part of this course   [-]
Les mer
Oslo 4 dager 26 900 kr
09 May
09 May
27 Jun
Kubernetes Security Fundamentals (LFS460) [+]
Kubernetes Security Fundamentals (LFS460) [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs Oslo 5 dager 31 000 kr
06 Feb
17 Apr
05 Jun
CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS 7 DEPLOYMENT AND ADMINISTRATION, INCL. EXAM VOUCHER [+]
COURSE OVERVIEW If you are new to Citrix or if you are planning a move to Citrix Cloud, this course is a necessary step in enabling you with the right training and skills to manage and deploy Citrix Workspace successfully. This foundational administration course covers the aspects of installing, configuring and managing a Citrix Virtual Apps and Desktops 7 environment, how to manage an on-premises Citrix solution and migrate from an on-premises solution to cloud using the Citrix Cloud management plane. This five-day course will teach you how to deploy, install, configure, setup profile management, configure policies, printing and basic security features for on-premises Virtual Apps and Desktop solution building, and then migrating to Citrix Cloud. This course includes the exam voucher. TARGET AUDIENCE Experienced IT Professionals who want to be familiar with Citrix Virtual Apps and Desktops 7 in an on-premises environment and Citrix Cloud. Potential students include administrators or engineers responsible for the end user workspace and overall health and performance of the solution. COURSE OBJECTIVES After completing this course you should be able to: Install, configure, and manage a Citrix Virtual Apps and Desktops 7 site and Cloud connectors Identify the considerations between Citrix Virtual Apps and Desktops on-premises and the Citrix Virtual Apps and Desktops Service Deliver app and desktop resources COURSE CONTENT Architecture Overview Introduction to Citrix Virtual Apps and Desktops Architecture Overview Features Hosting Platform Considerations Citrix Virtual Apps and Desktops Service Connection Flow Process Introduction Deploy the Site Pre-Deployment Considerations Citrix Licensing Setup Delivery Controller Setup Site Setup And Management Redundancy Considerations The Apps and Desktops Images Consider Master Image Creation Methods Master Image Requirements Provision and Deliver App and Desktop Resources Machine Catalogs and Delivery Groups Provisioning Methods and Considerations Machine Creation Services (MCS) Deep Dive MCS Environment Considerations Resource Locations Provide Access to App and Desktop Resources  Consider Workspace Experience versus StoreFront  Workspace Experience User Authentication  Workspace App  Communication Flow Manage the User Experience Methods to Manage the User Experience Common User Experience Settings Published App and Desktop Presentation and Management  Published App Properties Server OS Published App Optimizations Published App Presentation Application Groups Apps and Desktops Presentation Manage Printing for User Sessions Map Printers to the User Session Printer Drivers Print Environment Considerations Citrix Profile Management Introduction and Considerations Configure Citrix Profile Management Manage the Site Delegated Administration Use PowerShell with Citrix Virtual Apps and Desktops Power Management Considerations Citrix Virtual Apps and Desktops Basic Security Considerations Citrix Admin Security Considerations XML Service Security Considerations Secure HDX External Traffic Monitor the Site Citrix Director Introduction Monitor and Interact with User Sessions Published Apps Analysis Monitor the Machines Running the VDA Site Specific Common Monitoring Alerts and Notifications Optimize Citrix Director Monitoring with Citrix ADM Introduction to Supporting and Troubleshooting Citrix Virtual Apps and Desktops Introduction to Supporting a Citrix Virtual Apps and Desktops Site Tools Proactive Administration Common Tasks Migrate To Citrix Cloud Migration Considerations Citrix Cloud Connector Deployment Citrix Virtual Apps and Desktops with an On-Premises Resource Location The Migration Process Citrix Analytics Citrix Analytics Introduction Prepare to Use Citrix Analytics Types of Analytics TEST CERTIFICATION Recommended as preparation for the following exams: CCA-V Certification exam. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 5 dager 28 500 kr
30 Jan
27 Feb
27 Mar
MICROSOFT 365 MOBILITY AND SECURITY [+]
This course covers three central elements of Microsoft 365 enterprise administration – Microsoft 365 security management, Microsoft 365 compliance management, and Microsoft 365 device management. In Microsoft 365 security management, you will examine all the common types of threat vectors and data breaches facing organizations today, and you will learn how Microsoft 365’s security solutions address these security threats. Global Knowledge will introduce you to the Microsoft Secure Score, as well as to Azure Active Directory Identity Protection. You will then learn how to manage the Microsoft 365 security services, including Exchange Online Protection, Advanced Threat Protection, Safe Attachments, and Safe Links. Finally, you will be introduced to the various reports that monitor your security health. You will then transition from security services to threat intelligence; specifically, using the Security Dashboard and Advanced Threat Analytics to stay ahead of potential security breaches. TARGET AUDIENCE This course is designed for persons who are aspiring to the Microsoft 365 Enterprise Admin role and have completed one of the Microsoft 365 work load administrator certification paths. COURSE OBJECTIVES By actively participating in this course, you will learn about the following: Microsoft 365 Security Metrics Microsoft 365 Security Services Microsoft 365 Threat Intelligence Data Governance in Microsoft 365 Archiving and Retention in Office 365 Data Governance in Microsoft 365 Intelligence Search and Investigations Device Management Windows 10 Deployment Strategies Mobile Device Management COURSE CONTENT Module 1: Introduction to Microsoft 365 Security Metrics Threat Vectors and Data Breaches Security Solutions in Microsoft 365 Introduction to the Secure Score Introduction to Azure Active Directory Identity Protection Module 2: Managing Your Microsoft 365 Security Services Introduction to Exchange Online Protection Introduction to Advanced Threat Protection Managing Safe Attachments Managing Safe Links Monitoring and Reports Module 3: Lab 1 - Manage Microsoft 365 Security Services Exercise 1 - Set up a Microsoft 365 Trial Tenant Exercise 2 - Implement an ATP Safe Links policy and Safe Attachment policy Module 4: Microsoft 365 Threat Intelligence Overview of Microsoft 365 Threat Intelligence Using the Security Dashboard Configuring Advanced Threat Analytics Implementing Your Cloud Application Security Module 5: Lab 2 - Implement Alert Notifications Using the Security Dashboard Exercise 1 - Prepare for implementing Alert Policies Exercise 2 - Implement Security Alert Notifications Exercise 3 - Implement Group Alerts Exercise 4 - Implement eDiscovery Alerts Module 6: Introduction to Data Governance in Microsoft 365 Introduction to Archiving in Microsoft 365 Introduction to Retention in Microsoft 365 Introduction to Information Rights Management Introduction to Secure Multipurpose Internet Mail Extension Introduction to Office 365 Message Encryption Introduction to Data Loss Prevention Module 7: Archiving and Retention in Office 365 In-Place Records Management in SharePoint Archiving and Retention in Exchange Retention Policies in the SCC Module 8: Lab 3 - Implement Archiving and Retention Exercise 1 - Initialize Compliance in Your Organization Exercise 2 - Configure Retention Tags and Policies Exercise 3 - Implement Retention Policies Module 9: Implementing Data Governance in Microsoft 365 Intelligence Planning Your Security and Complaince Needs Building Ethical Walls in Exchange Online Creating a Simple DLP Policy from a Built-in Template Creating a Custom DLP Policy Creating a DLP Policy to Protect Documents Working with Policy Tips Module 10: Lab 4 - Implement DLP Policies Exercise 1 - Manage DLP Policies Exercise 2 - Test MRM and DLP Policies Module 11: Managing Data Governance in Microsoft 365 Managing Retention in Email Troubleshooting Data Governance Implementing Azure Information Protection Implementing Advanced Features of AIP Implementing Windows Information Protection Module 12: Lab 5 - Implement AIP and WIP Exercise 1 - Implement Azure Information Protection Exercise 2 - Implement Windows Information Protection Module 13: Managing Search and Investigations Searching for Content in the Security and Compliance Center Auditing Log Investigations Managing Advanced eDiscovery Module 14: Lab 6 - Manage Search and Investigations Exercise 1 - Investigate Your Microsoft 365 Data Exercise 2 - Configure and Deploy a Data Subject Request Module 15: Planning for Device Management Introduction to Co-management Preparing Your Windows 10 Devices for Co-management Transitioning from Configuration Manager to Intune Introduction to Microsoft Store for Business Planning for Mobile Application Management Module 16: Lab 7 - Implement the Microsoft Store for Business Exercise 1 - Configure the Microsoft Store for Business Exercise 2 - Manage the Microsoft Store for Business Module 17: Planning Your Windows 10 Deployment Strategy Windows 10 Deployment Scenarios Implementing Windows Autopilot Planning Your Windows 10 Subscription Activation Strategy Resolving Windows 10 Upgrade Errors Introduction to Windows Analytics Module 18: Implementing Mobile Device Management Planning Mobile Device Management Deploying Mobile Device Management Enrolling Devices to MDM Managing Device Compliance Module 19: Lab 8 - Manage Devices with Intune Exercise 1 - Enable Device Management Exercise 2 - Configure Azure AD for Intune Exercise 3 - Create Intune Policies Exercise 4 - Enroll a Windows 10 Device Exercise 5 - Manage and Monitor a Device in Intune TEST CERTIFICATION This course helps you to prepare for exam MS101. [-]
Les mer
Nettkurs 5 dager 15 900 kr
ISO/IEC 27001 Lead Implementer [+]
ISO/IEC 27001 Lead Implementer [-]
Les mer
Oslo 3 dager 19 500 kr
28 Aug
05 Dec
Få kunnskap om de grunnleggende elementene innen risikostyring, blant annet vurdering, analyse og håndtering, og innsikt for å arbeide med risikostyring. [+]
Målet med kurset er å gi dybdeforståelse for risikostyring i henhold til rammeverket ISO 27005 slik at man vil være rustet til å vurdere risiko knyttet til informasjonssikkerhet. I kurset får du oversikt over flere av verktøyene og metodene for risikovurdering. Gjennom praktiske øvelser og case vil du tilegne deg den kunnskapen du trenger for å gjennomføre en risikovurdering av informasjonssikkerhet på en optimal måte. Ved implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet vil du som sertifisert ISO 27005 Risk Manager sikre høy kvalitet i arbeidet. Kurset korresponderer med implementeringsprosessen av ISMS-rammeverket som presenteres i ISO 27001. Hovedemner Introduksjon, program for risikostyring, risikoidentifisering og vurdering iht. ISO 27005 Risikovurdering, behandling, kommunikasjon og overvåking iht. ISO 27005 Implementering, tilpasning, tilnærming og konklusjon Oppstart av risikovurdering med OCTAVE, oversikt over prosessene Vurdering av sårbarheter og risiko iht. OCTAVE Læringsmål Utvikle nødvendig kunnskap for å gjennomføre risikovurdering med OCTAVE-metoden Beherske de enkelte stegene i prosessen for risikovurdering med OCTAVE metoden Tolke kravene i ISO 27001 i forhold til risikostyring Forstå konsepter, fremgangsmåter og metoder for en effektiv risikostyringsprosess iht. ISO 27005 Forstå forholdet mellom risikostyring, kontroller og etterlevelse av standarder Implementere, vedlikeholde og styre et aktivt risikostyringsprogram iht. ISO 27005 Få kunnskapen du trenger for å gi råd iht. beste praksis for risikostyring innen informasjonssikkerhet   [-]
Les mer
Bedriftsintern 1 dag
Hvordan personvernreglene implementeres i ledelsessystemet iht. ISO 9001 og/eller ISO 45001 [+]
EU’s personvernregelverk, som ble innført i 2018, fører fremdeles til en del usikkerhet rundt hva kravene betyr i praksis for kvalitetssystemet.  Hvorfor gå dette kurset? Få oversikten i løpet av én dag Bli trygg på at du har fått med deg det du må om regelverket Unngå kostbare misforståelser Utveksle erfaringer med andre deltakere Etter gjennomført kurs skal du ha kunnskap om: De viktigste kravene i GDPR Hvordan ledelsessystem for kvalitet og arbeidsmiljø tilpasses for å sikre at kravene i GDPR er riktig implementert Risiko i forhold til personopplysninger Revisjon av håndtering av personopplysninger   [-]
Les mer
2 dager 14 500 kr
ISO/IEC 27701 Foundation [+]
ISO/IEC 27701 Foundation [-]
Les mer