IT-kurs
IT strategi
Du har valgt: Internett - Intranett
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff i Internett - Intranett
 

Nettstudier 1 semester 4 980 kr
På forespørsel
Intranett og intranett-teknologi; Tjenesteinnhold i lokale informasjonssystemer; Sikkerhet i informasjonstjenester; Bedriftsopplæring; [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: IINI1001 IT Introduksjon eller tilsvarende forhåndskunnskaper. Innleveringer: Et større prosjektarbeid som gjennomføres som gruppearbeid. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Vurderingen i faget er basert på prosjektarbeidet. Prosjektene gjennomføres gruppevis. Individuelle karakterer kan gis ved manglende deltakelse eller ved kontraktsbrudd med øvrige medlemmer. Ansvarlig: Thor O. Olsen         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet «Lokale informasjonstjenester» skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kjenner til ulike typer informasjon som brukes i bedrifter og organisasjoner- har kunnskap om hvordan datateknologi og nettløsninger kan brukes i bedriftens forvaltning av informasjon- har kunnskap om moderne former for intern opplæring og oppbevaring og tilgjengelighet av kunnskapskapital FERDIGHETER:Kandidaten:- kan se behov for og være pådriver for små og mellomstore informasjonsløsninger for intern informasjon- kan komme med anbefalinger for bruk av moderne IT-kommunikasjonsløsninger - kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til informasjonsforvaltning og ivaretakelse av virksomheters kunnskapskapital GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- har forståelse for betydningen av aktiv informasjons- og kunnskapsforvaltning.- kan delta i planlegging og gjennomføring av informasjonshåndteringsprosjekter- kan identifisere, planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave i samarbeid med andre Innhold:Intranett og intranett-teknologi; Tjenesteinnhold i lokale informasjonssystemer; Sikkerhet i informasjonstjenester; Bedriftsopplæring;Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Dette faget går: Høst 2013    Fag Lokale informasjonstjenester 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
6 timer 4 950 kr
En god digital strategi gjør det lettere for oss å treffe de riktige avgjørelsene. På kurset lager vi en digital strategi som knytter organisasjonens mål sammen med bruke... [+]
Du lærer hvordan du: formulerer gode forretningsmål ser forskjellen mellom forretningsmål og virkemidler etterprøver at målene dine er oppnådd (KPIer) kan finne målgruppene dine og prioritere dem avdekker brukerbehov som støtter opp om forretningsmålene velger hvilke kanaler du skal benytte for å fylle brukernes behov I løpet av kurset lager du et enkelt og oversiktlig målkart som knytter sammen forretningsmål, målgrupper, brukere, kanaler og måltall. Målkartet gjør det enklere å kommunisere den digitale satsningen med ledelsen og resten av organisasjonen.   Dette er en fleksibel tilnærming til strategiarbeid som kjennes riktig når man prøver den. Den gir større rom for læring underveis i prosessen fordi det å eksperimentere med mindre deler gir oss mot til å være litt dristigere. Metoden er derfor også velegnet til strategi for mindre deler som mobile løsninger eller frittstående apps.   Kursholdere:Lillian MedbyIda Aalen   PÅMELDING HER [-]
Les mer