HMS og sikkerhet
HMS-kurs
Internrevisjon
Møre og Romsdal
Du har valgt: Ålesund
Nullstill
Filter
Ferdig

-

7 timer 3 900 kr
Interne revisjoner og avviksbehandling er sentrale krav i Internkontrollforskrifter og ulike ISO-standarder. I dette kurset lærer vi deg revisjonsmetoder, spørreteknikk..... [+]
Interne revisjoner og avviksbehandling er sentrale krav i Internkontrollforskrifter og standarder som ISO 9001 og 14001. I dette kurset skal du lære om systematisk HMS og kvalitetsarbeid med hovedfokus på følgende tema: Interne revisjoner Forberedelser Spørreteknikker Gjennomføring Rapportering Oppfølging Avviksbehandling Ulike typer avvik, registrering, årsaksanalyse Korrigerende og forebyggende tiltak Trendanalyser Kurset passer for alle som arbeider med HMS og kvalitet – med ansvar for en eller flere av temaene. Det legges opp til åpen dialog og gruppearbeid. Målsetting med kurset er å gi deg: Grunnlag for å kunne gjennomføre interne revisjoner i egen bedrift Kunnskap om prinsippene vedrørende avviksbehandling og rot-årsaksanalyse ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike bedrifter. Kursholdere er våre seniorkonsulenter Liv Melland Aslaksen og Gjertrud  [-]
Les mer
Nettkurs 7 timer 3 000 kr
Kurset vil gi en grundig gjennomgang av krav til intern revisjon [+]
KursbeskrivelseKurset vil gi en grundig gjennomgang av krav til intern revisjon og gode diskusjoner knyttet til hvordan dette kan planlegges og gjennomføres.  Tema for kursdagenUtarbeidelse av program for intern revisjonUtarbeidelse av plan for intern revisjonKompetansekrav for internrevisorerBruk av sjekklister ved intern revisjonRapportering av intern revisjonBehandling av funn ved intern revisjon Kursavgift dekker nødvendige forberedelser, kursmateriell og gjennomføring av kursdagen. Påmeldingen er bindene etter påmeldingsfristen.   [-]
Les mer
Nettkurs 2 500
Få en innføring i hvordan revisjoner kan gjennomføres på en effektiv og virkningsfull måte. [+]
Hva får du igjen for kurset? Etter fullført kurs vil du være tryggere i din rolle som revisor, og kunne gjennomføre effektive og virkningsfulle revisjoner. Ved å lære revisjonsmetoden NS-EN ISO 19011 stiller du også sterkere ved andre- og tredjepartsrevisjoner fra leverandører, kunder og sertifiseringsorgan. Du kan benytte revisjonsprosessen ved revisjon av ulike ledelsessystemer: ISO 9001 – ledelsessystem for kvalitet ISO 14001 – ledelsessystem for miljø ISO 45001 - ledelsessystem for arbeidsmiljø HMS -internkontroll [-]
Les mer