IKT - Informasjon- og kommunikasjonsteknologi
KOMTEK
Akershus
Du har valgt: Sandvika
Nullstill
Filter
Ferdig

-

12 treff ( i Sandvika ) i KOMTEK
 

Virtuelt eller personlig 16 000 kr
Vi har nå utarbeidet opplæringspakker tilpasset konkrete stillinger i kommune - medarbeider som skal jobbe med flere KOMTEK moduler [+]
Effektiv onboarding av kommunale nyansatte Det er viktig å få nye medarbeidere til raskt å lykkes og å trives i en kommune. For ledere er det en utfordring til å forstå hvilke kompetanse det krever for å mestre tekniske løsninger og å lage en god opplæringsplan. Det er ofte lite kapasitet til å gi interne opplæring og oppfølging, som fører til at nyansatte går tomhendte de første ukene. Vi har nå utarbeidet opplæringspakker tilpasset konkrete stillinger i kommune, for å få effektiv onboarding for nyansatte. Da får de raskt mestringsfølelse og kan jobbe selvstendig og produktiv etter fullføring av pakke. Ved å bestille alle kurs som pakke får man 20% rabatt på kurspris.   Innhold opplæringspakke KOMTEK Vi har kurs i flere KOMTEK moduler, i opplæringspakke tilbyr vi KOMTEK Forvaltning grunnkurs og 2 valgfrie fagkurs, som er mest relevant for din arbeidsoppgaver. Noen kurs kan også gjennomføres via e-læring. Da får man 1 timers Q&A med kursholder per kurs i tillegg. KOMTEK Forvaltning - grunnkurs (inkl) KOMTEK Forvaltning – Eiendomsskatt (valgfri) KOMTEK Renovasjon - grunnkurs (valgfri) KOMTEK Forvaltning - VA privat (valgfri) KOMTEK Forvaltning – Vannmåler med årsoppgjør (valgfri)   Dette får du gratis ved bestilling av opplæringspakke: E-læring: Bli kjent med KOMTEK Forvaltning 1 time Q&A med en av våre fagpersoner via Teams   Ekstra kurs som bare tilbys som e-læringskurs kan bestilles i tillegg med 30% rabatt: E-læring: KOMTEK Brannforebygging E-læring: KOMTEK Eiendomsskatt (nye modulen) E-læring: Innsyn i matrikkeldata   Velg kursdato som passer best i kurskalender. Noen kurs kan også gjennomføres via e-læring.  Det er mulig å velge flere tilleggskurs fra kurskalender med 40% rabatt (= kr. 3.000,- per kursdag).   Ta kontakt for skreddersyd pakke!     Pris kr 16.000,- [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 1 dag 5 150 kr
21 Feb
30 Apr
Kurset gir deg kunnskap om KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). [+]
Kurset gir deg kunnskap om  KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). Du vil blant annet lære om KOMTEK Admin, KOMTEK meldingssystem, begreper i KOMTEK VA-privat, planlegging av tømming/arbeidslister, integrasjon mot renovatør.   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 5 150 kr
10 Apr
22 May
Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om KOMTEK Eiendomsskatt. [+]
Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om KOMTEK Eiendomsskatt. Du vil blant annet lære om begreper i Eiendomsskatt-modulen, oppsett og innstillinger, arbeidsgang, prosesser og rapporter. Opplæringen er fordelt på teori og oppgaveløsning. Kurset tar for seg grunnleggende funksjoner og praktiske oppgaver i KOMTEK.   Innhold Fokus på eiendomsskatt generelt Oppbygging av modulen Viktige begrep og felt Innføring i bruk av Formuesgrunnlag   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Bedriftsintern 1 dag 21 000 kr
En erfaren konsulent kommer til dere og kan bidra med kunnskap og deltagelse i diskusjon rundt ønskede tema. Erfaring fra best practice ute i kommune-Norge kan formidles ... [+]
En oppfølgingsdag i KOMTEK tilpasses den enkeltes behov. En erfaren konsulent kommer til dere og kan bidra med kunnskap og deltagelse i diskusjon rundt ønskede tema. Erfaring fra best practice ute i kommune-Norge kan formidles og oppdatering av endringer i lover og regler kan gis.   Her er eksempel på aktuelle tema: Oversikt over KOMTEK og hvilke moduler kommunen har og ikke har Oversikt over kommunens organisasjonsplan med plassering av KOMTEK-brukere Gjennomgang av viktige arbeidsprosesser Hvordan opprettes ny avtale (hvem initierer jobben og hvor hentes data?) Ajourhold av kunderegister og grunnlagsdata (feier oppdager flere piper, innlegging av slamgebyr, endring av grunnlag i renovasjon, påbygg som gir endring i VA-areal og eiendomsskatt, innlegging og skifte av vannmålere) Kvalitetskontroll av kunderegisteret (gratispassasjerer, feil i forhold til matrikkel, manglende enkeltavgifter, avvik gebyr – fagdata ) Samsvar mellom forskrift/gebyrregulativ og dagens praksis Publikumskontakt/servicetorg Internkommunikasjon/meldingssystem Gjennomgang av nyheter i siste versjon Opplæringsbehov Problemstillinger kommunen ønsker å ta opp   Pris kr 21.000,- (inkl. forberedelse og rapportering) [-]
Les mer
Nettkurs 4 timer 2 900 kr
I dette kurset vil dere få en innføring i KOMTEK Brannforebygging. [+]
Kurset vil ta for seg oppbygging og grunnleggende bruk av systemet. Hovedsakelig vil vi se på menyene i systemet, og hvordan planlegge og gjennomføre tiltak.  Målet for kurset er at bruker skal forstå hvordan gjennomføre den grunnleggende arbeidsprosessen i programmet.   [-]
Les mer
Nettkurs 1 time 1 900 kr
I dette kurset vil vi se på hva KOMTEK er, hvordan programmet er bygget opp og hvordan du finner fram i de ulike modulene. Vi har hovedsakelig fokus på grensesnittet og h... [+]
I dette kurset vil vi se på hva KOMTEK er, hvordan programmet er bygget opp og hvordan du finner fram i de ulike modulene. Vi har hovedsakelig fokus på grensesnittet og hvilke funksjoner du finner hvor.    [-]
Les mer
Nettkurs 10 timer 4 900 kr
Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. [+]
Kursinnhold: Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til programmets funksjoner og muligheter.   Du lærer gjennom teori og oppgaver: Hvordan du oppretter og vedlikeholder avtaler, personer, varer og gebyr. Hvordan du finner avvik. Hvordan du generere ordrelinjer til økonomisystemet. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 5 150 kr
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler samt innføring i årsoppgjør. [+]
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler samt innføring i årsoppgjør. Du vil blant annet lære om: Grunnleggende søk og navigering i modulen Innlegging av ny måler Skifte av måler Endring av egenskaper for vannmåler og målerpunkt Flytting av måler Samarbeid om målere Fratrekksmålere Innlegging og endring av målerstand og årsstart   Prosessen rundt vannmåleroppgjøret Utsending av målerkort/eksport av måleropplysninger til leseav og andre system Innlegging av avlesninger/import av måleropplysninger fra leseav og andre system Purring Kvalitetskontroll av innlagte data Kontroll av alle innstillinger i årsoppgjøret Kjøring av testoppgjør Kjøring av oppgjør og overføring av gebyrlinjer til gebyrmodulen Kvalitetskontroll av opprettede gebyr linjer   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 5 150 kr
Kurset gir deg kunnskap om KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). [+]
Kurset gir deg kunnskap om  KOMTEK Forvaltning VA-Privat (Slam). Du vil blant annet lære om KOMTEK Admin, KOMTEK meldingssystem, begreper i KOMTEK VA-privat, planlegging av tømming/arbeidslister, integrasjon mot renovatør. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 5 150 kr
06 Mar
15 May
Kurset skal gi nødvendig kunnskap til personer som skal arbeide med renovasjon og som ikke har brukt denne modulen før, eller personer som føler seg usikre på modulen. [+]
Kurset skal gi nødvendig kunnskap til personer som skal arbeide med renovasjon og som ikke har brukt denne modulen før, eller personer som føler seg usikre på modulen. Innhold på kurset: Fokus på kvaltiet Brukergrensesnittet Oppslagstabeller  Tilgang - profil og gruppeoppsett    Funksjonalitet:  Gjennomgang av de ulike fanene i KOMTEK Renovasjon  Søk, filtrering osv  Eksport av søkeresultat til andre formater  Rapporter  Kalenderforvaltning  Utstyr  Bestillinger/ Arbeidslister Meldinger SMS  Matrikkelsynk    Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 3 timer 2 575 kr
17 Apr
06 Jun
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler. [+]
Kurset gir deg økt forståelse og bevisstgjøring av funksjoner og muligheter i KOMTEK Vannmåler. Dette kurset vil ikke vise prosessen ved årsoppgjøret. Du vil blant annet lære om: Grunnleggende søk og navigering i modulen Innlegging av ny måler Skifte av måler Endring av egenskaper for vannmåler og målerpunkt Flytting av måler Samarbeid om målere Fratrekksmålere Innlegging og endring av målerstand og årsstart [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 2 dager 9 975 kr
23 Jan
03 Apr
Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. [+]
Kursinnhold: Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til KOMTEK Forvalting-programmets funksjoner og muligheter. Du skal i løpet av kurset ha fått kjennskap til: avtalebegrepet gebyrbehandling søkefunksjonalitet vareliste og terminoppsett matrikkelsynk fakturering (inkl. kreditering og rettelser) rapporter og analyser kart i KOMTEK   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Lillehammer - påmelding finnes her. [-]
Les mer