HMS og sikkerhet
Sikkerhetskurs industri
Du har valgt: Kjemikalie- og strålevern
Nullstill
Filter
Ferdig

-

9 timer 3 860 kr
Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av kjemikalier, kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir info.... [+]
MålsettingVed fullført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av kjemikalier, kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan de kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier.EmnelisteInnledning Forskrifter Farlige kjemikalier Risikovurdering Klassifisering av kjemikalier Stoffkartotek Oppbevaring og håndtering Yrkeshygiene, Miljø Verneutstyr Håndtering av kjemikalier Arbeid hvor kjemikalier kan utgjør en fare Nødvendige vernetiltak AvslutningsprøveTeoretisk prøve Kompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.Pris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer
5 dager 16 400 kr
Fokus på hvordan du oppnår en forsvarlig, sikker og økonomisk gunstig kjemikaliehåndtering. [+]
Kurset skal gjøre deg i stand til å bidra med forbedring av kjemikaliehåndteringen i virksomheter. Hva lærer du? Risiko som kan være forbundet med kjemikaliehåndtering og lagring, samt hvordan denne risikoen kan håndteres Myndighetskrav vedrørende kjemikalier i arbeidsmiljøet Hvordan kjemiske stoffer påvirker mennesker Krav til sikkerhetsdatablader og faremerking Hvordan bygge opp og drifte stoffkartotek for kjemikalier Risikovurdering og kartlegging av det kjemiske arbeidsmiljøet Substitusjon Metoder og krav til målinger av kjemisk eksponering Vurdering av resultater av målinger og foreslå eksponeringsreduserende tiltak Hvordan bygge opp et system for kjemikaliehåndtering slik at du kan etterleve regelverk og krav Ulike typer av personlig verneutstyr Fyll ut skjemaet til høyre, så får du omgående svar fra kursholder med informasjon og datoer. [-]
Les mer
Nettkurs 1 time 1 000 kr
Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidstakere skal ha opplæring i arbeid med farlige kjemikalier. [+]
Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidstakere skal ha opplæring i arbeid med farlige kjemikalier. Kurset gir en dokumentert og grunnleggende opplæring i helsefarer forbundet med kjemikaliehåndtering , tiltak for sikker håndtering av kjemikalier samt informasjon om ansvar og plikter for den enkelte arbeidstaker. Innhold: Krav til merking av kjemikalier Hva betyr de ulike merkingene? H og P setninger Om-emballering og merking Helsefare og skader Langtidseffekter Miljø og avfall Regelverk Risikostyring Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Verneutstyr   Målgruppe Alle som bruker og håndterer kjemikalier Språk Engelsk, Norsk Varighet 35 minutter [-]
Les mer
2 dager 10 000 kr
På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel
Kurset gir en grundig innføring i radonproblematikk. Deltagere forventes å være orientert om og å kunne formidle og gi råd om alle viktige aspekter av radonproblematikken... [+]
Målgruppe: Takstmenn, bedriftshelsetjenester, kommunale saksbehandlere, ansatte i radonforetak, eiendomsavd. i kommuner, kommuneleger, fylkesleger og alle andre som ønsker en grundig innføring i radonproblematikk.   Temaer: - Innføring i radioaktivitet, isotoper, radon og radondøtre og deres fysiske egenskaper. - Elementære betraktninger innen strålingsbiologi og dosimetri. - Forekomst av radon, kilder, bergarter, grunnforhold, radonkart basert på geologi. - Radon i vann og i byggematerialer - Radoninntrengning og spredning i bygninger, diffusjon, konveksjon - Helseaspekter, helserisiko, lungekreft og samvirkning med røyking. - Radon regelverk, internasjonale og nasjonale anbefalinger. Gjennomgåelse av viktigste forskrifter som direkte eller indirekte berører radonproblematikk  - strålevernsloven, plan og bygningsloven, avhendingsloven, takstloven. - Risikovurdering - grunnleggende om radon målemetoder med oppgaver. - Grunnleggende om radonkartlegging i boliger og arbeidsplasser. - Radonkartlegging i kommuner, ulike radonkart, tolkning og nytteverdien. - Byggegrunnsundersøkelser med hensyn på radon, tolkning og usikkerhet. - Grunnleggende om tiltak mot radon med oppgaver. - Kunnskapsprøve. Forkunnskaper: Ingen     [-]
Les mer
1 dag 14 900 kr
På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel
Kurset er i hovedsak rettet mot bedrifter som behøver forståelse av radontiltak og opplæring innen praktisk utførelse av bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon. [+]
Målgruppe: Entreprenør og håndverker bedrifter, tekniske etater i kommuner, ansatte i radonforetak, andre bedrifter som utfører tiltak mot radon, etc.   Mål:  Deltagere skal kunne forstå virkning av ulike radontiltak og feilsøke dersom et tiltak ikke virker etter hensikt. Deltagere skal etter gjennomført kurs være i stand til å utføre og kontrollere ulike typer tiltak mot radon. Deltagernes motivasjon og aktivitetsnivå vil bli styrket gjennom hovedsakelig praktiske oppgaver. Kunnskapsnivået etter gjennomført kurs vil bli undersøkt gjennom kunnskapsprøve. Deltagere vil bli invitert til å evaluere kurset ved å fylle inn Norsk radonforenings evalueringsskjema. Forkunnskaper: Grunnkurs 1-dag, dokumenterte basiskunnskaper innen radonproblematikk [-]
Les mer
Kjemikalievern Etter gjennomf ørt opplæring skal deltakerne ha kjennskap til de farlige stoffene virksomheten benytter/lagrer, og kunne begrense uhell med di... [+]
Kjemikalievern Etter gjennomf ørt opplæring skal deltakerne ha kjennskap til de farlige stoffene virksomheten benytter/lagrer, og kunne begrense uhell med disse stoffene. Personell i industriverngruppen til bedrifter som benytter eller lagrer farlige stoffer i slike mengder at det kan medf øre fare for liv, helse og miljø. M Å L G R U P P E 24 timers tverrfaglig grunnoppl æring F O R K U N N S K A P 8 timer V A R I G H E T Teori Helsefare Beskyttelse Beredskapsplaner Øvelse [-]
Les mer
1 dag 5 900 kr
På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel
Kurset skal gi en generell og bred innføring i radonproblematikk. De skal vite hva radon er, helserisiko, hvilke målinger bør foretas og hvor hjelp mot høye radonnivåer k... [+]
Kurset er også obligatorisk basis for kurs nr. 5 (under). Deltagere vil bli invitert til å evaluere kurset ved å fylle inn Norsk radonforenings evalueringsskjema.   Temaer: - Grunnleggende om radioaktivitet, stråling, radon og dosebegrep. - Helseaspekt, risiko for lungekreft som følge av langtids radoneksponering - Radonkilder, (bergarter, byggematerialer, vann). - Oversikt over viktigste inntrengningsmekanismer og spredning av radon i bygninger. - Ulike typer radonkartlegginger og geografisk presentasjon av resultater (radonkart). - Nasjonal og internasjonal regelverk og anbefalinger vedr. radon. Anbefalte tiltaksgrenser. - Grunnleggende om radonmålinger, oversikt over målemetoder og bruksområder. - Grunnleggende om tiltak mot radon i eksisterende bygg og forebygging i nybygg. - Persepsjon av radonrisiko. Effektive metoder for kommunikasjon av informasjon om radon og helserisiko som følge av radon. Forkunnskaper: Ingen     [-]
Les mer
Kjemikaliedykking Etter gjennomf   Personell i industriverngruppen til bedrifter som benytter eller lagrer farlige stoffer i slike mengder at det kan medf   M &... [+]
Kjemikaliedykking Etter gjennomf   Personell i industriverngruppen til bedrifter som benytter eller lagrer farlige stoffer i slike mengder at det kan medf   M Å L G R U P P E 24 timers tverrfaglig grunnoppl   F O R K U N N S K A P 8 timer V A R I G H E T Teoretisk og praktisk oppl   æring. æring   20 timer Røykdykking øre fare for liv, helse og miljø. ørt opplæring skal gi deltakerne forutsetning for videre øving ved   egen bedrift, slik at de kan foreta kjemikaliedykking på egen hånd og i samarbeid med kommunalt brannvesen [-]
Les mer
2 dager 14 900 kr
På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel
Deltagere som har tatt dette kurset skal kunne utføre radoninspeksjoner i bolighus og offentlige bygg, kartlegge radoninntrengning og finne årsaken til forhøyede radonniv... [+]
Mål: De forventes å kunne finne fram til effektive løsninger som er tilpasset hvert individuelt bygg og beskrive/prosjektere slike løsninger. Deltagernes motivasjon og aktivitetsnivå vil bli styrket gjennom oppgaver. Kunnskapsnivået etter gjennomført kurs vil bli undersøkt gjennom kunnskapsprøve. Deltagere vil bli invitert til å evaluere kurset ved å fylle inn Norsk radonforenings evalueringsskjema. Forkunnskaper: Grunnkurs 2 dager, dokumenterte kunnskaper innen radonproblematikk. [-]
Les mer
2 dager 14 900 kr
På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel
Dette kurset skal gi dypere forståelse av radongassens fysiske egenskaper, samt en teoretisk og praktisk innføring i de viktigste målemetoder for måling av radonkonsentra... [+]
Mål:  Kursdeltager skal kunne vurdere hvilke målemetoder bør brukes i enhver situasjon. Deltagere som har fullført dette kurset skal kunne planlegge, utføre, analysere og rapportere resultater av radonmålinger i ulike typer bygninger. De skal også kunne evaluere radonrisiko i bygninger, på en tomt eller fra radon i husholdningsvann. Deltagernes motivasjon og aktivitetsnivå vil bli styrket gjennom teoretiske og praktiske oppgaver. Kunnskapsnivået etter gjennomført kurs vil bli undersøkt gjennom kunnskapsprøve. Deltagere vil bli invitert til å evaluere kurset ved å fylle inn Norsk radonforenings evalueringsskjema. Forkunnskaper: Radon grunnkurs 2-dager, dokumenterte kunnskaper innen radonproblematikk [-]
Les mer