Personlig utvikling
Kreativitet
Du har valgt: Akershus
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Sandvika 14 måneder 5 750 kr
07 Oct
09 Dec
10 Feb
Institute for Mindfulness-Based Approaches in cooperation with Creationwork brings you this English MBSR Teacher-Training Program [+]
OM UDDANNELSEN IMA´s MBSR-instruktør utdannelse , som tidligere har vært tilknyttet NTNU i Gjøvik, tilbys nu som eneste sted i Norden av Creationwork. Undervisningen vil  primært være på engelsk.  Les mere her [-]
Les mer
6 timer 4 500 kr
Lær hvordan kreative verktøy kan fremme nye ideer og forebygge ineffektiv tenkning. [+]
Manglende opplæring og utilstrekkelig trening for å dele kunnskap med andre er blant de vanligste barrierene for innovativt arbeid. Å løfte nyskapende arbeid har vært og er fremdeles en av de viktigste utfordringene for organisasjoner i dag. Vi har skreddersydd et kurs for deg som har behov for å tilrettelegge for nyskapende arbeid og fremme innovasjon i deres bedrift. Vi tar utgangspunkt i kreative verktøy for at dere skal kunne løse konkrete problemstillinger som deres bedrift står ovenfor. Vår erfaring er at dette vil føre til maksimalt utbytte av kursinnholdet. For at bedriften din skal kunne støtte innovative mennesker og innovativt arbeid må kreativ tenkning læres. Kurset er basert på internasjonalt anerkjente verktøy som kan bidra til å fremme kreativitet i ditt arbeid. Vi anvender en praktisk tilnærming, der alle deltakerne trenes til å bli fortrolige med kreative verktøy og hvordan de kan anvende dem i konkrete problemstillinger fra deres arbeidshverdag. SENTRALE TEMA PÅ KURSET: Introduksjon til feltet kreativitet og vanlige fallgruver i kreativ tenkning. Hvordan man kan improvisere ved hjelp av kreative teknikker. Forståelse for hvordan egne mentale mønstre påvirker kreativitet og hvordan man kan tenke kreativt ved å utforske nye muligheter. Hvordan man behandler ideer og primære- og sekundære handlinger. Utvikle og bruke provokasjoner for å frem-bringe nyttige nye ideer. MÅL FOR KURSET:  Deltakerne skal få kjennskap til hvordan man anvender anerkjente verktøy for krea-tivitet. Deltakerne skal få kjennskap til hvilke fak-torer som kan hindre kreativ tenkning og bevisstgjøring av mentale mønstre. Deltakerne skal få øvd evnen til å være kreative og stå bedre rustet til å skape in-novative ideer. Det tilrettelegges for at alle deltakerne skal øve på de kreative verktøyene. [-]
Les mer