Kurs: Kreativitet og frigjøring
Vestoppland Folkehøgskole