HMS og sikkerhet
Sikkerhetskurs industri
Kvalitetssikring
Buskerud
Du har valgt: Drammen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Drammen Og 2 andre steder 8 timer 3 750 kr
07 Jul
09 Sep
07 Oct
Dokumentert opplæring for personell som skal benytte motorsag i sitt arbeid [+]
Kurset gir brukere av bærbar kjedesag en god innføring i sikker bruk av sagen. Kurset har høy fokus på bruk av nødvendig personlig verneutstyr samt bl.a. sikker felling av trær og bruk av sagen. Opplæringen tilfredstiller kravene til dokumentert opplæring i gitte forskrifter. Et kurs som gir trygghetsfølelse for både arbeidsgiver og arbeidstaker.Kurset egner seg meget god til gjennomføring bedriftsinternt der opplæringen blir vinklet mot bedriftens småverktøy og rutiner.     Innhold: Hvorfor opplæring Ulykker som har hendt Kort innføring i lover og forskrifter Konstruksjon og virkemåte Riktig bruk av sagen, felling steg for steg Kontroll og vedlikehold Motorsagens dokumenter og instruksjonsbok Kort innføring i praktisk bruk(bedriftstilpasses) [-]
Les mer