Ledelse og strategi
Du har valgt: Lean Six Sigma
Nullstill
Filter
Ferdig

-

26 treff i Lean Six Sigma
 

Lørenskog 2 dager 12 500 kr
06 Mar
Lær å identifisere, bevise og løse sanne rotårsaker for å oppnå varig løsning på et problem. [+]
Kurs i Rotårsaksanalyse Kurset lærer deg hvordan du identifiserer, beviser og løser sanne rotårsaker for å oppnå varig løsning på et problem. Kurset følger Lean Six Sigmas problemløsningsmetode DMAIC: Define: forstå problem  Measure: identifisere mulige rotårsaker Analyze: bevise rotårsaker  Improve: løse rotårsaker Control: sikre varig løsning Kurset har hovedvekt på Measure & Analyze fasen. Formålet med kurset er å identifisere og bevise rotårsaker for å sikre varig løsning på problem.  Kurset går over 2 dager og er en blanding av teori og praktiske øvelser. Øvelsene kan tilpasses bedrifters behov og egne data kan benyttes om ønskelig.   Kursinnhold   Define: Utarbeide problembeskrivelse Define: Sette målbare mål og måltall Define: Forstå problemet og mulige neste steg ved å bruke Tankekart Measure: Utarbeide Prosesskart og identifisere mulige årsaker til et problem Measure: Innhente data Measure: Forstå forskjellen på diskret og kontinuerlig data Measure: Bruke statistikk til å gi data mening (sentrum, spredning og form) Measure: Bestemme normal og spesiell variasjon ved bruk av Control Chart (Statistisk prosesskontroll) Galton board benyttes i opplæringen for å lære grunnleggende statistikk, histogram og normalfordeling. Vi bruker det også i praktiske øvelser. Measure: Avgjøre kapabilitet og problemløsning strategi Analyze: Velge graf som egner seg til å bekrefte / avkrefte rotårsak: Histogram Kakediagram Stolpediagram Pareto diagram Run chart / Time-series plot Box plot X-Y diagram / Scatter plot Improve: Brainstorming teknikker, prioriteringsmatriser og implementeringsplan Control: Oppfølging for å sikre varig løsning   Kursholder Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder (eneste i Norge per august 2019): "This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."  Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 19 års erfaring innen produksjon og miljøteknologi. Hennes Lean Six Sigma opplæring startet i 2002, hos et amerikansk firma, hvor hun ble Black Belt sertifisert i 2004. I 2017 ble hun også Black Belt sertifisert gjennom IASSC. Sissel har svært god erfaring med å bruke Lean Six Sigma til forbedringer, og fokuserer på å skape målbare resultater. Kursene bruker praktiske, gjenkjennelige eksempler, og formidler Lean Six Sigma på en enkel, forståelig måte.     Tilbakemeldinger til kursholder "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit" Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen "10/10 flink til å nå alle" Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen "Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)" Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" Kursdeltager fra EWOS "Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget" Kursdeltager fra EWOS "Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea   Praktisk informasjon Kurset arrangeres på forespørsel fra bedrifter som har 8-12 deltagere. Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen. Lunsj, forfriskninger og drikke i løpet av de 2 kursdagene er inkludert. Alle deltagerne mottar kursbevis og kursdokumentasjon. [-]
Les mer
Drammen 8 dager 52 850 kr
16 Apr
22 Oct
Kurset er for ledere og fagpersoner som er sentrale med å forbedre organisasjonens ytelse. [+]
Lean Six Sigma Black Belt kurs.  Dette kurset er for deg som vil være en pådriver og veileder i forbedringsarbeid for å skape fremragende resultater. Du lærer hva som skal til for å forbedre organisasjonens ytelse, hvordan du analyserer og visualiserer data.  Kurset er 8 dager og gjennomføres som virtuelt klasserom av Lean Techs partner Aksena. Målgruppe: Ledere med ansvar for intern forretningsutvikling (Operational Excellence-program eller strategiske forbedringsprogram). Ledere med ansvar for strategi og forretningsutvikling. Ledere med ansvar for operasjonen (operations). Ledere med ansvar for å utvikle og implementere strategien for miljø og bærekraft. Ledere med ansvar for å utvikle og implementere den digitale strategien. Ledere med ansvar for kvalitetssystemet, revisjoner og interne standarder.  Ledere med ansvar for kundereisen. Forbedringsledere og forbedringsseksperter.  Lean Six Sigma Black Belts, Lean-managere, Lean-navigatører og Lean-koordinatorer.   Kursinnhold: Kurset er delt inn i 2 moduler. En modul er 4 etterfølgende dager med undervisning.   Kurstemaer: Hvordan designe en helhetlig planlegging og gjennomføringsstruktur for å møte ambisjonen om en smidig (agile) organisasjon. Hvordan designe prosessen for strategiimplementering. Hvordan Balanced Scorecard (BSC) og taktiske planer sammen kan brukes til konkretisering, involvering, avstemming og kommunikasjon i prosessen for strategiimplementering. Hvordan Business Process Management (BPM) kan benyttes for kontroll med og videreutvikling av virksomhetens forretningsprosesser. Hvordan verdistrømsledelse (VSM) kan benyttes for identifisere strategiske forbedringsbehov. Hvordan etablere og videreutvikle et program for intern forretningsutvikling (basert på Lean, Six Sigma, BPM, BSC og Smidige metoder). Hvordan teoriene i Green Belt og Black Belt-kurset kan benyttes for operations assessment. Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en strategi miljø og bærekraft. Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en strategi for digitalisering. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert dokumentasjon av ytelsen til produkter og prosesser. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert årsaksanalyse. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert prioritering av forbedringsarbeidet.   Modul 1: Strategi implementering Denne modulen introduserer viktige metoder og verktøy for strategisk analyse og utvikling av organisasjonen. Temaer som inngår: Hva et Business System er og hvorfor det er viktig. Hva Balanced Scorecard (BSC) er og hvordan det kan benyttes for utvikling, kommunikasjon og implementering av strategi. Hva Business Process Management (BPM) er og hvordan det kan benyttes for å få kontroll med og videreutvikle virksomhetens verdiskapende prosesser. Hva Value Stream Management (VSM) er og hvordan det kan benyttes for å forbedre ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester. Hvordan Hoshin Kanri fra Lean og teoriene fra Green Belt-kurset kan benyttes for å designe prosessen for strategi implementering. Hvordan kjerneverdier og Lean-ledelsesprinsipper etablerer en ramme for adferd og beslutninger. Hvordan etablere og videreutvikle et program for intern forretningsutvikling (strategisk forbedringsprogram). Hvordan operations assessment basert på teoriene i Green Belt og Black Belt kan benyttes til å utvikle virksomhetens helhetlige forbedringssystem. Hvordan øke organisatorisk fleksibilitet gjennom smidig (agile) planlegging og gjennomføring på alle nivåer.   Modul 2: Dataanalyse og visualisering Denne modulen introduserer viktige verktøy for standardisert visualisering og analyse av forretningsdata uten å bruke formler. Analyseprogrammet Minitab benyttes i øvingene. Temaer som inngår: Ulike basisverktøy for visualisering av data Viktigheten av å forstå variasjon Fordelinger og hva de forteller oss Sampling / punktprøving av data Estimering av parametere Usikkerhet ved estimering Målesystemanalyse – måler vi det vi har til hensikt å måle? Hypotesetesting – vi måler en forskjell, men er den signifikant? Dugelighetsstudier – hva er ytelsen i forhold til spesifikasjoner? Lineær regresjonsanalyse – kan vi forklare variasjonen som er observert? Eksperimentell forsøksdesign og hvorfor det er viktig   Vektøy og metoder som inngår i kurset Brainwriting Hoshin kanri Balansert målstyring Business Process Management Catchball-prinsippet X-matrisen Enterprise process model (EPM) Kapitalmodell, human og strukturkapital Radar chart Histogram Normalfordelingen og andre fordelinger Paretodiagram Boxplot Dotplot Control chart (I, MR, Xbar, R, P, U) Enkel og multippel lineær regresjonsanalyse Introduksjon til forsøksdesign (DoE) Capability analysis normal (dugelighetsanalyse) Hypotesetesting med to utvalg Korrelasjon Scatterdiagram Konfidensintervallet Målesystemanalyse vha. MSA, Bias & Linearity Studies Noen av metodene og verktøyene beskrives på introduksjonsnivå, andre beskrives grundig.   Kursholdere: Sven Danielsen, Henning Bakken i Aksena og Sissel Lundeby fra Lean Tech er kursholdere. Sven leder Aksena og er ansvarlig for videreutviklingen av kjernekompetansen. Utad er rollen strategisk rådgiver og kursinstruktør. Hans kjernekompetanse er knyttet til det business system som virksomheter trenger for å oppnå fremragende resultater. Sven har holdt mer enn 100 kurs og skrevet 3 bøker innen Lean Six Sigma. Henning er partner i Aksena og jobber som strategisk rådgiver, kursinstruktør og med utvikling av digitale løsninger. Han har tidligere jobbet hands on som leder med implementering Lean, Six Sigma og BPM i større organisasjoner. Sissel er kursholder og rådgiver i Lean Tech. Hun har jobbet med forbedringsarbeid og Lean Six Sigma prosjekter siden 2002. Hun ble Black Belt sertifisert i 2004 hos Cytec og i 2017 ble hun IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder.    Tilbakemeldinger: "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit" Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen "10/10 flink til å nå alle" Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen "Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)" Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" Kursdeltager fra EWOS "Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget" Kursdeltager fra EWOS "Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea   Diplom og sertifisering: Diplom: For å få diplom for vellykket gjennomføring må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager. Sertifisering: For å bli sertifisert Black Belt kreves det deltakelse i tråd med kravene til diplomet (over), godkjent gjennomført Green Belt-kurs samt godkjent gjennomføring av et Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt. Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen. Etter avtale kan det også godkjennes andre prosjekter enn Six Sigma prosjekter.     Praktisk informasjon: Kurset kan arrangeres på forespørsel fra bedrifter.  Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen. Ca. 2 uker før kursoppstart mottar deltagerne agenda, anbefalte forberedelser og annen praktisk informasjon.  I kurset trenes metoder og verktøy gjennom øvinger i grupper. Resultatene av gruppearbeidene presenteres og diskuteres. For best mulig engasjement og læring brukes det hver dag tid på repetisjon og diskusjon av gjennomgått teori. For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi at du gjennomfører et Six Sigma-forbedringsprosjekt. Flere av kursets øvinger kan da gjennomføres på egen problemstilling. Du har også muligheten til å få verdifulle synspunkter på ditt prosjekt fra kursholder og øvrige kursdeltakere. Du vil få en elektronisk versjon av kursmaterialet. Du trenger Minitab til å gjennomføre analysene i kurset. Du kan laste ned en gratis prøveversjon av Minitab som gjelder i 30 dager. Minitab opplæringen gjennomføres i den siste samlingen.    [-]
Les mer
Nettkurs
Kursmeny: GRATIS Lean HVITT Belte. Lean GULT belte. Lean GRØNT belte. Lean CONSTRUCTION. Lean PROSJEKTERING VDC. Inkluderer sertifisering. [+]
Nå får du Lean-sertifisering online i virtuelle rom sammen med våre erfarne Lean Coacher og andre kursdeltagere. Kursinnholdet er utprøvd og gjennomført for flere tusen deltagere, og optimalisert for FLYT og VERDI FOR KUNDEN i en digital hverdag. Kurs-menyen Lean Hvitt belte med sertifisering - GRATIS. Lean Personlig effektivitet med Lean tankesett Lean Ledelse. Praktisk Lean for ledere Lean Gult belte med sertifisering Lean Grønt belte med sertifisering Lean Construction med gult belte sertifisering Lean prosjektering VDC i praksis Alle kursene kan også gjennomføres bedriftsinternt – spør oss! Klikk på et kurs for detaljer og påmelding   Gjennomføring 2 dager før kursstart mottar du en link til din personlige Kursportal. Der kan du: Laste ned kompendier og annet materiell. Gå inn i Virtuelt kursrom og grupperom. Ta eksamen. Laste ned kursbevis ved bestått eksamen.   Alt du trenger en PC med internett, kamera og mikrofon [-]
Les mer
Lørenskog 8 dager 52 850 kr
20 Mar
29 May
Du lærer å lede vellykkede forbedringsprosjekter ved å bruke Six Sigmas DMAIC metode. [+]
Lean Six Sigma Green Belt kurs. Grønt belte kurset lærer deg å lede vellykkede forbedringsprosjekter ved å bruke Six Sigmas DMAIC metode. Du lærer om Lean og beste praksis metoder, verktøy og prosesser som organisasjonen trenger for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring. Kurset er 8 dager og gjennomføres som nettmøte eller klasserom av partner Aksena.  Kurset kan også arrangeres som bedriftsinternt kurs. Målgruppe: Ledere som ønsker å forbedre å den operative ytelsen Ledere som har behov for å gjennomføre målrettede forbedringsprosjekter* Prosjektledere for forbedringsprosjekter* Prosjektdeltakere i forbedringsprosjekter* Personer som jobber med forbedringsarbeid, kvalitet, miljø og bærekraft *) Mange digitaliseringsprosjekter kan med fordel gjennomføres som Six Sigma-prosjekter.    Kursinnhold: Kurset er delt inn i 4 moduler. En modul er 2 etterfølgende dager med undervisning. Modul 1 & 2: Forbedringsprosjekt med DMAIC Disse modulene gir en grundig innføring i metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter vha. praktisk Six Sigma. Viktige temaer er: Roller og ansvar i Six Sigma forbedringsprosjekter. Hvordan definere og avgrense forbedringsprosjekter. Hvordan lage en god problembeskrivelse. Hvordan beskrive prosjektgevinstene. Hvordan sikre best mulig kommunikasjon med prosjektets interessenter. Hvordan visualisere årsakssammenhenger. Hvordan benytte data og prosesskart i analyse av årsakssammenhenger. Hvordan analysere risiko. Hvordan prioritere og velge løsninger på kort og lang sikt. Hvordan sikre varig forbedring. Hvordan gjenbruke prosjektresultater. Mal for prosjekt dokumentasjon og rapportering. Modul 3 & 4: Lean og kontinuerlig forbedring Disse modulene gir en grundig innføring i felles strukturer organisasjonen trenger for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring. Sentralt innhold er: Hvordan gå frem for å kartlegge interessenter, kunder og krav til et ansvarsområde (f.eks. en avdeling). Hvordan kartlegge prosessene som inngår i ansvarsområdet (f.eks. en avdeling). Hvordan fylle «stop doing»-listen med riktig innhold. Hvordan designe møtestrukturer og visuelle tavler for operativ kontroll og replanlegging. Hvordan bruke Smidige metoder som Kanban og Scrum i aktivitetsstyringen. Hvordan designe og implementere prosesser for  kontinuerlige forbedringer. Hvordan gå frem for å reorganisere det fysiske arbeidsområdet vha 5S. Hvordan etablere forebyggende vedlikehold av eiendeler. Hvordan kartlegge kompetansebehov på kort og lang sikt. Hvordan definere ledernes standard arbeid. Verktøy og metoder Brainstorming Brainwriting Problembeskrivelsen SIPOC Kartlegging av kundekrav CTQ-treet Kommunikasjonsplan Fremdriftsplan Business case Fiskebeinsdiagram 5xhvorfor Verdistrømskartlegging Spagettidiagram Flytdiagram Funksjonsflytdiagram Verdiflytdiagram Prosessdesign FMEA ROS-matrisen Feiltreanalyse Prioriteringsmatrisen PICK-matrisen Histogram Control chart Paretodiagram Six Sigma roadmap Six Sigma storyboard Six Sigma project charter Kontekstdiagram A3-problemløsing 8D-problemløsing Ulike proaktive og reaktive forbedringsstrukturer inklusive Kaizen Event, Kaizen Circle og Kaizen workshop Scrum og Kanban aktivitetsstyring Arbeidsplassorganisering vha 5S Raske omstillinger ved hjelp av SMED OEE Ettpunktsleksjoner Lederens standard arbeid Noen av metodene og verktøyene beskrives grundig, andre på introduksjonsnivå.    Kursholdere: Sven Danielsen, Henning Bakken og Sissel Lundeby er kursholdere. Sven leder Aksena og er ansvarlig for videreutviklingen av kjernekompetansen. Utad er rollen strategisk rådgiver og kursinstruktør. Hans kjernekompetanse er knyttet til det business system som virksomheter trenger for å oppnå fremragende resultater. Sven har holdt mer enn 100 kurs og skrevet 3 bøker innen Lean Six Sigma. Henning er partner i Aksena og jobber som strategisk rådgiver, kursinstruktør og med utvikling av digitale løsninger. Han har tidligere jobbet hands on som leder med implementering Lean, Six Sigma og BPM i større organisasjoner. Sissel er kursholder og rådgiver i Lean Tech. Hun har jobbet med forbedringsarbeid og Lean Six Sigma prosjekter siden 2002. Hun ble Black Belt sertifisert i 2004 hos Cytec og i 2017 ble hun IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder.   Tilbakemeldinger: "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit" Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen "10/10 flink til å nå alle" Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen "Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)" Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" Kursdeltager fra EWOS "Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget" Kursdeltager fra EWOS "Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea   Diplom og sertifisering: Diplom: For å få diplom for vellykket gjennomføring må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager. Sertifisering, nivå 1: Ved avslutning av kurset, kan deltakeren gjennomføre en Multiple-choice test. 40 spørsmål må besvares der minst 75% korrekte svar gir Lean Six Sigma Green Belt sertifikat, nivå 1. Testen gjennomføres i vår opplæringsportal Aksena Akademi og er inkludert i kursavgiften. Testen er frivillig. Sertifisering, nivå 2: For å bli sertifisert Green Belt nivå 2 kreves det deltakelse i tråd med kravene til diplomet (over) samt godkjent gjennomføring av et Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt. Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen. Etter avtale kan det også godkjennes andre prosjekter enn Six Sigma prosjekter.     Praktisk informasjon: Kurset arrangeres på forespørsel fra bedrifter. Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen.   Ca. 2 uker før kursoppstart får du følgende informasjon:  Agenda for kurset Anbefalte forberedelser Tilgang til animert opplæring for de to temaene (som forberedelse og støtte under kurset)* Tilgang til et bibliotek med forbedringsverktøy som omfattes av kurset* Føringer for valg av forbedringsprosjekt Krav til diplom og sertifisering Annen praktisk informasjon *) Tilgangen gis to uker i forkant av kurset og varer i en uke etter gjennomføring av siste modul. I kursene trenes metoder og verktøy gjennom øvinger i grupperom. Resultatene av gruppearbeidene presenteres og diskuteres. For best mulig engasjement og læring brukes det hver dag tid på repetisjon og diskusjon av gjennomgått teori. For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi at du gjennomfører et Six Sigma-forbedringsprosjekt. Flere av kursets øvinger kan da gjennomføres på egen problemstilling. Du har også muligheten til å få verdifulle synspunkter på ditt prosjekt fra kursholder og øvrige kursdeltakere. Du mottar kopi av presentert materiale og maler som hjelper deg å praktisere Lean Six Sigma: Dokumentasjon av Six Sigma-prosjekter (storyboard) A3-problemløsing FMEA Kriteriematrise og prioriteringsmatrise Prosjektcharter [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 1 time
Til inspirasjon Dette kurset er laget til inspirasjon for alle, uansett bakgrunn. [+]
Til inspirasjon Dette kurset er laget til inspirasjon for alle, uansett bakgrunn. Vi gir deg en smakebit i form av kunnskap og eksempler om hva du kan gjøre – kanskje starten, eller fortsettelsen, på din videre Lean reise. Temaer i kurset Hva er Lean? Noen Lean-prinsipper. Typiske utfordringen med Lean? Eksempler på virksomheter som jobber med Lean Hva nå? Hva bør du tenke på før du bestemmer deg for å gå videre   Gjennomføring Registrer deg under, og du mottar umiddelbart en mail med link til din kursportal. Klikk på linken. Se film, ca 15 min. Ta eksamen og motta eller last ned kursbevis.   Etter kurset Vårt slagord er «FRA ORD TIL HANDLING!» Ta en uforpliktende prat med oss om hva som skal til for at din virksomhet kommer «fra ord til handling». [-]
Les mer
Drammen Lørenskog 8 dager 52 850 kr
20 Mar
29 May
You learn how to lead successful improvement projects using Six Sigmas DMAIC method. [+]
Lean Six Sigma Green Belt. This Green Belt training teach you how to lead successful projects (using DMAIC) and develop your problem-solving skills. You learn methods, tools and structures that the organization needs to ensure operational control and continuous improvement. This course is 8 days virtual or physical classroom and it's delivered by partner Aksena. The course is also offered as a company internal course. Target group: Managers who want to improve operational performance  Managers who need to implement targeted improvement projects* Project managers for improvement projects*  Participants in improvement projects* *) Many digitalization projects and investment projects can be run as Six Sigma projects.    Course content: The course comprises four modules, each of two days consecutive training. Module 1 & 2: Improvement projects These modules provide a thorough introduction to methods and tools for successful completion of improvement projects using practically applied Six Sigma. Key content: Roles and responsibilities in Six Sigma. How to define and scope improvement projects. How to write a good problem statement. How to describe the project business case. How to ensure best possible communication with the project stakeholders. How to visualize causal relationships. How use data and process maps in the analysis of causal relationships. How to analyze risk. How to prioritize and choose short term and long term solutions. How to sustain the achieved improvements. How to reuse project results. Template for project documentation and reporting. Module 3 & 4: Lean and continuous improvement These modules provide a thorough introduction to common structures the organization needs to ensure operational control and continuous improvement (CI). Key content: How to proceed to map stakeholders, customers and requirements for an area of responsibility (e.g. a department). How to map the processes included in the area of ​​responsibility (e.g. a department). how to populate the “stop doing” list with the right content. How to design meeting structures and visual boards for operational control and replanning. How to use Agile methods such as Kanban and Scrum in activity management. How to design and implement processes for continuous improvement. How to proceed to reorganize the physical workspace using 5S. How to establish preventive maintenance of assets. How to identify the competence needs in the short and long term. How formalize leaders standard work. Tools and methods included: Brainstorming Brainwriting Problem statement SIPOC Voice of the Customer (VoC) CTQ tree Communication plan Progress plan Business Case Fishbone diagram (Ishikawa) 5 Whys Value Stream Mapping (VSM) Spaghetti diagram Flowchart Functional flowchart Value flowchart Process design FMEA Risk matrix Fault tree analysis Prioritization matrix PICK-matrix Histogram Control chart Paretodiagram Six Sigma roadmap Six Sigma storyboard Six Sigma project charter Context diagram A3 problem solving 8D problem solving Various proactive and reactive improvement structures including Kaizen Event, Kaizen Circle and Kaizen workshop Scrum and Kanban activity management Workplace organization using 5S Fast changeover using SMED OEE SOP (Standard Operating Procedures) Leaders Standard Work (LSW) Some of the methods and tools are described thoroughly, others at the introductory level.   Instructors: Sven Danielsen, Henning Bakken and Sissel Lundeby are course instructors.  Sven is the CEO of Aksena. He offers strategic consultancy services and works as a lead instructor. His core competence is related to the Business System companies need to establish sustainable great results. Sven has been instructor for more than 100 courses and written three books within Lean Six Sigma. Henning is a partner in Aksena, working as a strategic advisor and training instructor. He has a long experience as a manager in international business. Key responsibilities has been within implementation, execution and governance of improvement programs based on Lean, Six Sigma, BPM and BSC in larger companies. Sissel is a trainer and consultant at Lean Tech. She has practiced Lean Six Sigma since 2002, completing Black Belt projects and certification. She is a IASSC (International association for Six Sigma certification) accredited trainer associate, with more than 20 years' experience within manufacturing and environmental technology.     Feedback: "Inspiring, professionally competent, popularize a theoretical discipline" Espen Fjeld, Commercial Director at Berendsen "Academic highly skilled and clear performance. Fun and builds trust" Jon Sørensen, Production Manager at Berendsen "10/10 good at reaching everyone" Erlend Stene, Sales leader at Berendsen "Clear and well presented. Good at asking questions and listen (check understanding)" Morten Bodding, Production Manager at Berendsen "Made a difference, engaged and skilled" Participant from EWOS "You are inspiring, positive and professionally skilled" Participant from EWOS     Diploma and certification: Diploma: To obtain a diploma for successful completion you must have attended at least 6 of 8 course days. Certification, level 1: At the end of the final module, the participant may take a multiple-choice test with 40 questions. If 75% or more are answered correctly, a Lean Six Sigma Green Belt certificate Level 1 is awarded. The test is taken at Aksena Academy webpage and is included in the course fee. The test is optional to take. Certification, level 2: To be certified Green Belt, participation is required in accordance with the requirements for the diploma (above) as well as approved completion of a Six Sigma improvement project within 12 months after the course completion. The project is considered approved if the project owner has approved the project and Aksena has approved the approach, tool use and documentation. By agreement, projects other than Six Sigma projects can also be approved. Contact us for more information about details and prices.     Relevant information: This course can be arranged at the request of companies.  Open courses are arranged according to the course calendar. Around 2 weeks before the course start-up, participants receive the following information: Agenda for the course Recommended preparation Guidelines for choosing an improvement project Access to animated eLearning for the two topics (as preparations to and support during the course)* Access to a library of improvement tools* Requirements for diploma and certification Other practical information *)The access is granted two weeks before the training starts and expires one week after completed training. In the classroom courses, methods and tools are extensively trained through exercises with related discussions. We use flipchart, brown paper and the walls. For the best possible involvement and learning, time is spent every day on repetition and related discussions. In the online courses, the participant individually train methods and tools in the afternoon. The course instructor is avaiable for guidance during this time. Every afternoon one hours is spent on questions and answers to the exercises and theories presented. To get the most out of the course, we recommend that you complete a Six Sigma improvement project. Several of the course exercises can then be carried out on your own problem statement. You also have the opportunity to gain valuable views on your project from the course instructor and the participants. The following training material is included in the course: Access to animated eLearning (Green Belt Basic Six Sigma, Green Belt Basic Lean and the CI Toolbox) that are used during the course. Access is available two weeks prior to the course start and one week after last course day. Electronic access to the presented material Template for documentation of Six Sigma projects (storyboard) Template for A3 problem solving Template for FMEA Template for criteria matrix and priority matrix Template for project charter   [-]
Les mer
Webinar + nettkurs 10 timer 8 300 kr
Velkommen til web-basert sertifisering i Lean Yellow belt! Vi vil gjennomføre med bruk av webinar + hjemmeoppgaver. Ved påmelding registrerer du en epostadresse og til de... [+]
Velkommen til web-basert sertifisering i Lean Yellow belt! Vi vil gjennomføre med bruk av webinar + hjemmeoppgaver. Kurset har samme omfang og faglige nivå som tradisjonelle klasseromskurs. Aktive digitale arbeidsoppgaver med støtte fra vårt omfangsrike videobibliotek i Kaizen™ Online gjør dette til et produkt, vi både er stolte av og trygge på, at vil gi deg det du trenger for å starte klatre på Lean-modenhetsstigen. Ved påmelding registrerer du en epostadresse og til denne sender vi en link til webinaret i Teams. Webinarene vil inneholde presentasjoner og muligheter for spørsmål underveis. Vi vil i tillegg legge inn korte pauser slik at gjennomføringen oppleves aktiv og levende. I etterkant sender vi en link til eksamen – og du vil oppnå et ettertraktet sertifikat fra Kaizen Institute. På KAIZEN INTISTUTES Digitale Yellow Belt vil du få en innføring i Lean Best Practice, KAIZEN™ metodikken – utviklet gjennom 75 år av Toyota og senere av Kaizen Institute Consulting Group siden 1985. Du vil få en helhetlig forståelse for Lean og hvordan du kommer i gang med lean/kontinuerlig forbedring i ditt eget område. Vår internasjonale Yellow Belt sertifisering vil gjøre at du vil styrke din kompetanse, CV og stilling både i din virksomhet og på arbeidsmarkedet. INNHOLD • Hva er Lean: Opprinnelse, historikk, grunnleggende filosofi • Innføring i Lean Best Practice, KAIZEN™ metodikken • Hva skiller Lean fra tradisjonelle metoder og ledelsesfilosofier • Forståelse av verdiskapende og ikke verdiskapende arbeid (tidstyver og sløsing) • Hvilke resultater kan Lean gi din virksomhet og ditt område? • Innføring i grunnleggende Lean-metoder og beste praksis for daglig forbedring (Daily KAIZEN™) – som; visuell styring, 5S, standardisering, PDCA mm. • Hvordan analysere og forbedre en verdistrøm/prosess: Verdistrømsanalyse og Value Stream Design-prosessen   I denne spesielle tiden ønsker vi å gi de mange arbeidsledige/permitterte en mulighet til å tilegne seg læring som vil gjøre dem bedre rustet for framtidige arbeidsmuligheter, når vi etter hvert kommer gjennom krisen. Vi tilbyr derfor en kursrabatt på 30 % til dere som for tiden er uten jobb. Vi stoler på dere og så lenge det oppgis i påmeldingen, trekker vi fra rabatten automatisk.   What do you want to do ? New mailCopy     What do you want to do ? New mailCopy     What do you want to do ? New mailCopy   [-]
Les mer
Bedriftsintern
Vårt kursprogram for åpne lean kurs og bedriftsinterne kurs består av: Lean Gult, Grønt og sort Belte, Lean Construction og Lean Prosjektering. Vi skreddersyr vi interne... [+]
Vi gir DEG kompetanse slik at DU SELV skaper resultater i egen virksomhet!! Kompetansen gir vi deg gjennom rådgiving, åpne kurs og interne kurs.Våre Lean kompetansesertifikater bygger på internasjonalt anerkjente standarder for Lean kompetanse. Vi setter dine mål for lean! VI LEVER LEAN i kurset. Slik sikres at du når dine mål og overstiger dine forventninger til kurset! Du vil oppleve at Lean kan brukes av alle, hver dag, overalt! Vi viser deg hvordan du kommer fra Ord til Handling , og setter deg i stand til å handle. Ved bruk av praktiske øvelser og spill, simulering og rollespill, refleksjoner og diskusjoner blir du engasjert og sterkt deltagende i kurset. Er solid bygget på Lean teori og presentert på en spennende og engasjerende måte. Vi byr på gode eksempler fra hverdagen og egen erfaring.   Lean Gult belte sertifisering er første steg i vårt sertifiseringsprogram, og du kan bygge videre til grønt og sort belte. Sertifikatene er anerkjente kompetansebevis innen lean. Kurset går over to dager og vil gi deg kunnskap og verktøy til å bidra direkte på din arbeidsplass.   Lean Grønt belte sertifisering er den nest høyeste i vårt sertifiseringsprogram. Sertifikatene er anerkjente kompetansebevis innen lean. På Lean Grønt Belte kurs vil du få en dypere innføring i Lean og kjerneelementer for å starte og gjennomføre Lean i din virksomhet. Du vil få verdifull kunnskap om hvordan du kan designe og lede et lean prosjekt. Rollespill i ledelse og endringsledelse og endringsmotstand.    Sort belte sertifisering er den høyeste nivå i vårt sertifiseringsprogram. Du vil få en bredere og dypere forståelse for mangfoldet i Lean. Du får inspirasjon og vil bli i stand til å gjøre trygge Lean valg som gjør din virksomhet til «en bedre versjon av seg selv». Kunnskapen du får vil gi deg faglig tryggheten til å designe og lede Lean–prosesser på en effektiv måte i egen virksomhet. Du vil av arbeidsgiver bli vurdert som en naturlig sentral ressurs i strategiske forbedringsprosjekter.   Lean Construction kurs gir deg du en grunnleggende innføring i Lean og bruk av Lean i prosjekter. Utstrakt bruk av praktiske øvelser,  spennende teori og simulatorspillet "Husbyggeren" er en vekker for de fleste. Du får innsikt og verktøy til å bidra direkte på din arbeidsplass og i / på prosjektet.   Lean Posjektering (VDC) kurs. Få økt lønnsomhet i prosjektene ved å se hele prosjektet. Bruk av Lean metodikk i prosjektering og gjennomføring sikrer raskere prosjektering med betydelig høyere kvalitet. Grensesnitt mellom fag fanges opp på en helt annen måte enn tradisjonelt, ved å gå fra sekvensiell til samtidig prosjektering. Kurset gir deg innsikt og verktøy til å bidra direkte i prosjekter og fagmiljøer. [-]
Les mer
Nettkurs 4 timer 8 975 kr
Korte, brukervennlige, animerte videoer med ca. 30 forbedringsverktøy. [+]
E-læring i forbedringsverktøy Korte, brukervennlige, animerte videoer med ca. 30 forbedringsverktøy. Videoene gir deg en rask innføring i verktøyet (fra 40 sek til 9 minutt). I tillegg får du oversikt og tekstbeskrivelse av hvert verktøy, samt et eller flere eksempel på anvendelse. Hvis relevant, får du også maler for å lettere ta verktøyet i bruk selv.  Leverandør av e-læringen Lean Tech AS er partner med Aksena som har utviklet e-læringsvideoene med forbedringsverktøyene. Aksena har lang erfaring med systematiske forbedringsarbeid, og er opptatt av hva som kreves for å skape fremragende resultater.  E-læringen er engasjerende og effektiv. Video med innføring i et verktøy har en varighet på 40 sek til 9 minutter! Aksenas animerte e-læring er etter vår mening den beste på markedet. Vi har ikke funnet andre kurs på markedet som er så effektive til å formidle forbedringsverktøy.  Praktiske eksempel og maler gjør det enkelt å komme i gang selv. Trenger du en repetisjon av verktøyet kan du se videoen på nytt. Du har tilgang til e-læringen i 1 år.   Kurset inkluderer 29 Kapitler 29 Videoer  Oversikt og tekstbeskrivelse av hvert verktøy Et eller flere eksempel på anvendelse Maler (dersom det er relevant)    Forbedringsverktøy 3 x Risikomatrisen 5 x Hvorfor Arbeidsplassorganisering vha 5 S A3 og 8D problemløsning Aktivitetsstyring vha. Scrum og Kanban Brainwriting (kreativitetsverktøy) CTQ-treet (kravtreet) Dataanalyse vha. Histogram, Pareto- og Kontrolldiagram DMAIC - introduksjon Feiltreanalyse - FTA Fiskebeinsdiagram (årsaksanalyse) FMEA, FMECA & HAZOP Kaizen Event Lederens Standard Arbeid (LSA) Multivoting (prioriteringsverktøy) Møtedesign PICK-matrisen (prioriteringsverktøy) Prioriteringsmatrisen Problembeskrivelsen Project Charter (Prosjektbeskrivelsen) Prosessdesign Prosesskartlegging Risikomatrisen (ROS-matrisen) SIPOC (overordnet prosesskart) SMED Tavledesign Verdistrømsanalyse (VSM) [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Ekspert Sidsel Storaas gir deg 100 forbedringsverktøy i Six Sigma, kvalitet og lean som kan omsettes i din virksomhet. [+]
Kurs i Six Sigma, kvalitet og lean med Sissel Winther Storaas. Hvor sløser dere i bedriften? Identifiser tidstyvene og skap bedre flyt med disse forbedringsverktøyene! Noen snakker om Lean, andre om kvalitet, digitalisering, agile metoder og Six Sigma – eller god gammeldags sunn fornuft satt i system. I dette kurset får du 100 forbedringsverktøy på løpende bånd som umiddelbart kan omsettes i din virksomhet for å øke kvalitet, produksjon, innovasjon, prosess og motivasjon. Du lærer konkrete metoder og teknikker som har dokumentert effekt på arbeidsflyt og problemløsing. Sidsel Winther Storaas deler sin ekspertise på Six Sigma, Kvalitet og Lean med deg gjennom 100 leksjoner og 100 forbedringsverktøy. Spilletid: ca. 7 timer og 30 minutter   Leksjoner Hva skal du levere i forbedringsprosjektet? Du trenger et Prosjektmandat. Kartlegg prosessen din med SIPOC! Lytt til “Kundens stemme” (VOC) Lever det kundene ønsker – vær kritisk til kvalitet! Pareto – let etter de vitale få (20/80-regelen) A3 – Imponer ledelsen med en enkel problembeskrivelse Grunnårsaksanalyse med 5 ganger hvorfor (5WHYs) Visualiser prosessen og se hvor dere sløser med verdistrømskartlegging Hent frem kreativiteten i teamet med idémyldring! Hvem gjør hva og hvem har ansvar? Finn det ut med RACI kompetansematrise Flytdiagrammer – finn flyten og gjør jobben enklere Mye data? Avdekk variasjon med et Histogram Y = f(x) – identifikasjon av de viktigste driverne i en prosess Er det verdt å gjennomføre? Gjør en kost/nytte-vurdering! Kjør forbedringsprosjekt, målrettet og proft med DMAIC Ta beslutninger basert på data og fakta med basic statistikk og variasjon 5S – sortere, systematisere, skinne, standardisere og sikre Raske forbedringshendelser med Kaizen-metoden Kanban – effektiviser og gjør klar for “just-in-time” Få oversikt med forbedringstavler Rotårsakanalyse – kom til kjernen av problemene "Design for Six Sigma" – innovasjon, nyskapning og nydesign Muri Mura Muda – bli kvitt sløsingen Gemba – gå til kilden og finn ut det faktiske problemet Kvalitetstankegang – et genuint og inderlig ønske om å levere bra saker Business Excellence er fullt mulig! Prosesskartlegging – hva gjøres, og hva skjer? Skap attraktiv kvalitet med Kanomodellen Hva er utgangspunktet? Finn Baseline – eller grunnlinja! Datainnsamlingsplan for å bekrefte og måle problemet Årsak/virkning – Ishikawa-diagram Failure Mode and Effect Analysis – FMEA Flyteffektivitetsanalyser – Flow Efficiency Analysis, FEA Kvalitetssirkler for personlig vekst, kvalitet og produktivitet Regresjonsanalyse – hva er fakta, og hva er støy? Aktivitetsnettverksdiagram – Work Breakdown Structure Affinitetsdiagram – perfekt til idémyldring og workshops Joseph Juran – du må snakke “pengenes språk” W. Edwards Deming – “If Japan can, why can’t we?” Walter A. Shewhart – opphavet til PDCA og statistisk prosesskontroll Armand V. Feigenbaum – økonomisk resultatansvar og systemtankegang Kauro Ishikawa – 7 verktøy for kvalitet Philip Crosby – kvalitet er gratis Shigeo Shingo – pragmatikeren som lagde de gode metodene Taiichi Ohno – mannen bak Toyota Production Systems (TPS) Kommunikasjonsplan – gjør implementeringen enkel Kontrolldiagram – ingen prosess er komplett uten Analyse av målsystemer – hva om målebåndet er feil? Sigma-beregninger – hvor presis er du i dine leveranser? Del opp prosjektet og sjekk underveis med Gateway-review Hva lover du kundene dine? Hva er deres kvalitetspolitikk? Sikre suksess med risikoevaluering og risikostyring Pilottesting – test ut løsningen i mindre skala Sikre at forbedringen forblir en forbedring med en kontrollplan Finn produksjonstakten med takttime/takttid Benchmarking – hvor god er vår prosess, eller våre produkter, sammenlignet med de beste? Bli kvitt flaskehalser og køer med Little’s Law Briljér i møtene med gode grafer og diagrammer Pokayoke – feilsikring, eller idiotsikring, om du vil Hvitt belte – ett sted må reisen starte Gult belte – når du skal bidra til forbedring Grønt belte – når du leder dine første forbedringsprosjekter Sort belte – når du må løse de vanskelige problemene Master Black Belt – læremesteren og den betrodde rådgiveren til toppledelsen Champion – lederen som eier prosjektet må også kunne noe om forbedring Prosesseier – ta ansvar for kvalitet, faglig integritet og kontinuerlig forbedring i prosessene SDCA/PDCA – Standardise vs Plan, Do, Check, Act Boksediagram – finn sammenhengene mellom ulike grupper data Teorioppfattelse – å ta beslutninger basert på ubeviste sannheter Å ta beslutninger basert på dyptgående kunnskap og analyse av data Systemtankegang – sett prosesser og oppgaver i system Hoshin Kanri – det hemmelige våpenet til japanske styringssystemer Downtime – 8 former for sløsing "Big Q" eller "little q" – strategisk eller operativ kvalitetsledelse? SWOT – styrker, svakheter, muligheter, trusler og PEST – politisk, økonomisk, sosialt og teknologisk Gjør en stakeholderanalyse (interessentanalyse) Identifiser mangler i omsetningen med en kvalitetskostnadsanalyse Hva er oddsen? Finn den med ulike statistiske fordelinger Å navigere i et prosesslandskap Løsningsmatrise – å evaluere ulike løsninger opp mot gitte evalueringskriterier Hypotesetesting: Hvem har rett? Design av eksperiment – forstå prosessen enda bedre! Avslør dine “skjulte fabrikker” med Rolled Throughput Yield Finn ut hvor problemet ligger ved hjelp av multi-variasjonsdiagrammer Bli mer flyteffektiv med just-in-time- og pull-prinsippet Finn din feilmargin ved hjelp av konfidensintervaller Få kvaliteten du ønsker med trinnvis kvalitetsplanlegging, eller QDF: Quality Function Development Yamazumi – analyse av ikke-verdiskapende og verdiskapende aktiviteter Få orden i kaoset med stratifiseringer Fjern hindre for vedlikehold med TPM: Total Productive Maintenance Bruker du lang tid på å sette opp og gjøre klart til å gjennomføre en prosess- Se om du får ordnet dette med SMED – Oppsett og konfigurasjon Få full oversikt med produksjonkontroll-tavle og andre tavler for prosesskontroll Klarer du å møte etterspørselen med dine prosesser – Kjør en Prosessbelastningskalkulasjon Går dere i beina på hverandre – Lag et Spagettidiagram for å finne en bedre løsning Samle troppene for å holde alle oppdatert og planlegge fremover i et Obeya – krigsrom Lær av Kennedy – bruk Team-tankegang og ikke gruppetenkning Trenger du å finne ut av hvordan og om to ting henger sammen – Bruk Chi kvadrat test – Chi square test Ønsker du effektiv produksjonsplanlegging – uten for mye variasjon – Skap produksjonsflyt ved hjelp av Heijunka Når du vil velge den beste opsjonen av flere muligheter må du kanskje gjøre en ANOVA – en analyse av variasjon Fremtiden er her – sjekk ut Kvalitet 4.0 – Quality 4.0 [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 12 timer 14 850 kr
Lean kurset lærer deg å strømlinjeforme prosesser og bygge en Lean kultur (strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring). [+]
Lean kurs (e-læring og klasserom) Dette kurset kombinerer nettkurs (4 timer) med 1 dag klasserom. Du lærer å strømlinjeforme prosesser og bygge en lean kultur ved å etablere strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring. Dette kurset er for deg som vil: Gjenkjenne sløsing (aktiviteter som ikke er verdiskapende) Gjøre prosesser raskere og oppnå bedre samarbeid Bygge en Lean kultur ved å etablere strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring   Kursinnhold Agenda for 1 dag klasserom undervisning: Introduksjon og praktisk informasjon Innføring i Lean prinsipper Systematisk forbedringsarbeid Introduksjon til Lego spill Spillrunde 1 Innhente data og fakta for å beskrive nåsituasjonen Sette spesifikke mål Visualisere aktiviteter med prosesskart Identifisere sløsing (aktiviteter som ikke er verdiskapende) Beregne flyteffektivitet Eksempel på Lean løsninger Velge løsninger for spillrunde 2 Spillrunde 2 Evaluere resultat Tema, nettkurs Introduksjon til Lean som sentral mekanisme i et strategisk forbedringssystem. Lean i et historisk perspektiv. Overordnet gjennomgang av linjeorganisasjonens strukturer for kontroll og kontinuerlig forbedring. Lederens ansvar for å kartlegge interessentene, kravene og prosessene. Møte- og tavlestrukturer for operativ kontroll og replanlegging. Scrum og Kanban-aktivitetsstyring. Arbeidsplassorganisering ved hjelp av 5S. Prosesser for kontinuerlige forbedringer i linjeorganisasjonen. Verdistrømskartlegging (VSM). A3 og 8D-problemløsing. Forebyggende vedlikehold. Kartlegging av kompetansebehov. Lederens standard arbeid.   Kursholder Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder: "This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."  Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 20 års erfaring innen produksjon og miljøteknologi. Hennes Lean Six Sigma opplæring startet i 2002, hos et amerikansk firma, hvor hun ble Black Belt sertifisert i 2004. I 2017 ble hun også Black Belt sertifisert gjennom IASSC. Sissel har svært god erfaring med å bruke Lean Six Sigma til forbedringer, og fokuserer på å skape målbare resultater. Kursene bruker praktiske, gjenkjennelige eksempler, og formidler Lean Six Sigma på en enkel, forståelig måte.   E-læring E-læringen leveres av Lean Techs partner Aksena. Aksena har lang erfaring med systematiske forbedringsarbeid, og er opptatt av hva som kreves for å skape fremragende resultater.  Fremragene virksomheter har nødvendige strukturer for å sette forbedring i system slik at de når strategiske mål.  Dette innebærer strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring, som du lærer om i dette e-læringskurset.    Tilbakemeldinger til kursholder "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit" Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen "10/10 flink til å nå alle" Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen "Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)" Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" Kursdeltager fra EWOS "Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget" Kursdeltager fra EWOS "Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea   Sertifisering E-læringen inkluderer Lean sertifisering ved 75% riktig svar på 60 multiple choice spørsmål (ubegrenset antall forsøk).  Kursbevis mottas ved deltagelse på klasseromundervisningen.   Praktisk informasjon Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen. Deltagerne får link til nettkurset og agenda til klasseromsundervisningen ved påmelding.  Du har tilgang til e-læringen i et år.    [-]
Les mer
2 dager 12 500 kr
Lean kurs med sertifisering for å lære å strømlinjeforme prosesser og bygge kultur for kontinuerlig forbedring. [+]
Lean kurs (klasserom) Dette kurset lærer deg å strømlinjeforme prosesser og bygge kultur for kontinuerlig forbedring. Kurset er 2 dager. Dette kurset er for deg som vil: Gjenkjenne sløsing (aktiviteter som ikke er verdiskapende) Gjøre prosesser raskere og oppnå bedre samarbeid Bygge kultur for kontinuerlig forbedring   Kursinnhold Introduksjon Lean i et historisk perspektiv. Lean prinsipper. Kundeverdi. Flyt og flyteffektivitet. 8 former for sløsing. "Pull" konseptet. Strukturert problemløsning. DMAIC, PDCA & A3. Verktøy for å forstå nåværende tilstand Problem beskrivelse Ytelsesmålinger Måltall Målbare mål Brainwriting Fiskebeindiagram 5 x Hvorfor Process Walk - "Go to Gemba" Overordnet prosesskart Swimlane Map Spaghetti diagram Verdistrømsanalyse  Prosessanalyser  Dataanalyser Verktøy for å etablere fremtidig tilstand 5S Visuell ledelse Standardisering Raskere omlegging Arbeidsceller En stykk flyt Takt og balanse Fleksibel bemanning Pull og Kanban Feilsikring (Poka Yoke) Bygge kultur for kontinuerlig forbedring Kundefokus. Kartlegge krav fra interessenter (CTQ-tre) Jobbe mot felles mål Visuell styring med tavlemøter Kontinuerlig forbedre Skape gode team og støtte hverandre Lykkes med endring Kultur - hvordan skape trygt miljø for læring?  For å praktisere Lean benyttes et legospill. Spillet er utviklet av John Bicheno hos Lean Enterprise Research Centre ved Cardiff Business School, og senere videreutviklet av Joakim Hillberg hos Revere i Sverige. Spillet benyttes i flere land av foretak, universitet og konsulenter for å gi praktisk erfaring og forståelse av Lean prinsipper.     Kursholder Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder (eneste i Norge per august 2019): "This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."  Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 20 års erfaring innen produksjon og miljøteknologi. Hennes Lean Six Sigma opplæring startet i 2002, hos et amerikansk firma, hvor hun ble Black Belt sertifisert i 2004. I 2017 ble hun også Black Belt sertifisert gjennom IASSC. Sissel har svært god erfaring med å bruke Lean Six Sigma til forbedringer, og fokuserer på å skape målbare resultater. Kursene bruker praktiske, gjenkjennelige eksempler, og formidler Lean Six Sigma på en enkel, forståelig måte.     Tilbakemeldinger til kursholder "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit" Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen "10/10 flink til å nå alle" Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen "Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)" Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" Kursdeltager fra EWOS "Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget" Kursdeltager fra EWOS "Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea   Kursbevis     Praktisk informasjon Kurset arrangeres på forespørsel fra bedrifter som har 6-12 deltagere. Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen.  Lunsj, forfriskninger og drikke i løpet av kursdagen er inkludert. [-]
Les mer
Nettkurs
GRATIS introduksjon til Lean via e-læring. Du får svar på hva, hvordan og hvorfor vi skal jobbe med Lean. Teori fra HiØ, akkreditert av NOKUT. [+]
Generelt om våre kurs En stor del av det teoretiske innholdet er tidligere benyttet under undervisning på Høgskolen i Østfold som er akkreditert av NOKUT. Madisa Consulting AS er Lean-entusiaster med svart belte sertifisering og tilbyr kurs, sertifiseringer, Lean-spill og rådgivning i Lean til private og offentlige virksomheter.  Vårt Lean sertifiseringsprogram består av 4 nivåer: Lean hvitt, gult, grønt og svart belte. For å bli sertifisert på de ulike nivåene, må kurset for hvert trinn gjennomføres og bestå skriftlig eksamen. Når det foregående nivået er utført, er du kvalifisert til neste nivå og til slutt oppnås den høyeste Lean sertifiseringen, svart belte. Men Lean svart belte sertifisering blir du også Lean Manager MC!   Vi tilbyr også skreddersydde bedriftsinterne Lean-kurs og foredrag.   Lean hvitt belte sertifiseringskurs På hvitt belte får du en GRATIS introduksjon til Lean via nettkurs. Dette er for mange starten på den magiske Lean-reisen. Nettkurset varer i ca. 45 minutter. Hvitt belte er et valgfritt steg i sertifiseringsprogrammet. Kurset kan være verdifullt hvis du kun ønsker å kunne litt om Lean. Selv om kurset passer for alle, kan dette kan være midt i blinken for styremedlemmer og ledere. Kanskje vil dette hjelpe deg eller i noen i teamet ditt for å finne ut mer om Lean eller om Lean er relevant for nettopp din virksomhet?     Ferdighetsmål Få et innblikk i driftsstrategien Lean og noen enkle metoder for forbedringsarbeid.   Kompetansemål for Lean hvitt belte sertifiseringskurs Kurset er delt opp i 3 deler. Etter introduksjonskurset skal du ha innblikk i: Del 1: Hvorfor bør du jobbe med Lean? Del 2: Hva er Lean? Her får du kjennskap til grunnleggende Lean prinsipper og historikken bak Lean. Del 3: Hvordan jobbe med Lean? Her får du kjennskap til noen utvalgte metoder/verktøy som Prosesser inklusive sløsingsanalyse, 5S og Tavlemøter     Sertifiseringskriterier Etter at kurset er gjennomført og du har svart riktig på de 10 spørsmålene, mottar du et elektronisk Lean hvitt belte sertifiseringsbevis.   Varighet Kurset varer i ca. 45 minutter.   Sted Kopier linken og lim inn i nettleseren din:  https://madisaconsulting.no/gratis-lean-hvitt-belte-sertifiseringskurs/   Pris GRATIS!!   Noen av våre referanser Høgskolen i Østfold Tine Cirkle K Europris DNB Norske Skog Flere kommuner og offentlige virksomheter   Øvrig Vi tilbyr også skreddersydde bedriftsinterne Lean-kurs og foredrag. [-]
Les mer
2 dager 9 900 kr
Lean Green Belt sertifisering:  Kurset bygger på Yellow belt og hovedmålet er å gi deltagerne en dypere innføring i LEAN gjennom bruk av praktiske øvelser (spill og grupp... [+]
På Lean Green Belt kurs du få en dypere innføring i Lean gjennom bruk av praktiske øvelser, rollespill og og spennende teori. Du vil få kunnskap om hvordan du kan designe og lede et lean prosjekt.  Kurset går over 2 dager og vil gi deg innsikt og verktøy til å bidra direkte på din arbeidsplass. Kurset gir deg mulighet til å bli Lean Green Belt sertifisert, et internasjonalt anerkjent kompetansebevis. Kort Kursbeskrivelse Vi går igjennom sentrale temaer i Lean Ledelse, herunder endringsledelse, endringsmotstand, tavledesign og tavleledelse. Gjennom tavletrening og rollespill blir den enkelte utfordret og får «kjenne litt» på hverdagen. Hoshin Kanri med fokus på visjon, verdier, strategisk tenking og Lean som driftsstrategi med genialt enkle løsning er vil bli gjennomgått. Kurset er praktisk anlagt med spill, øvelser og praktiske eksempler som supplerer den teoretiske gjennomgangen. Dette lærer du i løpet av kurset Lean Ledelse, herunder suksesskriterier, endringsledelse og endringsmotstand. Hoshin Kanri – Synlig målstyring Verdiskapende fokus – utvikling av mål og delmål Strategiske mål – hvordan bygge opp en enkel forretningsmodell. Enkel innføring i bruk av PDCA. Milepæler – hvor Lean-moden er din virksomhet? Bruk av KPI’er for å forstå Design og bruk av Lean tavler. Tavleledelse. Visjon – Mål – aktivitet; hva den enkelte gjør HVER DAG i jobben mot å nå visjonen. [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs Lørenskog 12 timer 11 450 kr
04 Apr
Lær å forbedre egne prosesser med Lean Six Sigma forbedringsmetode (2 x 2t nettmøte & 1 d klasse). [+]
Lean Six Sigma Gult belte kurs Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om Lean Six Sigma, og lærer deg hvordan du kan forbedre egne prosesser.   Kurset kombinerer 2 nettmøter på 2 timer med 1 dag klasserom.  Du lærer å bruke A3 til å løse problem på en systematisk måte, og praktiserer Lean løsninger i et engasjerende Lego spill.    Dette kurset er for deg som vil: Lære en strukturert metode for å løse problem og gjøre forbedringer  Finne problemer og gjøre dem målbare  Visualisere aktiviteter med prosesskart Bruke data og fakta til å kartlegge nåsituasjonen Forbedre flyt ved å bruke Lean prinsipper og redusere sløsing   Innføre enkle og effektive løsninger  Skape varige resultat Praktisere Lean løsninger i et engasjerende Lego spill Praktisere strukturert problemløsning, og få tilbakemeldinger som gjør deg bedre.   Du lærer følgende: Strukturert problemløsning i 7 steg ved å bruke en A3 mal Intro til problemløsning Lean & Six Sigma Problemløsning i 7 steg: Velge problem og beskrive bakgrunn for valget (gevinster) Kartlegge nåsituasjonen Bestemme måltall og mål Forstå mulige årsak (Fiskebein & 5 Hvorfor) og bevise de viktigste  Få frem løsninger og vurdere dem basert på kriterier som er viktig for deg Implementere tiltak Sikre varige resultat I det førset nettmøtet lærer du bruke A3, i neste nettmøtet får du tilbakemelding på din A3. Du har ca. 1 mnd på deg til å gjennomføre en A3. Mellom de 2 nettmøtene er det 1 dag klasseromskurs hvor vi bruker et Legospill til å praktisere strukturert problemløsning og Lean løsninger for å redusere sløsing.   Klasserom: Forbedre flyt i prosesser  Introduksjon og praktisk informasjon Kontinuerlig forbedring Intro til Lego spill Runde 1 av Lego spill Beskrive bakgrunn og nåsituasjonen Sette mål Kartlegge sløsing med prosesskart Eksempel på Lean løsninger: En-stk-flyt versus batch Raske omstillinger & Standardisering Takt og balanse Fleksibel bemanning 5S & Lean lay-out Visuell ledelse Velge løsninger for spillrunde 2 Runde 2 av Lego spill Evaluere resultat Oppsummering og læring   Kursholder Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder (eneste i Norge per august 2019): "This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."  Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 20 års erfaring innen produksjon og miljøteknologi. Hennes Lean Six Sigma opplæring startet i 2002, hos et amerikansk firma, hvor hun ble Black Belt sertifisert i 2004. I 2017 ble hun også Black Belt sertifisert gjennom IASSC. Sissel har svært god erfaring med å bruke Lean Six Sigma til forbedringer, og fokuserer på å skape målbare resultater. Kursene bruker praktiske, gjenkjennelige eksempler, og formidler Lean Six Sigma på en enkel, forståelig måte.       Tilbakemeldinger til kursholder "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit" Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen "10/10 flink til å nå alle" Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen "Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)" Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" Kursdeltager fra EWOS "Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget" Kursdeltager fra EWOS "Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea   Praktisk informasjon Kurset arrangeres på forespørsel fra bedrifter som har 6-15 deltagere. Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen. Etter at du har meldt deg på får du en bekreftelse på at du har fått plass og invitasjon til møtene.   [-]
Les mer