Maritime kurs og shipping
Navigasjon og GPS
Du har valgt: Nord-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 treff ( i Nord-Trøndelag ) i Navigasjon og GPS
 

1 dag 8 400 kr
Fornyelse og utvidelse av farledsbevis i simulator. [+]
Hei, Sikkerhetssenteret Rørvik er godkjent av kystverket for å kunne tilby fornyelse/utvidelse av farledsbevis i simulator. Seiling vil foregå ved Sikkerhetssenteret sitt simulatorsenter i Rørvik.    Du har f.eks muligheten til å gjennomføre fornying av flere områder på en dag og eventuelt kunne gjennomføre seilinger du mangler for å søke ut et farledsbevis for et ønsket område. Se nedenfor for info om regelverk. NB: Viktig at du logger deg inn på SafeSeaNet og får en oversikt over hva du mangler/ønsker før du eventuelt tar kontakt med oss på kontaktskjema, post@ssras.no eller på 743 92 222. Her er info om regelverk.  1. Farledsbevis klasse 2 og 3 gjelder i fem år etter utstedelsen. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for. Kystverket kan tillate at farvannskunnskapen vedlikeholdes ved bruk av simulator. Fornyelsen gjelder for fem år. Kravet på simulator er minimum 1 seilas i en av de godkjente farledsbevis klasse 1 farledene i tilhørende losoldermannskap. NB: På klasse 2 og 3 kan du reaktivere FB etter at beviset er utgått, da det ikke er noen tids-frist for det. 2. Farledsbevis klasse 1 gjelder i to år etter utstedelsen for hver enkelt led. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har gjennomført minimum to seilaser i farleden. Kystverket tillater at seilasene for for-nyelse i en klasse 1 led gjennomføres i simulator. Farledsbevis klasse 1 som ikke blir fornyet innen utløpsdatoen, blir «fryst» og kan reaktiveres på simulator inntil tre år etter det utløp, ved å oppfylle kravet om to seilaser i aktuell klasse 1 led. NB: Dersom FB klasse 1 led ikke har blitt fornyet i løpet av 3 år etter utløpsdato, må det av-legges ny farledsbevisprøve etter å ha dokumentert nye seilaser i den aktuelle leden. Søknad/utvidelse av farledsbevis (FB) 1. Ved søknad om FB klasse 1, 2 og 3 basert på antall seilaser i et område skal minst 50% være gjennomført om bord i fartøy, resterende kan gjennomføres i simulator. 2. Ved søknad om FB klasse 1 basert på effektiv fartstid, skal minimum en seilas t/r i leden det sø-kes for være gjennomført om bord i fartøy, dvs. at det kan gjennomføres inntil 2 seilaser t/r i simulator. Her er lenker til losplikt forskriften der kravene er spesifisert. Trykk på dem hvis du ønsker mer info. Farledsbevis klasse 1               Farledsbevis klasse 2               Farledsbevis klasse 3 Vi tilbyr også kadettfarledsbevis så ta kontakt på kontaktskjema, post@ssras.no eller på telefon 743 92 222 for mer info. Prisen som er satt på "kurset" er for fornying i et område(klasse 2/3)/ eller en led (klasse1). Ved behov for flere områder/leder vil det bli et tillegg på 2500 kr eks. mva per område/led.    [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs Vikna 5 dager 24 200 kr
21 May
Kurset er beregnet for maskinoffiserer som ikke opprettholder kravet til fartstid de siste 5 år. [+]
66 timer sikkerhetskurs for maskinoffiser Kurset er beregnet for maskinoffiserer som ikke opprettholder kravet til fartstid de siste 5 år. Krav til forkunskap: Kursdeltager skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til videregående sikkerhetsopplæring tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Læremål: Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 66 timer fordelt på 5 dager pluss e-læring.   Endring av kursdato: Må avtales senest 7 dager før kursstart i kontortid 0830-1500.   Avmelding: Må skje skriftlig til vår e-post adresse post@ssras.no Du kan avbestille inntil 14 dager før kursstart. Ved avbestilling under 14 dager før kursstart kreves 50% kursavgift. Ved ikke oppmøte kreves full kursavgift. Ved avmelding pga. sykdom må legeerklæring fremvises. Avlysning: Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte.   [-]
Les mer
2 dager 1 400 kr
GPS kurs på Garmin GPS for turbruk. [+]
» GPS-Kurs for Turbruk   Global Positioning System (GPS) er det mest utbredde posisjoneringssystemet i verden, og det blir bare flere og flere brukere. Båtførerprøven.com samarbeider med Bergen Turlag for å gjennomføre GPS-kurs for turbruk i Bergen. Det gjennomføres på en helg med teoriundervisning fredag kveld, og påfølgende praksis på Fløyen på lørdagen. Dette er et introduksjonskurs til bruk av GPS i tursammenheng. Kurset tar for seg:   - Hva er GPS? - Konfiguering og oppsett av din GPS - Sette ut GPS posisjoner i kartet - GPS-bruk i norske turkart - Planlegging og gjennomføring av turer med GPS - Å bruke veipunkter og lage ruter - Faremomenter og begrensninger ved bruk av GPS - Å bruke GPS til orientering i fjellet - Overføring av kart/ruter fra PC til GPS mm. Kurset passer for deg som ønsker en innføring i bruk av GPS, samt å lære om de muligheter og begrensninger bruk av GPS medfører. Kurset har mange praktisk rettede oppgaver i forbindelse med ruteplanlegging, navigering i tåke, bruk ved nød med mer. Kurset er tilpasset Garmins GPS og dataprogrammet MapSource (Garmin).   [-]
Les mer
2 dager 4 500 kr
Bruk av navigasjonshjelpemidler under seilas [+]
Elevene skal gjennomgå praktisk lærerstyrt undervisning som skal gi eleven grunnleggende ferdigheter i praktisk bruk av navigasjonsinstrumenter.   Elevene skal ha2.7.1 a) grunnleggende ferdigheter i bruk av GPS2.7.1 b) grunnleggende ferdigheter i bruk av elektroniske kart2.7.1 c) grunnleggende ferdigheter i bruk av radar2.7.1 d) grunnleggende ferdigheter i bruk av andre instrumenter som elektroniske kompass, autopilot (selvstyrer), AIS, ekkolodd, logg samt deres integrasjon mot øvrige instrumenter, ved NMEA etc. Håndtering av fartøy 2.8.1 a)Klargjøring/kontroll2.8.1 b)Fartøysbehandling2.8.1 c)Manøvrering2.8.1 d)Fremføring dag/natt [-]
Les mer
1 time
PC basert eksamen [+]
Kyst og skjærgårdsnavigasjon. Kartlesning i trange farvann.  Vi bruker den vakre Trondhjemsfjorden, hvis ikke annet blir avtalt.   [-]
Les mer
45 timer 6 975 kr
Opplæring i å foreta en oversjøisk seilas og ankomst i fremmede havner. Astronavigasjon, storsirkelseilas, meteorologi, oceanografi, publikasjoner og regelverk. [+]
World Wide (astronavigasjon)   Her får du opplæring i det du trenger for å foreta en oversjøisk seilas og ankomst i fremmede havner. Med bestått eksamen som fritidsbåtskipper og bestått eksamen på dette kurset, kan du seile over hele verden. Kurset gir god innføring i bl.a. posisjonsbestemmelse ved hjelp av himmellegemer.    Kursene blir avviklet i Trondheim alternativt Stjørdal, avhengig av hvor majoriteten av kursdeltakerne kommer fra. [-]
Les mer