IT-kurs
Systemutvikling
Nettverkskurs
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 dager 13 500 kr
Har du ikke nok oversikt over hva som skjer i nettverket ditt eller har problemer med å forstå hvordan nettverket virker? [+]
Praktisk kurs hvor vi starter med gjennomgang av topologien som skal bygges. Underveis i kurset gis enkel innføring i hvordan de ulike protokollene og tjenestene virker, hvorfor de benyttes og hvordan de konfigureres.   MÅLGRUPPEKurset egner seg for alle som kommer i befatning med praktisk bruk, drift og administrasjon av et nettverk som IT-ansvarlige, serviceingeniører og personer som arbeider med installasjon og support. Kurset egner seg også for brukere med spesiell interesse for bl.a nettverk. FORKUNNSKAPERBør ha gjennomgått, eller ha kunnskaper tilsvarende "Grunnkurs i nettverk og datakommunikasjon" for å få fullt utbytte av kurset. MÅLSETTINGGi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper om vanlige komponenter og tjenester som benyttes i nettverk i dag og hvordan de samvirker. SPRÅKUndervisningen og dokumentasjonen er på norsk.   KURSINNHOLD INTRODUKSJON Kort innføring i topologien Kort innføring i kursdokumentasjonen og labheftet, bl.a. i bruk av kommandolinje Kort innføring i bruk av subnetkalkulator Gruppeinndeling av deltagerne   DEN "USYNLIGE" OG NØDVENDIGE INFRASTRUKTUREN ARP og ARP cache IP-adressering: subnetting (VLSM), DHCP (reservasjon tas opp), og RFC 1542 Switcher: statisk MAC-adressetabell Routere: «opplæring» av routerne om topologien   ROUTING Statisk RIPv2 NAT/PAT: Routeren som adresseoversetter   VANLIGE SWITCHTJENESTER   VLAN Spanning Tree + EtherChannel/port channel   NETTVERKSYTELSE Testing av overføringshastigheter og forsinkelse fra og til forskjellige punkter i nettverket SIKKERHET Herding av routere og switcher   Ønsker du å delta på flere kurs - se vårt tilbud om kurspakker [-]
Les mer
2 dager 9 800 kr
Har du ikke nok oversikt over hva som skjer i nettverket ditt eller har problemer med å forstå hvordan nettverket virker? [+]
I Praktisk nettverkskurs del 2 tar vi i bruk mer komplekse tjenester og protokoller. Underveis i kurset gis enkel innføring i hvordan protokollene og tjenestene virker, hvorfor de benyttes og hvordan de konfigureres. Kursdokumentasjonen har utførlige beskrivelser av oppsettet for den enkelte tjeneste. Kurset vil også ta for seg de tjenestene som skal oppføre seg på en spesiell måte, men i praksis gjør noe helt annet. Det henvises til Data Equipments teoretiske grunnkurs for dyptgående forståelse av forskjellige protokoller og tjeneser.    MÅLGRUPPEKurset egner seg for alle som kommer i befatning med praktisk bruk, drift og administrasjon av et nettverk som IT-ansvarlige, serviceingeniører og personer som arbeider med installasjon og support. Kurset egner seg også for brukere med spesiell interesse for nettverk.   FORKUNNSKAPERMå ha gjennomgått "Praktisk nettverkskurs, del 1" for å få fullt utbytte av kurset.    MÅLSETTINGGi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper om vanlige komponenter og tjenester som benyttes i nettverk i dag og hvordan de samvirker.    SPRÅKUndervisningen og dokumentasjonen er på norsk.    KURSINNHOLD INTRODUKSJON Kort innføring i topologien Kort innføring i kursdokumentasjonen og labheftet Inndeling av deltagerne i domener og routingområder Oppsett av den grunnleggende infrastrukturen Switch og router VLSM og summering av ruter DNS OG DOMENER Oppsett av DNS-domene mot bedriftens domene 1:1 Registrering av klienter Implementering av praktiske policy mot brukere og servere   DHCP MED OVERLAPPENDE ADRESSEOMRÅDER Hvordan administrere DHCP i større nettverk ROUTING OSPF i ett Area Redistribuering av default ruter    Deltagerne bør ta med seg dokumentasjonen fra Praktisk nettverkskurs - Del 1 og på forhånd ha sett gjennom denne. For kursdeltagere som ønsker å gå flere kurs kan vi tilby kurspakker. [-]
Les mer
Oslo Og 2 andre steder 2 semester 98 300 kr
Praktisk studie i installasjon, drift og administrasjon av nettverk og CISCO-teknologi. 60 studiepoeng. [+]
Nettverksadministrator – Lær IT ved å praktisere IT Studiet Nettverksadministrator med design er praktisk rettet, og gjennom opplæringen trenes studentene i installasjon, administrasjon og drift av servere og nettverk i klasserommet. I tillegg opparbeider studentene tilstrekkelig kompetanse til å foreta gode og relevante behovsanalyser som grunnlag for gjennomføring av IT-arbeid i bedrifter.  Gjennom studiet fokuserer vi på at studentene opparbeider tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter tilknyttet IT-sikkerhet. Næringslivet etterspør oppdatert kompetanse innen IT-sikkerhetsløsninger, og gjennom kombinasjon av teoretiske gjennomganger og praktisk trening opparbeider studentene nødvendige kunnskaper og ferdigheter i design av relevante sikkerhetsløsninger, samt konfigurering og implementering av konkrete sikkerhetstiltak. Studentene blir også trent i teamarbeid, og skal kunne gjennomføre konstruktivt arbeid som del av et team. IT-løsningene er i kontinuerlig utvikling og gjennom studiet fokuseres det derfor på hvordan man som utøver av IT-rettet arbeid kontinuerlig må oppdatere sin kompetanse for å være relevant. Studentene gis derfor god oversikt over kilder for kompetanseoppdatering innen de ulike områdene studiet omhandler. Studiet er utformet med basis i Windows- og Cisco-teknologi, og gir grunnlag for gjennomføring av flere sertifiseringer. Fredrikstad og Oslo FagAkademi er også testsenter, og tester tilknyttet aktuelle sertifiseringer kan derfor gjennomføres på skolen. Fredrikstad og Oslo FagAkademi er akkreditert som Cisco NetWorking Academy noe som innebærer at studentene har tilgang til Ciscos egne nettbaserte løsninger i tillegg til skolens egen Cisco-lab.    Praktisk undervisning Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver. Studentene gjennomfører installasjon og drift av nettverk i skolens virtuelle servermiljø. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, virkelighetsnære prosjekter etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.    Jobbmuligheter Jobbmulighetene etter fullført studium er mange og kvalifiserer for en rekke jobber som nettverksadministrator, nettverksdesigner, driftskonsulent, systemkonsulent eller systemansvarlig i små og mellomstore bedrifter. Mange av våre tidligere studenter jobber også som en del av et driftsteam eller en konsulentgruppe i store virksomheter. Studiet og arbeidet med dette gir deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som legger grunnlaget for å bli en viktig ressursperson i en IT-avdeling eller et IT-selskap. Siden studiet og pensum i dette er utformet i tråd med MS Windows og Cisco sine krav er jobbmulighetene også gode i utlandet og i store internasjonale selskaper.   Er du usikker på hva du skal studere? Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for bedriften fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb.  Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale/veiledning. Vi hjelper deg å velge det som er passer best for deg. [-]
Les mer
3 dager 13 500 kr
Har du ikke nok oversikt over hva som skjer i nettverket ditt eller har problemer med å forstå hvordan nettverket virker? [+]
Kurset gir en introduksjon til de viktigste sidene av det store og komplekse området som kalles nettverk og datakommunikasjon. Vi vil i løpet av kurset sette sammen et nettverk og bruke enprotokollanalysator for å se på trafikken.  MÅLGRUPPEKurset egner seg for de som skal ha en viss befatning med temaet nettverk og datakommunikasjon med hovedvekt på TCP/IP og Ethernet. FORKUNNSKAPERDet kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel å ha vært bruker i et datanettverk. MÅLSETTINGGi grunnleggende kunnskap om temaet nettverk og datakommunikasjon med hovedvekt på TCP/IP og Ethernet. SPRÅKUndervisningen og dokumentasjonen er på norsk.   KURSINNHOLD HVA ER ET DATANETTVERK? Gjennomgang av relevante begreper og definisjoner PROTOKOLLER - HVA ER DE, HVA GJØR DE OG HVORDAN VIRKER DE? Protokoller og lagdelte arkitekturer Dataforsendelse Innkapsling og PDUer LAN/WAN Definisjoner og forskjeller NETTVERKETS ENDESTASJONER Endesystemer, klienter og servere Forbindelsesorienterte og forbindelsesløse tjenester NETTVERKETS MELLOMLIGGENDE ENHETER Routere, switcher og lignende enheter Linjesvitsjing og pakkesvitsjing Multipleksing UTFORDRINGER I NETTVERKET Tidskritiske tjenester Båndbredde og hastigheter Forsinkelser og varierende forsinkelse Pakketap OSI-MODELLEN - EN MODELL FOR DATANETTVERK En levende modell for forståelse av nettverksinfrastruktur Gjennomgang av de forskjellige lagene og hvilke funksjoner de definerer ET ENKELT LAN BENYTTES SOM DEMONSTRASJON AV KONSEPTENE ETHERNET Fysisk og logisk topologi Teknologi Fast Ethernet (100 Mbps) Gigabit Ethernet (1000 Mbps) 10 Gigabit Ethernet (10.000 Mpbs) Enda raskere Ethernet   TRÅDLØST NETTVERK - 802.11 En kort gjennomgang av 802.11 a/b/g/n/ac CSMA/CA Adhoc-nettverk Kanalfordeling Roaming   SWITCHER Switchens oppgave og læremekanisme Spanning Tree - redundans i nettverket VLAN (Virtual LAN) Lag 3-switching Switcher i moderne nettverk   TCP/IP TCP/IP og OSI-modellen Adressering og enkel subnetting En enkel gjennomgang av TCP/IPs kjerneprotokoller Enkel gjennomgang av DHCP   ROUTERE Routerens funksjoner og virkemåte Routere og segmentering Statisk og dynamisk routing   SIKKERHET Hacking og cracking Vanlige og generelle angrep BRANNMURER OG IDS/IPS Forskjellige brannmurer Palo Alto Networks og smartere brannmurer HJEMMEROUTEREN Enhet med mange funksjoner Kurset Praktisk nettverkskurs, del 1 og del 2 er gode påbyggingskurs for de som ønsker en dypere og bredere praktisk (hands-on) gjennomgang av emnet. Se flere av våre kurs her [-]
Les mer
3 dager 16 000 kr
Dette er et grunnleggende nettverkskurs som lærer deg hvordan et moderne nettverk er bygget opp og fungerer. [+]
Dette er et grunnleggende nettverkskurs som lærer deg hvordan et moderne nettverk er bygget opp og fungerer. Kurset går over 3 dager og er versjonsuavhengig (dvs  relevant for alle tilgjengelige versjoner). I etterkant av kurset kan du ta MTA (Microsoft Technology Associate) eksamen 98-366 Network Fundamentals. Dette kurset representerer en passende inngangsport for deg som ønsker å starte på en ny karriere eller vil ha grunnleggende kunnskaper på plass innen Desktop,  Server Infrastruktur eller Private Cloud computing. I løpet av kurset lærer du:  Nettverks infrastruktur Nettverks hardware Protokoller og tjenester Kurset holdes på norsk av norsk instruktør. Kursdokumentasjon og evt frivillig eksamen er på engelsk. [-]
Les mer
Nettstudier 1 semester 4 980 kr
På forespørsel
Nettstrukturer: LAN, VLAN, VPN, trådløst nett, virtuelle nett Nettutstyr: Svitsj, ruter, brannmur, basestasjon. Nettfunksjoner: Ruting, filtrering, tunnelering, port forw... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Kunnskaper om grunnleggende datakommunikasjon, tilsvarende faget "Datakommunikasjon". Innleveringer: 8 av 12 øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell, 3 timer.  Ansvarlig: Olav Skundberg Eksamensdato: 16.12.13         Læremål: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan redegjøre for struktur og virkemåte for ulike typer lokale nettverk og nettverkskomponenter- kan redegjøre for kryptering og andre sikkerhetsmekanismer i kablet og trådløst nettverk- kan redegjøre for oversetting mellom interne og offentlige IP-adresser- kan redegjøre for nettverksadministrasjon og fjernpålogging på nettverksenheter FERDIGHETER:Kandidaten:- kan analysere pakketrafikk- kan konfigurere nettverk med virtuelle datamaskiner- kan administrere virtuelt nettverk og sette opp interne lukkede nettverk.- kan filtrere nettverkstrafikk i brannmur basert port, adresser og eksisterende forbindelser GENERELL KOMPETANSEKandidaten:- er bevisst på helhetlig samspill mellom de ulike teknologiene Innhold:Nettstrukturer: LAN, VLAN, VPN, trådløst nett, virtuelle nett Nettutstyr: Svitsj, ruter, brannmur, basestasjon. Nettfunksjoner: Ruting, filtrering, tunnelering, port forwarding, NAT, DHCP, IPv6. Nettadministrasjon: Fjernpålogging og trafikkanalyse.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Dette faget går: Høst 2013    Fag Nettverksteknologi 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 2 år
Nettverk og IT-sikkerhet er studiet for deg som ønsker en solid utdannelse innen IKT. Studiet fokuserer på systemadministrasjon, programmering, sikkerhetstiltak og digi..... [+]
En evig kamp mot E-angrep E-angrep er en reell trussel mot samfunnet og næringslivet. Tap eller tyveri av sensitiv informasjon kan føre til katastrofale konsekvenser for bedrifter og virksomheter. Lekkasjer av interne dokumenter med markeds- eller produksjonsplaner kan for eksempel svekke bedriftens konkurransefortrinn i markedet. I verste fall kan slike hendelser føre til store økonomiske tap, eller skade bedriftens rykte og svekke tilliten deres kunder har til dem. Det er ikke lenger tilstrekkelig å kun avdekke at det har vært innbrudd eller innbruddsforsøk i datasystemene. For forhindre at dine systemer blir rammet, eller forhindre at nye angrep skjer, må det oppklares umiddelbart. Deretter må de skyldige må holdes ansvarlige. Les mer om nettverk og IT-sikkerhet på Noroff. Studiet er også tilgjengelig på Noroff Nettstudier. [-]
Les mer
2 dager 9 950 kr
IPv6 kurset tar for seg overgangen fra IPv4 til IPv6. Kurset vil gi deltagerne kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å designe og konfigurere nettverk, og gi en o... [+]
KursinnholdIPv6 Networking (NLT-IPV6NET) er et kurs som passer for tekniskeressurser i design og driftsavdelinger hos operatører og enterprisekunder. Kurset, som går over to dager, holdes av en konsulent franLogic og vil gi deltagerne kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å designe og konfigurere nettverk. Kurset gir en oversikt over IPv6 standarder og protokoller; dekker IPv6 design og implementering, beskriver IPv6 operasjoner, infrastruktur,sikkerhet, adressering, ruting, tjenester og overgangen fra IPv4 tilIPv6. Videre vises eksempler på bruk av IPv6 i bedriftsnettverk og i tjenesteleverandørers nettverk. Det legges stor vekt på lab, der utstyret er en blanding av Cisco ogJuniper rutere og Unix maskiner. I lab vil man øve å sette opp infrastruktur med ruting protokoller og transisjonsteknologi i backbone. Videre vil man sette opp servere med og uten autoconf og se nærmere på DNS, inkludert hvordan denne passer inn i ulike migreringsstrategier.Målsetning med kursetEtter endt kurs skal deltakeren værei stand til å:• Beskrive de faktorene som førte til utviklingen av IPv6, og muligebruksområder for denne nye IP-protokollen og det utvideteadresserommet denne gir.• Beskrive struktur og format for IPv6 adresser og hvordanIPv6 virker i kombinasjon med teknologier som MPLS.• Beskrive endringer i DNS for å støtte IPv6.• Forstå oppdateringer til IPv4-routing-protokoller for å støtte IPv6 topologier.• Beskrive IPv6 overgangsmekanismer, og hvilke metoder som vil være mest effektive i egetnettverk.• Beskrive standardiseringsorganisasjonene som definerer IPv6,og hvordan regionale routing registries arbeider i forhold tiladressetildeling.• Beskrive relevante sikkerhetselementer i relasjon til IPv6• Kunne konfigurere IPv6 på Cisco rutere, Juniper rutere og sette opp tjenester som DNS på en Unix maskin med BIND. Agenda for kursetModul 1: Intro til IPv6 og protokollenModul 2: RIPE/IANA,addressing - best practicesModul 3: IPv6 Neighbor DiscoveryModul 4: IPv6 in backbone:native IPv6, dual stack, MPLSModul 5: IPv6 routing protocolsModul 6: Transitioning techniquesModul 7: SecurityModul 8: Unix commandsModul 9: DNS   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.