IT-kurs
Systemutvikling
Nettverkskurs
Sør-Trøndelag
Du har valgt: Trondheim
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 3 dager 10 500 kr
24 Nov
Har du ikke nok oversikt over hva som skjer i nettverket ditt eller har problemer med å forstå hvordan nettverket virker? [+]
Praktisk kurs hvor vi starter med gjennomgang av topologien som skal bygges. Underveis i kurset gis enkel innføring i hvordan de ulike protokollene og tjenestene virker, hvorfor de benyttes og hvordan de konfigureres.   MÅLGRUPPEKurset egner seg for alle som kommer i befatning med praktisk bruk, drift og administrasjon av et nettverk som IT-ansvarlige, serviceingeniører og personer som arbeider med installasjon og support. Kurset egner seg også for brukere med spesiell interesse for bl.a nettverk. FORKUNNSKAPERBør ha gjennomgått, eller ha kunnskaper tilsvarende "Grunnkurs i nettverk og datakommunikasjon" for å få fullt utbytte av kurset.   SPRÅKUndervisningen og dokumentasjonen er på norsk.   BEDRIFSINTERNT KURSEr dere flere ansatte i samme bedrift som ønsker kurs, ta kontakt så kan vi skreddersy kurset tilpasset deres ønsker.   KURSINNHOLD INTRODUKSJON Kort innføring i topologien Kort innføring i kursdokumentasjonen og labheftet, bl.a. i bruk av kommandolinje Kort innføring i bruk av subnetkalkulator Gruppeinndeling av deltagerne   DEN "USYNLIGE" OG NØDVENDIGE INFRASTRUKTUREN ARP og ARP cache IP-adressering: subnetting (VLSM), DHCP (reservasjon tas opp), og RFC 1542 Switcher: statisk MAC-adressetabell Routere: «opplæring» av routerne om topologien   ROUTING Statisk RIPv2 NAT/PAT: Routeren som adresseoversetter   VANLIGE SWITCHTJENESTER   VLAN Spanning Tree + EtherChannel/port channel   NETTVERKSYTELSE Testing av overføringshastigheter og forsinkelse fra og til forskjellige punkter i nettverket SIKKERHET Herding av routere og switcher   Ønsker du å delta på flere kurs - se vårt tilbud om kurspakker [-]
Les mer
Nettstudier 1 semester 4 980 kr
På forespørsel
Nettstrukturer: LAN, VLAN, VPN, trådløst nett, virtuelle nett Nettutstyr: Svitsj, ruter, brannmur, basestasjon. Nettfunksjoner: Ruting, filtrering, tunnelering, port forw... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Kunnskaper om grunnleggende datakommunikasjon, tilsvarende faget "Datakommunikasjon". Innleveringer: 8 av 12 øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell, 3 timer.  Ansvarlig: Olav Skundberg Eksamensdato: 16.12.13         Læremål: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan redegjøre for struktur og virkemåte for ulike typer lokale nettverk og nettverkskomponenter- kan redegjøre for kryptering og andre sikkerhetsmekanismer i kablet og trådløst nettverk- kan redegjøre for oversetting mellom interne og offentlige IP-adresser- kan redegjøre for nettverksadministrasjon og fjernpålogging på nettverksenheter FERDIGHETER:Kandidaten:- kan analysere pakketrafikk- kan konfigurere nettverk med virtuelle datamaskiner- kan administrere virtuelt nettverk og sette opp interne lukkede nettverk.- kan filtrere nettverkstrafikk i brannmur basert port, adresser og eksisterende forbindelser GENERELL KOMPETANSEKandidaten:- er bevisst på helhetlig samspill mellom de ulike teknologiene Innhold:Nettstrukturer: LAN, VLAN, VPN, trådløst nett, virtuelle nett Nettutstyr: Svitsj, ruter, brannmur, basestasjon. Nettfunksjoner: Ruting, filtrering, tunnelering, port forwarding, NAT, DHCP, IPv6. Nettadministrasjon: Fjernpålogging og trafikkanalyse.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Dette faget går: Høst 2013    Fag Nettverksteknologi 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
3 dager 16 000 kr
Dette er et grunnleggende nettverkskurs som lærer deg hvordan et moderne nettverk er bygget opp og fungerer. [+]
Dette er et grunnleggende nettverkskurs som lærer deg hvordan et moderne nettverk er bygget opp og fungerer. Kurset går over 3 dager og er versjonsuavhengig (dvs  relevant for alle tilgjengelige versjoner). I etterkant av kurset kan du ta MTA (Microsoft Technology Associate) eksamen 98-366 Network Fundamentals. Dette kurset representerer en passende inngangsport for deg som ønsker å starte på en ny karriere eller vil ha grunnleggende kunnskaper på plass innen Desktop,  Server Infrastruktur eller Private Cloud computing. I løpet av kurset lærer du:  Nettverks infrastruktur Nettverks hardware Protokoller og tjenester Kurset holdes på norsk av norsk instruktør. Kursdokumentasjon og evt frivillig eksamen er på engelsk. [-]
Les mer
Nettkurs 3 dager 10 500 kr
10 Nov
12 Jan
Har du ikke nok oversikt over hva som skjer i nettverket ditt eller har problemer med å forstå hvordan nettverket virker? [+]
Kurset gir en introduksjon til de viktigste sidene av det store og komplekse området som kalles nettverk og datakommunikasjon. Vi vil i løpet av kurset sette sammen et nettverk og bruke enprotokollanalysator for å se på trafikken.  FORKUNNSKAPER Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel å ha vært bruker i et datanettverk. MÅLSETTINGGi grunnleggende kunnskap om temaet nettverk og datakommunikasjon med hovedvekt på TCP/IP og Ethernet. SPRÅKUndervisningen og dokumentasjonen er på norsk.   BEDRIFTSINTERNT KURSEr dere flere ansatte i samme bedrift som ønsker kurs, ta kontakt så kan vi skreddersy kurset tilpasset deres ønsker.   KURSINNHOLD HVA ER ET DATANETTVERK? Gjennomgang av relevante begreper og definisjoner PROTOKOLLER - HVA ER DE, HVA GJØR DE OG HVORDAN VIRKER DE? Protokoller og lagdelte arkitekturer Dataforsendelse Innkapsling og PDUer LAN/WAN Definisjoner og forskjeller NETTVERKETS ENDESTASJONER Endesystemer, klienter og servere Forbindelsesorienterte og forbindelsesløse tjenester NETTVERKETS MELLOMLIGGENDE ENHETER Routere, switcher og lignende enheter Linjesvitsjing og pakkesvitsjing Multipleksing UTFORDRINGER I NETTVERKET Tidskritiske tjenester Båndbredde og hastigheter Forsinkelser og varierende forsinkelse Pakketap OSI-MODELLEN - EN MODELL FOR DATANETTVERK En levende modell for forståelse av nettverksinfrastruktur Gjennomgang av de forskjellige lagene og hvilke funksjoner de definerer ET ENKELT LAN BENYTTES SOM DEMONSTRASJON AV KONSEPTENE ETHERNET Fysisk og logisk topologi Teknologi Fast Ethernet (100 Mbps) Gigabit Ethernet (1000 Mbps) 10 Gigabit Ethernet (10.000 Mpbs) Enda raskere Ethernet   TRÅDLØST NETTVERK - 802.11 En kort gjennomgang av 802.11 a/b/g/n/ac CSMA/CA Adhoc-nettverk Kanalfordeling Roaming   SWITCHER Switchens oppgave og læremekanisme Spanning Tree - redundans i nettverket VLAN (Virtual LAN) Lag 3-switching Switcher i moderne nettverk   TCP/IP TCP/IP og OSI-modellen Adressering og enkel subnetting En enkel gjennomgang av TCP/IPs kjerneprotokoller Enkel gjennomgang av DHCP   ROUTERE Routerens funksjoner og virkemåte Routere og segmentering Statisk og dynamisk routing   SIKKERHET Hacking og cracking Vanlige og generelle angrep BRANNMURER OG IDS/IPS Forskjellige brannmurer Palo Alto Networks og smartere brannmurer HJEMMEROUTEREN Enhet med mange funksjoner Kurset Praktisk nettverkskurs, del 1 og del 2 er gode påbyggingskurs for de som ønsker en dypere og bredere praktisk (hands-on) gjennomgang av emnet. Se flere av våre kurs her [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 2 år
Nettverk og IT-sikkerhet er studiet for deg som ønsker en solid utdannelse innen IKT. Studiet fokuserer på systemadministrasjon, programmering, sikkerhetstiltak og digi..... [+]
En evig kamp mot E-angrep E-angrep er en reell trussel mot samfunnet og næringslivet. Tap eller tyveri av sensitiv informasjon kan føre til katastrofale konsekvenser for bedrifter og virksomheter. Lekkasjer av interne dokumenter med markeds- eller produksjonsplaner kan for eksempel svekke bedriftens konkurransefortrinn i markedet. I verste fall kan slike hendelser føre til store økonomiske tap, eller skade bedriftens rykte og svekke tilliten deres kunder har til dem. Det er ikke lenger tilstrekkelig å kun avdekke at det har vært innbrudd eller innbruddsforsøk i datasystemene. For forhindre at dine systemer blir rammet, eller forhindre at nye angrep skjer, må det oppklares umiddelbart. Deretter må de skyldige må holdes ansvarlige. Les mer om nettverk og IT-sikkerhet på Noroff. Studiet er også tilgjengelig på Noroff Nettstudier. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.