Ledelse og strategi
Operasjonsledelse
Oslo
Du har valgt: Majorstuen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff ( i Majorstuen ) i Operasjonsledelse
 

Nettkurs 1 dag 4 900 kr
Få kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Hensikten med kurset er å gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner. Kurset skal også gi deltakerne kunnskap om metoder for å se at løfteoperasjoner blir forskriftsmessig utført.   Du lærer blant annet: Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges. Opplæringen skal  gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner. Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten  i forbindelse med samtidige operasjoner Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av kran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring. Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr Kunne veilede og gi opplæring til annet personell som skal ha rollen som operasjonelt ansvarlige   Foreleser: Endre Johannes FuglsetDaglig leder, Norsk Maskinkontroll AS Endre er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne: Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening Løfterådgiver Skanska Norge Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS     Teknisk arrangør: Quality Norway AS. [-]
Les mer
Majorstuen 2 dager 16 000 kr
Denne Masterclass vil gi deg en unik innsikt i smidig virksomhetsstyring i praksis, både fra et ledelses- og styringsmessig perspektiv. [+]
Denne Masterclass vil gi deg en unik innsikt i smidig virksomhetsstyring i praksis, både fra et ledelses- og styringsmessig perspektiv. Du vil dra nytte av Bjarte Bogsnes sin lange erfaring med Beyond Budgeting. Han har gjennom 30 år hjulpet virksomheter verden rundt med implementering av modellen, inkludert sin tidligere arbeidsgiver Equinor, hvor han ledet innføringen. Både denne og mange andre spennende case stories vil bli gjennomgått. Disse gir alle tydelige eksempler på at «management innovation» kan gi vel så mye konkurransekraft som «technology innovation». Masterclassen vil gi en dypere forståelse av de mange problemene med tradisjonell styring, inkludert budsjettering og de mange illusjoner av kontroll, og hvordan Beyond Budgeting tilbyr velprøvde og effektive alternativer. Lær å redefinere, evaluere og belønne prestasjon med relative og dynamiske mål og en holistisk prestasjonsevaluering. Forstå hvordan å delegere uten å miste kontroll, og hvordan kostnader kan styres uten tradisjonelle budsjetter. Bjarte vil også adressere både KPI og OKR fallgruver, og de alvorlige problemene med individuell bonus. Sist, men ikke minst, hør hvorfor en virkelig «agile transformation» er sjanseløs uten Beyond Budgeting.   Læringsmål: Forståelse av historien og utviklingen av det tradisjonelle budsjettet Forstå Beyond Budgeting’s 25 årige historie Forstå Beyond Budgeting filosofien og de 12 prinsippene Forstå hvordan Beyond Budgeting skaper mer smidige og menneskelige organisasjoner Forstå hvordan Beyond prinsippene erstatter det tradisjonelle budsjettet Forstå likheter og forskjellet mellom Beyond Budgeting og Agile/Lean Forstå hvorfor smidig transformasjon er umulig uten Beyond Budgeting Forstå av Beyond Budgeting-prinsippene – med fokus på hvordan man kan utvikle organisasjonens ledelsesprosesser for å øke smidigheten i virksomheten Eksempler på beste praksis for målsetting, prognoser og ressursallokering, prestasjonsevaluering og belønning Spennende Beyond Budgeting cases fra hele verden Konkrete implementeringsråd, også om hvordan best komme i gang Hvordan bruke VIABLE Management Map i implementeringen   [-]
Les mer