Ledelse og strategi
Organisasjonsutvikling
Du har valgt: Roskilde
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 timer 6 000 kr
Diameta veiledning/coaching er et tilbud og et supplement til våre kurs. Vi ønsker å gi våre kunder muligheten for et skreddersydd opplegg tilpas... [+]
Diameta veiledning/coaching er et tilbud og et supplement til våre kurs. Vi ønsker å gi våre kunder muligheten for et skreddersydd opplegg tilpasset den enkelte.  Diameta er et kompetansesenter for folkehelse, selvfølelse og livsmestring. Vi har et stort team med proffe fagfolk som jobber med selvfølelse og holder kurs i store deler av Norge. Vi jobber med å lære barn, ungdom, foreldre, voksne, og ansatte i skoler og barnehager gode og enkle verktøy for å opprettholde og styrke selvfølelse. Vi er svært opptatt av forebygging og at hele støtteapparatet rundt et barn skal inneha kunnskap om hvordan bygge god selvfølelse. Alle mennesker vil på et eller annet tidspunkt møte utfordringer i sin hverdag og nettopp derfor er det viktig at alle har verktøy som er konkrete og enkle å ta i bruk. Dette kan dreie seg om hvordan: få venner, føle trygghet, kommunisere med andre på en god måte, takle press og stress, ha gode søvnrutiner, løse konflikter, redusere mobbing i skolen, mestre sinne eller andre følelser, spise sunt, få bedre motivasjon, bruke selvhjelps teknikker ved behov, være trygg på seg selv, tenke og føle at jeg er god nok som den jeg er, kjenne mestring i forhold til hva som er viktig for den enkelte og hvordan stole på seg selv. Dette jobber vi med: Kartlegging av din situasjon Hva er selvfølelse – hva er selvtillit Hva er viktig for deg? Finne løsninger og motivasjon i hverdagen Strategier og mål Hvordan styrke selvfølelsen din Samtalene går over 4 ganger inntil 90 min hver gang, eller etter avtale.  https://www.diameta.no/diameta-veiledning/ [-]
Les mer
6 timer 6 000 kr
Diameta veiledning/coaching er et tilbud og et supplement til våre kurs. Vi ønsker å gi våre kunder muligheten for et skreddersydd opplegg tilpas... [+]
Diameta veiledning/coaching er et tilbud og et supplement til våre kurs. Vi ønsker å gi våre kunder muligheten for et skreddersydd opplegg tilpasset den enkelte.  Diameta er et kompetansesenter for folkehelse, selvfølelse og livsmestring. Vi har et stort team med proffe fagfolk som jobber med selvfølelse og holder kurs i store deler av Norge. Vi jobber med å lære barn, ungdom, foreldre, voksne, og ansatte i skoler og barnehager gode og enkle verktøy for å opprettholde og styrke selvfølelse. Vi er svært opptatt av forebygging og at hele støtteapparatet rundt et barn skal inneha kunnskap om hvordan bygge god selvfølelse. Alle mennesker vil på et eller annet tidspunkt møte utfordringer i sin hverdag og nettopp derfor er det viktig at alle har verktøy som er konkrete og enkle å ta i bruk. Dette kan dreie seg om hvordan: få venner, føle trygghet, kommunisere med andre på en god måte, takle press og stress, ha gode søvnrutiner, løse konflikter, redusere mobbing i skolen, mestre sinne eller andre følelser, spise sunt, få bedre motivasjon, bruke selvhjelps teknikker ved behov, være trygg på seg selv, tenke og føle at jeg er god nok som den jeg er, kjenne mestring i forhold til hva som er viktig for den enkelte og hvordan stole på seg selv. Dette jobber vi med: Kartlegging av din situasjon Hva er selvfølelse – hva er selvtillit Hva er viktig for deg? Finne løsninger og motivasjon i hverdagen Strategier og mål Hvordan styrke selvfølelsen din Samtalene går over 4 ganger inntil 90 min hver gang, eller etter avtale.  https://www.diameta.no/diameta-veiledning/ [-]
Les mer
6 timer 15 500 kr
Med økte kunnskaps- og kompetansekrav innenfor dagens arbeidsliv er det en forutsetning at bedrifter og organisasjoner er innovative, endringsdyktige og konkurranseorien.... [+]
Psykologspesialist Anne Mallaug holder dette kurset. Anne har mange års erfaring som kliniker og organisasjonspsykolog. Mange organisasjoner investerer også store ressurser i å la ansatte tilegne seg kunnskap, men for at disse investeringene skal kunne bidra til reell verdiskapning, må kompetansen bli brukt systematisk og komme til nytte i praktisk oppgaveløsning innenfor organisasjonens virkeområde. For å få fullt utbytte av læring, kompetansebygging og kunnskapsutvikling, er det viktig at man har en felles forståelse av hva læringskultur er, felles holdninger til læring, og en forståelse av hvordan man legger til rette for å utvikle en sterk læringskultur. Videre er et kontinuerlig fokus på utvikling av kompetanse viktig for å etablere læringskulturen som en integrert del av virksomheten. En samfunnsutvikling som går i retning av en stadig mer kunnskapsintensiv konkurranse gjør at grunnlaget for suksess stadig oftere ligger i hvordan organisasjoner anskaffer, utvikler, utnytter og kultiverer kunnskap. Samtidig vet vi at ansatte som opplever at kompetansen deres blir brukt i arbeidet, at kompetansen blir verdsatt av ledelse og kolleger, samt støtte til personlig og faglig utvikling, også har høyere grad av indre motivasjon, lojalitet og effektivitet. De positive effektene av en organisasjon som tilrettelegger for en sterk læringskultur er åpenbare, både for den enkelte ansatte og for organisasjonen som helhet. En sterk læringskultur vil kunne bidra til et mer givende og sunnere arbeidsliv for den enkelte arbeidstaker, og samtidig øke organisasjonens konkurranseevne. Målet med dette kurset er å gi innsikt i de viktigste elementene for å skape en slik utviklingsrettet organisasjonskultur, og gir en grundig gjennomgang i blant annet følgende: -          Organisasjonsstruktur vs. Organisasjonskultur, mer om begrepet læringskultur-          Læring, kunnskap og kompetanse, definisjoner-          Formelle og uformelle læringsarenaer-          Identifisering av gode læringsarenaer, identifisering av hindringer for læring-          Motivasjon - indre og ytre, implikasjoner for læringsmiljø og trivsel på arbeidsplassen-          Å lage gode læringsmål, både kortsiktige og langsiktige, individuelle og felles-          Felles ansvar for læring og kunnskapsutvikling, deling av kunnskap-          Gjensidig tillit til at kompetansen utvikles til felles beste-          Mange forskjellige kompetanser i samarbeid… og lederkompetanse-          Tilrettelegging for gode utviklingsmiljøer, forankring på ledelsesnivå Dagskurs, 6 timer ekskl. lunch, fra 5, inntil 50 deltagere. Pris kr 15 500,-. Undervisningstjenester er fritatt mva. I og med at forankring i ledelsen er en viktig forutsetning for virkemidlene som gås igjennom i kurset, forutsettes det også at ledelsen er representert blant kursdeltagerne. [-]
Les mer