Ledelse og strategi
Prosessledelse
Du har valgt: Akershus
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt eller personlig 2 dager 9 450 kr
24 Nov
Prosessbasert system, er mer enn å overføre prosedyrer til prosesser. Lær hvordan du kan etablere og forbedre prosessene deres. [+]
A5.2 kurs i Prosessbasert styringssystem. Helt siden år 2000 har ISO 9000-standarden lagt opp til en prosessbasert tankegang som en av kvalitetsprinsippene. Svært mange selskap har tatt steget fra et dokument basert og prosedyretungt system til et prosessbasert styringssystem der alle oppgaver er visualisert ved hjelp av flytdiagrammer. Et slikt steg kan potensielt redusere dokumentasjonsmengden med 1/5, gjøre forbedring enklere og endring mer kontrollerbart, større bruker-engasjement og bedre kontroll på innebygget risiko og organisatoriske barrierer. KRN Academy tilbyr kurs for å lære hvordan du kan etablere og forbedre et prosessbasert styringssystem. Vi vil ikke snakke om software eller IT-systemer, kun hva du må gjøre og legge til rette for å lykkes med å ta steget vekk fra lange prosedyrer over til lettbente prosesser. Kurset går over to dager og dekker følgende tema: DAG 1 introduksjon til Business Excellence forbedring som et prosjekt (gjennomgåelse av ulike prosjektmodeller) transformere en virksomhet med gjennombrudd prosessbasert styringssystem – designbasis prosessmodenhet DAG 2 prosesseierskap kompetansestrategi for arbeide med prosesser trinnvis modell for utvikling eller forbedring av et prosessbasert styringssystem praktisk organisering og plan for prosessforbedringer valg av system/digitalisering Du får med utprøvde metoder og praktiske fremgangsmåter for å kunne lykkes med å skape et helhetlig integrert og prosessbasert styringssystem for DIN virksomhet. Egner seg svært godt om bedriftsinternt kurs.   Bedriftsinternt kurs?    Kurset er allerede gjennomført hos større organisasjoner med svært gode tilbakemeldinger. Kontakt oss gjerne for referanse. Kurset tilbys også på engelsk Derso du også trenger mer kunnskap om kravene i ISO 9001, så har vi kurs i det også. Se www.qrn.no   Kursleder er Sidsel Storaas, se gjerne egen omtale om Sidsel på KRN Academy, www.qrn.no. Vi som underviser hos KRN er personer med et sterkt engajsement for det vi underviser i, og det merkes når du er på kurs. Det gjør innholdet levende og interessant. Du kan gjerne få referanser fra oss.  [-]
Les mer
6 timer 4 500 kr
Verktøy for verdiskapning [+]
Hvordan skaper man et grundig fundament for beslutningsprosesser som kan lede til utvelgelsen av de beste ideene? Hvordan bygger man konsensus? Selv om mange organisasjoner tar problemløsende metoder for gitt, og mange fortsatt bruker en ad hoc tilnærming for å ta opp problemer, forholder de seg ofte til den mest åpenbare evalueringen av idéer og håper at de i tilstrekkelig grad har adressert årsaken til problemet. En effektiv problemløsningsmetode er rett og slett et steg-for-steg veikart for å evaluere idéer.  Enten du leder en beslutningsprosess eller deltar i den, vil du ha nytte av å utvikle og avgrense beslutningsprosessferdigheter, både som individ og som medlem av en ledergruppe. I denne workshopen vil deltakerne lære å anvende formelle beslutningsprosesser for å redusere risiko og maksimere nytte. Fokus vil være på å forbedre beslutningstaking ved å anvende en strukturert og kreativ beslutningsprosess. Gjennom workshopen vil deltakerne oppdage faktorer som påvirker individuelle og kollektive beslutninger og unngå fallgruvene som kan oppstå ved  felles avgjørelser. Workshopen er strukturert interaktivt med konkrete øvelser, tilbakemeldinger, selvrefleksjon og dialog med de andre deltakerne.   Sentrale tema på kurset: Hvordan man vurderer hver ide mot et forutbestemt sett av vurderingskriterier og rettferdiggjør beslutninger tatt gjennom en grundig dokumentert prosess. Hvordan man avgjør vurderingskriterier og hvor mange kriterier som er optimale for hver idé. Hvordan man beregner den samlede weighted score for hver idé. Merverdien av en strukturert vurderingsprosedyre. Hvordan man bygger konsensus i grupper. Mål for kurset: Deltakerne lærer hvordan de skaper et grundig fundament for beslutningsprosessen som kan lede til utvelgelsen av de beste idéene. Deltakerne lærer en kvalitativ tilnærming til å vurdere ideer innenfor visse definerte grenser. Deltakerne lærer å argumentere  for de idéer som er tilfredsstillende.         [-]
Les mer