Ledelse og strategi
Prosessledelse
Sør-Trøndelag
Du har valgt: Trondheim
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Trondheim 5 dager 29 500 kr
29 Sep
Dette kurset gir deg både teoretisk kunnskap om hvordan lede og fasilitere prosesser, men også praktisk erfaring. Vi har utdannet gode prosessledere siden 2013. [+]
Om vårt prosesslederkurs Med kun 12 deltagere i hvert utdanningsforløp blir det god tid til hver enkelt. Gjennom hele utdanningen bruker du et reelt case fra din egen virksomhet og får individuell oppfølging fra kurslederne. Slik bygger du kompetanse som du har direkte bruk for i arbeidshverdagen. Relevant case Vår læringsfilosofi er at vi lærer mest når det vi arbeider med er konkret og virkelighetsnært. Før deltagerne starter på Playmakerutdannelsen, beskriver alle en konkret case de vil arbeide med underveis i forløpet. Dette sikrer en forankring i den delen av organisasjonen deltagerne kommer fra, en bevisstgjøring av hva innholdet i utdannelsen er og at utdanningsforløpet bidrar til et konkret resultat for organisasjonen. Individuell veiledning Under hele utdanningen er det lagt opp til 3 timer med individuell veiledning til hver deltager. Formålet med veiledningene er å skape refleksjon rundt prosessen deltagerne befinner seg i, hvordan de kan bruke modeller og verktøy i praksis, og hjelpe med de konkrete utfordringene de møter på i arbeidet med caset sitt. Veiledningene foregår med våre erfarne kursholdere, som har god kjennskap både til prosessledelse som fag og hvilke utfordringer deltagerne møter i egen organisasjon. Veileder og kursdeltager vil sammen avklare hvordan disse timene best kan benyttes. Det normale vil være 1 samtale i etterkant av hver modul, men ved behov kan veiledningstimene også fordeles annerledes – f.eks. til deltagelse/observasjon i en prosess en deltager gjennomfører. Pedagogisk tilnærming I løpet av kurset legges det opp til korte presentasjoner med teoretisk rammesetting og gjennomgang av konkrete modeller/verktøy. Etterpå brukes det mye tid på trene på å anvende modellene/verktøyene med utgangspunkt både i casene deltagerne har med og oppgaver som blir gitt underveis. I etterkant av praktisk trening arbeides det strukturert med refleksjon rundt både selve prosessen og innholdet som ble produsert. Dette sikrer en høy grad av engasjement, nærhet til egen arbeidshverdag og et høyt læringsutbytte. Utdanning i tre moduler I hver modul tar vi for oss nyttige arbeidsverktøy, kommunikasjon og samhandling, og deg som prosessleder. Les mer om innholdet i modulene nedenfor. Modul 1: Workshopledelse i praksis Varighet: 2 dager.  Læringsutbytte I løpet av modul 1 får du grunnlaget du trenger for å gjennomføre gode workshops og enkeltstående prosesser. Du vil få konkrete modeller og maler du kan benytte, samt praktisk trening på gjennomføring av workshops.   Modul 2: Lede prosesser over tid Varighet: 2 dager.  Læringsutbytte På denne modulen utvider vi fokus. Vi tar for oss større prosessforløp i hele organisasjonen, rollen som endringsagent og fortsetter med den konkrete treningen på gjennomføring av workshops.   Modul 3: Endring med mening Varighet: 1 dag.  Læringsutbytte På siste modul ser vi på strategier for å holde prosessene i gang, forankre endring og markere fremgang og suksess. Vi vil også arbeide med tema basert på deltagernes interesser og konkrete utfordringer.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.