Ledelse og strategi
Prosessledelse
Sør-Trøndelag
Du har valgt: Trondheim
Nullstill
Filter
Ferdig

-

8 dager
Kurset prosessledelse og prosjektdesign gjennomføres som verktøy for regionale og interkommunale virksomheter som har ansvar for ulike satsinger [+]
Kurskonseptet er utviklet på oppdrag av KS og fem departementer i 2002 og har vært forløpende forbedret i samarbeid med oppdragsgivere og kursdeltakere. Kurset  treffer derfor praksisfeltet godt.   Om kurskonseptet Fokuserer på ledelse av plan- og utviklingsarbeid i ulike former 3 kurssamlinger på 2+3+3 dager Valgfri eksamen ved Høgskulen i Volda tilbys alternativt på bachelor og mastergradsnivå Landsdekkende konsept Kursene gjennomføres lokalt Praktiske kurs på høgt nivå Eget prosessverktøy   Kurskonseptets hovedtrekk:         Resultater så langt   56 kurs  er gjennomført fra Arendal i sør til Hammerfest i nord i regi av fylkeskommuner, fylkesmenn, Husbank, regionråd, regionale kompetansekontor                                                                      1400 deltakere 500 prosessplaner for reele prosjekter er utarbeid på kurset Ca 500 studenter har gjennomført kurset med eksamen Flere av kursene har vært knyttet til ulike satsinger, som f.eks: Nærings og bygdeutvikling   Stedsutvikling                                                                                 Bolig sosialt arbeid                                                                                        Pleie og omsorgssektoren                  LUK- satsingen                                 Lokal samfunnsutvikling  Nytt skreddersydd kurs h18/v19: "Prosessledelse av sammenslåingskommuner" i regi av Trøndelag fylkeskommune.           Se omtaler av tidligere kurs her: https://www.uk-as.no/utviklingsprogrammet/omtaler   [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 20 timer
Prosessledelse med fokus på opplæring i bruk av digitale utviklingsverktøy for forbedring av arbeidsprosesser og arbeidsmåter. [+]
Prosessledelse med fokus på opplæring i bruk av digitale utviklingsverktøy for forbedring av arbeidsprosesser og arbeidsmåter. Fra teori om ledelse til ny og bedre praksis! videoEt unikt og praksisnært prosesslederkurs som bygger på 30 års forskning, utvikling og praktisk konsulentarbeid, ledelse og ekstraordinære prestasjoner i idrett. Wisehouse er opptatt av å skape fremragende resultater over tid. Vi ønsker å "legge igjen læring" internt i virksomhetene. For å lykkes med utvikling og vekst er internkonsulenten helt avgjørende. Internkonsulentene er virksomheten sine trenere og veiledere som sikrer kontinuitet i forbedringsarbeidet. "Litt om gangen, men hele tiden" er vårt mantra. Dette prosesslederkurset er skreddersydd for dette formålet. På samlingen blir du undervist og veiledet av fire eksperter på hvert sitt område.  For spørsmål knyttet til kurset kontakt Rune Haugen på tlf. 93440771 eller e-post rune@wisehouse. Se også mer informasjon om de digitale verktøyene på www.wisehouse.no  HVORFOR?Overordnet mål for prosesslederkurset er å fremme bedre arbeidsprestasjoner og resultater gjennom å vise gjennomføringskraft, mestre prioritering, styring, være tydelig i rollen som leder og internkonsulent, stille tydelige krav, og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. Å kunne følge tett opp og gi gode tilbakemeldinger i utviklings- og forbedringsarbeidet. I tillegg fremme og utvikle en kultur for nyskaping, læring og et godt arbeidsmiljø med høy etisk bevissthet. HVORDAN?Å stille tydelige krav og sette tydelige mål krever gode analyser avårsakssammenhenger mellom resultater og arbeidsmåter. X- modellen og Change66 hjelper deg til lykkes enda bedre med dette i praksis. Etter prosesslederkurset er du klar til å ta i bruk verktøyet og praktisere i egen arbeidsrolle samt hjelpe andre med det samme. Med kurset følger et eget arbeidshefte. HVA?Når du anvender de digitale verktøyene og kunnskapen som ligger til grunn vil du oppleve økt mestring i arbeidet med kontinuerlig forbedring.Prosesslederkurset skal utgjøre en positiv forskjell, herunder uttrykt i læringsmålene: kunnskapsmål, ferdighetsmål ogholdningsmål. Kurset kombinerer hele tiden kunnskap om og praktisk trening med veiledning fra Åge, Bjørge, Liv Grete og Rune.Dette gir den enkelte deltaker en unik mulighet for personlig utvikling. MÅL FOR PROSESSLEDERKURSET KUNNSKAPSMÅL:Kvalitet (bold) Uttrykkes ved å demonstrere: Hukommelse Kunne gjenfortelle viktige ord, begreper ( x-modellen, kommunikasjonsnivå modellen) Forståelse Kunne gjengi lærestoffet med egne ord, trekke sammenbindende linjer mellom ulike deler av fagstoffet, påpeke likheter og forskjeller osv. Anvendelse Bruke innlært stoff til å løse enkle oppgaver på en standardisert måte (trening over tid) Analyse Bruke innlært stoff til å dele opp komplekse oppgaver i enklere delproblemer, skille disse fra hverandre og løse delproblemene hver for seg Syntese Kople sammen innlært stoff fra ulike deler av fagstoffet til å løse komplekse arbeidsoppgaver på en original og situasjonstilpasset måte. Koble årsakssammenhengen mellom resultater, arbeidsmåter og ressurser for å finne frem til DET VIKTIGSTE som skal forbedres og, sette det inn i handlingsplan og vite hvordan du skal følge opp, rapportere og gi gode tilbakemeldinger. Vurdering Gi uttrykk for egne refleksjoner omkring kunnskapens validitet, nytteverdi osv FERDIGHETSMÅL:Kvalitet (bold) Uttrykkes ved å demonstrere: Persepsjon Evne til å gjenkjenne og registrere årsakssammenhengen mellom saks- og personresultater, arbeidsprosesser/arbeidsmåter og de rammer og ressurser som er tilgjengelig ifra «meg og mitt, til vi og vårt» perspektivene. (Min rolle - mitt team - vår organisasjon) Imitasjon Anvende en viktig samtale med X-modelen som tankemodell og metode. Stereotyp Bruk av den digitale X-modellen i en utvilkingssamtale og medarbeidersamtale og føle opp prosessen handling etter en bestemt prosedyre (Årsaksanalyse - Prioritering - Målsetting - Handling - Rapportering - Evaluering - Nytt mål) Kompleks Evne til å kunne involvere og ansvarlig gjøre, motivere, stille tydelige krav, utøve handling og konsekvens, følge tett opp og gi gode tilbakemeldinger for å levere gode prestasjoner og resultater innen de gitte økonomiske rammer og bidra til god organisasjonshelse. HOLDNINGSMÅL:Kvalitet (bold) Uttrykkes ved å demonstrere: Mottakelighet Evne til å oppdage problemer og utfordringer i egen arbeidsrolle, team og organisasjon. Reagering Vilje til å modifisere egen atferd etter det situasjonen krever (mine arbeidsmåter) Kunne stille seg selv spørsmålet Hva har dette med meg å gjøre? Verdsetting Evne til å anerkjenne andres verdier og holdninger opp mot egne og virksomhetens verdier. Vurdering Evne til fordomsfri kritikk og meningsbrytninger av egne og andres holdninger Integrering Evne til å foreta atferdsmessige valg som gjenspeiler et gjennomtenkt og konsistent verdisystem. Ta ansvar i utviklingen av konsekvenskultur i egen organisasjon. DAG I 14. mai Fra kl. 10:00 til kl. 17:00 Innsjekk og presentasjon Historien bak og utviklingen av X- modellen Kommunikasjonsnivåmodellen og kommunikasjonstrappa, en lovmessighet! X- og Y- modellenes oppbygging og anvendelse Hvordan bruke X- modellen i analyse av nåsituasjon Hvordan bruke X- modellen i årsaksanalyse for å se sammenhengen mellom resultater, arbeidsmåter og forutsetningene. Praktisk arbeid med egen digital X-modell  Veiledning av Åge, Liv Grete, Bjørge og Rune Erfaringsutveksling og etterlesing. Kl. 17:30 Aktiviteter og sosialt samvær DAG II 15. mai Fra kl. 08:30 til kl. 16:00 Gjennomgang og brukeropplæring av digital x- modell og Change66 Praktisk trening på årsaksanalyse, målsetting og handlingsplan.  X- modellen i utviklingssamtaler og veiledning av medarbeidere Hvordan anvende X- modellen i ledergrupper og prosjektarbeid? Erfaringsutveksling og etterlesing Kl. 16:30 Aktiviteter og sosialt samvær DAG III 16. mai Fra kl. 08:30 til kl. 12:30 Hvordan stille tydelige krav, følge tett opp og gi gode tilbakemeldinger? Praktisk øvelse to og to med veiledning av Åge, Bjørge, Liv Grete og Rune. Ferdigstille egen handlingsplan Spørsmål og svar på fag og teknologi Erfaringsutveksling og etterlesing Vi avslutter med lunsj kl 12:30! PRIS Kr. 15.000,-  Inkluderer kursavgift, arbeidsbok, materiell, tilgang til webinar, e-læring i 12. mnd og lukket brukerforum, samt veiledning i etterkant av samlingen via internett. I tillegg kommer valg av lisenspakke etter behov. De kjøpes på www.wisehouse.no  Overnatting og kost kommer i tillegg. OM FORELESERNE Liv Grete Skjelbreid Hun har vunnet åtte gullmedaljer i VM i skiskyting (seks individuelle, en i stafett og en i lagkonkurranse), to OL-sølv (ett i stafett), 1 OL-bronse og 22 enkeltseire i verdenscupen i skiskyting. Hun var den første kvinnelige skiskytteren som tok fire gullmedaljer i ett og samme verdensmesterskap, i Oberhof i 2004. I Nagano-OL i 1998 fikk hun bronsemedalje på stafetten sammen med søsteren Ann-Elen. I Salt Lake City OL i 2002 ble hun den første norske kvinnen med individuell OL-medalje i skiskyting, da hun tok sølvmedalje på den innledende 15-kilometeren. På stafetten ble det også sølvmedalje – igjen sammen med storesøsteren. Hun vant også verdenscupen sammenlagt i 2003/2004. Hun var norsk flaggbærer i vinter-OL 2002 i Salt Lake City. 26. mars 2006 gjennomførte Skjelbreid sin siste internasjonale konkurranse i Holmenkollen. Hun har lagt opp som aktiv skiskytter og er en av NRKs ekspertkommentatorer på skiskyting. I 2000 mottok hun Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris. Sudert endringsledelse på BI, Oslo. Bjørge Stensbøl Stensbøl var banksjef i Sparebanken Hedmark på Kongsvinger på 1980-tallet. Han ble valgt til visepresident i Norges olympiske komité i 1984, og til president i skiskytterforbundet i 1985-1989. Stensbøl var styremedlem i Lillehammer Olympic Organizing Committee (LOOC). I 1989 tiltrådte han som arbeidende styreformann i den nye Olympiatoppen, og ble ansatt som toppidrettssjef fra høsten 1991. I Stensbøls tid som toppidrettssjef ble Norge en stormakt i internasjonal toppidrett og Norge ble i 2002 plassert som nr. 3 på nasjonsstatistikken til IOK over resultatene i sommer- og vinter OL sett under ett. Han forlot toppidretten i 2004 og begynte i SAS Braathens som HR-direktør. Hans hovedrolle der var å lede arbeidet med sammenslåingen av SAS og Braathens. Stensbøl ble likevel brukt som leder for den norske troppen under OL i Athen. I 2006 ble Stensbøl ansatt for å lede søknadsprosessen med å få OL til Tromsø.Stensbøl var styreleder i Holmenkollen Skifestival (WC nordiske grener) (2014 - 2016 ) I 2010 utga han boken Makten og æren, som beskriver spillet i kulissene i norsk idrett. Høsten 2012 utga han boken Den gode prestasjonskulturen, som bl.a. omhandler overføringsverdier fra toppidrettens tenkning til næringsliv og offentlig virksomhet, og høsten 2013 utga han sammen med Arne Riise og Anne Marte Pensgaard boken Norske vinnerskaller. Nå er Stensbøl konsulent og driver organisasjons- og lederutvikling i næringslivet og er en etterspurt foredragsholder.[1] Åge Sørsveen Partner og grunnlegger av Ledelse på norsk  Åge Sørsveen fant frem til og har bidratt til utviklingen av X-modellen. Åge Sørsveen har i en årrekke arbeidet med virksomhetsutvikling i ulike roller. Han har siden 1985 drevet sitt eget bedriftsrådgivningsfirma. Han er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo. Sørsveen har blant annet arbeidet ved Sosialøkonomisk institutt og vært stipendiat i Leder-opplæringsrådet, og han har vært med på å etablere Norsk Center for Organisasjonslæring, IOL-instituttet og fagmiljøet "Ledelse på norsk". Åge Sørsveen har gitt ut en rekke fagbøker som du finner på www.ledelsepanorsk.no  Rune Haugen I 2011 introduserte Rune Haugen og Erik Slinning begrepet Helsefremmende lederskap i Norge basert på dybdeintervju og kvalitative analyser av hva norske toppledere og organisasjoner gjør for å skape lønnsomhet, fornøyde medarbeidere og tilfredse kunder over tid. Haugen var medforfatter av boken Helsefremmende Lederskap- slik leder de beste, sammen med Erik Slinning. (Gyldendal 2011) Haugen har gjennomført over 30 skreddersydde lederprogram. Haugen har også hatt ansvaret for Handelshøyskolen BI sine årlige nasjonale konferanser Helsefremmende arbeidsplasser (2004 – 2010) Et arbeid som ga betydelig innsikt i hva som kjennetegner organisasjoner som lykkes over tid med å skape gode resultater og tjenester samtidig som de evner å skape en organisasjonskultur preget av evnen til kontinuerlig forbedring og omstilling. Haugen er 57 år, har 25 års erfaring som entreprenør i læringsindustrien med implementering av ny teknologi (e- og m- læring) i lærings og arbeidsprosesser. Haugen er sentral i utviklingen av de digitale verktøyene i Wisehouse AS og er ansatt som seniorrådgiver fra sommeren 2017. Driver i dag flere lederutviklingsprogram hvor de digitale verktøyene er implementert som et enhetlig og effektivt linjeoppfølgingssystem.       [-]
Les mer
2 dager 6 800 kr
• Mangler du et verktøy til å gjøre komplekse problemstillinger forståelige? • Ønsker du å kunne se det store bildet på møter og i prosjekter? • Vil du for... [+]
Grafisk Fasilitering er både et prosessledelses- og et kommunikasjonsverktøy med mange bruksmuligheter. Det er en metode til å skape overblikk og struktur som involverer deltakerne - uansett om det er et møte med kollegaene, lengrevarende organisatoriske prosesser med mange deltakere, undervisning, formidling eller veiledning. Grafisk Fasilitering er helt overordnet håndtegnede presentasjoner som kombinerer ord og bilder. På kurset i grafisk fasilitering lærer du tegneteknikker og visualiseringsmetoder som gir deg et effektiv og lettilgjengelig verktøy. Visualiseringer øker innlæringen, hjelper på hukommelsen og engasjerer deltakerne/mottakerne.   Utbytte Når du har gjennomført kurset grafisk fasilitering har du lært en rekke basis tegneteknikker og utviklet ditt eget relevante ikonbibliotek. Du kan utvikle og bruke grafiske templates og fasilitere ulike prosesser ved hjelp av visuelle elementer.   Underviser Annette Haugen er fasilitator og grafisk fasilitator og har firmaet VISFAS. Hun er en erfaren underviser i grafisk fasilitering, og tilbyr kurs både i Norge og Danmark. Les mer om VISFAS på www.grafiskfasilitering.no [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.