Psykologi
Psykisk helse
Vest-Agder
Du har valgt: Kristiansand
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff ( i Kristiansand ) i Psykisk helse
 

6 timer
Mange barn lever med kriser i hverdagen. Vi tilbyr et kurs som gir deg som arbeider med barn og unge større trygghet i møte med disse hverdagskrisene. [+]
Mange barn og unge lever med kriser i hverdagen, over kortere eller lengre tid. Eksempler er omsorgssvikt, vold i hjemmet, seksuelle overgrep, samlivsbrudd, utestengelse og mobbing. Kriser som sjelden fører til overskrifter i aviser, eller oppmerksomhet fra krisepsykologer og kriseteam. Skoler og barnehager blir ofte anklaget for å ikke oppdage eller gripe fatt i problemene. Barns og unges hverdagskriser kan ha store konsekvenser for livskvalitet, læring, utvikling og helse. Når barn og unge ikke blir sett og forstått, hindrer det gode relasjoner. Det er viktig for disse barna at skolen eller barnehagen er med på å forebygge skadevirkninger gjennom å avdekke deres krisesituasjon, beskytte dem, og bidra til at de og familien får hjelp. De ansatte i skole og barnehage er også her viktige i barnas liv.Vi tar for oss følgende temaer: • Konsekvenser av barns og unges hverdagskriser • Hvordan bidra til forebygging?• Hvordan oppdage barn og unge som opplever hverdagskriser? Tegn hos barn og foresatte, og i relasjonen mellom dem• Hvordan håndtere situasjonen?  • Aktuelle hjelpetiltak for barn og foresatte• Kompetanseheving i skole/barnehage Kurset er svært praktisk rettet. Det veksles mellom foredrag, bruk av case og erfaringsutveksling. Personalomsorg AS har spesialisert seg på kriseberedskap og krisehåndtering i barnehage og skole. Våre krisepermer og Kriseportalen.no har flere tusen kunder. Trygve Ebbesvik er kursholder. Han er daglig og faglig leder i Personalomsorg, har bred bakgrunn som krisehåndterer, og har lang erfaring med arbeid og kurs for barnehager og skoler.  [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
På forespørsel
Utdannelse gir helse- og sosialarbeidere i den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten til forebyggende og helsefremmende arbeid som krever selvst... [+]
Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere i den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten til forebyggende og helsefremmende arbeid som krever selvstendig klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet kvalifiserer også til forsknings- og fagutviklingsarbeid i helse- og sosialtjenesten, vitenskapelige stillinger ved helse- og sosialfaglige utdanningsinstitusjoner og lederstillinger.   Studiet består av en profesjonsdel og en vitenskapelig del:   Profesjonsdelenbestår i 1. og 2. semester av obligatoriske emner:   Psykisk helsearbeid 1 og 2 (15 + 15 sp) Dialog og relasjonskunnskap (5 sp) Profesjonsdelen videreføres ved fordypning i teori og praksis. I fordypningsområdene i 2. semester har studentene valgmuligheter. De velger ett av følgende planlagte emner:   Brukerorienterte arbeids- og praksisformer (10 sp) Psykisk helse og nettverksarbeid (10 sp) Psykisk helse hos barn og unge (10 sp) I fordypningsområdene i 3. semester velger de ett av emnene: Møter med mennesker i krise (15 sp) Psykososialt arbeid med barn og unge (15 sp) Den vitenskapelige delen består av:   Vitenskapsfilosofi, metodelære og menneskesyn (10 sp) i 1. semester Anvendte forskningsmetoder, design og analyse (5 sp) i 2. semester Forskningspraksis og etikk (15 sp) i 3. semester (forberedelse til masteroppgaven) Masteroppgave (30 sp) i 4. semester Det tas forbehold om oppstart av alle valgemner.   Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
På forespørsel
Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere for arbeid med mennesker som har psykiske lidelser. [+]
Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere for arbeid med mennesker som har psykiske lidelser. Studiet gir en teoretisk og klinisk utdanning i psykisk helsearbeid med en tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid. Videreutdanningen planlegges å kunne innpasses i masterprogrammet i psykisk helsearbeid.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
På forespørsel
Studentene skal kvalifiseres til å initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid med barn og ungdom og dermed kunne utvikle bedre tjenester... [+]
Studentene skal kvalifiseres til å initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid med barn og ungdom og dermed kunne utvikle bedre tjenester for disse. Studentene skal lære å ta vare på barn og unges psykiske helse, styrke barn og unges muligheter for å mestre eget liv, lære verktøy som gjør at de kan arbeide mer systematisk og de skal få økt kompetanse til å delta i utviklingsprosjekter på eget arbeidssted. Studentene må jobbe 50 % av sin ordinære stilling under hele studiet.   Studiet retter seg spesielt mot ansatte som arbeider i:- barnehager- skoler (fra grunnskolen til videregående opplæring)- sosial- og helsetjenester- barnevern- politi- kultur og fritid   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;