IT-kurs
Systemutvikling
Du har valgt: Python
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Oslo 4 dager 20 900 kr
02 Feb
13 Apr
29 Jun
This course aims to extend and solidify your Python experience by exploring structural techniques and common Python APIs. [+]
This course aims to extend and solidify your Python experience by exploring structural techniques and common Python APIs. You'll learn how to write OO and functional code, define and consume REST services and web sockets, implement multithreaded code, use popular Python data science libraries, implement Big Data solutions, and more. The course assumes you are happy with core Python concepts and syntax.   What you'll learn: Object-oriented Python programming Functional Python programming REST services and web sockets Defining and using decorators Asynchronous programming Python data science techniques Python Big Data and PySpark   Course outline: Recap Essential Python Features Language Fundamentals Functions Data Structures Defining and Using Packages Additional Techniques   Object-Oriented Programming Essential Concepts Defining and Using a Class Class-Wide Members Additional Object-Oriented Techniques A Closer Look at Attributes Implementing Special Methods Inheritance XML Processing XML Essentials Reading XML Data in Python Locating Content using XPath Updating XML Data in Python Using the Lxml Library Functional Programming Functional Programming in Python Higher Order Functions Additional Techniques Web Processing Python Web Servers Python Rest Services Python Web Sockets Decorators Getting Started with Decorators Additional Decorator Techniques Parameterized Decorators Asynchronous Processing in Python Getting Started with Asynchrony in Python Creating Tasks to Run in Different Threads Additional Task Techniques Getting Started with Python Data Science and NumPy Introduction to Python Data Science NumPy Arrays Manipulating Array Elements Manipulating Array Shape NumPy Techniques NumPy Universal Functions Aggregations Broadcasting Manipulating Arrays using Boolean Logic Additional Techniques Getting Started with Pandas Introduction to Pandas Creating a Series Using a Series Creating a DataFrame Using a DataFrame Pandas Techniques Universal Functions Merging and Joining Datasets A Closer Look at Joins Working with Time Series Data Introduction to Time Series Data Indexing and Plotting Time Series Data Testing Data for Stationarity Making Data Stationary Forecasting Time Series Data Scaling Back the ARIMA Results Introduction to Big Data Setting the Scene Introduction to Hadoop Hadoop Components Getting Started with PySpark Introduction to Spark Spark Architecture Application Execution Using the Python Spark Shell Using the PySpark API Essential Concepts Creating an RDD Working with RDDs RDD Operations RDD Transformations RDD Transformations on Key-Value Pairs Actions Caching Spark Jobs - The Big Picture   [-]
Les mer
2 dager 13 200 kr
Ønsker du å lære mer om de teoretiske aspektene ved metoder innen maskinlæring? Og hvordan du kan utnytte din teoretiske kunnskap i praksis ved bruk av programmeringssprå... [+]
Dette kurset vil introdusere deg til datavitenskap gjennom programmeringsspråket Python. Du vil utvikle en dyp forståelse av prinsippene for maskinlæring og utlede praktiske løsninger ved hjelp av prediktiv analyse. Introduksjon til Python programmering  import og manipulering av data med Pandas biblioteket  indeksering og spørring med DataFrames og håndtering av manglende verdier undersøkelse av data ved å manipulere, slå sammen og bruke aggregatfunksjonene til DataFrames Datavisualisering i Python  datavisualiseringer i matplotlb biblioteket hva som gjør en god eller dårlig visualisering beste praksis for å lage grunnleggende diagrammer opprett innsiktsfulle diagrammer som histogrammer, boksplott og kakediagrammer Supervised maskinlæring i scikit-learn bibliotek  Linear regresjon Logistisk regresjon Support Vektor Maskiner KNN Decision trees, Random forest, Boosted trees  Unsupervised maskinlæring i scikit-learn bibliotek K-Means clustering Anbefalingssystemer Tekst analyse  ML utfordringene Hvilken metode velger man for å estimere parameter av modellen? Hva er gradient descent og normal equation? Features selection – hva er de beste egenskapene du kan bruke? Overfitting – problem og løsning Hvor kan jeg lære mer?    [-]
Les mer
1 dag 7 500 kr
As a data scientist, programming is an important part of your day-to-day work. At the same time, you may have little formal training in software development. Are your val... [+]
This one day course is designed for data scientists and engineers who are already using Python and want to take their skills to the next level. At the end of this course the students will know how to structure their Python programs for improved reuse, how to build and use automated tests for their code, and how to analyze program performance. The class will use Python 3. We start by covering ideas and concepts for improving overall software design . We then explore how these ideas can be applied to a small but realistic Python project. We will look at techniques and best-practices for working with Python projects in groups Key topics • Software design principles• Managing dependencies in software• Isolating development environments• Packaging code for reuse• Documentation and style• Automated testing• Profiling programs• Strategies and techniques for optimization• Maintaining invariants and constraints• Creating command-line interfaces• Sharing code with package servers Course exercises • Creating isolated environments with venv or conda Applying core software design principles• Following Python best-practices• Using a practical and flexible project structure• Building packages from your code• Documenting your code in a standard way• Creating and running automated tests• Using a profiler to find performance problems• Optimizing your code based on profiling data• Uploading packages to a package server• Using your own packages from a package server Bring your own computer with Python 3.3+ and an editor installed.  [-]
Les mer
Nettundervisning eller klasserom Sentrum 2 dager 9 900 kr
02 Mar
Dette kurset vil gi deg en introduksjon til å bruke maskinlæring i Python [+]
  Dette kurset vil gi deg en introduksjon til å bruke maskinlæring i Python Introduksjon til maskinlæring - hva er det og hva kan det brukes til, og hvilke utfordringer som er knyttet til bruk av maskinlæring Du vil lære å lese inn og jobbe med data i dataframes fra biblioteket Pandas Du vil få prøve deg på å implementere dine egne maskinlæringsmodeller i Python ved hjelp av biblioteket ScikitLearn Du vil lære å lage enkle visualiseringer av data og resultater   Forkunnskaper: Vi anbefaler grunnleggende kjennskap til Python    Instruktør: Thea Knudsen har flere års erfaring med Python som hovedspråk i sin jobb som Data Scientist. Hun har utdanning i både matematikk og informatikk. Gjennomføring  Kurset starter kl 09.00 og avsluttes kl 16.00 begge dager Frukt, kaffe og lunsj er inkludert   Du vil motta et sertifikat for fullført kurs av CGI   Covid- 19 og klasseroms-kurs   Maks 12 deltakere per kurs Tilgang til antibac. 2 meter avstand mellom pultene. Pultene og stasjonære PC vil daglig bli sterilisert. Fri avmelding, ved symptomer på Covid-19, frem til kursstart.  OBS! Til et redusert pris kan du også melde deg på virtuellt fra f.eks.hjemmekontor.   OM CGI CGI Group Inc. ble grunnlagt i 1976 og er verdens femte største uavhengige leverandør av tjenester innen IT- og forretningsprosesser. Med 74 000 medarbeidere over hele verden, leverer CGI en portefølje av ende-til-ende løsninger innen avanserte IT- og forretningskonsulenttjenester, systemintegrasjon og utsetting av IT- og forretningsprosesser. CGIs modell med kundenærhet, et globalt leveransenettverk og egne løsninger bidrar til at kundene hurtigere oppnår resultater og bidrar til deres digitale transformasjon. CGI har en samlet årlig omsetning på over 60 milliarder NOK. CGI-aksjene er notert på TSX (GIB.A) og NYSE (GIB). Hjemmeside: www.cginorge.no   [-]
Les mer
3 dager
This three day course is designed for developers with experience of other languages who need to get up to speed on Python. [+]
K-tech er et kompetansesenter på Kongsberg som startet opp i 2008 med Kongsberg Defence & Aerospace, Technip FMC og GKN Aerospace som våre eiere. Vi er en kursleverandør som tilbyr kvalitetssikrede kurs innenfor en rekke sentrale områder som er etterspurt av industrien i Norge. Beskrivelse: This three day course is designed for developers with experience of other languages who need to get up to speed on Python. At the end of this course the students will know the essentials of the Python language, how to use Python's module system to structure code, and how to approach the development of Python programs. The class will focus on Python 3, unless Python 2 is specifically requested. Rather than working bottom-up, this course starts with analyzing and understanding working examples. This way developers will understand the various interdependent techniques in situ rather than in isolation. We start immediately with working programs. Testing is integral to our approach. Expect to get your hands dirty! We work with realistic examples that help you gain knowledge and practice techniques applicable to building substantive applications. You'll be writing code with tests under plausible constraints. We encourage maintainability over cleverness. Course leaders have over a decade of experience. Outline: Day 1 – Getting Started Setting up your Python environment Writing and running your first Python program The REPL Significant whitespace Python culture Importing modules from the standard library Scalar types: int, float, None, and bool Relational operators Conditional statements While loops and for loops Strings and bytes objects The basics of lists and dictionaries Creating, running, and importing modules Defining functions and return values Distinguishing module import and module execution The Python execution model Main functions and command line arguments Day 2 – Fundamentals Argument passing and function arguments in detail Python's type system Variable scoping Everything is an object Common collections: tuple, string, range, and list Shallow copies Growing, sorting, repeating, and reversing lists Dictionaries and sets Collection protocols Exceptions: try, except, raise, and finally Exceptions in APIs and protocols Platform-specific code List, set, and dictionary comprehensions Generator expressions Iteration protocols Generators, lazy evaluation, and infinite sequences Day 3 – Object Orientation Defining classes Instance methods, initializers, and implementation details OO With function objects Polymorphism and duck typing Inheritance and implementation sharing Reading, writing, and appending to text and binary les Context managers and with-blocks Bitwise Operators Testing with the unittest module Debugging with PDB Virtual environments Distributing your programs Installing third-party modules [-]
Les mer
Oslo 4 dager 20 900 kr
26 Jan
06 Apr
22 Jun
This course provides a comprehensive introduction to the core syntax and functions provided by Python, including full coverage of its object-oriented features. [+]
Python is a powerful and popular object-oriented scripting language. This course provides a comprehensive introduction to the core syntax and functions provided by Python, including full coverage of its object-oriented features. The course also explores some of Pythons powerful APIs and techniques, including file handling, XML processing, object serialization, and Web services.   What youll learn: Writing clean Python code Working with functions and objects Working with text and regular expressions Handing exceptions Manipulating files and XML data Working with web services   Course outline: Getting Started with Python Overview of Python Installing Python Getting ready to develop Python Language Fundamentals Overview of core Python syntax rules Simple data types and variables Object essentials Flow control Working with Functions The benefit of functions Writing and calling functions Passing parameters Exception Handling Overview of exceptions in Python Handling exceptions Raising exceptions Design issues Collections Overview of collections in Python Lists Tuples Sets Dictionaries Strings and Regular Expressions Overview of strings in Python Basic string manipulation Introduction to regular expressions Using regular expressions in Python Classes and Iterators Defining classes Instance variables Iterators Creating and initializing objects File Handling Overview of file handling in Python Reading and writing text files Working with binary files Streaming and serializing Python objects XML Processing XML essentials Parsing XML documents Searching for XML content Generating XML data Web Services Overview of Web services Implementing Web services using Python Caching Compression Handling redirects [-]
Les mer
Nettundervisning eller klasserom Sentrum 2 dager 9 900 kr
16 Feb
Dette kurset er ment som en introduksjon til Python [+]
  Python fundamentals   Dette kurset er ment som en introduksjon til Python som tar for seg grunnleggende prinsipper for programmering i Python, samt en introduksjon til moduler og objektorientert programmering. Annen programmeringserfaring er en fordel, men ikke nødvendig. Etter fullført kurs vil deltakerne kunne skrive enkle programmer i Python og kjenne til de grunnleggende komponentene og prinsippene Python bygger på.   Instruktør:   Thea Knudsen har flere års erfaring med Python som hovedspråk i sin jobb som Data Scientist. Hun har utdanning i både matematikk og informatikk.    Følgende vil bli dekket i kurset:   Intro til Python Python environments Variabler og datatyper Operatorer og uttrykk Lister og dictionaries Klasser, objekter og funksjoner Løkker og betingelser Lese fra og skrive til fil Moduler   Gjennomføring   Kurset starter kl 09.00 og avsluttes kl 16.00 begge dagerFrukt, kaffe og lunsj er inkludert    Du vil motta et sertifikat for fullført kurs av CGI   Covid- 19 og klasseroms-kurs   Maks 12 deltakere per kurs Tilgang til antibac. 2 meter avstand mellom pultene. Pultene og stasjonære PC vil daglig bli sterilisert. Fri avmelding, ved symptomer på Covid-19, frem til kursstart.   OBS! Til et redusert pris kan du også melde deg på virtuellt fra f.eks.hjemmekontor.     OM CGI   CGI Group Inc. ble grunnlagt i 1976 og er verdens femte største uavhengige leverandør av tjenester innen IT- og forretningsprosesser. Med 74 000 medarbeidere over hele verden, leverer CGI en portefølje av ende-til-ende løsninger innen avanserte IT- og forretningskonsulenttjenester, systemintegrasjon og utsetting av IT- og forretningsprosesser. CGIs modell med kundenærhet, et globalt leveransenettverk og egne løsninger bidrar til at kundene hurtigere oppnår resultater og bidrar til deres digitale transformasjon. CGI har en samlet årlig omsetning på over 60 milliarder NOK. CGI-aksjene er notert på TSX (GIB.A) og NYSE (GIB). Hjemmeside: www.cginorge.no     [-]
Les mer
Nettkurs 1 semester 6 000 kr
Kurset gir en innføring i scripting i Python, med vektlegging på reell forståelse av bruken av de grunnleggende elementene. [+]
Faglig innhold: Kurset gir en innføring i scripting i Python, med vektlegging på reell forståelse av bruken av de grunnleggende elementene. Overordnet sett, skal man kunne definere og programmere egne funksjoner og kalle disse, være i stand til å tyde feilmeldinger for å vite hvor, og hva, enkle feil i et script er, samt ha forståelse av typer. Elementer som gjennomgås er variabler, kontrollstrukturer, betingelser, utskrift med formatering, arrays og lister, dictionaries, requests, og filbehandling. Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte: KUNNSKAPER Studenten: - kan forklare hva et script er - har kunnskap om anatomien til et script og kjennskap til python-miljøet - har praktisk kunnskap om hvordan man kan løse oppgaver ved scripting - har innsikt i hvordan nettverksbasert kommunikasjon fungerer fra et script - har innsikt i hvordan filbehandling gjøres fra et script FERDIGHETER Studenten: - kan sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre Python-script på egen PC - kan lage strukturert og oversiktlig programkode - kan skrive egne funksjoner og kalle disse, samt benytte tredjepartsbiblioteker - kan tyde feil i programmer og korrigere disse - kan gjøre nettverksbaserte kall og tolke svar - kan skrive til og lese fra filer GENERELL KOMPETANSE Studenten: - kan ta en informert avgjørelse om Python er et godt verktøy for å løse et problem eller automatisere en oppgave - kan bruke Python til å løse enkle, praktiske oppgaver [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.