Kurs: Risikostyring - standarder og teknikker - oppdateringsdag
Kvalitet og Risiko Norge - KRN Academy