Økonomikurs
Revisjon
Du har valgt: Vest-Agder
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Vest-Agder ) i Revisjon
 

3 timer 2 800 kr
Dette kurset setter revisor i stand til å planlegge, gjennomføre og avslutte disse attestasjonsoppdragene i samsvar med de krav som stilles. [+]
I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bokføringsregelverket. På samme måte går revisor god for at bokføringsreglene er fulgt, når revisor attesterer på ligningsoppgavene. Dette kurset setter revisor i stand til å planlegge, gjennomføre og avslutte disse attestasjonsoppdragene i samsvar med de krav som stilles. Kursinnhold Innledning Bakgrunn og regulering  Rammeverk og saksforhold Planlegging Engasjementsbrev Uavhengighet og etikk Risiko og vesentlighet Strategi og plan Gjennomføring Kartlegging Kontrollhandlinger Hendelser etter balansedagen Dokumentasjon Konkludering og rapportering Vesentlighet Revisjonsberetning Ligningsoppgaver Nummererte brev Kvalitetskontroll Oppslagsverk og spørsmål Revisor:   Rev 3 t [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Studiet gir kunnskaper i hovedområdene revisjon, regnskap, skatterett og rettslære. [+]
Studiet bygger på toårig økonomisk-administrativ utdanning. Påbyggingsstudiet i revisjon tilsvarer det siste året av den treårige bachelorutdanningen i revisjon. Studiet gir kunnskaper i hovedområdene revisjon, regnskap, skatterett og rettslære. Utdanningen er yrkesrettet og gir grunnlag for å søke godkjenning som registrert revisor.   Studiet er satt sammen av følgende emner: Regnskap og budsjettering i offentlig sektor Regnskapsteori Revisjon Årsregnskap og god regnskapsskikk Rettslære 3 Skatterett 2 Foretaksstrategi Fullført studium gir bachelorgrad.   [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Revisjonsstudiet er en treårig bachelorutdanning etter en nasjonalt fastlagt rammeplan. [+]
Revisjonsstudiet er en treårig bachelorutdanning etter en nasjonalt fastlagt rammeplan. Studiet gir solide og konkrete kunnskaper i hovedområdene revisjon, regnskap, skatterett og rettslære. Utdanningen er yrkesorientert og gir grunnlag for å søke godkjenning som registrert revisor. En registrert revisors primære oppgave er å utføre revisjon i privat sektor. Studiet gir også ferdigheter i revisjon av offentlig sektor (stat og kommune). Det skal i tillegg kvalifisere for rådgivingsoppgaver som revisor kan stå overfor i både privat og offentlig sektor. De tre første semestrene er felles med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, mens de tre siste semestrene består av revisjonsemner (skatterett, rettslære, revisjon og regnskap).   Innhold:   1. Studieår Finansregnskap med analyse Innføring i mikroøkonomi Innføring i økonomisk tenkning og etikk Kostnads- og inntektsanalyse Matematikk med anvendelse i økonomi Organisasjon og ledelse Rettslære 1 Statistikk med anvendelse i økonomi   2. Studieår Finansiering og investering Finansregnskap med årsavslutning Makroøkonomi Markedsføring Regnskapsorganisasjon og -systemer Rettslære 2 Samfunnsvitenskapelig metode Skatterett 1   3. Studieår Foretaksstrategi Regnskap og budsjettering i offentlig sektor Regnskapsteori Rettslære 3 Revisjon Skatterett 2 Årsregnskap og god regnskapsskikk   Fullført studium gir bachelorgrad og kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon - siviløkonom ved Universiteteti Agder. Studiet kan kvalifisere for opptak til det høyere revisorstudiet. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;