HMS og sikkerhet
HMS-kurs
Risikoanalyse
Troms
Du har valgt: Harstad
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt eller personlig 4 dager 16 400 kr
Du får kunnskap om metoder og arbeidsmåter i risikoanalyse og -styring relatert til alle typer risikoforhold i virksomheter. [+]
En dyktig risikoleder støtter organisasjonen med innsikt som gir et minimalt risikonivå og økt lønnsomhet. Dette kurset gjør deg i stand til å analysere og håndtere risiko i tråd med ISO 31000 og myndighetskrav. Kurset kan også kvalifisere deg til en internasjonal Risk Manager-sertifisering.  Hva får du igjen for kurset? Kjenne myndighetskrav til bruk av risikovurderinger Kjenne prinsipper, rammeverk og prosess for risikoledelse relatert til ISO 31000 Ha oversikt over risikovurderginger som metode i:- kvalitetsledelse relatert til ISO 9001- miljøledelse relatert til ISO 14001- helse, miljø og sikkerhet Ha kunnskap og ferdigheter i bruk av grovanalysemetode og Sikker Jobb Analyse Kunne bruke resultater fra risikovurderinger i virksomhetens forbedringsarbeid Ha kjennskap til kvalitative og semi-kvantitative analysemetoder Ha forståelse for risikovurderinger som styrings- og ledelsesverktøy Fyll ut skjemaet til høyre, så får du omgående svar fra kursholder med informasjon og datoer     [-]
Les mer
1 dag
Målsetningen med kurset er å trene deltakerne i teknikken med å kunne observere hva som forgår på en arbeidsplass og gjøre inngripen før skade oppstår. [+]
Kurset passer for alle med lederansvar og tillitsvalgte. Dersom bedriften ønsker kan en også ta med andre grupper.På grunn av de praktiske øvelsene som må gjennomføres vil en måtte sette en maks deltakergrense på 15 personer.Kursprogram: Veldig kort om bedriftens HMS filosofi Gjennomgang av farlige forhold og handlinger Praktiske øvelser Sikkerhetsledelse Motivasjon og kommunikasjon Planlegging Praktiske øvelser. Kurset må holdes i nærheten av en aktiv arbeidsplass for å kunne gjennomføre de praktiske øvelsene. [-]
Les mer
7 timer 3 900 kr
Arbeidsgivere skal ha oversikt over farer i arbeidsmiljøet, vurdere risiko og gjennomføre tiltak for å forebygge farlige situasjoner. I dette kurset lærer du hvordan [+]
ISO-Piloten AS har gjennom mange år hjulpet ulike virksomheter med risikovurderinger som kreves i regelverket.  Alle arbeidsgivere er gjennom internkontrollforskriften og kapittel 7 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning forpliktet til å holde oversikt over farer i arbeidsmiljøet, vurdere risiko og gjennomføre tiltak for å forebygge risiko og rette opp feil og mangler som kan utføre en fare. Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko på arbeidsplassen er viktig for å forebygge ulykker. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen, er det helt nødvendig å ha god kjennskap til hvilke farer som faktisk finnes. Derfor må alle arbeidsgivere gjøre en risikovurdering. Målgruppe: Kurset passer for alle som arbeider med HMS – ledere, mellomledere og verneombud. Andre med interesse for risikoer knyttet til arbeidsmiljø er selvsagt også velkommen. Det legges opp til åpen dialog og gruppearbeid. Målsetting med kurset er å gi deg kunnskaper om: Risikovurdering av nødsituasjoner Risikovurdering av arbeidssituasjoner Risikovurderinger av maskiner og utstyr Sikker jobb analyse (SJA) som arbeidsmetode Grunnlag for å gjennomføre risikovurderinger i egen virksomhet     ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike bedrifter. Kursholdere er våre seniorkonsulenter Liv Melland Aslaksen og Gjertrud Bjørnvold.  [-]
Les mer