Ledelse og strategi
Du har valgt: Risikovurdering og risikostyring
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Kombinert klasserom og nettbasert 25 000 kr
The course addresses a number of challenges within Risk Governance and Communication in the interface between companies' own control of its operations with "self-regulati... [+]
The course addresses a number of challenges within Risk Governance and Communication in the interface between companies' own control of its operations with "self-regulation" and compliance with regulatory regimes and external control. The concepts of Risk Governance and risk regimes are put into a historical context with emphasis on the development of modern principles of safety management "risk-based supervision and control". Part of the analysis will be on legal issues, the use of legal standards and industrial and technical standards. Emphasis is placed on understanding the general principles Risk Governance and the interaction and communication between governmental agents, industries and enterprises, research communities and expert as various actors well as actors in the Civil Society. An important part of the course will be using cases and experiences from different industries. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 19 kr
23 Oct
ISO 27005 Risk Manager gir deg den grunnleggende kompetansen du trenger for å arbeide med risikostyring knyttet til informasjonssikkerhet etter beste praksis. [+]
Dette intensive kurset lærer deg å mestre de grunnleggende elementene innen risikovurdering, analyse og håndtering. Gjennom praktiske øvelser og case studier vil du tilegne deg den kunnskapen og de ferdighetene du trenger for å kunne å gjennomføre en risikovurdering av informasjonssikkerhet på en optimal måte. Kurset går i dybden på verktøyene og metodene for beste praksis for risikovurdering, herunder OCTAVE, MEHAR, EBIOS og TRA. Du vil få dybdeforståelse for prosessen for risikostyring i rammeverket ISO 27001 og vil være rustet til å vurdere risiko knyttet til informasjonssikkerhet, samt kunne utarbeide håndteringsplaner i din virksomhet. Ved implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet vil en sertifisert ISO 27005 Risk Manager sikre høy kvalitet i arbeidet. Mål med kurset: Etter fullført kurs vil du kunne: Forstå konsepter, fremgangsmåter, metoder og teknikker for effektiv risikostyring iht. ISO 27005 Tolke kravene i ISO 27001 i forhold til risikostyring Utvikle nødvendig kunnskap for å gjennomføre risikovurdering med OCTAVE metoden Beherske de enkelte stegene i prosessen for risikovurdering med OCTAVE metoden Forstå forholdet mellom risikostyring, kontroller og etterlevelse av standarder ihht krav i virksomheten Implementere, vedlikeholde og styre et aktivt risikostyringsprogram ihht ISO 27005 Ha kompetanse til å gi effektiv rådgivning på best praksis for risikostyring innen informasjonssikkerhet. Utvikle nødvendig kunnskap for å gjennomføre risikovurderinger med OCTAVE metoden Beherske de enkelte stegene i prosessen for risikovurdering med OCTAVE metoden  Hovedemner: Introduksjon, program for risikostyring, risikoidentifisering og vurdering ihht ISO 27005 Risikovurdering, behandling, kommunikasjon og overvåking ihht ISO 27005 Implementering, tilpasning, tilnærming og konklusjon Oppstart av risikovurdering med OCTAVE, oversikt over prosessene Kurset tilbys også bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud. Vurdering av sårbarheter og risiko ihht OCTAVE [-]
Les mer
Sandvika 4 dager 18 000 kr
09 Sep
25 Nov
Dette kurset gir deg forståelse og verktøy som er nødvendige for å utøve og mestre rollen som risikoleder i små og store organisasjoner. [+]
Risikoledelse (Risk Manager) – kurs med mulighet for sertifisering iht samsvarskrav EOQ  (4 dager intensiv  kurs + eksamen dag 5)    Kurset omhandler bredden i risikostyringsfaget, inkl ISO 31000:2018, gjeldende/ relevante lovgiving- og regelverk, standarder og rammeverk inkl  COSO. Analysemetoder, beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge, trender og GDPR. Kurset gir deg forståelse og verktøy som er nødvendige for å utøve og mestre rollen som risikoleder i små og store organisasjoner.  Benytt anledningen til å utvide din kompetanse og oppnå risikoledersertifisering. NFKR Academy tilbyr kompetente og engasjerte kursledere som legger til rette for effektiv kursgjennomføring. De beste referanser kan oppgis. Se www.nfkr-academy.no Kurstemaer Sertifiseringskurset har en omfattende temaliste med fokus på å skape forståelse for risikofaget og evne til å innta rollen som risikoleder. Noen av temaene som dekkes er: Grunnleggende konsepter for risikostyring og risikoledelse Standarder for risikostyring, herunder ISO 31000 og NS 5814 Lover og forskrifter Operasjonell risikostyring Praktisk risikoanalyse Introduksjon til forskjellige metoder for risikoanalyse og oppfølging av tiltak Integrering av risikoledelse i styringssystemer Statistikk og sannsynlighetsteori Risikostyring i prosjekter Risiko og den menneskelige faktoren Informasjonssikkerhet Omdømmerisiko Finansiell risiko Krisehåndtering og business continuity   Hvorfor delta på kurs i NFKR regi;  Våre kurs arrangeres fortrinnsvis i NFKR egne lokaler i Sandvika, og arrangeres i mindre grupper for å legge til rette for god toveis kommunikasjon og erfaringsutveksling. Balanse mellom teori og prakis gir økt forståelse for faget, og økt utbytte av kurset. Våre kursholdere har høy faglig kompetanse og utdanning, har gode pedagogiske evner, samt jobber til daglig med faget i kraft av sine stillinger i privat/offentlig virksomheter. Se også www.nfkr.no     Kurspris 2019;   NFKR bedriftsmedlem: 13.500 NOK (25% rabatt) NFKR personlig medlemsskap: 15.300 NOK  (15% rabatt) Ikke-medlem: 18.000 NOK  (fullpris) *) Tillegg eksamensavg. og sertifiseringsavg.  I tillegg faktureres for  kurslokaler og pausebevertning/lunsj i NFKR lokaler til NOK 550,- pr dag. Dersom kurset flyttes til andre lokaliteter, gjelder dagpakkekostnader viderfakturert tilsvarende dennes uten påslag. [-]
Les mer
Sandvika 1 dag 4 800 kr
31 Oct
Fagkurs/oppfriskningsdag i risikoledese; bli kjent med veileder for risikostyring ISO 31000:2018 [+]
Kurset ISO 31000 Risk Management – hva er nytt? er også godkjent som oppdateringsdag for innehavere av sertifikat (RM) Risikostyring/risikoledelse blir stadig mer aktuelt. I dette kurset vil innholdet og de viktigste endringene i den nye ISO 31000:2018 – Risk Management Guidelines – bli behandlet. Praktiske løsninger for etablering av rammeverk for risikostyring og gjennomføring av risikovurderinger i henhold til standarden vil bli demonstrert og drøftet. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i øvrige ledelsesstandarder gis det økt forståelse for sammenhengen med kravene også i disse, bl.a. ISO 9001:2015    Kursleder:  Ayse Nordal,  Ayse Nordal er til daglig seniorrådgiver for strategisk planlegging og risikostyring ved Undervisningsbygg Oslo KF. Ayse har B Sc. og M Sc. i økonomi og statistikk (teknisk universitet) og Licentiatrad i anvendt samfunnsøkonomi og makroøkonomi (NHH). Hun har undervisningserfaring fra Norges Handelshøgskole (NHH) samt Bergen Ingeniørhøyskole. Videre har hun lang erfaring fra finans og bank, som rådgiver fra PWC og med lederstillinger i DnB, Folkeregisteret, Bank Nationale de Paris m.fl. Strategi, risikostyring og oppbygging av internkontroll system har vært sentralt ansvarsområder i disse stillingene. Som faglig fyrtårn er Ayse utnevnt til NFKR Ambassadør og styremedlem i Risikonettverket IIA,  Norges Interne Revisorers Forening. Ayse er sertifisert akkreditert risikoleder (Risk Manager) Ytterligere presentasjon av Ayse finner du  her [-]
Les mer
1 dag 3 900 kr
Lær å vurdere usikkerheten - risiko og muligheter - i prosjekter. ”Usikkerhet er differansen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den ... [+]
ArbeidsformKurset er praktisk rettet, og lagt opp med forelesninger, individuelt arbeid/gruppearbeid og plenumsdiskusjoner   Temaliste Usikkerhet i prosjektet – både muligheter og risiko Usikkerhetsstyring i tidligfasen, oppstartseminaret Usikkerhetsstyring i faseperspektivet, forprosjekt, fase 1, 2, etc Metode og verktøy for håndtering av usikkerhet Usikkerhet påvirker beslutninger Beslutninger påvirker usikkerhet Mennesket, den største muligheten i prosjektet [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.