IT-kurs
Du har valgt: Server
Nullstill
Filter
Ferdig

-

5 dager 24 000 kr
This 5-day classroom-based course provides the fundamental networking skills required to deploy and support Windows Server 2016 in most organizations. [+]
This 5-day classroom-based course provides the fundamental networking skills required to deploy and support Windows Server 2016 in most organizations. It covers IP fundamentals, remote access technologies, and more advanced content including Software Defined Networking.   Course goals: After completing this course, students will be able to: Plan and implement an IPv4 network. Implement Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Implement IPv6. Implement Domain Name System (DNS). Implement and manage IP address management (IPAM). Plan for remote access. Implement DirectAccess. Implement virtual private networks (VPNs). Implement networking for branch offices. Configure advanced networking features. Implement Software Defined Networking. Read complete course description:https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20741 [-]
Les mer
3 dager 16 000 kr
Dette MTA kurset representerer en passende inngangsport for deg som ønsker å starte på en ny karriere eller vil ha grunnleggende kunnskaper på plass innen Desktop, Se... [+]
Dette MTA kurset representerer en passende inngangsport for deg som ønsker å starte på en ny karriere eller vil ha grunnleggende kunnskaper på plass innen Desktop, Server Infrastruktur eller Private Cloud computing. Kurset går over 3 dager og gir deg grunnleggende forståelse for Windows Server administrasjon, og forbereder deg på å bestå Microsoft Technology Associate eksamen 98-365.I løpet av kurset lærer du:  Server installasjon Server roller Active Directory Lagring Server Performance Management Server vedlikehold [-]
Les mer
5 dager 24 000 kr
This five-day course is designed primarily for IT professionals who have some experience with Windows Server. [+]
This five-day course is designed primarily for IT professionals who have some experience with Windows Server. It is designed for professionals who will be responsible for managing storage and compute by using Windows Server 2016, and who need to understand the scenarios, requirements, and storage and compute options that are available and applicable to Windows Server 2016. Course goals: After completing this course, students will be able to: Prepare and install Nano Server, a Server Core installation, and plan a server upgrade and migration strategy. Describe the various storage options, including partition table formats, basic and dynamic disks, file systems, virtual hard disks, and drive hardware, and explain how to manage disks and volumes. Describe enterprise storage solutions, and select the appropriate solution for a given situation. Implement and manage Storage Spaces and Data Deduplication. Install and configure Microsoft Hyper-V. Deploy, configure, and manage Windows and Hyper-V containers. Describe the high availability and disaster recovery technologies in Windows Server 2016. Plan, create, and manage a failover cluster. Implement failover clustering for Hyper-V virtual machines. Configure a Network Load Balancing (NLB) cluster, and plan for an NLB implementation. Create and manage deployment images. Manage, monitor, and maintain virtual machine installations. Read complete course description:https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20740 [-]
Les mer
5 dager 24 000 kr
This five-day, instructor-led course explains how to implement and configure new Windows Server 2016 features and functionality. [+]
This five-day, instructor-led course explains how to implement and configure new Windows Server 2016 features and functionality. This course is for information technology (IT) professionals who want to upgrade their technical skills from Windows Server 2008 or Windows Server 2012 to Windows Server 2016. This course presumes a high level of knowledge about previous Windows Server technologies and skills equivalent to the Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2008 or Windows Server 2012 credential.This course is not a product-upgrade course, detailing considerations for migrating and upgrading students’ specific environment to Windows Server 2016. Rather, this course provides updates to students' existing Windows Server knowledge and skills, as they pertain to Windows Server 2016.   Course goals: After completing this course, students will be able to: Install and configure Windows Server 2016. Describe storage in Windows Server 2016. Implement directory services. Implement Active Directory Federation Services (AD FS). Describe networking. Implement Hyper-V. Configure advanced networking features. Implement software-defined networking. Implement remote access. Deploy and manage Windows and Hyper-V containers. Implement failover clustering. Implement failover clustering by using virtual machines. Read complete course description:https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20743 [-]
Les mer
5 dager 24 000 kr
This five-day instructor-led course teaches IT Pros how to deploy and configure Active Directory Domain Services (AD DS) in a distributed environment, how to implement Gr... [+]
This five-day instructor-led course teaches IT Pros how to deploy and configure Active Directory Domain Services (AD DS) in a distributed environment, how to implement Group Policy, how to perform backup and restore, and how to monitor and troubleshoot Active Directory–related issues with Windows Server 2016. Additionally, this course teaches how to deploy other Active Directory server roles such as Active Directory Federation Services (AD FS) and Active Directory Certificate Services (AD CS). Course goals: After completing this course, students will be able to: Install and configure domain controllers. Manage objects in AD DS by using graphical tools and Windows PowerShell. Implement AD DS in complex environments. Implement AD DS sites, and configure and manage replication. Implement and manage Group Policy Objects (GPOs). Manage user settings by using GPOs. Secure AD DS and user accounts. Implement and manage a certificate authority (CA) hierarchy with AD CS. Deploy and manage certificates. Implement and administer AD FS. Implement and administer Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Implement synchronization between AD DS and Azure AD. Monitor, troubleshoot, and establish business continuity for AD DS services. Read complete course description:https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20742 [-]
Les mer
5 dager 24 000 kr
This course provides experienced Exchange Server administrators with the knowledge to design and implement an Exchange Server 2016 messaging environment. [+]
This course provides experienced Exchange Server administrators with the knowledge to design and implement an Exchange Server 2016 messaging environment. Students will learn how to design and configure advanced components in an Exchange Server 2016 deployment such as site resiliency, advanced security, compliance, archiving, and discovery solutions. In addition, students will learn about coexistence with other Exchange organizations or Exchange Online, and migration from previous versions of Exchange Server. The course will provide guidelines, best practices, and considerations that will help students optimize their Exchange Server deployment.  Course goals After completing this course, students will be able to: Plan for Exchange Server deployments. Plan and deploy Exchange Server 2016 Mailbox services. Plan and deploy message transport. Plan and deploy client access. Design and implement high availability. Maintain Exchange Server 2016. Design messaging security. Design and implement message retention. Design messaging compliance. Design and implement messaging coexistence. Upgrade to Exchange Server 2016. Plan a hybrid Exchange Server deployment. Read complete course description:https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20345-2 [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Installasjon av tjenermaskin og tilkobling av arbeidsstasjoner med Windows 7/8. Brukeradministrasjon og hvordan sikkerheten i Windows 2008/2012 nettverk settes opp med br... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: God kjennskap til Windows XP/Windows 7/Windows 8 eller god generell kunnskap om andre operativsystemer. Innleveringer: Innleverte øvinger. Det blir gitt 12 øvinger og 8 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen Personlig veileder: ja Vurderingsform: 3-timers individuell skriftlig eksamen Ansvarlig: Jostein Lund Eksamensdato: 05.12.13 / 08.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet Windows server for systemansvarlige skal studenten ha følgende læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- har innsikt i drift av nettverk basert på Windows Server, programvaredistribusjon, virtualisering og overvåking. FERDIGHETER:Kandidaten kan:- installere Windows Server med roller og tjenester- lage/opprette og konfigurere Active Directory- opprette brukere, grupper og tilgangskontroll- benytte Group Policy til utrulling av skrivere og programvare, implementere innloggings-script og sette passordpolicy- opprette og konfigurere lokale og vandrende (roaming) profiler- utvikle, tilpasse og implementere innloggingsscript for brukerne- sette opp og drifte lokale og delte skrivere- rulle ut operativsystemer og applikasjoner- opprette og administrere virtuelle maskiner og nettverk GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten har:- perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger- kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig Innhold:Installasjon av tjenermaskin og tilkobling av arbeidsstasjoner med Windows 7/8. Brukeradministrasjon og hvordan sikkerheten i Windows 2008/2012 nettverk settes opp med bruk av Active Directory, DNS, deling, NTFS, grupper, domener og Group Policy. Oppsett av profiler, loginscript for brukere, utskriftmiljøet, distribusjon av OS og programvare, fjerndrifting og virtualisering (server 2008/2012).Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Windows server for systemansvarlige 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Nettkurs 1 semester
Dette kurset gir deg kunnskaper og ferdigheter slik at du kan jobbe med virtualisering av servere og nettverk. [+]
Faglig innhold: Installasjon av Windows server med nødvendige roller. Konfigurering av Hyper-V. Legge inn virtuelle maskiner. Lage maler. Klone maskiner. Lage virtuelle nettverk. Nettbasert asynkron undervisning med øvinger. Utstyrskrav: PC med: - Windows 10 Pro eller Education -minimum 8 Gbyte Ram (anbefalt 16 Gbyte RAM) Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte: KUNNSKAPER Studenten har: - har kunnskap om løsninger for administrasjon av virtuelle maskiner og nettverk - har bransjekunnskap og kunnskap om generell virtualisering - har kunnskap om begreper og verktøy som anvendes innenfor virtualisering - har lært hvordan en kan holde seg faglig oppdatert - kjenner til hvilke verktøy som kan brukes for administrasjon av nettverk og virtuelle maskiner FERDIGHETER Studenten kan: - finne informasjon og fagstoff som er relevant for virtualisering - anvende sin kunnskap til å opprette og administrere virtuelle maskiner og nettverk - installere og konfigurere virtuelle servere og arbeidsstasjoner - opprette de forskjellige typer nettverk som det er behov for - kartlegge årsaker til driftsproblemer innen virtualisering og iverksette tiltak for å løse problemet - lage maler som kan benyttes for å automatisk opprette nye virtuelle maskiner. GENERELL KOMPETANSE Studenten: - har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innen IT-drift og infrastruktur - kan utføre arbeidet etter de behov som de forskjellige driftsløsninger som benytter virtualisering krever - kan bygge relasjoner med de som arbeider innen IT-drift og infrastruktur og på tvers av andre fag der det er nødvendig og med eksterne målgrupper - har perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger - har kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig. [-]
Les mer
5 dager 24 000 kr
This 5-day instructor-led course teaches IT professionals how to administer and support Exchange Server 2016. [+]
This 5-day instructor-led course teaches IT professionals how to administer and support Exchange Server 2016. Students will learn how to install Exchange Server 2016, and how to configure and manage an Exchange Server environment. The course covers how to manage mail recipients and public folders, including how to perform bulk operations using Exchange Management Shell. Students also will learn how to manage client connectivity, message transport and hygiene, how to implement and manage highly available Exchange Server deployments, and how to implement back up and disaster recovery solutions. The course also teaches students how to maintain and monitor an Exchange Server 2016 deployment. In addition, students will learn how to administer Exchange Online in an Office 365 deployment.  Course goals After completing this course, students will be able to: Perform deployment and basic management of Exchange Server 2016. Manage Exchange Server 2016. Create and manage various recipient objects in Exchange Server 2016. Use Exchange Management Shell to create and manage various recipient objects in Exchange Server 2016, and perform various tasks to automate Exchange management procedures. Configure client connectivity to Exchange Server 2016, and manage Client Access services. Implement and manage high availability. Implement backup and disaster recovery for Exchange Server 2016. Configure message transport options. Configure message hygiene and security options. Implement and manage Exchange Online deployments. Monitor and troubleshoot Exchange Server 2016. Secure and maintain Exchange Server 2016. Read complete course description:https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20345-1 [-]
Les mer
5 dager 19 500 kr
24 May
A very intensive, hands-on, online, 5-day course designed for those who want to learn more in-depth machine learning and data science using R. As you study the free, open... [+]
A very intensive, hands-on, online, 5-day course designed for those who want to learn more in-depth machine learning and data science using R. As you study the free, open source R, you will also learn how to easily make R incredibly fast, scalable, and enterprise-ready with Microsoft ML Server, SQL Server ML Services, and RStudio. You will learn: how to prepare and visualise data in R, build, evaluate, and validate models, how to deploy them to production in-database, in-app, and as a web service. You will study, in detail, the most important classification, clustering, regression and forecasting algorithms. You will write your own code for analysing your results and for drawing statistically meaningful conclusions—and you will understand the limits of confidence that you can place in that approach. Having prior knowledge of programming in any language is helpful, however, if you are prepared to do an extra bit of homework Rafal will help even complete novices to get their introduction to programming. You will learn  Building and deploying machine learning models using open source R programming language, including data preparation, visualisation, and stringent model validation. High-performance ML using the newest version of Microsoft ML Server and SQL Server 2019 with R and RStudio. Deployment to production with nanosecond-scale performance. Successful data science project formulation and delivery. Why attend this class? Because of Rafal’s 10+ years of real-world machine learning experience. You will not only learn all the concepts and tools that you need to know from an experienced teacher who has trained over 900 data scientists world-wide, a highly-respected presenter, capable of holding your attention, but, above all, from a practitioner of machine learning. Rafal Lukawiecki has been delivering ML, data mining, and data science projects for customers in retail, banking, entertainment, healthcare, manufacturing, education, and government sectors for twelve years. Because of that, you will learn: everything essential to starting data science, ML, and AI projects all fundamental concepts how to avoid common pitfalls how to work fast yet accurately what is really useful and practical what is more theoretical but still important what hype you should be wary of You will be able to ask any questions related to your industry and you will get relevant, pragmatic, no-nonsense answers, helping you get ahead with your own projects. Learn from Rafal who has done it all, not from those who just teach it—this is why it is Practical Machine Learning.   Format, hours and delivery components 50% lectures, 25% demos, 25% lab tutorials. There are 4 delivery components included in this course format: 5 half-day live online lectures by Rafal Lukawiecki, with everyone participating, between the hours of 15:00-18:30 CET). Each session will comprise of a lecture, live demos, and plenty of time to answer any questions. Your own work, taking approx 2–3 hours to complete the labs and assignments, which you are expected to do before the next half-day lecture starts. We will provide you with the necessary data/files and (if needed) Azure VM images that contain a full set-up of all the necessary software that you are expected to run using your own Azure account (free trial is acceptable). Small-group (2–3 students) 50–minute online tutoring sessions with Rafal to review the lab work, to provide course assistance, and to answer any additional questions. These sessions will take place outside of the lecture hours and will match the European or American time zones, as needed. Every student will have an opportunity to participate in 2–3 of those tutoring sessions during the week, and we will be flexible in offering additional one-to-one support for anyone struggling with any aspect of the learning process. We want everyone to succeed! Students will be able to, and will be encouraged, to work in groups of 2–3 while completing the labs and assignments.   Course content - detailed description Above all, this course will teach you modern R: currently, the most powerful language explicitly designed for advanced analytics, statistical learning, data science, and cutting-edge general-purpose machine learning. While Python is more popular as a universal programming language, also widely used for image and text analysis using deep learning, R is a clear leader in data science. You will learn how to do machine learning in R especially on classical data sets that you often encounter in business use. Even though such data might come from a data lake, typically you will find plenty of it in a data warehouse, a relational databases, or you can acquire it from transactional business application files, or from devices, such as: healthcare equipment, point-of-sales devices, or manufacturing and transportation machinery. Above all, R is great for exploratory analysis of data and it can help you draw meaningful conclusions from real-world experiments, such as A-B marketing tests or product trials. This course will teach you the foundations of hypothesis testing in order to be able to draw such conclusions with a high dose of confidence. Microsoft Machine Learning Server and Microsoft SQL Server 2019/2017 Machine Learning Services support both R and Python in a number of proprietary, high-performance, scalable, enterprise-ready, easy-to-use packages and libraries, notably RevoScale and MicrosoftML. You will learn how to use them during this course. You will also learn how to do almost everything using the most popular algorithms provided by open source R packages, such as rpart, kmeansruns, fps, cluster, clusplot, ts, xts, e1071, caret, glm, and for extra help rattle, qdapTools, MLmetrics, and miscTools. You will learn how to prepare and visualise data both by using open source packages, mainly dplyr and ggplot2, and other parts of the tidyverse meta-package, like readr, readxl, and lubridate, and how to do it more directly in SQL Server, benefiting from its performance and scalability. We will even combine the power of R with Power BI, to create informative visualisations that are otherwise impossible to do it Power BI alone. While learning about data science process and hypothesis testing, you will discover that some complex business questions can be answered using simpler, statistical techniques, such as tests of significant differences between sets of data, or visualisations like notched box plots. We will refresh your knowledge of rudimentary statistical concepts that are necessary for machine learning and data science, like knowing the difference between ordinal, interval and ratio data, and thus why it does not make sense to calculate a mean star rating, while a median is possible. A little time has been allocated for the discussion of p-values, confidence intervals, and the differences between Bayesian and frequentist interpretation of your results. Bear in mind, that this is not a course about statistics, but a little working knowledge is a must in our industry, and to make the rest of the course easier to follow. Early in the course, you will learn all the fundamentals of machine learning—no prior knowledge is necessary. You will study: data preparation and relevant structures, algorithm classes and their applications, model evaluation and validation, including all the common performance metrics such as precision and recall. At the heart of this course, however, you will gain an intimate understanding of how some of the most important algorithms work and how to prepare data to make the algorithms give you the most they can. Starting with clustering, you will learn about k-means, k-medians, spherical kmeans and expectation-maximisation. You will find out how to prepare non-numerical and even some numerical data using popular R functions such as mtabulate for these algorithms. Other than using clustering for segmentation, we will also study its use for anomaly detection. We will expand on that subject using other, specialised techniques, such as a One Class SVM and PCA-Based Anomaly Detection, permitting you to predict anomalies, such as fraud. We dedicate a full day to focus on building classifiers. You will understand the differences between the most important decision tree algorithms: plain, forests and boosting, and you will study both simpler and more complex neural networks, and how they relate to regressions. We will also cover the widely used logistics regression algorithm, which, actually, is a classifier. Later in the course you will meet the large family of regression techniques, starting with classic linear regression, through GLM, the generalised linear model, to non-linear ML regressions. We will also have some time to cover remaining big applications of machine and statistical learning, notably forecasting with time series, and, briefly, recommendation engines. Microsoft SQL Azure LogoWhen deploying models to production, the benefits of using ML Server and SQL ML Services will impress. After seeing how to do it using open source R, we will culminate with an extremely fast in-database deployment using T-SQL PREDICT statement, and the related real-time sp_rxPredict, which returns predictions on a nano-second scale! You will also see how to deploy your models using web services, interacting via Azure if needed. Please note, however, that this course does not focus on Azure ML, even though we will briefly discuss how to combine those technologies together (please also see our other course by Rafal that focuses on Azure ML). Every day we will work using RStudio, the most popular, and free, R IDE which is recommended by Microsoft for building R applications on top of SQL and ML Servers. All of our work will follow the modern principles of reproducible research: you will learn how to set-up notebooks, manage packages and their dependencies, including versioning, using snapshots, how to save your work, how to manage change using Git, and how to collaborate. At the end of the course you will keep your own R notebook containing almost 1000 lines of code and results! You are also welcome to keep all data sets that you use during the course labs and tutorials. You will notice that throughout the week you understand and write better and more advanced R, whilst experiencing, first-hand, many of its real-world applications. Model validity is the most important aspect of any machine learning project. A lot of time has been dedicated to explain it in detail: many validity metrics, such as precision, recall, AUC, F1 score, accuracy (which is rarely a good metric), and the many charts we use to analyse models, especially: confusion matrix, lift/gain charts, ROC curve, precision-recall curve, profit and cost chart, calibration charts, scatter plots, and others used for regression evaluation like histograms of residuals, QQ-Norm plot of residuals, scale-location, Cook’s distance and many others. You will learn how to create those plots using R, and with the help of other tools. At the end of the course you will know when you can trust your models, and you will be able to explain your work to others, especially your project sponsors who rarely are machine learning experts. Above all, this course will not only teach you the technology and how to use it, but, much more importantly, you will understand how ML works, how to avoid common mistakes, such as overfitting/overtraining, how to balance model accuracy against its reliability—the bias-variance trade-off—and how to relate key ML performance metrics to your business goals, making your bosses and clients happy with your progress and results. You will gain clarity how to start your data science projects and how to finish them. You will know how to express the business need in terms of testable hypotheses, which will guide model building and selection. You will understand what types of work are suited to ML, and which are unlikely to deliver results. You will discover what makes good first projects in your own area of specialisation.     About Rafal Lukawiecki  As Data Scientist at Project Botticelli Ltd, Rafal focuses on making advanced analytics and artificial intelligence easy and useful for his clients. He can help you find valuable, meaningful patterns and statistically valid correlations using data mining and machine learning in data sets both big and small. Rafal is also known for his work in business intelligence, data protection, enterprise architecture, and solution delivery. While majority of his clients come from consumer and corporate finance, entertainment, healthcare, IT, retail, and the public sectors, Rafal has worked in almost all industries. He has been a popular speaker at major IT conferences since 1998. [-]
Les mer
Nettkurs 1 semester 6 000 kr
Kurset lærer deg viktige tema og aspekter ved drift av Windows server. Kurset har en praktisk tilnærming. [+]
Faglig innhold: Installasjon av tjenermaskin med Active Directory og tilkobling av arbeidsstasjoner. Installere roller og tjenester (Roles and Features). Oppsett av brukerrettigheter, profiler, Group Policy, fjerndrifting, utskriftsmiljø, nettverk og virtualisering. Utstyrskrav: PC med: - Windows 10 Pro eller Education -minimum 8 Gbyte Ram (anbefalt 16 Gbyte RAM) Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte: KUNNSKAPER Studenten har: - har innsikt i drift av nettverk basert på Windows Server - kjenner til hvilke verktøy som kan brukes for administrasjon av nettverk og virtuelle maskiner FERDIGHETER Studenten kan: - installere Windows Server med roller og tjenester - opprette og konfigurere Active Directory - opprette brukere, grupper og tilgangskontroll - benytte Group Policy til å sette sikkerpolicy, installere skrivere og programvare og administrere tjenester - opprette og konfigurere lokale og vandrende (roaming) profiler - utvikle, tilpasse og implementere innloggingsscript for brukerne - sette opp og drifte lokale og delte skrivere - rulle ut operativsystemer og applikasjoner - opprette og administrere virtuelle maskiner og nettverk GENERELL KOMPETANSE Studenten kan: - perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger - kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.