IT-kurs
Server
Du har valgt: Windows Server
Nullstill
Filter
Ferdig

-

26 treff i Windows Server
 

Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Installasjon av tjenermaskin og tilkobling av arbeidsstasjoner med Windows 7/8. Brukeradministrasjon... [+]
Installasjon av tjenermaskin og tilkobling av arbeidsstasjoner med Windows 7/8. Brukeradministrasjon og hvordan sikkerheten i Windows 2008/2012 nettverk settes opp med bruk av Active Directory, DNS, deling, NTFS, grupper, domener og Group Policy. Oppsett av profiler, loginscript for brukere, utskriftmiljøet, distribusjon av OS og programvare, fjerndrifting og virtualisering (server 2008/2012).Les mer om IFUD1040 Windows server for systemansvarlige [-]
Les mer
Oslo 5 dager 22 500 kr
18 Sep
27 Nov
Active Directory Services with Windows Server Microsoftkurs 10969 Get hands-on instruction and practice administering Active Directory technologies in Windows Server 2012... [+]
Get hands-on instruction and practice administering Active Directory technologies in Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 in this 5-day Microsoft Official Course. You will learn the skills you need to better manage and protect data access and information, simplify deployment and management of your identity infrastructure, and provide more secure access to data from virtually anywhere. You will learn how to configure some of the key features in Active Directory such as Active Directory Domain Services, Group Policy, Dynamic Access Control, Work Folders, Workplace Join, Certificate Services, Rights Management Services and Federation Services, as well as integrating your on premise environment with cloud based technologies such as Windows Azure Active Directory. As part of the learning experience, you will perform hands-on exercises in a virtual lab environment. NOTE: This course is based on Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2. This course is designed for experienced IT professionals who support medium to large enterprises and have fundamental knowledge and experience administering Active Directory. [-]
Les mer
Oslo Bergen Og 1 annet sted 5 dager 22 500 kr
28 Aug
04 Sep
11 Sep
This five-day course is designed primarily for IT professionals who have some experience with Windows Server. [+]
After completing this course, students will be able to: Prepare and install Nano Server, a Server Core installation, and plan a server upgrade and migration strategy. Describe the various storage options, including partition table formats, basic and dynamic disks, file systems, virtual hard disks, and drive hardware, and explain how to manage disks and volumes. Describe enterprise storage solutions, and select the appropriate solution for a given situation. Implement and manage Storage Spaces and Data Deduplication. Install and configure Microsoft Hyper-V. Deploy, configure, and manage Windows and Hyper-V containers. Describe the high availability and disaster recovery technologies in Windows Server 2016. Plan, create, and manage a failover cluster. Implement failover clustering for Hyper-V virtual machines. Configure a Network Load Balancing (NLB) cluster, and plan for an NLB implementation. Create and manage deployment images. Manage, monitor, and maintain virtual machine installations. [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Installasjon av tjenermaskin og tilkobling av arbeidsstasjoner med Windows 7/8. Brukeradministrasjon og hvordan sikkerheten i Windows 2008/2012 nettverk settes opp med br... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: God kjennskap til Windows XP/Windows 7/Windows 8 eller god generell kunnskap om andre operativsystemer. Innleveringer: Innleverte øvinger. Det blir gitt 12 øvinger og 8 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen Personlig veileder: ja Vurderingsform: 3-timers individuell skriftlig eksamen Ansvarlig: Jostein Lund Eksamensdato: 05.12.13 / 08.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet Windows server for systemansvarlige skal studenten ha følgende læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- har innsikt i drift av nettverk basert på Windows Server, programvaredistribusjon, virtualisering og overvåking. FERDIGHETER:Kandidaten kan:- installere Windows Server med roller og tjenester- lage/opprette og konfigurere Active Directory- opprette brukere, grupper og tilgangskontroll- benytte Group Policy til utrulling av skrivere og programvare, implementere innloggings-script og sette passordpolicy- opprette og konfigurere lokale og vandrende (roaming) profiler- utvikle, tilpasse og implementere innloggingsscript for brukerne- sette opp og drifte lokale og delte skrivere- rulle ut operativsystemer og applikasjoner- opprette og administrere virtuelle maskiner og nettverk GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten har:- perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger- kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig Innhold:Installasjon av tjenermaskin og tilkobling av arbeidsstasjoner med Windows 7/8. Brukeradministrasjon og hvordan sikkerheten i Windows 2008/2012 nettverk settes opp med bruk av Active Directory, DNS, deling, NTFS, grupper, domener og Group Policy. Oppsett av profiler, loginscript for brukere, utskriftmiljøet, distribusjon av OS og programvare, fjerndrifting og virtualisering (server 2008/2012).Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Windows server for systemansvarlige 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Bergen Oslo Og 1 annet sted 5 dager 22 500 kr
28 Aug
16 Oct
20 Nov
This five-day instructor-led course teaches IT Pros how to deploy and configure Active Directory Domain Services (AD DS) in a distributed environment, how to implement Gr... [+]
This five-day instructor-led course teaches IT Pros how to deploy and configure Active Directory Domain Services (AD DS) in a distributed environment, how to implement Group Policy, how to perform backup and restore, and how to monitor and troubleshoot Active Directory–related issues with Windows Server 2016. Additionally, this course teaches how to deploy other Active Directory server roles such as Active Directory Federation Services (AD FS) and Active Directory Certificate Services (AD CS). After completing this course, students will be able to: Install and configure domain controllers. Manage objects in AD DS by using graphical tools and Windows PowerShell. Implement AD DS in complex environments. Implement AD DS sites, and configure and manage replication. Implement and manage Group Policy Objects (GPOs). Manage user settings by using GPOs. Secure AD DS and user accounts. Implement and manage a certificate authority (CA) hierarchy with AD CS. Deploy and manage certificates. Implement and administer AD FS. Implement and administer Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Implement synchronization between AD DS and Azure AD. Monitor, troubleshoot, and establish business continuity for AD DS services. [-]
Les mer
5 dager 22 500 kr
Kursinnhold About this CourseCourse 20412A is part three of a three-course series that includes cour... [+]
Kursinnhold About this CourseCourse 20412A is part three of a three-course series that includes courses 20410A and 20411A. The series provides the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 infrastructure in an existing enterprise environment. Collectively, the three courses cover implementing, managing, maintaining, and provisioning services and infrastructure in a Windows Server 2012 environment. While there is some content crossover across the three courses, 20412A builds on the knowledge learned in 20410A and 20411A, and it primarily covers advanced configuration and service tasks for deploying, managing, and maintaining a Windows Server 2012 infrastructure. This includes identity management, network load balancing, business continuity, disaster recovery, fault tolerance, and rights management. This course prepares the student for Exam 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services. Course 20412A utilizes prerelease software in the virtual machines for the labs. Audience ProfileThis course is intended for IT professionals with hands-on experience implementing, managing, and maintaining a Windows Server 2012 infrastructure in an existing enterprise environment, who wish to acquire the skills and knowledge necessary to carry out advanced management and provisioning of services within the Windows Server 2012 environment. Students are typically be experienced system administrators and should have approximately two years of hands-on experience working in a Windows Server 2008 or Windows Server 2012 environment. A secondary audience for this course are candidates who plan to take Exam 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services, or who are aspiring to acquire the Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) credential either in its own right or so that they can proceed to the Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) credentials, for which this is a prerequisite. At Course Completion After completing this course, students will be able to: •Implement advanced network services. •Implement advanced file services. •Implement Dynamic Access Control. •Implement network load balancing (NLB). •Implement failover clustering. •Implement failover clustering with Hyper-V. •Implement disaster recovery. •Implement distributed Active Directory Domain Services (AD DS) deployments. •Implement AD DS sites and replication. •Implement Active Directory Certification Services (AD CS). •Implement Active Directory Rights Management Services (AD RMS). •Implement Active Directory Federation Services (AD FS). Kurset fører til eksamen: 70-412 [-]
Les mer
Oslo 5 dager 22 500 kr
11 Sep
Lær å implementere grunnleggende funksjoner i Windows Server 2012 R2 i din infrastruktur. Kurset fokuserer på Active Directory, DNS, DHCP, IPv4/IPv6, filhåndtering, s... [+]
Get hands-on instruction and practice installing and configuring Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2, in this five-day Microsoft Official Course.  This course is part one in a series of three courses that provides the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 infrastructure in an  existing enterprise environment.  The three courses collectively cover implementing, managing, maintaining and provisioning services and infrastructure in a Windows Server 2012 environment.  Although there is some cross-over of skills and tasks across these courses, this course focuses on the initial implementation and configuration of core services,  such as Networking, Storage, Active Directory Domain Services (AD DS), Group Policy, File and Print Services, and Hyper-V.  This course maps directly to and is the preferred choice for hands-on preparation for Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Exam 410:Installing and Configuring Windows Server 2012, which is the first of three exams required for MCSA: Windows Server 2012 credential.  [-]
Les mer
Oslo 5 dager 22 500 kr
18 Sep
06 Nov
Storage and Compute with Windows Server [+]
This five-day course is designed primarily for IT professionals who have some experience with Windows Server. It is designed for professionals who will be responsible for managing storage and compute by using Windows Server 2016, and who need to understand the scenarios, requirements, and storage and compute options that are available and applicable to Windows Server 2016. [-]
Les mer
5 dager 22 500 kr
Kursinnhold About this Course In this course, students will learn how to plan and implement som... [+]
Kursinnhold About this Course In this course, students will learn how to plan and implement some of the more advanced features available in Windows Server 2012. Course 20413A is a prerequisite course for Course 20414A. Audience Profile This course is intended for Information Technology (IT) professionals who are responsible for planning, designing and deploying a physical and logical Windows Server 2012 enterprise and Active Directory Domain Services (AD DS) infrastructures including the network services. Candidates would typically have experience of previous Windows Server operating systems and have Windows Server 2012 certification (MCSA) or equivalent skills. The secondary audience for this course will be candidates are IT professionals who are looking to take the exam 70-414: Implementing an Advanced Enterprise Server Infrastructure, as a standalone, or as part of the requirement for the MCSE certification. At Course Completion After completing this course, students will be able to: •Plan and implement server virtualization strategy. •Plan and implement networks and storage for virtualization. •Plan and deploy virtual machines. •Manage a virtual machine deployment. •Plan and implement a server monitoring strategy. •Plan and implement high availability for file services and applications. •Plan and implement a highly available infrastructure using failover clustering. •Plan and implement an server updates infrastructure. •Plan and implement a business continuity strategy. •Plan and implement a public key infrastructure (PKI). •Plan and implement an identity federation infrastructure. •Plan and Implement an information rights management infrastructure. Kurset leder til eksamen: 70-414 Sertifiseringsløp [-]
Les mer
Oslo 5 dager 22 500 kr
11 Sep
Administering Windows Server 2012 R2 Microsoftkurs 20411 Dette kurset forbreder deg til Sertifisering 070-411 og gir deg kunnskap iWindows Server 2012 R2 med innhold om b... [+]
Get hands-on instruction and practice administering Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2, in this five-day Microsoft Official Course. This course is part two in a series of three courses that provides the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 infrastructure in an existing enterprise environment. The three courses collectively cover implementing, managing, maintaining and provisioning services and infrastructure in a Windows Server 2012 environment. Although there is some cross-over of skills and tasks across these courses, this course focuses on the administration tasks necessary to maintain a Windows Server 2012 infrastructure such as configuring and troubleshooting name resolution, user and group management with Active Directory Domain Services (AD DS) and Group Policy, implementing Remote Access solutions such as DirectAccess, VPNs and Web Application Proxy, implementing Network Policies and Network Access Protection, Data Security, deployment and maintenance of server images, as well as update management and monitoring of Windows Server 2012 environments. This course maps directly to and is the preferred choice for hands-on preparation for Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Exam 411: Administering Windows Server 2012, which is the second of three exams required for MCSA: Windows Server 2012 credential. Note: Labs in this course are based on the General Availability release of Windows Server 2012 R2 and Windows 8.1. [-]
Les mer
5 dager 22 500 kr
Kursinnhold About this Course This version of this course 20411A utilizes pre-release software in th... [+]
Kursinnhold About this Course This version of this course 20411A utilizes pre-release software in the virtual machines for the labs. This 5-day course is part two, of a series of three courses, which provide the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 Infrastructure in an existing enterprise environment. The three courses in total will collectively cover implementing, managing, maintaining and provisioning services and infrastructure in a Windows Server 2012 environment. While there is some cross-over in skillset and tasks across the courses this course will primarily cover the administration tasks necessary to maintain a Windows Server 2012 infrastructure, such as user and group management, network access and data security.Audience ProfileThis course is intended for Information Technology (IT) Professionals with hands-on experience working in a Windows Server 2008 or Windows Server 2012 environment, who want to acquire the skills and knowledge necessary to manage and maintain the core infrastructure required for a Windows Server 2012 environment. The key focus for students in this course is to broaden the initial deployment of Windows Server 2012 services and infrastructure and provide the skills necessary to manage and maintain a domain based Windows Server 2012 environment, such as user and group management, network access and data security. Candidates would typically be System Administrators or aspiring to be System Administrators. They must have at least one year hands-on experience working in a Windows Server 2008 or Windows Server 2012 environment. Candidates must also have knowledge equivalent to that already covered in “20410A: Installing and Configuring Windows Server 2012” course as this course will build upon that knowledge. At Course Completion After completing this course, students will be able to: •Implement a Group Policy infrastructure. •Manage user desktops with Group Policy. •Manage user and service accounts. •Maintain Active Directory Domain Services (AD DS). •Configure and troubleshoot Domain Name System (DNS). •Configure and troubleshoot Remote Access. •Install, configure, and troubleshoot the Network Policy Server (NPS) role. •Implement Network Access Protection (NAP). •Optimize file services. •Configure encryption and advanced auditing. •Deploy and maintain server images. •Implement Update Management. •Monitor Windows Server 2012. Kurset fører til eksamen: 70-411 Sertifiseringsløp [-]
Les mer
5 dager 22 500 kr
Kursinnhold About this Course This 5-day instructor-led course provides you with the skills and... [+]
Kursinnhold About this Course This 5-day instructor-led course provides you with the skills and knowledge needed to plan, design, and implement a Windows 8 desktop infrastructure. The course provides guidance on planning and deploying desktops by using several technologies such as User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), and more. Additionally, the course describes how to protect desktops and monitor their health and performance. Audience Profile The course is primarily intended for IT Professionals who manage the desktop environments for organizations, and want to specialize in Windows 8 desktop deployments. These IT professionals typically work in complex computing environments of large to enterprise-sized organizations. In addition. the secondary audience for this course includes IT professionals who want to take the 70-415: Implementing an Enterprise Desktop and Device Infrastructure exam as a stand-alone, or as part of the requirement for the MCSE: Desktop Infrastructure certification. At Course CompletionAfter completing this course, students will be able to:  •Assess and determine desktop deployment options. •Plan an image management strategy. •Implement desktop security. •Capture and manage a desktop operating system image. •Plan and implement User State Migration. •Plan and deploy desktops by using the Microsoft Deployment Toolkit. •Plan and deploying desktops by using System Center 2012 Configuration Manager. •Plan and implement a Remote Desktop Services infrastructure. •Manage user state virtualization for enterprise desktops. •Plan and implement an updates infrastructure to support enterprise desktops. •Protect enterprise desktops from malware and data loss. •Monitoring the performance and health of the desktop infrastructure. Kurset leder til eksamen: 70-415  Sertifiseringsløp [-]
Les mer
5 dager 22 500 kr
Kursinnhold About this CourseThis five-day course provides students with the skills and knowledge to... [+]
Kursinnhold About this CourseThis five-day course provides students with the skills and knowledge to be able to design, deploy and manage a physical as well as a virtual Windows Server 2012 application management infrastructure. Students will also learn to design, deploy and manage Windows 8 Enterprise applications in a physical and virtual environment as well as in the cloud. Students should have experience with course 20415: Implementing a Desktop Infrastructure, and have their Windows 2012 Server certification (MCSA) or equivalent skills. This course also maps to and supports exam 70-416: Implementing Desktop Application Environments. Audience ProfileThis course is intended for IT Professionals who are interested in specializing in Windows 8 application deployments and managing the application environments for large organizations. People attending this training could be support technicians or currently in deployment roles and are considering taking the next step in their career or enhancing their skills in the areas of planning and deploying Windows 8 desktops. A secondary audience for this course is IT professionals who are looking to take one or both exams: 70-415: Implementing an Enterprise Desktop and Device Infrastructure and 70-416: Implementing Desktop Application Environments as a stand-alone, or as part of the requirement for the MCSE: Desktop Infrastructurecertification. At Course CompletionAfter completing this course, students will be able to: •Design an application distribution strategy that is appropriate for an organizational environment. •Diagnose and remediate application compatibility problems for desktop and presentation virtualization-based deployments. •Use Group Policy and Windows Intune to deploy applications to client devices. •Deploy applications centrally using Configuration Manager. •Configure self-service application deployment using Configuration Manager, Service Manager, and Windows 8 Application Store. •Design and deploy Windows Server 2012 roles and features to support presentation virtualization. •Prepare, deploy and manage applications for Remote Desktop, RemoteApp, and Remote Desktop Web Access. •Design and deploy Windows Server 2012 roles and features to support application virtualization. •Virtualize and deploy applications by using App-V and System Center 2012 Configuration Manager. •Plan and configure the appropriate infrastructure to streamline the deployment of software updates to applications, and plan and configure application security. •Plan and implement application upgrades, supersedence, and application coexistence. •Monitor the deployment, performance, and utilization of applications and determine whether current application hosting platforms are meeting business needs. Kurset leder til eksamen: 70-416 Sertifiseringsløp [-]
Les mer
5 dager 22 500 kr
Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 Microsoftkurs 20417 Lærer deg de nye funksjonene i Windows Server 2012 R2. Vi går igjennom de nye administrative metod... [+]
Get hands-on instruction and practice configuring and implementing new features and functionality in Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2,  in this five-day Microsoft Official Course. The course covers the new features and functionality in Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2, including management, network infrastructure, storage,  access control, Hyper-V, high availability and identity federation. Specific technologies covered include Windows PowerShell, storage spaces, Internet Small  Computer System Interface (iSCSI), Active Directory, Hyper-V, implementation of remote access solutions such as DirectAccess, VPNs, and Web Application Proxy.  The course also covers Failover Clustering, Federation Services as well as access and information provisioning and protection technologies such as Dynamic Access  Control, Web Application Proxy integration with Federation Services, and Workplace Join. Note: Labs in this course are based on the General Availability release of Windows Server 2012 R2 and Windows 8.1. [-]
Les mer
Oslo 5 dager 22 500 kr
Dette kurser forbreder deg til sertifiseringstest 070-412 og tar deg igjennom Windows Server 2012 R2 med innhold om både Active Directory, nettverkstjenester og serverfu... [+]
Get hands-on instruction and practice configuring advanced Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2, services in this five-day Microsoft Official Course. This course is part three in a series of three courses that provides the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 infrastructure in an existing enterprise environment. This course focuses on advanced configuration of services necessary to deploy, manage and maintain a Windows Server 2012 infrastructure, such as advanced networking services, Active Directory Domain Services (AD DS), Active Directory Rights Management Services (AD RMS), Active Directory Federation Services (AD FS), Network Load Balancing, Failover Clustering, business continuity and disaster recovery services as well as access and information provisioning and protection technologies such as Dynamic Access Control (DAC), and Web Application Proxy integration with AD FS and Workplace Join. This course maps directly to and is the preferred choice for hands-on preparation for Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Exam 412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services, which is the third of three exams required for MCSA: Windows Server 2012 credential. Note: Labs in this course are based on the General Availability release of Windows Server 2012 R2 and Windows 8.1. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;