IT-kurs
Sikkerhetskurs for IT
Du har valgt: Rogaland
Nullstill
Filter
Ferdig

-

35 treff ( i Rogaland ) i Sikkerhetskurs for IT
 

Oslo 4 dager 25 000 kr
05 Dec
Få unik innsikt i hvordan du reviderer mot ISO 27001-standarden og få muligheten til, avhengig av erfaring, søke om å bli sertifisert ISO 27001 Lead Auditor. [+]
Uansett om du velger å sertifiserer deg eller ikke, får du unik innsikt i revisjon mot ISO 27001-standarden slik at du kan implementere standarden på et vis som tilfredsstiller revisors krav. ISO 27001 er kanskje den viktigste sikkerhetsstandarden og for mange et kvalitetsstempel for sikkerhet i virksomheten. ISO 27001 krever at revisjonen skal bestå av en intern- og en eksternrevisjon. Kursinnhold Presentasjon og gjennomgang Revisjonsregler, forberedelser og oppstart Revisjonsaktiviteter Konklusjoner og vurderinger, avslutning Avsluttende eksamen på 3 timer og 30 minutter siste dag Kurset er basert på teoretiske presentasjoner etterfulgt av praktiske oppgaver. Det må påregnes en del kveldsarbeid.     [-]
Les mer
2 dager
ISO/IEC 27001 Foundation gir deg en grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet og sikkerhetsstyring. [+]
Bedriftstilbud! Vi tilbyr nå rabatterte priser for på PECB ISO/IEC Foundation 27001 som bedriftsinternt kurs for grupper (minimum 5 personer).Kurset kan holdes i lokalene til Orange Cyberdefense på Lysaker Torg, eller hos dere. Kontakt oss for et godt tilbud.  Har dere sikkerhetskompetansen dere trenger? Orange Cyberdefense holder sertifiseringskurs innen cyber- og informasjonssikkerhet levert av den anerkjente sertifisering- og kursleverandøren PECB. PECB ISO/IEC 27001 Foundation er et 2 dagers kurs, der man vil lære om de grunnleggende elementene for å implementere og lede et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) i samsvar med ISO/IEC 27001. Etter kurset vil kursdeltagerne forstå de ulike delene i et ISMS, inkludert policyer, rutiner, måling, internrevisjon og kontinuerlig forbedring. Kurset er ment for bedriftens ansatte som skal delta i innføringen av et styringssystem for informasjonssikkerhet, eller som trenger å lære mer om informasjonssikkerhet og styring av dette i en virksomhet.  Læringsmål for kurset Kjennskap til ISO/IEC 27001 og kunne se sammenhenger mellom ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 og andre rammeverk. Forstå ulike tilnærminger, standarder, metoder og teknikker som brukes for å implementere og styre et ISMS. Kunne drifte elementene i et styringssystem for informasjonssikkerhet ISMS.   Bindende påmelding Vi forbeholder oss retten til å utsette kurs ved for få deltakere/ påmeldte. Tilbud om ny kursdato vil bli gitt.  [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Hva menes med sikkerhet, hensikt med sikkerhet, tiltak som kan iverksettes for å oppnå tilsiktet sikkerhet, identifisering av inntrengere, passordsikkerhet, autentisering... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Gode IKT-kunnskaper og god kjennskap til drift av Windows server og prosesser i Windows operativsystem. Innleveringer: For å kunne gå opp til eksamen må 8 øvingsoppgaver være godkjent. Nærmere opplysninger gis ved kursstart Personlig veileder: ja Vurderingsform: Netteksamen på egen PC - 5 timer. Hver student skal bruke virtuelle maskiner under eksamen. Ansvarlig: Stein Meisingseth Eksamensdato: 10.12.13 / 13.05.14         Læremål: KUNNSKAPER: Kandidaten:- har innsikt i hvordan et nettverk kan sikres og hvordan man kan unngå at lokale maskiner, servere eller større nettverk kan bli hacket- kjenner til løsninger for å sikre små og store nettverk FERDIGHETER:Kandidaten:- kan forstå hensikten med å legge stor vekt på sikkerhet- skal kunne oppdage og identifisere inntrengere- skal kunne forhindre eksterne angrep- skal kunne forstå faren med interne angrep- skal kunne lage rutiner for gode passordrutiner, autentiseringssystemer og viruskontroll- forstår hvordan sikkerhet fungerer i Windows 7 og Windows 2008 server- bruker Group Policy til å sette tilpasset sikkerhet- skal kunne bruke og å konfigurere de interne brannmurer i Windows GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten har:- perspektiv og kompetanse i å velge riktige løsninger for å oppnå maksimal og tilpasset sikkerhet- kompetanse i generelt sikkerhetsarbeid Innhold:Hva menes med sikkerhet, hensikt med sikkerhet, tiltak som kan iverksettes for å oppnå tilsiktet sikkerhet, identifisering av inntrengere, passordsikkerhet, autentiseringssystemer, viruskontroll, sikkerhet i Windows og 2008 servere, bruk av brannmuren til Windows server 2008, sette sikkerhet i Group Policy, brannvegger generelt, forhindre virus og inntrenging, tiltak for å forhindre angrep utenfra, digitale signaturer.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Datasikkerhet 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Nettkurs 375 kr
Kurs i cybersikkerhet med Carsten Maartmann-Moe. Du lærer om cyberkriminelle, og de største risikoene for angrep. [+]
Kurs i cybersikkerhet med Carsten Maartmann-Moe. Du lærer om cyberkriminelle,  og de største risikoene for angrep. Cybersikkerhet eller IT-sikkerhet er i nyhetene nesten hver dag, men hva er fakta og hva er fiksjon? Kan du bli hacket når som helst? Er alle ute etter din virksomhet? Hva er de største risikoene, og hvordan kan man effektivt redusere dem? I dette kurset lærer du hvordan cyberkriminelle opererer, hva de største risikoene er, og hvordan nyanser og kompleksitet påvirker hvilke sikringstiltak som fungerer. Vi vil også lære hvordan den undergrunnsøkonomien i cyberverden fungerer, slik at du kan ta gode beslutninger for å beskytte din egen og din virksomhets informasjon.    Være i stand til å forklare hva cyberkriminalitet er, og hvorfor cybersikkerhet er viktig Være i stand til å forstå hvorfor cybersikkerhet er komplekst Være i stand til å analysere hvilke risikoer som du og din virksomhet står ovenfor Være i stand til å finne og beskytte din mest verdifulle informasjon Være i stand til å håndtere sikkerhetsbrudd på en betryggende måte Morgendagens trusler   Introduksjon til kurset Hvordan er det å bli hacket Hvem er hackerene? God cybersikkerhet – en forutsetning for vellykket digitalisering Hvordan ser cyberspace ut? Å jobbe strukturert med cybersikkerhet 4 myter om cybersikkerhet Personvern og cybersikkerhet Hva er risiko, og hvordan måler du den? Vurdere og redusere risiko – tips og triks Hvordan kommunisere med ledelsen om risiko? Digitalisering og tilpasning til din virksomhet Effektive sikkerhetstiltak for din virksomhet Effektive sikkerhetstiltak for deg som person Rammeverk og verktøy Fremtidige utfordringer Hjelp jeg har blitt hacket Hvem som kan hjelpe Oppsummering og videre læring [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Generell nettverkssikkerhet. Hvordan planlegge, organisere og sette sikkerhet i små og store nettverk. Brannmurer, VPN, IDS/IPS. Sikkerhet rundt epost, trådløse nett og r... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Faget «Datakommunikasjon» eller tilsvarende grunnleggende fag. (TCP/IP forutsettes kjent). Faget «Nettverksteknologi» Innleveringer: Øvinger: 8 av 12 må være godkjent. Øvingene må dekke en bred del av pensum. Vurderingsform: Skriftlig, individuell, 3 timer, Ansvarlig: Helge Hafting Eksamensdato: 04.12.13 / 07.05.14         Læremål: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan forklare en del protokollbaserte farer/angrep i kablede og trådløse nett- kan gjøre rede for mottiltak mot angrepene over- kan gjøre rede for andre farer og mottiltak, som fysiske sikringstiltak og «social engineering»- kan gjøre rede for og planlegge bruk av vanlige sikringstiltak som IDS, IPS, VPN og proxyer FERDIGHETER:Kandidaten kan:- sette i drift et VPN- installere brannmur- Observere nettverkstrafikk med pakkesniffer GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- kan granske sikkerheten i et nettverk, og velge passende tiltak.Innhold:Generell nettverkssikkerhet. Hvordan planlegge, organisere og sette sikkerhet i små og store nettverk. Brannmurer, VPN, IDS/IPS. Sikkerhet rundt epost, trådløse nett og rutere. En del vanlige angrep, og mottiltak.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Nettverkssikkerhet 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Oslo 4 dager 25 000 kr
09 Oct
I dette internasjonalt anerkjente PECB-kurset får du nødvendig kunnskap og innsikt for å utføre rollen som ansvarlig for overvåkning av virksomhetens samsvar med GDPR. [+]
Agenda Day 1: Introduction to the GDPR and initiation of the GDPR Compliance Day 2: Plan the implementation of the GDPR Day 3: Deploying the GDPR Day 4: Monitoring and continuous improvement of GDPR compliance Day 5: Certification Exam [-]
Les mer
Nettkurs 5 dager 15 900 kr
ISO/IEC 27001 Lead Implementer [+]
ISO/IEC 27001 Lead Implementer [-]
Les mer
Oslo 4 dager 26 900 kr
27 Jun
27 Jun
03 Oct
Kubernetes Security Fundamentals (LFS460) [+]
Kubernetes Security Fundamentals (LFS460) [-]
Les mer
Oslo 5 dager 30 000 kr
26 Jun
11 Sep
11 Dec
MasterClass: Hacking and Securing Windows Infrastructure with Paula Januszkiewicz [+]
MasterClass: Hacking and Securing Windows Infrastructure with Paula Januszkiewicz [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Trusselbildet, styringssystemer, rammer for sikkerhetsarbeidet, sikkerhetsstandardene ISO27001 og 27002, gap-analyse, risikoanalyse, sikkerhetspolicy, ulike sikringstilta... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: IFUD1012 Internett og sikkerhet Innleveringer: Øvinger: 3 av 5 må være godkjent. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, 3 timer (60 %). Det gjennomføres 3 obligatoriske større øvingsarbeider gruppevis underveis i kurset. Disse får en midlertidig vurdering/tilbakemelding og kan deretter leveres på nytt til en samlet sluttvurdering som teller 40 % på karakteren. Ansvarlig: Ole Christian Eidheim Eksamensdato: 12.12.13 / 26.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet Informasjonssikkerhetsstyring skal studenten ha følgende samlede læringsutbytter: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan gjøre rede for hva informasjonssikkerhet betyr for en bedrifts økonomi og omdømme- kan gjøre rede for hva standardene ISO 27001 og ISO 27002 inneholder og hvordan de benyttes i sikkerhetsarbeidet- kjenner til prinsippene i Demmings sirkel og kunne redegjøre for betydningen av disse for det kontinuerlige sikkerhetsarbeidet- kjenner til en trinnvis plan for innføring av et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) og kunne redegjøre for de kritiske suksessfaktorene i hver av fasene- kan redegjøre for forutsetninger og tiltak for å skape en sikkerhetskultur i en bedrift- kan redegjøre for den trinnvise prosessen frem mot sertifisering av et ISMS eller produkt- kan redegjøre for rollen til målinger og evalueringer i sikkerhetsarbeidet FERDIGHETER:Kandidaten kan:- kartlegge trusselbildet for en konkret bedrift- gjennomføre en risikoanalyse for en bedrift på en strukturert og systematisk måte- innføre tiltak for å redusere risikoverdien for kartlagte trusler som har for høy risikoverdi- velge og utarbeide relevante sikkerhetspolicyer for en konkret bedrift- utarbeide forslag til en organisasjonsstruktur for sikkerhetsarbeidet i en konkret bedrift- analysere behovet for sertifisering av ISMS for en konkret bedrift og gi anbefalinger om veien dit GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten kan:- kommunisere med og forstå brukernes behov- involvere de ansatte i endringsprosesser i bedriften og vite hvilke ressurser/kompetanse disse kan bidra med- involvere eksterne konsulenter i endringsprosesser i bedriften og vite hvilke ressurser/kompetanse disse kan bidra med Innhold:Trusselbildet, styringssystemer, rammer for sikkerhetsarbeidet, sikkerhetsstandardene ISO27001 og 27002, gap-analyse, risikoanalyse, sikkerhetspolicy, ulike sikringstiltak, sikkerhetskultur, sikkerhet i informasjonssystemer, veien til sertifisering, måling og evaluering, kontinuerlig forbedringLes mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Informasjonssikkerhetsstyring 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Oslo Bergen 5 dager 25 500 kr
26 Jun
26 Jun
23 Oct
GDPR - Certified Data Protection Officer [+]
GDPR - Certified Data Protection Officer [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 5 dager 38 000 kr
10 Jul
11 Sep
06 Nov
(ISC)² and the Cloud Security Alliance (CSA) developed the Certified Cloud Security Professional (CCSP) credential to ensure that cloud security professionals have the re... [+]
COURSE OVERVIEW A CCSP applies information security expertise to a cloud computing environment and demonstrates competence in cloud security architecture, design, operations, and service orchestration. This professional competence is measured against a globally recognized body of knowledge. The CCSP is a standalone credential that complements and builds upon existing credentials and educational programs, including (ISC)²’s Certified Information Systems Security Professional (CISSP) and CSA’s Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK). As an (ISC)2 Official Training Provider, we use courseware developed by (ISC)² –creator of the CCSP CBK –to ensure your training is relevant and up-to-date. Our instructors are verified security experts who hold the CCSP and have completed intensive training to teach (ISC)² content. Please Note: An exam voucher is included with this course   TARGET AUDIENCE Experienced cybersecurity and IT/ICT professionals who are involved in transitioning to and maintaining cloud-basedsolutions and services. Roles include:• Cloud Architect• Chief Information Security Officer (CISO)• Chief Information Officer (CIO)• Chief Technology Officer (CTO)• Engineer/Developer/Manager• DevOps• Enterprise Architect• IT Contract Negotiator• IT Risk and Compliance Manager• Security Administrator• Security Analyst• Security Architect• Security Consultant• Security Engineer• Security Manager• Systems Architect• Systems Engineer• SecOps   COURSE OBJECTIVES After completing this course you should be able to:   Describe the physical and virtual components of and identify the principle technologies of cloud based systems Define the roles and responsibilities of customers, providers, partners, brokers and the various technical professionals that support cloud computing environments Identify and explain the five characteristics required to satisfy the NIST definition of cloud computing Differentiate between various as a Service delivery models and frameworks that are incorporated into the cloud computing reference architecture Discuss strategies for safeguarding data, classifying data, ensuring privacy, assuring compliance with regulatory agencies and working with authorities during legal investigations Contrast between forensic analysis in corporate data center and cloud computing environments Evaluate and implement the security controls necessary to ensure confidentiality, integrity and availability in cloud computing Identify and explain the six phases of the data lifecycle Explain strategies for protecting data at rest and data in motion Describe the role of encryption in protecting data and specific strategies for key management Compare a variety of cloud-based business continuity / disaster recovery strategies and select an appropriate solution to specific business requirements Contrast security aspects of Software Development Lifecycle (SDLC) in standard data center and cloud computing environments Describe how federated identity and access management solutions mitigate risks in cloud computing systems Conduct gap analysis between baseline and industry-standard best practices Develop Service Level Agreements (SLAs) for cloud computing environments Conduct risk assessments of existing and proposed cloud-based environments State the professional and ethical standards of (ISC)² and the Certified Cloud Security Professional COURSE CONTENT   Domain 1. Cloud Concepts, Architecture and Design Domain 2. Cloud Data Security Domain 3. Cloud Platform & Infrastructure Security Domain 4. Cloud Application Security Domain 5. Cloud Security Operations Domain 6. Legal, Risk and Compliance TEST CERTIFICATION Recommended as preparation for the following exam: (ISC)² - Certified Cloud Security Professional  Gaining this accreditation is not just about passing the exam, there are a number of other criterias that need to be met including 5  years of cumulative, paid work experience in  information technology, of which 3 years must be in information security and 1 year in 1 or more of the 6 domains of the CCSP CBK. Earning CSA’s CCSK certificate can be substituted for 1 year of experience in 1 or more of the 6 domains of the CCSP CBK. Earning (ISC)²’s CISSP credential can be substituted for the entire CCSP experience requirement. Full details can be found at https://www.isc2.org/Certifications/CCSP Those without the required experience can take the exam to become an Associate of (ISC)²  . The Associate of (ISC)² will then have 6 years to earn the 5 years required experience.   [-]
Les mer
Oslo 5 dager 26 900 kr
18 Sep
18 Sep
ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager [+]
ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager [-]
Les mer
Oslo 4 dager 25 000 kr
06 Nov
Få den nødvendige kunnskapen og ekspertisen til å planlegge og implementere et effektivt styringssystem (ISMS) i henhold til ISO 27001. [+]
Målsetningen med kurset er å gjøre deg i stand til å mestre det du trenger for å implementere sikkerhetskontroller fra de 11 områdene i ISO 27002. Etter kurset skal du kunne: Mestre konseptene, standardene og metoder for å administrere et ISMS på en effektiv måte Kjenne forholdet mellom styringssystem, risikovurdering og compliance i henhold til virksomhetens egne krav Støtte virksomheten i å få implementert og videreutviklet sitt styringssystem Velge ut ressurser i egen virksomhet som utgjør teamet som er ansvarlig for at systemet fungerer til daglig Vise til bedre kunnskaper for analyse og beslutningstagning innenfor informasjonssikkerhet I kurset får du den nødvendige kunnskapen og ekspertisen for å planlegge og implementere et effektivt styringssystem (ISMS) for din virksomhet i henhold til ISO 27001. Kurset er basert på teoretiske presentasjoner etterfulgt av praktiske oppgaver, og går over 5 dager med avsluttende eksamen siste dag. Eksamen varer 3 timer. Hovedemner Planlegging og risikohåndtering Implementering Overvåking Revurdering Drift og vedlikehold Forbedring Revisjon I tillegg til hovedemnene får du full introduksjon til compliance og prosessen for sertifisering. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 5 dager 33 000 kr
12 Jun
14 Aug
23 Oct
OFFICIAL (ISC)2 CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS SECURITY PROFESSIONAL TRAINING - INCLUDING EXAM [+]
COURSE OVERVIEW The Certified Information Systems Security Professional (CISSP) is the most globally recognized certification in the cybersecurity market. CISSP validates a cybersecurity professional’s deep technical and managerial knowledge and experience to effectively design, engineer and manage an organization’s overall security posture. Please note an exam voucher is included as part of this course TARGET AUDIENCE Cybersecurity professionals with at least 5 years in the information security field. Member data has shown that amajority of CISSP holders are in middle management and a much smaller proportion are in senior or junior/entry-level positions. Roles include:• Chief Information Officer• Chief Information Security Officer• Chief Technology Officer• Compliance Manager / Officer• Director of Security• Information Architect• Information Manager / Information RiskManager or Consultant• IT Specialist / Director / Manager• Network / System Administrator• Security Administrator• Security Architect / Security Analyst• Security Consultant• Security Manager• Security Systems Engineer / Security EngineerSectorsCISSP is relevant across all sectors and industries, including:• Aerospace• Automotive• Banking, financial services, insurance (BFSI)• Construction• Cybersecurity• Energy• Engineering• Government• Healthcare, IT products, services, consulting• Manufacturing• Pharma• Retail• Telecom COURSE OBJECTIVESAfter completing this course you should be able to: Understand and apply fundamental concepts and methods related to the fields of information technology and security Align overall organizational operational goals with security functions and implementations. Understand how to protect assets of the organization as they go through their lifecycle. Understand the concepts, principles, structures and standards used to design, implement, monitor and secure operating systems, equipment, networks, applications and those controls used to enforce various levels of confidentiality, integrity and availability. Implement system security through the application of security design principles and application of appropriate security control mitigations for vulnerabilities present in common information system types and architectures. Understand the importance of cryptography and the security services it can provide in today’s digital and information age. Understand the impact of physical security elements on information system security and apply secure design principles to evaluate or recommend appropriate physical security protections. Understand the elements that comprise communication and network security coupled with a thorough description of how the communication and network systems function. List the concepts and architecture that define the associated technology and implementation systems and protocols at Open Systems Interconnection (OSI) model layers 1-7. Identify standard terms for applying physical and logical access controls to environments related to their security practice. Appraise various access control models to meet business security requirements. Name primary methods for designing and validating test and audit strategies that support business requirements. Enhance and optimize an organization’s operational function and capacity by applying and utilizing appropriate security controls and countermeasures. Recognize risks to an organization’s operational endeavours and assess specific threats, vulnerabilities and controls. Understand the System Lifecycle (SLC) and the Software Development Lifecycle (SDLC) and how to apply security to it; identify which security control(s) are appropriate for the development environment; and assess the effectiveness of software security. COURSE CONTENT Domain 1: Security and Risk Management Domain 2: Asset Security Domain 3: Security Architecture and Engineering Domain 4: Communication and Network Security Domain 5: Identity and Access Management (IAM) Domain 6: Security Assessment and Testing Domain 7: Security Operations Domain 8: Software Development Security TEST CERTIFICATION Recommended as preparation for the following exam: (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Gaining this accreditation is not just about passing the exam, there are a number of other criteria that need to be met including 5 years of cumulative, paid work experience in two or more of the eight domains of the (ISC)²® CISSP CBK . Full details can be found at https://www.isc2.org/cissp/default.aspx Those without the required experience can take the exam to become an Associate of (ISC)²  while working towards the experience needed for full certification Please note an exam voucher is included as part of this course   [-]
Les mer