HMS og sikkerhet
Sikkerhetskurs industri
Sikkerhetskurs håndverktøy
Rogaland
Du har valgt: Sandnes
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 4 timer 1 290 kr
Vårt sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift o... [+]
Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal bruke farlige håndverktøy, samt de som skal lede arbeid med slikt utstyr. Det tar for seg generell bruk av ulike typer verktøy, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll. Kurset går detaljert gjennom de forskjellige typene personlig verneutstyr som er påbudt og hvorfor disse skal benyttes. Oppbygging Lovgivning Generelt om arbeidsutstyr Sager Pistoler Vinkelslipere Drill og bormaskin Førstehjelp Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, slik at dette passer best for din situasjon. Ved å dokumentere praksis, sammen med teoretisk gjennomgang i kurset, tilfredsstiller det kravene som stilles for dokumentert opplæring. For å motta kompetansebevis, må følgende være godkjent: Teoretisk eksamen bestås i kurset Dokumentasjon på praktisk opplæring sendes inn Dokumenter for utfylling gis i kurset.   Kurset finnes på https://instantkurs.no/ [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 1 595 kr
Hensikten med farlig småverktøy- og maskiner kurset er å gi de personer som jobber med verktøy og maskiner kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. Du s... [+]
Hensikten med farlig småverktøy- og maskiner kurset er å gi de personer som jobber med verktøy og maskiner kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. Du skal også kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk kan unngås. Vi skaper en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg og sikker arbeidsplass. Kurset kan tas som nettkurs eller i klasserom  Kursets målsetning: Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av forskjellige typer "farlig småverktøy" som det kan være risiko for skade på liv og helse ved feil bruk.   MÅLGRUPPE: Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter småverktøy som kan anses som farlig ved bruk. "FARLIG SMÅVERKTØY" Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring gjelder nå alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk. Den opplæring som blir gitt skal kunne dokumenteres."FARLIG SMÅVERKTØY"Her er noen eksempler på verktøy som det kan være risiko for skade på liv og helse ved feil bruk. VinkelslipereSpikerpistolKappsagVinkelsagMotorsag Eller annet arbeidsutstyr som anses som risikofyldt ved bruk og hvor det trengs opplæring i.h.t krav i forskriftene til Arbeidstilsynet. MYNDIGHETSKRAV: ARBEIDSMILJØLOVEN ARBEIDSTILSYNET Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1 FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703 For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2 FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2 Dokumentasjon: Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.   Om du ønsker kurs holdt på Engelsk eller Porugisisk/Spansk send oss en mail på: kontakt@mtkskolen.no så ordner vi det raskt!     [-]
Les mer
Bergen Trondheim 8 timer 2 725 kr
18 Oct
25 Oct
Alle som skal benytte arbeidsutstyr som er risikovurdert som farlig ved bruk [+]
Dokumentert opplæring Kursinnhold: Relevante forskrifter. Sikkerhetsteori i oppbygging, kontroll, vedlikehold og bruk av arbeidsutstyr. Praktisk gjennomgang: Vinkelsliper Boltepistol Spikerpistol Kapp- og klyvesag Sirkel- og stikksag Bajonettsag Asfalt- og betongsag Kombihammer Personlig verneutstyr Fleksibel praksis: Hvis dere kommer en hel gruppe fra et firma, har vi muligheten til å skreddersy praksisen etter det arbeidsutstyret som er viktig for dere. Målsetting: Økt kunnskap om sikker bruk av farlig arbeidsutstyr.Skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass   Retningslinjer smittevern ifbm Covid-19: Ramirentskolen oppdaterer seg kontinuerlig og forholder seg til enhver tids til gjeldene krav fra helsemyndighetene. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 4 timer 2 200 kr
04 Aug
30 Aug
13 Sep
Vi tilbyr Nettundervisning i Håndholdt arbeidsutstyr. Teori Håndholdt arbeidsutstyr gjennomføres på nett med video konferanse og muligheter for dialog mellom kurs instruk... [+]
  Vi tilbyr Nettundervisning i Håndholdt arbeidsutstyr. Det vil si at teori Håndholdt arbeidsutstyr gjennomføres på nett med video konferanse og muligheter for dialog mellom kurs instruktør og deltaker. Praksis gjøres en til en, det vil si kun en deltaker pr praksis del av kurset. med selvfølgelig smitteverntiltak for å holde et smittefritt kurs. Kurset vil gi personer som arbeider med verktøy og maskiner kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold. Du skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås og du skal kunne legge forholdene til rette for en trygg og sikker arbeidsplass. Hvem passer kurset for?Kurset egner seg for den som i sitt daglige virke benytter eller vil komme til å benytte verktøy og maskin    Innhold: Lover og forskrifter HMS – helse, miljø og sikkerhet Uønskede hendelser Sakkyndig- og daglig kontroll Merking og verne utsyr Typer og bruksområder Konstruksjon og virkemåte Praktisk gjennomgang Type verktøy som gjennomgås: Vinkelsliper/kutter Spikerpistol Bygningssager Kombihammer Boltepistol Kurset kan inneholde gjennomgang av annet verktøy som er relevant for deltagerne. Ta kontakt for informasjon.   Dette kurset kan også tilpasset til å bli et utstyrsspesifikk kurs: "§ 10-4.Krav til utstyrsspesifikk opplæring" "Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.0 Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 761 (i kraft 1 juli 2016)."   Våre instruktører har meget god kompetanse og lang arbeidserfaring innenfor fagfeltet. Kompetansebedriften utformer vårt maskin/verktøy kurs etter dine behov og arbeidsoppgaver slik at det skal være relevant for din virksomhet. Dersom du ønsker å forsikre deg om at vi skreddersyr våre maskinkurs etter dine behov kan du kontakte oss. På den måten blir vi klar over dine ønsker og kan enkelt forsikre deg om at vi tilbyr et skreddersydd kurs. Vi har lang erfaring og har erfaring fra de fleste bransjer og arbeidsoppgaver. [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 8 timer 2 500 kr
Dokumentert sikkerhetsopplæring for enhver som skal kunne bruke farlig verktøy og småmaskiner på en sikker og trygg måte. [+]
Dokumentert sikkerhetsopplæring for enhver som skal kunne bruke farlig verktøy og småmaskiner på en sikker og trygg måte.Dette er en praktisk rettet opplæring med sikte på forsvarlig bruk av arbeidsutstyr og deltakerne skal etter endt kurs: ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifter kunne grunnleggende risikovurdering og SJA kjenne til ulike hovedtyper av småmaskiner og verktøy ha kjennskap til aktuelt verneutstyr og verneinnretninger ha kunnskap om vedlikehold og kontroll av utstyr kunne bruke arbeidsutstyr på en forsvarlig måte. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av undervisning i virtuelt klasserom med veileder og nettmodulen «minimodul 1.1 - maskiner og verktøy». Virtuelt klasserom benyttes interaktivt. Dette innebærer at man som deltaker er en aktiv del av klassen hvor man kan kommunisere med hverandre og veileder. Kurset krever at deltaker har tilgang til pc og nettilgang. [-]
Les mer
6 timer 2 200 kr
Kurs zapewni osobom pracującym z narzędziami i maszynami wiedzę na temat ich bezpiecznego użytkowania, codziennej kontroli i konserwacji. [+]
Kurs zapewni osobom pracującym z narzędziami i maszynami wiedzę na temat ich bezpiecznego użytkowania, codziennej kontroli i konserwacji. Pracując ze sprzętem musisz być w stanie korzystać z niego w taki sposób, aby unikać wypadków. Musisz również być w stanie stworzyć warunki do bezpiecznego miejsca pracy. Dla kogo przeznaczony jest kurs?Kurs jest przeznaczony dla osób, które na co dzień w pracy używają lub będą używać narzędzi i maszyn.  Treść: Przepisy i regulacje prawne BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy Zdarzenia nieporządane Profesjonalny przegląd i codzienna kontrola Oznakowanie i wyposarzenie ochronne Rodzaje i obszary użytkowania Budowa i działanie Przegląd praktyczny Rodzaje omawianego sprzętu: Szlifierka/przecinarka kątowa Pistolet na gwoździe Piły budowlane Młotowiertarka Osadzaki   Kurs może obejmować przegląd innych narzędzi, które są istotne dla uczestników. Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji. Niniejszy kurs można również dopasować w taki sposób, aby był on nakierowany na konkretny rodzaj sprzętu: “§ 10-4.Wymóg szkolenia na konkretny sprzęt ” “Pracodawca musi zapewnić pracownikowi niezbędne szkolenie z zakresu określonego sprzętu roboczego, którego pracownik będzie używał. Szkolenie powinno być dostosowane do rodzaju sprzętu roboczego oraz powinno zapewnić pracownikowi możliwość korzystania z niniejszego sprzętu w sposób odpowiedzialny. Pisemnie należy udokumentować to na jaki rodzaj sprzętu zostało przeprowadzone szkolenie, kto je przeprowadził i kto odbył. 0 Dodano rozporządzeniem z dnia 21 czerwca 2016 nr. 761 (obowiązuje od 1 lipca 2016).”   Nasi instruktorzy posiadają wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu treści kursu. Kompetansebedriften dopasuje swój kurs na maszyny/narzędzia do Twoich potrzeb oraz zadań pracowniczych w taki sposób, aby był on odpowiedni dla Twojej firmy. Jeśli chcesz mieć pewność, że dostosujemy nasze kursy na maszyny do twoich potrzeb, skontaktuj się z nami. W ten sposób poznamy Twoje oczekiwania i będziemy mogli zapewnić, że oferowany kurs będzie dopasowany do Twoich potrzeb. Posiadamy duże doświadczenie z większości branż i rodzajów zadań pracowniczych. Kursy u kompetansebedriften                                                                                  Kompetansebedriften prowadzi kursy na ręczny sprzęt roboczy na terenie całego kraju i może poprowadzić wyżej wspomniany kurs w języku norweskim, angielskim, polskim lub za pośrednictwem tłumacza. W naszych ośrodkach szkoleniowych w Oslo, Sandefjord oraz Trondheim prowadzimy ciekawe i rozwijające kursy na ręczny sprzęt roboczy. Kursy te są prowadzone w motywujący i łatwo zruzumiały sposób. Kompetansebedriften stawia klienta w centrum uwagi i w sposób oczywisty dostosowuje szkolenie do jego potrzeb.  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o wyżej wspomnianym kursie skontaktuj się z nami. [-]
Les mer
4 timer
Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis dersom bruken av arbeidsutstyret medfører en stor risiko for skade. [+]
Dette kurset starter fortløpende etter behov!   I hht regelverk "Forskrift om utførelse av arbeid" Når du som arbeidsgiver risikovurderer et arbeidsutstyr og finner at dette må brukes med særlig forsiktighet, må du påse at utstyret bare bruke av arbeidstakere som  har dokumentert sikkerhetsopplæring.  Dokumentert sikkerhetsopplæring inebærer at arbeidstakeren har fått kunnskapet om arbeidsutstyrets: oppbygging betjening bruksegenskaper bruksområde vedlikehold kontroll Disse kunnskapene må også kunne dokumenteres. Eksempler på arbeidsutstyr som krever opplæring: arbeidsutstyr for hengende last bærbare kjedesager spikerpistoler hel eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer presser, kantpresser og maskiner betongsager høytrykkspyleutstyr krokløftere sveiseutstyr Tilleggsinformasjon for skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk. Der er dokumentert sikkerhetsopplæring nødvendig for utstyr som for eksempel motorkjedesag, flishugger og utstyr for vedproduksjon.   Formålet med kurset er å gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidplassen. Det er ingen krav til forkunnskaper. Kursets varighet er på 4 timer.   Vi har kurs over hele landet. Ta kontakt med Norsk Fagutdanning for å diskurere løsning for dokumentert sikkerhetsopplæring i ditt nærmiljø. [-]
Les mer
Praksis + nettkurs 5 timer 2 200 kr
Vi tilbyr Håndholdt arbeidsutstyr som E-læringskurs med praksisdel. Etter fullført og bestått E-læring teori Håndholdt arbeidsutstyr avtales praksis del 1 til 1 mellom in... [+]
Vi tilbyr Håndholdt arbeidsutstyr som E-læringskurs med praksisdel. Etter fullført og bestått E-læring teori Håndholdt arbeidsutstyr avtales praksis del 1 til 1 mellom instruktør og deltaker. Man får et komplett Håndholdt arbeidsutstyr kurs som tilfredstiller alle lov og forskriftskrav til opplæring for bruk. Kurset vil gi personer som arbeider med verktøy og maskiner kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold. Du skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås og du skal kunne legge forholdene til rette for en trygg og sikker arbeidsplass. Hvem passer kurset for?Kurset egner seg for den som i sitt daglige virke benytter eller vil komme til å benytte verktøy og maskin    Innhold: Lover og forskrifter HMS – helse, miljø og sikkerhet Uønskede hendelser Sakkyndig- og daglig kontroll Merking og verne utsyr Typer og bruksområder Konstruksjon og virkemåte Praktisk gjennomgang Type verktøy som gjennomgås: Vinkelsliper/kutter Spikerpistol Bygningssager Kombihammer Boltepistol Kurset praktiske del kan inneholde gjennomgang av annet verktøy som er relevant for deltagerne. Ta kontakt for informasjon. Den praktiske delen av kurset kan også tilpasset til å bli et utstyrsspesifikk kurs: MÅLGRUPPE: Alle som bruker arbeidsutstyr som omtalt i kurset SPRÅK: Engelsk, Norsk, Polsk VARIGHET:1 time, 39 minutter [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig Oslo 4 timer 1 590 kr
Kurs og opplæringen i farlig småverktøy skal gi kursdeltaker en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlig småverktøy. [+]
Velg om du vil ta kurset som webinar eller i et av våre kursrom i Oslo eller i Sandefjord. Kurset kan også tilbys som bedriftsintern opplæring på norsk, engelsk (og sannsynligvis polsk på forespørsel). Ønsker du et annet tidspunkt, eller har andre spørsmål, kontakt oss på tlf 416 92 227 eller 901 142 82. Du kan også sende forespørsel til stig@smgkurs.no eller geir@smgkurs.no. Farlig verktøy   Type verktøy som gjennomgås: Vinkelsliper/kutter Spikerpistol Bygningssager Kombihammer Boltepistol Motorsag Pris:kr. 1590,- inkl. kursbevis. (Kan det prutes på prisen? Ja, om dere sender flere deltakere så lover vi at vi er villige til å diskutere priser). Opplæringen er gitt i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Kurset vil gi personer som arbeider med verktøy og maskiner kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold. Du skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås og du skal kunne legge forholdene til rette for en trygg og sikker arbeidsplass. Hvem passer kurset for?Kurset egner seg for den som i sitt daglige virke benytter, eller vil komme til å benytte, potensielle farlige verktøy og maskiner. Innhold: Lover og forskrifter HMS – helse, miljø og sikkerhet Uønskede hendelser Sakkyndig- og daglig kontroll Merking og verne utsyr Typer og bruksområder Konstruksjon og virkemåte Praktisk gjennomgang Kurset kan også inneholde gjennomgang av annet verktøy som er relevant for deltagerne. Hvorfor velge oss? Velg mellom klasseromskurs og webinar. I disse koroanatider ser vi at mange ønsker vår webinarløsning, selv om vi nå igjen kan tilby sikre omgivelser i klasserom. For tiden kan vi plassere 12 deltakere i våre kursrom både i Oslo og i Sandefjord uten at det går på bekostning av sikkerheten. Vi holder også kurs ute hos kunden om de selv har et rom som er tilrettelagt for kursvirksomhet.   Vi er svært fleksible på tid når det kommer til gjennomføringen av kurs. De fleste kurs kan gjennomføres på dagtid, kveldstid eller helg, alt etter kundens ønsker og behov. Ta kontakt for å diskutere en perfekt løsning for akkurat ditt firma.   Om du ønsker webinarløsning på f.eks liftkurs eller varme arbeider skal du vite at det kreves at det innen en avtalt dato etter webinaret gjennomføres en praktisk del. Den praktiske delen kan gjennomføres hos oss uten ekstra kostnad, eller i din egen bedrift om dette kan dokumenteres. I kurset "Farlig verktøy" kreves det ingen praktisk del.   Alle kurs kan gjennomføres på norsk og engelsk. Ønsker dere kurs på f.eks. polsk, så må dette forhåndsavtales.   • Gratis parkering like utenfor våre kurslokaler.• Gratis tilgang til Wi-Fi.• Fri tilgang til kaffe, te og kakao.• Grunnet vernetiltak tilbyr vi ikke matservering på nåværende tidspunkt.   Alle priser inkluderer produksjon og utsendele av kompetansebevis. Vi er svært raske til å produsere kompetansebevisene. Vanligvis produseres disse innen 48 timer. Om dere trenger midlertidige bevis umiddelbart, så ordner vi selvfølgelig dette.   Vi ser frem til din forespørsel, og vil vanligvis svare deg innen svært kort tid.    [-]
Les mer
Bedriftsintern 8 timer 2 200 kr
Kurset vil gi personer som arbeider med verktøy og maskiner kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold. Du skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ... [+]
Kurset vil gi personer som arbeider med verktøy og maskiner kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold. Du skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås og du skal kunne legge forholdene til rette for en trygg og sikker arbeidsplass. Hvem passer kurset for?Kurset egner seg for den som i sitt daglige virke benytter eller vil komme til å benytte verktøy og maskin Innhold: Lover og forskrifter HMS – helse, miljø og sikkerhet Uønskede hendelser Sakkyndig- og daglig kontroll Merking og verne utsyr Typer og bruksområder Konstruksjon og virkemåte Praktisk gjennomgang Type verktøy som gjennomgås: Vinkelsliper/kutter Spikerpistol Bygningssager Kombihammer Boltepistol Kurset kan inneholde gjennomgang av annet verktøy som er relevant for deltagerne. Ta kontakt for informasjon.  [-]
Les mer
2 timer 1 100 kr
Dokumentert opplæring i betjening av farlig småverktøy. [+]
Dette kurset er beregnet for personer som bruker arbeidsutstyr som anses som farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk.    Målet er å gi en grunnleggende sikkerhetsopplærig og øke kompetansen til deltakerne. Vi ønsker å tilføre deg som bruke farlig småverktøy mer kunnskap til å kunne utføre arbeidet på en sikker og trygg måte.    Kursets innhold:  - Lover og forskrifter  - HMS, ansvar og ulykker  - Bruk av vinkelsliper - Bruk av boltepistol - Bruk av spikerpistol  - Bor-, pigg- og kombihammer  - Bruk av sag - Personlig verneutstyr  - Førstehjelp - Oppgaver    Kurset forutsetter minst 5 personer.  Etter gjennomført og bestått opplæring blir det utsendt kursbevis.  [-]
Les mer
8 timer 2 500 kr
Alt arbeidsutstyr som kan anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk, er underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring. [+]
Dette omfatter håndverktøy og småmaskiner som eksempelvis vinkelsliper, spikerpistol, kappsag, vinkelsag, kjedesag, boltepistol, kombihammer, kappsag og kløyvsag.  Ta kontakt med nærmeste AOF avdeling på 815 00 303 eller via www.aof.no for påmelding og/eller mer informasjon.   [-]
Les mer