IT-kurs
Kurs i programvare og applikasjoner
Du har valgt: Solibri Model Checker
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 1 dag 4 500 kr
Bli godt kjent med klassifikasjoner og mengdeuttak (ITO) ved hjelp av Solibri. Sterkt fokus på praktiske ferdigheter og god forståelse for verktøyene. [+]
Solibri-Klassifikasjoner & Mengder     Lær å bruke programvaren Solibri til å kvalitetsikre og effektivisere dine prosjekter. NESO har satt sammen et kursopplegg som lar deltakeren bygge kunnskap og trygghet i Solibri via 3 nivåer fra grunnleggende til avansert bruk.Ved endt opplæring vil deltakeren ha en god forståelse av hvorfor og på hvilke måter BIM sparer både tid og penger samt øker kvaliteten og effektiviteten. Hvem passer dette kurset for.De som har noen forkunnskaper i programmet og kjenner til de grunnleggende funksjonene og sammenhengene.Med behov for å: Kunne bestille byggevarer Validere kalkulasjon Ta ut mengder Strukturere informasjon Visualisere, planlegge og koordinere BAS, Formenn, anleggsledere, Prosjekteringsledere, Prosjektledere, kalkulatører, ingeniører, arkitekter.   Innhold Nivå 2: Presentasjon av konseptene; klassifisering og mengde/informasjonsuttak. Opprettelse av klassifikasjoner, fremgangsmåter, bruk av datastruktur, forskjellige typer klassifikasjoner. Hvordan tilrettelegge for klassifikasjoner som hjelper deg å strukturere modeller til formålstjenlig bruk. Innføring i Solibris datastruktur og hvordan man kan utnytte denne i eget arbeid. Opprettelse og strukturering av mengde/informasjonsuttak samt hvordan jobbe effektivt med dette. Sammenhengen mellom klassifisering og mengde/informasjonsuttrekk.     Målsetning for kurset:  Forstå hva klassifiseringer og Mengde/informasjonsuttak er. Se sammenhengen mellom klassifiseringer og Materialuttak. Kunne lage egne klassifiseringer basert på egen eller eksisterende informasjon. Kunne strukturere enkle mengde/informasjonuttak med og uten klassifiseringer. Forstå hvordan man enklest mulig jobber med konseptene for være en effektiv Solibri bruker.   Praktisk informasjon:  Deltaker stiller med egen PC og mus Deltaker MÅ ha Solibri Site eller Office installert   Deltakeravgift Ikke medlemmer:  4500 kr pr deltaker Medlemmesbedrifter i NESO: 2250 kr pr deltaker Dette kurset er nettbasert. Kontakt: Mats@neso.no eller på tlf 906 15 772 Vi tilbyr 3 ulike solibrikurs inndelt som følger. Nivå 1: Dekker elementære prosesser, begreper, verktøy og sammenhengen mellom disse og legger til rette for å orientere seg i informasjon og geometri i modell. Nivå 2: Fokus på klassifisering, struktur, materialuttak og sammenhengen mellom disse. Nivå 3: Tar for seg modellkontroll, regler, resultater og samhandling, samt helheten og viktigheten av dette i samspill med klassifikasjoner og materialuttak   [-]
Les mer
Nettkurs 1 dag 4 500 kr
Lær fundamentale prinsipper for å jobbe effektiv med modeller. Passer for alle som har behov for å orientere seg i eller samhandle ved hjelp av modell. [+]
SolibriFunksjonaliteten i Solibri dekker flere av de elementære behovene relevant for en entreprenør i utnyttelsen av en BIM. Eksempelvis å kvalitetssikre informasjon og geometri, gjøre mengdeberegninger, samt koordinere og kommunisere. NESOs tilpassede kursløp tar sikte på å gi deltagere den kompetansen de trenger for å realisere de verdiskapende prosessene kombinasjonen Solibri/BIM muliggjør.  Nivå 1 tar sikte på å gi et helhetlig bilde av Solibri og hvordan de forskjellige delene av programmet interagerer med hverandre. Kurset tar i løpet av en konsentrert dag for seg fundamentale prinsipper for å jobbe effektiv og oversiktlig med modeller. Dette kurset passer for de fleste, men sikter seg særlig inn mot de med ingen til middels erfaring i Solibri. Erfaringsmessig vil selv erfarne brukere få seg noe a-ha opplevelser som kan forenkle arbeidshverdagen ved å delta på Nivå 1. Samt at man ved fullført Nivå 1 i større grad vil kunne følge prinsippene man møter i Nivå 2 og 3.    Hvem passer dette kurset for: Alle som kan ha fordel av å orientere seg i modell for å skape seg et innblikk i geometri og/eller informasjon. Alle som har behov for å kunne bruke programvaren til å visualisere, planlegge og koordinere. Alle som har behov for en innføring i åpen BIM og IFC. BAS, Formenn, anleggsledere, Prosjekteringsledere, Prosjektledere.   Innhold for Nivå 1: IFC Åpen BIM BIM prosess Innstillinger Faner/Views Navigasjon Verktøy Søkeverktøy Informasjonshøsting Selection Snitt i modell Måleverktøy og tilpasninger rundt dette. Markering/visualisering i modell Forståelse for begrepene klassifisering/ITO/cheking og potensialet i disse.   Målsetning for kurset: Grunnleggende forståelse for åpen BIM og IFC Kjenne til programmets oppbygning og virkemåte Kjenne til grunnleggende funksjoner som navigering, målsetting, snitt, søkefunksjoner og filtreringer Kandidaten skal kjenne sammenhengene mellom de ulike verktøyene i Solibri Kandidaten skal ha kjennskap til mulighetene som ligger i programvaren ved bruk av full versjon   Praktisk informasjon:  Varighet: 8 timer Deltakere stiller med egen PC/mus og med Solibri installert. Dette kurset krever ingen lisens, kun gratisversjonen Solibri Anywhere.   Deltakeravgift Ikke medlemmer:  4500 kr pr deltaker Medlemsbedrifter:  2250 kr pr deltaker  Kontakt: Ivar@neso.no   Vi tilbyr 3 ulike solibri-kurs: Nivå 1: Dekker elementære prosesser, begreper, verktøy og sammenhengen mellom disse og legger til rette for å orientere seg i informasjon og geometri i modell. Nivå 2: Fokus på klassifisering, struktur, materialuttak og sammenhengen mellom disse. Nivå 3: Tar for seg modellkontroll, regler, resultater og samhandling, samt helheten og viktigheten av dette i samspill med klassifikasjoner og materialuttak     [-]
Les mer
Nettkurs 1 dag 4 500 kr
Grundig innføring i regler for kontroll av geometri og informasjon i modeller. Viktig kunnskap for å kunne sikre at prosjektet er mulig å bygge og at mengdeuttak er korre... [+]
Solibri - Regler & kommunikasjon - Nettbasert   Lær å bruke programvaren Solibri til å kvalitetssikre og effektivisere dine prosjekter. NESO har satt sammen et kursopplegg som lar deltakeren bygge kunnskap og trygghet i Solibri via 3 nivåer fra grunnleggende til avansert bruk. Ved endt opplæring vil deltakeren ha en god forståelse av hvorfor og på hvilke måter BIM sparer både tid og penger samt øker kvaliteten og effektiviteten under prosjektering og på byggeplass.  Hvem passer dette kurset for: De med forkunnskaper i Solibri tilsvarende introduksjon og klassifikasjon og mengder. Som ønsker å kvalitetssikre modell med hensyn til prosjekteringsfeil. Som ønsker å kvalitetssikre modell med tanke på sannhetgraden til mengde/informasjons uttak. Som ønsker å kunne kvalitessikre egen disiplinmodell, eller kjøre tverrfaglige kontroller for overordnet prosjektkoordinasjon. De som ønsker å mestre effektiv modellbasert samhandling med tilhørende sporbarhet gjennom prosjekt. Formenn, Anleggsledere, Prosjekteringsledere, Prosjektledere, Kalkulatører, Ingeniører, Arkitekter   Innhold Del 3: Presentasjon av konseptet regler og mulighetene man har med verktøyet. Gjennomgang av de mest relevante reglene, formål, bruksområder og oppsett. Bruk av predefinerte regler og opprettelse av egne regler og regelsett. Bruk av datastruktur i arbeid med regler. Kvalitetssikring av egne regler. Forstå resultatet av en regelsjekk. Rapportering og samhandling rundt resultatet fra regelsjekk. Opprette roller og brukertilpasninger. Bruk av BCF (BIM Collaboration Format) i via med server for effektiv og sporbar samhandling.   Målsetning for kurset:  Forstå viktigheten av å kjøre regelsjekk på modeller før man kan ha tillitt til mengdeuttak/informasjon. Gjøre disiplinkontroller og tverrfaglige kontroller av modeller med fokus på byggbarhet og koordinasjon. Forstå hva regler og regelsett gjør og kjøre disse på modell. Opprette egne regler og regelsett tilpasset egne problemstillinger. Kvalitetssikre resultat av regelsjekk Samhandle rundt resultater og videreformidle disse via PDF, Excel eller server.   Praktisk informasjon:  Varighet: 7 timer Deltakere stiller med egen PC og mus Deltaker må ha Solibri Office installert.   Deltakeravgift Medlem:        2250 kr pr deltaker  Ordinær:       4500 kr pr deltaker   Kontakt: Mats@neso.no eller på tlf 906 15 772   Vi tilbyr 3 ulike solibrikurs inndelt som følger. Nivå 1: Dekker elementære prosesser, begreper, verktøy og sammenhengen mellom disse og legger til rette for å orientere seg i informasjon og geometri i modell. Nivå 2: Fokus på klassifisering, struktur, materialuttak og sammenhengen mellom disse. Nivå 3: Tar for seg modellkontroll, regler, resultater og samhandling, samt helheten og viktigheten av dette i samspill med klassifikasjoner og materialuttak [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.