Kurs: Omstilling og innovasjon i styrerom (GRATIS for medlemmer)
Styreforeningen - Den norske forening for styremedlemmer