Lift, stillas og krankurs
Taljer, Vinsjer og Spill G7
Buskerud
Du har valgt: Drammen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Drammen ) i Taljer, Vinsjer og Spill G7
 

Drammen 6 200 kr
12 Jun
Vi tilbyr kurs i vinsj modul P-3.3 - G7 Vinsj. Hensikten med opplæringen er å gi blivende vinsjoperatører en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av vinsjer ... [+]
Opplæringen skal gi brukerne god innsikt i prinsippene for elektrisk, pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås. Teori:• Konstruksjon og virkemåte• Navn på komponenter• Spoleannordninger• Innspoling av ståltau• Regler for sertifisering• Overlastsikringsutstyr• Merking av vinsj• Generelle sikkerhetsregler• Riktig og feil bruk av vinsjer• Bruksbegrensninger• Vedlikehold• Bremser• Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr Praktiske øvelser:• Daglig kontroll av vinsj med tilbehør• Bruk av betjeningshendler og nødstopp• Kjørehastighet• Kjøring ved bruk av signaler• Kjøring av laster• Håndsignaler Målgruppe for kurset:Alle som ønsker kurs i vinsj modul  - P-3.3 - G7 Vinsj Forkunnskaper:Bruk av løfteredskap eller modul 1.1 + 2.3 (stroppekurs) [-]
Les mer
Drammen 17 200 kr
13 Nov
Hensikten med opplæringen er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, sp... [+]
G7- Taljer, vinsjer, spill - Kontrollør Hensikten med opplæringen er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G07 Taljer, vinsjer, spill. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve, samt bestått praktisk prøve og dokumentert tilstrekkelig relevant praksis, kan deltakerene etter søknad til et anerkjent landsdekkende register, få utstedt kontrollørbevis for den kontrollørgruppe det er gjennomført og bestått prøve på. Kurset er bygget som følger: Modul O-G07-1 - 16 skoletimer, teori Modul O-G07-2 - 24 skoletimer, praksis Kurset gjennomføres over 5 dager. [-]
Les mer
Hovedmålene med læretiltaket er å gi en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr, slik at uhell og ulykker unngås [+]
MålsettingHovedmålene med læretiltaket er å gi en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr, slik at uhell og ulykker unngåsEmnelisteRegelverk, forskrifter, standarder Sikkerhet og korrekt bruk Type vinsjer Konstruksjon og virkemåte Ståltau Sikkerhetsutstyr Merking og dokumentasjon Vedlikehold Sertifisering Teoretisk prøve Praktiske oppgaver Montering, Innspoling, kontroll Sikker bruk av vinsj Praktisk evalueringAvslutningsprøveLæretiltaket skal avsluttes med en prøve (teoretisk/praktisk) som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper i samsvar med læretiltakets hoved- og delmål.Avsluttende prøve skal bestås med minimum 80% riktig besvarelse av antall oppgaver.Kompetansebevis / sertifikatEt kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinatorPris er per deltaker og inkluderer alle kursdager, eksamen samt lunsj i vår kantine. [-]
Les mer