HMS og sikkerhet
HMS-kurs
Du har valgt: Tillitsvalgtopplæring
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Fellesforbundets grunnopplæring omfatter i utgangspunktet 60 studietimer fordelt i oppstarten på 13 grunnleggende moduler :   Ny i Fellesforbundet (2 t) ... [+]
Fellesforbundets grunnopplæring omfatter i utgangspunktet 60 studietimer fordelt i oppstarten på 13 grunnleggende moduler :   Ny i Fellesforbundet (2 t) Ny som tillitsvalgt(8 t) Den tillitsvalgte som forhandler (6 t), Den tillitsvalgte, arbeiderbevegelsen og samfunnet (4 t), Den tillitsvalgte og studiearbeidet(4 t), Den tillitsvalgte og avdelingen(4 t), Den tillitsvalgte som leder ( 4 t), Den tillitsvalgte som sekretær (4 t), Tillitsvalgtes ”arbeidsverktøy” Hovedavtalen (4 t), Den tillitsvalgtes ”arbeidsverktøy” Overenskomsten (6 timer), Ung i Fellesforbundet (4 t), Den tillitsvalgte som møteleder (6 t), Den tillitsvalgte på talerstoler (4 t). [-]
Les mer
Dette er et kurs for Fellesforbundets medlemmer. [+]
Innhold: Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell.  De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.   Tapt arbeidsfortjeneste: For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148,00 pr time skattefritt når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader: dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,00 pr km. Offentlig kommunikasjon dekkes fullt ut. Passasjertillegg er for tiden kr 0,50 pr km.   [-]
Les mer