HMS og sikkerhet
HMS-kurs
Tillitsvalgtopplæring
Du har valgt: Buskerud
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Dette er et kurs for Fellesforbundets medlemmer. [+]
Innhold: Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell.  De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.   Tapt arbeidsfortjeneste: For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148,00 pr time skattefritt når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader: dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,00 pr km. Offentlig kommunikasjon dekkes fullt ut. Passasjertillegg er for tiden kr 0,50 pr km.   [-]
Les mer