IT-kurs
Systemutvikling
Du har valgt: Webprogrammering
Nullstill
Filter
Ferdig

-

11 treff i Webprogrammering
 

Oslo 3 dager 12 490 kr
13 Dec
31 Jan
13 Jun
Kurs i HTML5 og CSS3 er et kurs som fokuserer på en del av de nye elementene i HTML5, nye muligheter i CSS3, samt responsiv webdesign. Lær produksjon av moderne nettsid... [+]
Semantisk web med HTML5, video, responsiv webdesign, CSS3 for uante visuelle effekter og nyttige funksjoner.   Kurs i HTML5 og CSS3 er et kurs som fokuserer på en del av de nye elementene i HTML5, nye muligheter i CSS3, samt responsiv webdesign. Lær produksjon av moderne nettsider med dette kurset.   Hvorfor velge dette kurset i HTML5 og CSS3? Du vil lære om de nye mulighetene CSS3 gir, ting som vil sette deg i stand til å lage fantastiske og moderne layouter og effekter, kun ved hjelp av CSS. Og, du vil lære om de nye HTML5-taggene og hva disse har å si for utvikling av en nettside i dag. Vi ser på hva som støttes i de ulike nettleserne og hvilke utfordringer vi står ovenfor. Hvordan løser vi dette slik at vi trygt kan bruke HTML5 og CSS3, selv det som ikke har støtte i eldre nettlesere. Responsiv webdesign - du vil lære om Media Queries for enkelt å produsere en nettside som er tilpasset både mobil, nettbrett og desktop, hvordan håndtere skalerbare bilder, menyer og annet innhold som skal tilpasse seg skjermstørrelsen.   Kursinnhold Responsiv webdesign Responsiv webdesign - hva er det, hvordan bruker vi det? Media Queries: tilpasse sidene til ulike skjermoppløsninger (skjerm, nettbrett, telefon) Multi-kolonne layout Hvis tid: workshop hvor du kan bruke det du har lært på kurset til produksjon av eget prosjekt HTML5 HTML5 Doctype, nye HTML5 tagger, struktur og semantikk, håndtering av HTML5 i dagens (og gårsdagens) nettlesere Skjema: nye input elementer og attributter i skjema Audio og video: hva gjør vi der hvor HTML5-video ikke støttes? Lage en offline-versjon av websiden som kan lastes ned som en webapp på iPhone/iPad (portrett/landskaps visning, programikon). Hva er CSS3? Du får en god innføring og "oppskrifter" på hva som støttes av ulike nettlesere og hva du bør gjøre der hvor det ikke er støtte. Hvordan CSS3 kan forbedre hastigheten på nedlasting av sider og minske utviklingstiden? Visuelle effekter som f.eks runde hjørner, gradienter, skyggeeffekter, opacity m.m. uten bruk av bilder Flere bakgrunnsbilder på samme element, skalering, rammer av bilder m.m. Nye avanserte selektorer som lar deg formatere spesifikke elementer - automagisk! Pseudo-class og pseudo-elementer Rotering av innhold Webfonter Transparente farger (HSLA, RGBA)   Internkurs i HTML5 og CSS3 Våre kurs tilbys også som internkurs, på din arbeidsplass, over hele landet. Ta kontakt for mer informasjon: kurs@qross.no.   Uttalelser fra kunder Les flere uttalelser her. [-]
Les mer
2 dager 14 900 kr
Kursinstruktør Prior to gaining independence Robert has worked in senior architectur... [+]
Kursinstruktør Prior to gaining independence Robert has worked in senior architecture and technical management roles for several software companies providing tools in the energy sector for dealing with the masses of information flowing from today’s digital oil fields. He has dealt with understanding, designing, advocating and implementing effective architectures for sophisticated scientific and enterprise software in Python, C++, C# and F# and Javascript. Robert is a regular speaker at conferences, meetups and corporate software events and can be found speaking about topics as diverse as behavioural microeconomics in software development to implementing web services on 8-bit microcontrollers. He is organiser of the Oslo Python group and holds a Ph.D. in a natural science.   Kursinnhold Hilsen fra fornøyd deltaker: " Fenomenalt å ta et steg ut av koden og bedre forstå viktigheten og forventningene til en arkitektrolle. Et veldig bra kurs som kan anbefales til alle utviklere" Sound familiar? I’m not sure what software architecture is about, and how it’s any different from design. My manager has told me that I’m the software architect on our new project, but I’m not sure what that actually means. I want to get involved in designing software but I’m not sure what I should learn. I’ve been given some requirements and asked to design some software, but I’m not sure where to start. I’ve been asked to write a software architecture document but I’m not sure what to include in it. I’m not sure who to talk to in my organisation about how best to integrate what we’re building. I understand what software architecture is all about, but I’m not sure how to tackle it on my project. My project seems like a chaotic mess; everybody is doing their own thing and there’s no shared vision. Help! Is this the course for you?Designing software given a vague set of requirements and a blank sheet of paper is a good skill to have, although not many people get to do this on a daily basis. However, with agile methods encouraging collective ownership of the code, it’s really important that everybody on the team understands the big picture. In order to do this, you need to understand why you’ve arrived at the design that you have.In a nutshell, everybody on the team needs to be a software architect.This is a two-day training course about pragmatic software architecture, designed by software architects that code. It will show you what “just enough” up front design is, how it can be applied to your software projects and how to communicate the big picture through a collection of simple, effective sketches. Aimed at software developers, it fills the gap between software development and high-level architecture that probably seems a little “enterprisey” for most developers. Day 1 – The Design Role Introductions and setting the scene What is software architecture? Architecture and software architecture Design versus architecture The importance of software architecture The software architect role Software architects in the development team Software architecture role versus lead developer role The role and responsibilities Coding architects Soft skills Avoiding “ivory towers”: collaboration and coaching Designing software Quality attributes Constraints Principles Designing software given a blank sheet of paper Software design exercise (iteration one) Day 2 – Visualising Software Visualising software Reviewing the diagrams from the software design exercise UML versus informal sketches Ineffective sketches A lightweight approach for effective NoUML sketches Software design exercise (iteration two) Documenting software The importance of documentation Project and documentation stakeholders A lightweight approach for software documentation Alternative approaches for documenting software Software architecture in the development lifecycle Software architecture in waterfall, iterative and agile approaches “Just enough” up front design Risk-storming Evaluating software architecture and prototypes Guidance for doing “just enough” in the real world Our Approach to TrainingThe course is interactive, with a combination of presentation, group discussion and group working. Throughout the course you’ll solidify everything you learn by defining the architecture for a small software system through a series of exercises focused around a software design exercise and case study. Is there a practical element?Yes, you’ll be broken up into groups and asked to design a small software system from nothing but a set of requirements and a whiteboard. This includes: Defining the architecture for the case study solution. Deciding on the technologies that would be used to implement it. Drawing up different views of the architecture to illustrate the software components and their interactions. Assessing and justifying that the architecture will satisfy the functional and non-functional requirements. Comparing and reviewing what each of the groups has come up with; discussing the choice of technologies, diagram notation and process used to define the architecture. [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Innføring i webprogrammering med PHP. Grunnleggende syntaks og byggestener. Strukturering av kode. Skjemabehandling for økt dynamikk og interaktivitet. Databaseintegras... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Forkunnskaper om webutvikling tilsvarende emnet Webutvikling 1 og grunnleggende programmeringskunnskaper er en fordel. Emnet passer godt i kombinasjon med for eksempel Ajax og HTML5. Innleveringer: 6 øvinger må være godkjent Vurderingsform: Prosjektoppgave, individuell, som vurderes til bestått/ikke bestått. Ansvarlig: Svend Andreas Horgen         Læremål: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan konstruere en funksjonell webløsning ved hjelp av PHP utfra en gitt problemstilling- kan strukturere kode på en god måte i en webløsning- kan forklare hvordan tilstandsbevaring kan gjøres med PHP FERDIGHETER:Kandidaten:- kan bruke PHP-manualen og annen webbasert dokumentasjon- kan bruke PHP-scripting som verktøy for å løse problemer og oppgaver relatert til informasjonsbehandling- kan lage funksjonsrike webbaserte løsninger- kan programmere en fullverdig databasedrevet løsning GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- kan identifisere potensielle sikkerhetsmessige svakheter i en webløsning og iverksette gode sikkerhetstiltak Innhold:Innføring i webprogrammering med PHP. Grunnleggende syntaks og byggestener. Strukturering av kode. Skjemabehandling for økt dynamikk og interaktivitet. Databaseintegrasjon. Filbehandling. Sikkerhet. Tilstandsbevaring med sessions og cookies.Les mer om faget herDemo: Her er en introduksjonsvideo for faget   Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Webprogrammering i PHP 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.  [-]
Les mer
Bergen Oslo 5 dager 22 900 kr
04 Dec
11 Dec
The advent of HTML5 and CSS3 has seen something of a revolution in application development in recent times. This course takes the lid off these technologies and shows how... [+]
The advent of HTML5 and CSS3 has seen something of a revolution in application development in recent times. This course takes the lid off these technologies and shows how you can use their full power to create contemporary, adaptive, and interactive Web applications. This course provides an introduction to HTML5, CSS3, and JavaScript. You will gain basic HTML5/CSS3/JavaScript programming skills. This course is an entry point into both the Web application and Windows Store apps training paths. The course focuses on using HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured applications.   HTML and CSS Core Principles: HTML core concepts and syntax; CSS core concepts and syntax Creating HTML5 and CSS3 Web Pages: HTML5 semantic tags; Additional HTML5 layout features; CSS3 enhancements JavaScript Core Principles: JavaScript essential syntax; Accessing and updating HTML content by using DOM; Getting started with jQuery; Event handling Using Forms: Defining a form to gather user input; Using the new HTML5 input elements; Validating input; Implementing JavaScript validation Implementing Ajax-Enabled Web Pages: Overview of Ajax; Using Ajax manually; Using Ajax with jQuery; Guidelines for how to communicate with remote services Going Further with CSS3: Textual styling; Using CSS3 selectors; Additional CSS3 techniques Object-Oriented Programming in JavaScript: Creating objects; Defining properties and methods; Defining constructors; Understanding prototypes; Implementing inheritance Platform Integration: Using the File API; Implementing drag-and-drop; Incorporating audio and video; Using the Geolocation API Offline Working: Using local storage; Offline working; Using the application cache Creating Adaptive User Interfaces: Media queries; Creating applications that look good in different form factors; Creating printer-friendly applications Graphics: Using the canvas API; Using SVG; Techniques and recommendations CSS3 Animations and Effects: Transitions; 2D and 3D transformations; Key-frame animations Web Sockets: The need for Web Sockets; Implementing a Web Sockets client; Implementing a Web Sockets server Web Workers: What are Web Workers? Implementing a Web Worker; Asynchronous programming techniques Read more about Glasspaper: http://www.glasspaper.no/ Read more about the course: http://www.glasspaper.no/Hvem-er-du/Utvikler/Webutvikling/2095.Programming-in-HTML5,-CSS3,-and-JavaScript-(exam-70-480)-hands-on/STAVANGER/?epslanguage=no     About Andy Olsen - the author and instructor of the course Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Klient- kontra tjener-programmering. Klientside-validering. Objektmodellen i VB. Response-objektet. Request-objektet. HTML forms. GET/POST. Prosessering av forms-informas... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Grunnleggende programmering i for eksempel C# eller VB Innleveringer: Øvinger: 5 av 11 må være godkjent. Alle arbeidskravene må være godkjente for at studenten skal kunne fremstille seg til vurdering. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Prosjektoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Ansvarlig: Grethe Sandstrak         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlete læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan konstruere en web-appliksjon ved hjelp av ASP .NET- ut fra en gitt problemstilling- kjenner til ulike objekter/ elementer/ kontroller som kan brukes for å lage gode brukergrensesnitt i ASP .NET applikasjoner FERDIGHETER:Kandidaten kan:- sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre ASP. NET web applikasjoner på egen pc- kan finne fram, sette seg inn i og anvende dokumentasjon om .NET Framework library- lage ASP.NET web-applikasjoner- der bruker for opp spesialtilpassede web-sider- som kommuniserer med en database via SQL- som kommuniserer med datafiler- som er robuste og tar høyde for ulike metoder for hacking GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten kan:- kommunisere om web-applikasjoner med relevant begrepsapparat Innhold:Klient- kontra tjener-programmering. Klientside-validering. Objektmodellen i VB. Response-objektet. Request-objektet. HTML forms. GET/POST. Prosessering av forms-informasjon. Å lagre tilstandsinformasjon: cookies, applikasjons- og session-objekt. Å bruke ferdige ASP.NET-komponenter. Datafiler på tjenersiden. Generelt om databaser. Bruk av DataSet-objekt. Hvordan bruke SQL direkte fra ASP.NET-program. Transaksjoner, låsing, skalering, sikkerhet. Debugging. Programmeringspråk er valgfritt (VB.NET eller C#.NET).Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Webprogrammering i ASP.NET 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Hva er XML og nytteverdien av denne teknologien. Lagre data, endre data, hente ut data i XML. Validering av XML (bruk av skjema). Eksempler på praktisk bruk av XML inklu... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Kunnskaper i HTML tilsvarende IINI1002 Webutvikling 1. Grunnleggende kunnskaper i programmering er en fordel. Innleveringer: Tilsvarende 8 obligatoriske øvinger må være godkjent før endelig karakter settes. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Individuell netteksamen, 3 timer. Ansvarlig: Tore Mallaug Eksamensdato: 09.12.13 / 12.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet XML -teknologi skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kjenner sentrale begreper innen XML-teknologi og hvordan teknologien kan brukes, og kan gjøre rede for dette- forstår hvordan et XML-dokument er bygd opp (tre-struktur) og vite hvordan skjema brukes til å validere (sette krav til) struktur og datainnhold til dokumentet- forstår skillet mellom data (innhold), struktur (skjema) og presentasjon- kan gjøre rede for noen praktiske eksempler på konkret bruk av XML- kjenner til eksempler på hvordan XML kan lagres i en relasjonsdatabase FERDIGHETER:Kandidaten:- kan lage egne løsninger i XML -teknologi for oppbevaring og utveksling av data i et informasjonssystem (e-løsninger og web-løsninger).- kan lage egne skjema i en gitt skjemastandard mot egne eller gitte XML-dokument- vite hvordan en kan endre (oppdatere) struktur og/eller datainnhold til et gitt XML-dokument- kan utføre enkle XQuery-spørringer mot en eller flere XML-dokument GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- viser en bevisst holdning til lagring og representasjon av semi-strukturelle data i et informasjonssystem- viser en bevisst holdning til å unngå unødvendig dobbeltlagring av data i en XML-struktur Innhold:Hva er XML og nytteverdien av denne teknologien. Lagre data, endre data, hente ut data i XML. Validering av XML (bruk av skjema). Eksempler på praktisk bruk av XML inkludert SVG. Bruk av DTD, XML Schema, XSLT, DOM, Lagring av XML i database. XQuery (for å hente ut data).Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag XML-Teknologi 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Oslo 5 dager 32 000 kr
Kursinnhold Course version: 002 Course announcementsThis course is designed to give participants fou... [+]
Kursinnhold Course version: 002 Course announcementsThis course is designed to give participants foundational knowledge and experience with HTML5 and openUI5. The course will begin with an introduction to the basics of web programming techniques using HTML5, CSS3, JavaScript, and jQuery. There will be hands-on exercises performed during the course to gain experience with the HTML5 topics covered in the course.After gaining the pre-requisite knowledge of HTML5, participants will move on to gaining experience and a foundational understanding of SAP’s openUI5 framework. Learners will work directly with the framework and the tools needed to begin developing SAP Fiori-like desktop and mobile applications that adhere to the SAP’s User Experience design strategy. Applications will be developed on both the Eclipse and SAP Web IDE platforms to give learners a variety of options in their own development efforts.This course is a pre-requisite course for the courses on SAP SAPUI5 and the advanced SAP Fiori and SAPUI5 development courses, especially if a developer is new to the field of web development and openUI5. GoalsThis course will prepare you to:Create web apps using basic HTML5 and CSS3Develop web apps that are more interactive through JavaScript programmingFurther improve web app development by using parts of jQuery and jQueryUIPerform design decisions for openUI5 desktop and mobile applicationsCreate the necessary HANA Cloud Platform account to configure HCPmsDevelop desktop and mobile applications using the openUI5 framework, Eclipse, HANA Cloud Platform and SAP Web IDE AudienceDeveloperDeveloper ConsultantSolution ArchitectBusiness Process Owner / Team Lead / Power User PrerequisitesEssential:SAPX01 Recommended:Understanding of HTML and the Internet Course based on software releaseSAP S/4HANA WTS + local version SAP Web IDE ContentFoundations of HTML- Describe and write HTML5 and CSS code- Explore Development Tools- Work with Basic HTML-Elements and Semantic Markups- Implement User Friendly Web Forms- Work with HTML5-Custom Attributes Foundation of CSS- Describe CSS-Essentials- Work with Pseudoclasses Foundations of JavaScript- Understand Object-Oriented (OOP) Programming with JavaScript- Explore JavaScript Language Basics- Work with Primitive Data Types, Reference Types, and Operators- Implement Statements in JavaScript- Understand JavaScript-Scopes and Context Execution- Understand error handling in JavaScript- Explore DOM manipulation concepts of JavaScript- Work with events- Use http-Requests and AJAX- Work with Promises Foundations of jQuery- Understand jQuery-Foundation- Work with Selectors- Understand jQuery Eventing- Use Styling and Animation- Manipulate the DOM- Use AJAX with jQuery OpenUI5 Overview- Explain SAP User Experience Strategy- Explore Key Enablement Tools for SAP User Experience- Describe SAP Fiori in Relation to User Experience- Understand OpenUI5 Architecture- Explore the Relationship Between OpenUI5 and SAP Fiori- Explore the Differences Between OpenUI5 and SAPUI5 OpenUI5 Development Options- Install the OpenUI5 Eclipse Plugin- Set up a HANA Cloud Platform Account- Explore the Basics of SAP WEB IDE OpenUI5 Project Basics- Develop using the Model View Controller (MVC) Design Pattern- Set up a Project- Configure and Use Core Elements of OpenUI5 Describe OpenUI5 Controls OpenUI5 Application Debugging- Use Browser-based Debugging Tools- Explore available OpenUI5 Documentation- Explore SAP Web IDE Code Assist Use layouts, UI Areas and create Custom Controls Data Handling Explore the model types JSON, XML and Odata Perform Data Binding Perform Property Binding Perform Advanced Binding Techniques Perform Advanced Binding Techniques: Master-Detail Perform OData Query Options Perform Common Data Operations: Format Perform Common Data Operations: Sort and Filter Perform Common Data Operations: Calculated Fields and Data Validation Additional OpenUI5 Development Features, such as working with Resources, building Apps Using Modularization, performing Application Localization, working with Components, using Third-party Libraries, optimizing OpenUI5 Apps and OpenUI5 branding with themes and styles [-]
Les mer
Oslo 3 dager 12 490 kr
11 Dec
29 Jan
16 Apr
Kurset gir deg en god innføring i hvordan du bruker HTML til å strukturere informasjon og CSS til plassering og formatering av innhold på websider. Kurset passer for a... [+]
Lær HTML og CSS for produksjon av moderne websider.   Innføring i HTML og CSS er et 3-dagers kurs i Hypertext Markup Language, Cascading Style Sheets og responsiv webdesign. HTML er et markeringsspråk for websider, mens CSS brukes for formatering og plassering av innhold. Begge språkene er helt nødvendig på en enhver webside i dag, uavhengig av programvare eller publiseringsløsning.   Hvorfor velge dette kurset? Du ønsker å lære prinsippene bak HTML og CSS og å kode HTML og CSS. Det du lærer kan du bruke uansett hvilket verktøy du kommer borti senere. Enhver nettside uavhengig av hvilket program eller publiseringsløsning som er benyttet for å lage nettsiden bruker i dag HTML og CSS. Det samme gjelder moderne annonser, landingssider osv. Lærer du deg HTML og CSS kan du med andre ord benytte kunnskapen uansett hva du skal jobbe med innen web. Du vil lære det grunnleggende for å kunne utvikle HTML-sider: sideoppbygning, struktur, tabeller og lister, linker m.m. Du får også en grundig innføring i Cascading Style Sheets (CSS), både for formatering og plassering av innhold. Responsiv webdesign - du vil lære om Media Queries for enkelt å produsere en nettside som er tilpasset både mobil, nettbrett og desktop, hvordan håndtere skalerbare bilder, menyer og annet innhold som skal tilpasse seg skjermstørrelsen. Eller, du er designer og ønsker å få en bedre oversikt over hvordan man utvikler websider slik at du enklere kan kommunisere med utvikler. På kurset vil vi også snakke om søkeoptimalisering (SEO) og universell utforming. Hva innebærer dette for deg når du koder? Kursinnhold Innføring i HTML, tagger, atributter, regler for navngiving av filer og mapper Linker og menyer Bilder og bakgrunnsbilder Strukturering av tekst: overskrifter, avsnitt, linjeskift, non breaking space, lister, tabeller m.m. Introduksjon til CSS CSS syntax og ulike type stiler: tag, class, ID, Pseudo Elements, sammensatte stiler Inline Styles, Internal Styles og External Styles Kommentering av kode Oppbygning av sider med DIV block vs inline elementer, Box model Posisjonering: Static, Relative, Absolute, Fixed Float Formatere tekst og annet innhold Testing av sider i ulike nettlesere Tilpasse layout til utskrift Overføring av filer til webserver via FTP Responsiv webdesign Responsiv webdesign - hva er det, hvordan bruker vi det? Media Queries: tilpasse sidene til ulike skjermoppløsninger (skjerm, nettbrett, telefon) Multi-kolonne layout Hvis tid: workshop hvor du kan bruke det du har lært på kurset til produksjon av eget prosjekt   Internkurs i HTML og CSS Våre kurs tilbys også som internkurs, på din arbeidsplass, over hele landet. Ta kontakt for mer informasjon: kurs@qross.no.   Uttalelser fra kunder Les flere uttalelser her. [-]
Les mer
På forespørsel
Som fagskoleingeniør i data får du være med på å utvikle systemer som setter preg på ­morgen­dagens samfunn. [+]
Utdanningen gir deg ­muligheten til å jobbe med nettbaserte tv-­kanaler, neste generasjons dataspill, styringselektronikk, ­registrering av informasjon i database­systemer, både lokalt og på Internett. Programmering i dag er annerledes enn for noen år siden, og vi har fått nye muligheter og ­verktøy. ­Fordypningen gir deg en innføring i ­objektorienterte metoder for modellering og ­programvareutvikling. Det settes fokus på grunnleggende strukturer, god planlegging, ­design og testing, objektorientering, ­utviklingsverktøy og hvilke arbeidsformer som bør brukes. Vi gir deg denne kompetansen i et praktisk rettet studium til å delta i utviklingen av ulike datasystemer. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Kursen består av en grunnleggende innføring i programmering og multimedia og et valgfritt emne. [+]
Studiet er beregnet for høgskolekandidater i økonomisk-administrative fag. Det består av en grunnleggende innføring i programmering og multimedia og et valgfritt emne. Den enkelte student kan velge emner innenfor drift, multimedia eller web ut fra forkunnskaper og egne interesser.    Studiet er satt sammen av følgende emner: Programmering grunnkurs Multimediedesign Prosjekt Valgfrie emner i enten drift, multimedia eller web Fullført bachelorstudium gir en basis i økonomi og administrasjon og i tillegg kompetanse til å arbeide med programsystemer, utvikling av web, presentasjoner og animasjoner.   Studiet kan utgjøre 3. året i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon og vil da gi bachelorgrad. [-]
Les mer
5 dager 19 500 kr
På forespørsel
Kurset henvender seg primært til mennesker som ikke har dyp programmeringserfaring, og som ønsker å bruke Visual Basic til å utvikle forholdsvis enkle programmer [+]
MålsettingKursdeltakeren skal etter endt kurs ha fått grunnleggende kunnskaper om programmering, og være i stand til å lage enkle programmer i Visual Basic.     DokumentasjonVisual Basic 6 - Developers Handbook av Petroutsos og Hough , eller tilsvarende.     Kursinnhold     * Litt Teori om å programmere i VB          o Hva kan jeg bruke Visual Basic til; Grafiske grensesnitt; Hendelser; Interaktiv utvikling; Hjelpemuligheter; Nøkkelbegreper     * Utvikle et brukergrensesnitt          o Starte et nytt prosjekt og tilpasse formen; Sette inn kontroller på formen     * Skrive kode i prosedyrer          o Flytte mellom formvindu og kodevindu; Sette inn prosedyredeklarasjoner; Kommentere koden; Innrykk; Utføre handlinger med en metode; Kompilere programmet     * La koden ta beslutninger          o If - Then Else; Select Case-strukturen     * Gjenta kode med løkker          o Do - Loop; For - Next     * Bruke variabler og konstanter          o Hva er en variabel; Deklarere variabler eksplisitt; Navnekonvensjoner; Scope; Hva er en konstant, og hvordan deklareres den     * Datatyper og uttrykk          o Numeriske datatyper; Konverteringer; Strenger; Datoer og klokkeslett; Varianter     * Lagre data i matriser          o Hvorfor bruke matriser; Statiske og dynamiske matriser     * Funksjonstyper          o Prosedyreteori; Funksjonsprosedyrer; Kalle opp funksjoner; Deklarere datatypen til funksjoner    * Fange opp run-time feil          o If - Forutse feilsituasjoner og håndtere runtime-feil     * Debugge koden          o Utføre kode stegvis og overvåke verdier; Eksperimentere med kode i Immedeate-vinduet     * Inputbokser og meldingsbokser          o Hvordan lage dem; argumenter og returverdier    * Menyer          o Elementene i et menysystem; Lage menyer med menyeditoren; Lage ulike typer menyer     * Dialogbokser          o Bruke standard dialogbokser; hva finnes og hvordan bruke dem    * Verktøy- og statuslinjer          o Utvikle verktøylinjer manuelt; Toolbar og Statusbarkontrollene     * Utvikle en MDI-applikasjon          o Hva er et MDI-program; Designe brukergrensesnittet til en MDI-applikasjon; Skrive koden til programmet     * Databaseprogrammering          o Litt teori om databaseprogrammering; Basere en løsning på en database; Bruke bundne eller ubundne kontroller; datautvalg med SQL; Utvikle rappoerter     * Utføre SQL-kommandoer i et DataEnvironment          o Hva er SQL; Opprette et DataEnvironment; Velge ut data med SQL; Spørre etter data i flere tabeller; Beregne statistikk    * Binde kontroller til et Commandobject          o Binde; Flytte blant postene; Håndtere grenseoverskridelser; Flytte raskere med kombobokser; Lagre, legge til og slette poster     * Binde datagrinda          o Bruke en bundet datagrind; Lage en subform    * Arbeide med bundne og ubundne kontroller          o Binde en listeboks og en kombiboks; Bruke ubundne tekstbokser     * Validere data          o Hvorfor kvalitetsikre dataene; Validere data på kontrollnivå; Validere på formnivå; Håndtere feil i datagrinda     * Utvikle databaserapporter          o Gruppere poster; Starte rapporter fra VB; Basere en rapport på et Command-objekt som tar imot en parameter     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;