Kvalitet og Risiko Norge - KRN Academy
Quality, kvalitetsledelse, revisjon, risiko, prosess, ledelse, ISO 9001, revisjonsledelse, Lean SixSigma, ISO 19011, ISO 31000