Datateknikk

Velg Kategori

Fant 40 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Eucip Modul Build- Intens

Oslo 4 dager 4 865 kr
Modul Build består av de tradisjonelle, tekniske aspektene ved design, spesifikasjon, utvikling, testing, integrering og anvendelse av IT-systemer Les mer

Eucip Modul Plan

Oslo 6 dager 7 525 kr
Modul Plan, ser på organisasjoner og deres bruk av IT, både som en tilrettelegger for effektive informasjonsystemer, og som en plattform for innovasjon Les mer

Objektorientert systemutvikling

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Utviklingsprosesser. Modellering. UML. Verktøy. Objektorientert analyse Objektorientert design. Bruk av arkitektoniske stiler og design mønstre. Implementasjon og test. Les mer

Datamaskinteknikk

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontroll... Les mer

Eucip Modul Plan- Intens

Oslo 3 dager 4 515 kr
Kandidaten skal bl.a. kunne begrunne IT-investeringer og få kjennskap til noen av de juridiske og etiske aspekter ved bruken av IT Les mer

Eucip Modul Operate

Oslo 8 dager 8 925 kr
Modul Operate omhandler nettverk og relaterte kommunikasjonstjenester innen en IT- infrastruktur, samt vedlikehold og brukerproblemstillinger i forhold til tjenestetilbud... Les mer

Eucip Modul Build

Oslo 8 dager 8 925 kr
Kandidaten vil bl.a. få en grunnleggende kunnskap om søkespråk og være oppmerksom på noen viktige databaseadministrasjonsproblemer Les mer

Eucip Modul Operate- Intens

Oslo 4 dager 4 865 kr
Modul Operate omhandler nettverk og relaterte kommunikasjonstjenester innen en IT-infrastruktur, samt vedlikehold og brukerproblemstillinger i forhold til tjenestetilbude... Les mer

Certified Security Analyst (Advanced Hacker og Penetration Testing)

Oslo 5 dager 30 000 kr
Dette kurset er en videreføring av Certified Ethical Hacker kurset og gir deltakeren en dypere innføringen i de metoder og verktøy som hackere bruker i dag. Les mer

Grunnleggende IT-Forståelse (Norsk) - Nettkurs

Nettbasert kurs 16 timer 1 020 kr
Kurset gir en introduksjon til informasjonsteknologiens verden. For å kunne benytte en datamaskin mest mulig effektivt bør du kjenne til en del nøkkelbegrep, hvordan d... Les mer

Datakurs for ferskinger, kveld

Stokke 7 dager 1 950 kr
Å kunne litt data kommer godt med i dagens samfunn. Mye av informasjonen fra det offentlige, fra bank, ruteselskaper, kulturinstitusjoner osv. ligger på Internett. Det ... Les mer

Certified Ethical Hacker v9

Bergen Oslo 5 dager 27 500 kr
For å slå en hacker, må du tenke som en hacker! Dette er forutsetningen for flaggskip-sertifiseringen, Certified Ethical Hacker (CEH), som lærer deg verktøy og tekni... Les mer

Årsstudium i informasjonsvitskap

Bergen 1 år 0 kr
Informasjonsvitskap er studiet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til individ, grupper, organisasjonar og samfunn. Les mer

Masterprogram i datalingvistikk og språkteknologi

Bergen 2 år 0 kr
Masterprogrammet skal gi deg ei grundig fordjuping i utvalde emne for vidarekomne i datalingvistikk og språkteknologi innanfor hovudområda språkmodellering (i vid fors... Les mer

Multimedia design

Sør-Trøndelag 1 år 45 800 kr
Multimedia Design er ei kreativ og spennende multimedialinje! Les mer