Oversikt over relevante kurs innen Informasjonssikkerhet IT i Trondheim

Velg Kategori

Fant 2 kurs!

Informasjonssikkerhet og produktforvaltning

Trondheim 14 940 kr
Eksterne og interne trusler mot informasjonssikkerheten, sikre tjenester, beredskapsplaner, rutiner ... Les mer

Informasjonssikkerhetsstyring

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
Trusselbildet, styringssystemer, rammer for sikkerhetsarbeidet, sikkerhetsstandardene ISO27001 og 27002, gap-analyse, risikoanalyse, sikkerhetspolicy, ulike sikringstilta... Les mer