Høgskole: JO206 Journalistisk teori og metode II (10 stp)

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand NorskMålgruppe, kompetanse og utdanningsløp
Målgruppa for JO206 er studenter som ytterligere vil fordype seg i emnene fra JO106 og lære mer om journalistisk teori og metode.

 

Emnet gir en dypere teoretisk forståelse av mediene generelt og de ulike medienes særpreg. Journalistikkens legitimitet og utviklingen med flermedialitet problematiseres også.

 

JO206 Journalistisk teori og metode II inngår i Mediehøgskolens bachelorgrad i journalistikk i tredje og fjerde semester.

 


Mål
Gjennom arbeidet med emnet skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om
  • journalistikkens samfunnsmessige begrunnelse og oppgave.
  • journalistiske metoder for innhenting, disponering, vurdering og presentasjon av informasjon.
  • retorikk som kommunikasjonsteori og talekunst.
  • hvilke utfordringer flermedialitet byr på for journalister og mediehus.
 • ferdigheter til å kunne
  • beherske retorikk i praktisk journalistisk arbeid og som analyseverktøy.
  • finne gode flermediale løsninger.
  • ytterligere styrkes i journalistiske metoder.
 • holdninger som fremmer
  • aktiv og oppsøkende journalistikk i tråd med journalistikkens samfunnsoppdrag, men samtidig evner å stille spørsmål ved samfunnsoppdraget.
  • refleksjon rundt flermedialitetens styrker og svakheter.

 

Innhold
Emnet er delt inn i følgende fire hovedtemaer:

 

1. Journalistikken og samfunnet
Her fokuseres det på journalistikkens samfunnsmessige begrunnelse og oppgave.

 

2. Journalistisk metode
I denne delen videreutvikles studentenes kunnskaper om ulike metoder for innhenting, disponering, vurdering og presentasjon av informasjon.

 

3. Konvergens
Her drøftes endringer som følge av konvergens mellom de ulike mediene.

 

4. Journalisten og tekstene
Her videreføres undervisningen fra temaet journalisten og tekstene (JO106). Sentrale tema er retorikken som kommunikasjonsteori og talekunst.


 

Organisering og arbeidsmåter
JO206 undervises i to omganger – en periode på høsten og en på våren. I begge tilfeller skjer det parallelt med undervisning i JO207. Slik kobles teoretisk og praktisk læring tett sammen.

 

Undervisningen i emnet blir i hovedsak gitt i plenumsforelesninger med enkelte øvinger. Gjennom teori og aktuelle eksempler fra mediene fokuseres det på ulike sentrale journalistiske utfordringer. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper.

 


Vurdering og vurderingsuttrykk
Emnet avsluttes med muntlig eksamen i slutten av fjerde semester. Eksamenen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved Mediehøgskolen. Det vises ellers til forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen Gimlekollen.

Be om gratis info
JO206 Journalistisk teori og metode II (10 stp) hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere