Kurs: Kommunikasjon og livssyn – deltid
Mediehøgskolen Gimlekollen