Kurs: Tverrkulturell kommunikasjon – fordypningsemner
Mediehøgskolen Gimlekollen