Kurs: KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk
Mediehøgskolen Gimlekollen