Oversikt over alle kurs innen Personvern

Velg Kategori

Fant 1 kurs!

Personvern - hva er dine plikter?

Nettbasert kurs 1 200 kr
Dette kurset tar sikte på å gi en innføring i hvilke krav personopplysningsloven oppstiller, og i hvordan loven håndheves. Les mer