Psykologi

Velg Kategori

Fant 79 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Ung og høysensitiv

Oslo 3 timer 850 kr
Kurset er for deg som er særlig sensitiv/høysensitiv, sliter med stress, press, prestasjon og er mellom 14 og 18 år. Les mer

Vold mot barn og unge

5 995 kr
Jobber du med barn og unges oppvekst og helse? Sett av to dager for å lære hvordan du oppdager vold mot barn og hva du gjør med mistanker. Les mer

Stressmestring i en tid som krever deg 24-7, foredrag eller kurs

0 kr
Hva gjør du? Hva er forskjellen på sunt og usunt press. Lær mer om prioriteringer og kloke grep i en hektisk hverdag. Hvordan får du til mestring og tar vare på moti... Les mer

Psykodynamisk tenking og forståelse (15 studiepoeng)

Kombinert klasserom og nettbasert 27 000 kr
Emnet Psykodynamisk tenking og forståelse er første kurs i en erfaringsbasert Master i Relasjonsbehandling, der du kan velge fordypning innen miljøterapi eller individ... Les mer

Stressmestring - bli fri fra Janteloven

Oslo 2 timer 100 kr
Under foredraget vil vi dele en enkel metode for sinnsmestring som du kan bruke i møte med stress. Les mer

Psykisk helsearbeid

Nettbasert kurs 0 kr
Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med psykisk syke mennesker. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som ta... Les mer

Forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rusomsorg

Kombinert klasserom og nettbasert 1 semester 5 000 kr
Studiet skal gi studentene nødvendig kunnskap og ferdighet i arbeid med forebygging av p... Les mer

Psykologi til selvutvikling

Oslo Asker Drammen Kongsberg 0 kr
Hvlken kunnskap om mennesket kan psykologien som fag og vitenskap tilføre deg og gi deg mulighet til å forstå deg selv og ditt liv bedr? Les mer

Stressmestring

Oslo 4 900 kr
Kurset retter seg mot personer som opplever stress og som ønsker å lære teknikker for å håndtere dette. På kurset benyttes oppmerksomt nærvær som metode for stres... Les mer

Schizofrenidagene - Nordens største tverrfaglige psykiatrikonferanse

5 000 kr
Bodies of experience. Schizofrenidagene 2016 vil kaste lys på kroppens rolle i psykisk helsevern. Les mer

Stress ned - Oppnå mer

Nettbasert kurs 3 timer 400 kr
E-læringskurs i stresshåndtering. Hvordan balansere stress i hverdagen for optimal velvære. Les mer

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Nettstudier 10 800 kr
Arbeids- og organisasjonspsykologi gir deg spennende innsikt i en rekke sentrale spørsmå... Les mer

Fra negativt stress til positiv travelhet

5 995 kr
Få nyttige tips og gode praktiske verktøy for å få tid til alt uten den negative og konstante følelsen av stress i hverdagen! Les mer

Traumatisering hjå barn og unge - førebyggjing av omsorgssvikt, overgrep, sjølvskading og sjølvmord

Trondheim 4 000 kr
Foto: Wavebreakmedia - yayimages.com Kurset gir en innføring i nyare traum... Les mer

Master i relasjonsbehandling (90 studiepoeng)

Kombinert klasserom og nettbasert 2015 år 0 kr
Universitetet i Stavanger (UiS) i samarbeid med Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssykehus, tilbyr nå en ny utdanning innen psykisk helse. Dette er en erfari... Les mer