Høgskole: KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn (10 stp)

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.
Bakgrunn
Spørsmålet om identitet er aktuelt i vår tid. Den personlige identitet utfordres av postmoderne fragmentering. På livssynsmarkedet står spørsmålet om Jesu identitet sentralt, noe som utfordrer kirkens forståelse av Jesus.

KL213 søker å møte disse behovene ved å gi studentene mulighet til å velge en av følgende to varianter, som begge viderefører temaer fra KL101:
KL213A Personlig identitet i en postmoderne kultur
KL213B Jesu identitet som tema i dialogen mellom kristen tro og andre livssyn


 

Målgruppe, kompetanse og utdanningsløp
KL213A gir økt kompetanse i møte med aktuelle teorier om identitet, samt om relasjonen mellom identitetsutvikling og populærkultur. Emnet er særlig relevant for sosialpedagogiskarbeid og veiledning blant ungdom, samt for ulik slag formidling på forskjellige arenaer.

 

KL213B gir økt kompetanse i møte med ulike Jesusbilder i aktuelle livssyn, slik de blant annet kommer til uttrykk i populærkulturen. Emnet er særlig relevant for lærere i KRL-faget og for formidlere innen kirkesamfunn og kristne organisasjoner.

 

KL213 inngår i MhGs bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn. I det foreslåtte studieløpet er emnet plassert i fjerde semester.

KL213 kan ikke kombineres med KL202 i en bachelorgrad, grunnet overlapping.

 


Mål
Gjennom arbeidet med KL213A skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om
  • sentrale teorier om personlig identitet i historisk og samtidig perspektiv
  • aktuelle teorier om kjønn, seksualitet og identitet
  • populærkulturens betydning for opplevelse og forståelse av personlig identitet
  • ulike tilnærminger til identitetsproblematikken innen et kristent livssynsperspektiv
 • ferdigheter til å kunne
  • analysere sentrale teorier om kjønn, seksualitet og identitet
  • populærkulturens betydning for identitet
  • analysere ulike tilnærminger til identitetsproblematikken innen et kristent livssynsperspektiv
  • vurdere teorier om identitet ut fra et kristent livssynsperspektiv
 • holdninger som fremmer
  • bevissthet om sammenhengen mellom synet på personlig identitet og spørsmålet om kjønn og seksualitet
  • kristen integritet i møte med identitetsproblematikken
  • respekt og toleranse i møte med forskjellige syn


Gjennom arbeidet med KL213B skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om
  • sentrale syn på Jesus i ulike aktuelle livssyn og i populærkulturen og deres grunnlag
  • Bibelens Jesusbilde og dets grunnlag
 • ferdigheter til å kunne
  • analysere Jesusbilder i ulike livssyn
  • vurdere ulike Jesusbilder ut fra et kristent livssynsperspektiv
 • holdninger som fremmer
  • åpenhet for dialog i møte med andre livssyn og jesusbilder
  • respekt og toleranse i møte med Jesusbilder i ulike livssyn
  • kristen integritet i møte med forskjellige Jesusbilder


Innhold


KL213A Personlig identitet i en postmoderne kultur (10 stp)
Denne emnevarianten tar utgangspunkt i behovet for å gjennomtenke den menneskelige identitetsbygging i en postmoderne kultur. Temaer fra KL101 videreføres, men nå med vekt på hvordan kristen tro og andre aktuelle livssyn kan ha betydning for dekonstruksjon og rekonstruksjon av egen identitet. Fokus rettes mot kjønnsidentitet som aktuelt case.


Pensum (634 s.)


KL213B Jesu identitet som tema i dialogen mellom kristen tro og andre livssyn (10stp)
Denne emnevarianten tar utgangspunkt i sentrale Jesusbilder i vår tid. Temaer fra KL101 videreføres, men nå med vekt på Jesu identitet som tema i dialogen mellom kristen tro og andre livssyn. Fokus rettes mot ulike “Jesus-bilder’ og hvordan disse forholder seg til aktuell Jesus-forskning, til Bibelens Jesus-bilde og til ulike livssynperspektiv.


Pensum (710 s.)


 

Organisering og arbeidsmåter
KL213 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For begge variantene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene.

 

For fjernstudenter vil den påfølgende undervisningen skjer i form av åtte nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med veksling mellom forelesninger og seminarer.

Skriving av bokrapport inngår som arbeidsmåte.


 

Arbeidskrav
Kursdagene er obligatoriske og ligger som et premiss for det videre arbeidet med studiet. Det kreves tilstedeværelse på minst 75 % av undervisningen.

 

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for å kunne gå opp til skriftlig eksamen:

a) Bokrapporten skal være levert innen fastlagt frist
b) Bokrapporten skal være godkjent
c) Studieevaluering(er) skal være gjennomført innen fastlagt(e) frist(er).

 


Vurdering og vurderingsuttrykk
Vurderingen i KL213 består av skriftlig dagseksamen på 5 timer.

 

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved MhG. Det vises ellers til Forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen.Forkunnskaper


KL213 forutsetter generell studiekompetanse og kunnskaper tilsvarende KL101-1 b) og KL101-2 og -3, eventuelt supplert med innpasningsprøve.

Studiepoeng


10Be om gratis info
KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn (10 stp) hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere