Oversikt over relevante kurs innen Studier i informatikk i Bergen

Velg Kategori

Fant 7 kurs!

Datamaskinteknikk

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontroll... Les mer

Masterprogram i informatikk

Bergen 2 år 0 kr
Ferdige kandidatar skal ha fått solid, vitskapleg fundert kunnskap om og kompetanse i informatikk. Les mer

Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi

Bergen 3 år 0 kr
På bachelorstudiet i informatikk, matematikk og økonomi lærer du korleis du modellerer økonomiske problemstillingar med metodar frå matematikk, statistikk, informati... Les mer

Masterprogram i datalingvistikk og språkteknologi

Bergen 2 år 0 kr
Masterprogrammet skal gi deg ei grundig fordjuping i utvalde emne for vidarekomne i datalingvistikk og språkteknologi innanfor hovudområda språkmodellering (i vid fors... Les mer

Masterprogram i informasjonsvitskap

Bergen 2 år 0 kr
Masterprogrammet i informasjonsvitskap gir deg ei framtidsretta IKT-utdanning på høgt nasjonalt og internasjonalt nivå. Les mer

Bachelorprogram i informatikk

Bergen 3 år 0 kr
I dag blir nesten all tekst, bilete og talmateriale vist fram i digital form. Dette har revolusjonert måten vi lagrar, tilverkar og sender data på. Les mer

Masterprogram i humanistisk informatikk

Bergen 2 år 0 kr
Målet med masterprogrammet er å gi deg ei brei og grundig innføring i aktuelle problemstillingar, metodar og vitskaplege arbeidsteknikkar i IKT og humaniora Les mer