Oversikt over relevante kurs innen Studier i informatikk i Bø i Telemark

Velg Kategori

Fant 3 kurs!

Datamaskinteknikk

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontroll... Les mer

Informasjonssystemer, bachelor

Bø i Telemark 3 år 0 kr
Studiet gir bred kompetanse i skjæringspunktet mellom informasjonsteknologi (IT), økonomi, organisasjon og jus. Les mer

Informatikk, bachelor

Bø i Telemark 3 år 0 kr
Studiet gir deg en omfattende, yrkesrettet utdanning i informatikk og et godt grunnlag for videre studier på masternivå. Etter første studieår kan du velge fordypning... Les mer