Pedagogikk
Fagdidaktikk
Oslo
Du har valgt: Sentrum
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 år
På forespørsel
Doktorgradsstudiet i musikkpedagogikk gir et bredt grunnlag for å forstå og vurdere musikkundervisning og musikkformidling. [+]
Musikkpedagogikk og musikkterapi Både musikkpedagogikk og musikkterapi er tverrfaglige disipliner som krever et tverrfaglig program. Et slikt program tilbyr NMH, i samarbeid med andre norske og nordiske institusjoner.   I tillegg vil en viktig del av opplæringen knyttes til de kurs som arrangeres innenfor nordiske nettverk. Her er det to nettverk som begge har utdanningen av doktorstipendiater som sine hovedmål: Et nordisk nettverk for musikkterapeutisk forskning ble etablert i 1993. Det har sin hovedbase ved Aalborg Universitetet , og har gjennomført en rekke forskersymposier o.l.   Et lignende nettverk ble etablert for musikkpedagogisk forskning. Dette nettverket arrangerer årlige forskerkurs og gir ut årbøker med vitenskapelige artikler. Dokumentasjonen av arbeidet skal være en doktorgradsavhandling, og studiet avsluttes med en disputas.   [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 3 timer 1 190 kr
Hvordan kan programmering bidra til økt forståelse og kompetanse i sannsynlighet? [+]
Dette kurset egner seg for lærere i videregående skole.  Sannsynlighet er det temaet der programmering egner seg aller best. Bli med på kurs der du lærer hvordan programmering gjør elevene bedre i sannsynlighet! På en travel dag i Karl Johans Gate, hvor mange menn kan du regne med å forbipassere, før du ser en mann som er over 200 cm høy?  Dette er et av mange spørsmål vi kan besvare ved hjelp av programmering. I dette kurset skal vi fokusere på typiske tilfeldige forsøk vi møter på i matematikk S1 og S2 på videregående skole. Programmering som digitalt verktøy er overlegent når det gjelder å simulere tilfeldige forsøk.  Vi begynner med enkle tilfeldige forsøk som terningkast, fødsler og skiskyting. Deretter ser vi på trekninger med og uten tilbakelegg. Til sist ser vi på stokastiske variabler, herunder normalfordelte variabler.   Vi fokuserer spesielt på simuleringer ved hjelp av løkker. Dette vil hjelpe elevene til å forstå hvordan det tilfeldige forsøket fungerer i praksis. Vi skal også lære å lage enkle grafiske framstillinger av forsøkene.  Kursinnhold simulere forsøk ved hjelp av for- og while-løkker. lage enkle og sammensatte if-setninger for å undersøke om en hendelse inntreffer. behandle inndata fra brukeren. designe algoritmer for å løse problemer i sannsynlighet. plotte resultater av forsøk i form av en grafisk framstilling. lage nivådifferensierte opplegg med programmering for elevene.  Kursholder Kaare Erlend Jørgensen har vært ansatt på Mailand videregående skole siden 2009, hvor han underviser i matematikk og informasjonsteknologi. Han har undervist alle matematikkfagene i videregående skole; 1P, 1P-Y, 2P-Y, 1T, S1, S2, R1 og R2. Erlend satt i oppgavenemnda for eksamen 1P-Y og 1T-Y i perioden 2017-2020. I tillegg er han dreven på digital kompetanse i matematikk, og har produsert 500 undervisningsvideoer til bruk i omvendt undervisning. Han har mange års erfaring med nybegynnere i programmering, og er en pådriver for visuell innlæring framfor tekstbasert. Motto: «Hvis du klarer å følge oppskriften for Toro Tomatsuppe, så klarer du også å lære deg å programmere.»       [-]
Les mer