Kurs: Grunnleggende Sikkerhetsopplæring 50t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter