Kurs: Oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter